Identiteitsverificatie van Europese verkopers

De Europese wetgeving en die van het VK vereisen dat betalingsverwerkers zoals Google de identiteit van hun klanten in de Europese Economische Ruimte en het VK verifiëren en betalingen aan klanten opschorten totdat het verificatieproces is voltooid. U moet de volgende stappen uitvoeren om aan deze voorschriften te voldoen en uw account te verifiëren. Als u de gevraagde informatie niet opgeeft, worden uw uitbetalingen en betalingsprofiel opgeschort. U kunt dan niet meer verkopen via Google. 

Nadat we alle gevraagde informatie hebben ontvangen, wordt het verificatieproces gewoonlijk in 2 tot 3 werkdagen voltooid. Zodra al uw gegevens zijn geverifieerd, ontvangt u een e-mail ter bevestiging. Meer informatie over het verificatieproces

Houd er rekening mee dat we mogelijk documenten moeten opvragen om uw bedrijfstype te controleren. Selecteer dus de optie die wettelijk op uw bedrijf van toepassing is. Zorg er ook voor dat de naam en het adres in uw betalingsprofiel up-to-date zijn en overeenkomen met de gegevens die u indient via dit formulier. Als u uw betalingsprofiel wilt wijzigen, volgt u deze instructies (of deze instructies als u een Google Shopping-verkoper bent).

* Verplicht veld

Selecteer de categorie waarin uw bedrijf valt:

*

Uw contactgegevens

Ga als volgt te werk om uw verkoper-ID op te zoeken:

 1. Log in op uw betalingsprofiel.
 2. Klik op Instellingen Instellingen.
 3. Zoek 'Openbaar verkopersprofiel' en zoek uw verkoper-ID. Bekijk dit artikel voor informatie over hoe u uw verkoper-ID vindt.

Voor Google Shopping-verkopers:

 1. Log in bij Google Merchant Center.

 2. Klik op het tandwiel

 3. Klik op Betalingen

 4. Klik op Bedrijfsinformatie 

 5. Zoek 'Openbaar verkopersprofiel' en zoek uw verkoper-ID

Informatie van de gemachtigde vertegenwoordiger

Geef de naam, het privéadres en het identiteitsbewijs op van de gemachtigde vertegenwoordiger van uw organisatie. Een gemachtigde vertegenwoordiger wordt gedefinieerd als een natuurlijk persoon die verantwoordelijk en wettelijk bevoegd is om namens de entiteit te handelen.

Geaccepteerde documenten: paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. Het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs moet nog minimaal 30 dagen geldig zijn en de volgende gegevens bevatten:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Vervaldatum
 • Uitgevende overheidsinstantie
 • Handtekening 
 • De afbeelding van het document is in kleur
 • De afbeelding toont de 4 hoeken van het document

Uw bedrijfsgegevens

Geef de volledige geregistreerde bedrijfsnaam, het bedrijfsregistratienummer en beursgerelateerde gegevens op.

 • Als u voor uw bedrijf ook andere namen gebruikt, moet u een document indienen waaruit blijkt wat de officiële naam van uw bedrijf is.
 • De naam in het betalingsprofiel moet exact overeenkomen met de geregistreerde bedrijfsnaam.

Geef de volledige geregistreerde bedrijfsnaam, het bedrijfsregistratienummer en de oprichtingsakte op.

 • De bedrijfsnaam die u op dit formulier invoert, moet exact overeenkomen met de naam op de ingediende oprichtingsakte.
 • Als u voor uw bedrijf ook andere namen gebruikt, moet u een document indienen waaruit blijkt wat de officiële naam van uw bedrijf is.
 • De naam in het betalingsprofiel moet exact overeenkomen met de geregistreerde bedrijfsnaam.

Stuur ons een duidelijke en volledige kopie van de oprichtingsakte van uw organisatie met daarop de volledige geregistreerde bedrijfsnaam.

 • De naam in uw betalingsprofiel moet exact overeenkomen met de naam op het ingediende document.
 • Als u een extra bedrijfsnaam heeft opgegeven, moet u een officieel document indienen waaruit blijkt van welk bedrijf u de eigenaar bent.
Vermeld de URL van uw bedrijf

Stuur ons een duidelijke en volledige kopie van het registratiedocument van uw organisatie met daarop de volledige geregistreerde naam. De naam in uw betalingsprofiel moet exact overeenkomen met de naam op het ingediende document.

Geregistreerd adres

Zorg ervoor dat het adres in uw betalingsprofiel exact overeenkomt met uw geregistreerde adres. Volg deze stappen om het adres in uw betalingsprofiel te bewerken:

 1. Log in op uw betalingsprofiel (voor Google Shopping-verkopers: log in bij Google Merchant Center).

 2. Klik op Instellingen (voor Google Shopping-verkopers: klik op het gereedschapspictogram > Betalingen > Bedrijfsinformatie).

 3. Ga naar het gedeelte Betalingsprofiel en niet naar het gedeelte Openbaar verkopersprofiel.

 4. Klik op Bewerken Bewerken naast Bedrijfsnaam en adres, en update de naam en het adres van uw organisatie.

 5. Klik op Opslaan.

Stuur ons een bewijs van uw adres om uw geregistreerde adres te verifiëren.

 1. Het document moet op naam staan van de entiteit die wordt geverifieerd en die vermeld staat in het betalingsprofiel.
 2. Het document mag niet ouder zijn dan 90 dagen.
 3. Voorbeelden van geaccepteerde documenten zijn energierekeningen, bankafschriften en door de overheid uitgegeven documenten.
Is het opgegeven geregistreerde adres het enige adres van uw bedrijf? *

Stuur ons een bewijs van uw adres om uw bedrijfsadres te verifiëren. Het document voor adresbewijs moet minder dan 90 dagen oud zijn en de geregistreerde bedrijfsnaam en het geregistreerde adres moeten hierop worden vermeld. Voorbeelden van geaccepteerde documenten zijn energierekeningen, bankafschriften en door de overheid uitgegeven documenten.

Bewijs van bankrekening

Bewijs van bankrekening*

Als onderdeel van het verificatieproces moeten we gegevens verzamelen en verifiëren dat de bankrekening in uw betalingsprofiel is gekoppeld aan uw entiteit. Lever een afbeelding aan van een bewijs van bankrekening waarop uw bedrijfsnaam, adres en de laatste 4 cijfers van uw bankrekeningnummer staan.

Controleer of aan de volgende punten is voldaan:

 1. Het document moet op naam staan van de entiteit die wordt geverifieerd en die vermeld staat in het betalingsprofiel.
 2. De laatste 4 cijfers van het bankrekeningnummer moeten overeenkomen met de laatste 4 cijfers die worden vermeld op de bankrekening in uw betalingsprofiel.
 3. Het document mag niet ouder zijn dan 90 dagen.
 4. De afbeelding mag geen screenshot zijn.

*Opmerking*: U mag transactiegegevens of -informatie vervagen of onleesbaar maken als u deze liever niet wilt tonen. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor identiteitsverificatie in overeenstemming met de vereisten van de Europese en Britse wetgeving.

Informatie over de bestuurders

Geef de naam, het privéadres en het identiteitsbewijs van alle bestuurders op. Bestuurders zijn alle individuen die leidinggeven of invloed hebben op het bedrijf of op de Google Play-gerelateerde werkzaamheden van het bedrijf.

Bestuurder 1

Geaccepteerde documenten: paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. Het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs moet nog minimaal 30 dagen geldig zijn en de volgende gegevens bevatten:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Vervaldatum
 • Uitgevende overheidsinstantie
 • Handtekening 
 • De afbeelding van het document is in kleur
 • De afbeelding toont de 4 hoeken van het document

Bestuurder 2

Geaccepteerde documenten: paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. Het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs moet nog minimaal 30 dagen geldig zijn en de volgende gegevens bevatten:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Vervaldatum
 • Uitgevende overheidsinstantie
 • Handtekening 
 • De afbeelding van het document is in kleur
 • De afbeelding toont de 4 hoeken van het document

Bestuurder 3

Geaccepteerde documenten: paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. Het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs moet nog minimaal 30 dagen geldig zijn en de volgende gegevens bevatten:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Vervaldatum
 • Uitgevende overheidsinstantie
 • Handtekening 
 • De afbeelding van het document is in kleur
 • De afbeelding toont de 4 hoeken van het document

Bestuurder 4

Geaccepteerde documenten: paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. Het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs moet nog minimaal 30 dagen geldig zijn en de volgende gegevens bevatten:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Vervaldatum
 • Uitgevende overheidsinstantie
 • Handtekening 
 • De afbeelding van het document is in kleur
 • De afbeelding toont de 4 hoeken van het document
Heeft het bedrijf meer dan 4 bestuurders? *

Gegevens van de begunstigde eigenaar

Geef de naam, het adres en ondersteunende documentatie op van alle personen of bedrijven die direct of indirect 25% of meer van de aandelen of stemrechten bezitten of die anderszins leiding geven aan het uitvoerend management van het bedrijf of invloed hebben op het management van het bedrijf. 

Geef de naam, het adres en ondersteunende documentatie op voor alle personen of bedrijven die direct of indirect 25% of meer van de aandelen of stemrechten bezitten.

Zorg dat de naam en het adres in uw betalingsprofiel exact overeenkomen met de naam en het adres die u hieronder opgeeft. Volg deze stappen om het adres in uw betalingsprofiel te bewerken:

 1. Log in op uw betalingsprofiel (voor Google Shopping-verkopers: log in bij Google Merchant Center).

 2. Klik op Instellingen (voor Google Shopping-verkopers: klik op het gereedschapspictogram > Betalingen > Bedrijfsinformatie).

 3. Ga naar het gedeelte Betalingsprofiel en niet naar het gedeelte Openbaar verkopersprofiel.

 4. Klik op Bewerken Bewerken naast Bedrijfsnaam en adres, en update uw naam en adres.

 5. Klik op Opslaan.

Geaccepteerde identiteitsdocumenten: paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. Het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs moet nog minimaal 30 dagen geldig zijn en de volgende gegevens bevatten:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Vervaldatum
 • Uitgevende overheidsinstantie
 • Handtekening 
 • De afbeelding van het document is in kleur
 • De afbeelding toont de 4 hoeken van het document

Bewijs van bankrekening

Als onderdeel van het verificatieproces zijn we verplicht om gegevens te verzamelen en te verifiëren dat de bankrekening in uw betalingsprofiel aan u als zzp'er is gekoppeld. Lever een afbeelding aan van een bewijs van bankrekening waarop uw naam/naam van uw eenmanszaak en de laatste 4 cijfers van uw bankrekeningnummer staan.

Controleer of aan de volgende punten is voldaan:

 1. Het document moet op de naam staan van de persoon die wordt geverifieerd en die vermeld staat in het betalingsprofiel.
 2. De laatste 4 cijfers van het bankrekeningnummer moeten overeenkomen met de laatste 4 cijfers die worden vermeld op de bankrekening in uw betalingsprofiel.
 3. Het document mag niet ouder zijn dan 90 dagen.
 4. De afbeelding mag geen screenshot zijn.

*Opmerking*: U mag transactiegegevens of -informatie vervagen of onleesbaar maken als u deze liever niet wilt tonen. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor identiteitsverificatie in overeenstemming met de vereisten van de Europese wetgeving en de wetgeving van het VK.

Adresbewijs

Geaccepteerde documenten: energierekeningen, bank- en creditcardafschriften en door de overheid uitgegeven documenten. Het document mag niet ouder zijn dan 90 dagen.

Zijn alle begunstigde eigenaren van uw bedrijf de hierboven genoemde bestuurders? *

Begunstigde eigenaar 1

Type begunstigde eigenaar *

Geaccepteerde identiteitsdocumenten: paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. Het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs moet nog minimaal 30 dagen geldig zijn en de volgende gegevens bevatten:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Vervaldatum
 • Uitgevende overheidsinstantie
 • Handtekening 
 • De afbeelding van het document is in kleur
 • De afbeelding toont de 4 hoeken van het document

Upload een document met daarin de namen, adressen en aandelenpercentages van alle personen of bedrijven die direct of indirect 25% of meer van de aandelen of stemrechten bezitten of die anderszins leiding geven aan het uitvoerend management van het bedrijf of invloed hebben op het management van het bedrijf.

Begunstigde eigenaar 2

Type begunstigde eigenaar *

Geaccepteerde identiteitsdocumenten: paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. Het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs moet nog minimaal 30 dagen geldig zijn en de volgende gegevens bevatten:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Vervaldatum
 • Uitgevende overheidsinstantie
 • Handtekening 
 • De afbeelding van het document is in kleur
 • De afbeelding toont de 4 hoeken van het document

Upload een document met daarin de namen, adressen en aandelenpercentages van alle personen of bedrijven die direct of indirect 25% of meer van de aandelen of stemrechten bezitten of die anderszins leiding geven aan het uitvoerend management van het bedrijf of invloed hebben op het management van het bedrijf.

Begunstigde eigenaar 3

Type begunstigde eigenaar *

Geaccepteerde identiteitsdocumenten: paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. Het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs moet nog minimaal 30 dagen geldig zijn en de volgende gegevens bevatten:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Vervaldatum
 • Uitgevende overheidsinstantie
 • Handtekening 
 • De afbeelding van het document is in kleur
 • De afbeelding toont de 4 hoeken van het document

Upload een document met daarin de namen, adressen en aandelenpercentages van alle personen of bedrijven die direct of indirect 25% of meer van de aandelen of stemrechten bezitten of die anderszins leiding geven aan het uitvoerend management van het bedrijf of invloed hebben op het management van het bedrijf.

Upload een document met daarin de namen, adressen en aandelenpercentages van alle personen of bedrijven die direct of indirect 25% of meer van de aandelen of stemrechten bezitten of die anderszins leiding geven aan het uitvoerend management van het bedrijf of invloed hebben op het management van het bedrijf.

Begunstigde eigenaar #4

Type begunstigde eigenaar *

Geaccepteerde identiteitsdocumenten: paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. Het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs moet nog minimaal 30 dagen geldig zijn en de volgende gegevens bevatten:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Vervaldatum
 • Uitgevende overheidsinstantie
 • Handtekening 
 • De afbeelding van het document is in kleur
 • De afbeelding toont de 4 hoeken van het document

Upload een document met daarin de namen, adressen en aandelenpercentages van alle personen of bedrijven die direct of indirect 25% of meer van de aandelen of stemrechten bezitten of die anderszins leiding geven aan het uitvoerend management van het bedrijf of invloed hebben op het management van het bedrijf.

Heeft het bedrijf meer dan 4 begunstigde eigenaren? *

Upload een document met daarin de namen, adressen en aandelenpercentages van alle personen of bedrijven die direct of indirect 25% of meer van de aandelen of stemrechten bezitten of die anderszins leiding geven aan het uitvoerend management van het bedrijf of invloed hebben op het management van het bedrijf.

Informatie over Person with Significant Control

De Britse wetgeving vereist informatie over personen die een grote invloed hebben op een onderneming (Person with Significant Control, PSC). De PSC wordt gedefinieerd als een persoon die aan een of meer van de onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Bezit meer dan 25% van de aandelen in het bedrijf
 • Bezit meer dan 25% van de stemrechten in het bedrijf
 • Heeft het recht om de meerderheid van de raad van bestuur aan te stellen of te ontzetten
Hebben de begunstigde eigenaren hierboven de functie van PSC?
Het aantal begunstigde eigenaren dat tegelijkertijd de PSC is
Zijn er PSC's die geen begunstigde eigenaren zijn?
Het aantal PSC's die geen begunstigde eigenaren zijn

Andere PSC 1

Type PSC *

Geaccepteerde identiteitsdocumenten: paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. Het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs moet nog minimaal 30 dagen geldig zijn en de volgende gegevens bevatten:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Vervaldatum
 • Uitgevende overheidsinstantie
 • Handtekening 
 • De afbeelding van het document is in kleur
 • De afbeelding toont de 4 hoeken van het document

Andere PSC 2

Type PSC *

Geaccepteerde identiteitsdocumenten: paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. Het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs moet nog minimaal 30 dagen geldig zijn en de volgende gegevens bevatten:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Vervaldatum
 • Uitgevende overheidsinstantie
 • Handtekening 
 • De afbeelding van het document is in kleur
 • De afbeelding toont de 4 hoeken van het document

Andere PSC 3

Type PSC *

Geaccepteerde identiteitsdocumenten: paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. Het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs moet nog minimaal 30 dagen geldig zijn en de volgende gegevens bevatten:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Vervaldatum
 • Uitgevende overheidsinstantie
 • Handtekening 
 • De afbeelding van het document is in kleur
 • De afbeelding toont de 4 hoeken van het document

Andere PSC 4

Type PSC *

Geaccepteerde identiteitsdocumenten: paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. Het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs moet nog minimaal 30 dagen geldig zijn en de volgende gegevens bevatten:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Vervaldatum
 • Uitgevende overheidsinstantie
 • Handtekening 
 • De afbeelding van het document is in kleur
 • De afbeelding toont de 4 hoeken van het document

Informatie over de trustees

Trustee 1

Dien de identiteitsdocumenten van de trustees in om het goedkeuringsproces te versnellen. Het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs moet nog minimaal 30 dagen geldig zijn en de volgende gegevens bevatten:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Vervaldatum
 • Uitgevende overheidsinstantie
 • Handtekening 
 • De afbeelding van het document is in kleur
 • De afbeelding toont de 4 hoeken van het document

Trustee 2

Dien de identiteitsdocumenten van de trustees in om het goedkeuringsproces te versnellen. Het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs moet nog minimaal 30 dagen geldig zijn en de volgende gegevens bevatten:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Vervaldatum
 • Uitgevende overheidsinstantie
 • Handtekening 
 • De afbeelding van het document is in kleur
 • De afbeelding toont de 4 hoeken van het document

Trustee 3

Dien de identiteitsdocumenten van de trustees in om het goedkeuringsproces te versnellen. Het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs moet nog minimaal 30 dagen geldig zijn en de volgende gegevens bevatten:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Vervaldatum
 • Uitgevende overheidsinstantie
 • Handtekening 
 • De afbeelding van het document is in kleur
 • De afbeelding toont de 4 hoeken van het document

Trustee 4

Dien de identiteitsdocumenten van de trustees in om het goedkeuringsproces te versnellen. Het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs moet nog minimaal 30 dagen geldig zijn en de volgende gegevens bevatten:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Vervaldatum
 • Uitgevende overheidsinstantie
 • Handtekening 
 • De afbeelding van het document is in kleur
 • De afbeelding toont de 4 hoeken van het document
Heeft het bedrijf meer dan 4 trustees? *

Informatie over de directeuren

Directeur 1

Dien de identiteitsdocumenten van de directeuren in om het goedkeuringsproces te versnellen

Directeur 2

Dien de identiteitsdocumenten van de directeuren in om het goedkeuringsproces te versnellen

Directeur 3

Dien de identiteitsdocumenten van de directeuren in om het goedkeuringsproces te versnellen

Directeur 4

Dien de identiteitsdocumenten van de directeuren in om het goedkeuringsproces te versnellen
*
*
*
*
De informatie die u indient, wordt gebruikt om uw identiteit te verifiëren. Google kan deze informatie ook gebruiken om bedrog en misbruik tegen te gaan en om ons verificatieproces voor Google-producten te verbeteren. Dit verificatieproces is belangrijk om de integriteit van Google-services aan u en anderen te waarborgen. Uw geverifieerde informatie wordt veilig opgeslagen in uw Google-account en verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Google.
https://myaccount.google.com/privacypolicy?hl=$0
Er worden bepaalde account- en systeemgegevens naar Google gestuurd en supportgesprekken en -chats kunnen worden opgenomen. We gebruiken deze gegevens om de supportkwaliteit en -training te verbeteren, technische problemen op te lossen en onze producten en services te verbeteren, in overeenstemming met het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden. Vertaalservices kunnen worden gebruikt in chats en e-mails.
Extra informatie
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu