ดูและลบประวัติการโทร

คุณจะเห็นรายการโทรออก รับสาย หรือไม่ได้รับสาย และสามารถลบรายการออกได้

สําคัญ: บางขั้นตอนใช้ได้เฉพาะกับ Android 6.0 ขึ้นไปเท่านั้น ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android

ดูประวัติการโทร

 1. เปิดแอปโทรศัพท์ ในอุปกรณ์
 2. แตะล่าสุด ล่าสุด
 3. คุณจะเห็นไอคอนต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ไอคอนถัดจากแต่ละสายที่อยู่ในรายการ
  • สายที่ไม่ได้รับ (สายเรียกเข้า) สายที่ไม่ได้รับ
  • สายที่ได้รับ (สายเรียกเข้า) สายเรียกเข้า
  • การโทรออก (สายโทรออก) สายโทรออก

ดูรายละเอียดการโทร

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโทรในประวัติ ให้แตะการโทร จากนั้น รายละเอียดการโทร

คุณจะเห็นรายละเอียดของแต่ละสายที่โทรไปยังหมายเลขนั้น เช่น เวลาในการโทร ระยะเวลาในการโทร และบอกว่าเป็นสายโทรเข้าหรือโทรออก

เพิ่มหมายเลขในรายชื่อติดต่อ

หากต้องการเพิ่มหมายเลขในรายชื่อติดต่อจากประวัติการโทร ให้แตะการโทร จากนั้น เพิ่มในรายชื่อติดต่อหรือสร้างรายชื่อติดต่อใหม่

ลบการโทรออกจากประวัติ

สำคัญ: ดูวิธีใช้แอปโทรศัพท์เพื่อบันทึกการโทร

ลบการโทรออกจากประวัติ
 1. เปิดแอปโทรศัพท์ ในอุปกรณ์
 2. แตะล่าสุด ล่าสุด
 3. แตะหมายเลขหรือรายชื่อผู้ติดต่อ
 4. แตะรายละเอียดการโทร
 5. แตะถังขยะ ลบ ที่ด้านบน
ลบประวัติการโทรทั้งหมด
 1. เปิดแอปโทรศัพท์ ในอุปกรณ์
 2. แตะล่าสุด ล่าสุด
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ประวัติการโทร
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ล้างประวัติการโทร
 5. ถ้าระบบถามว่าต้องการลบประวัติการโทรออกไหม ให้แตะตกลง
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก