Nội dung cập nhật cho trung tâm thanh toán

Có gì mới?

Trung tâm thanh toán đã ra mắt giao diện người dùng (UI) mới tập hợp các Tài khoản Google của bạn về một nơi. Bạn có thể theo dõi các giao dịch cá nhân (Google Pay), giao dịch dành cho doanh nghiệp và giao dịch thanh toán cho người bán của mình từ pay.google.com. Giao diện người dùng mới sẽ được triển khai cho tất cả người bán trước tháng 8 năm 2018.

Nếu bạn đã sử dụng tài khoản Google dành cho doanh nghiệp hoặc người bán của mình để thanh toán cho sản phẩm tiêu dùng (ví dụ: ứng dụng hoặc phim ảnh) hoặc gửi tiền cho bạn bè bằng Google Pay Send, thì giờ đây bạn có thể nhìn thấy hoạt động này từ Trung tâm thanh toán.

Để chọn người có thể xem tài khoản, hãy điều chỉnh các tùy chọn cài đặt của bạn .

Khác biệt giữa doanh nghiệp và người bán

Có một số khác biệt chính giữa doanh nghiệp và người bán như sau:

  • Doanh nghiệp: Nếu là doanh nghiệp, bạn thanh toán cho Google để sử dụng các sản phẩm và dịch vụ như Ads, Cloud, v.v. 
  • Người bán: Nếu là người bán, bạn được Google thanh toán cho các ứng dụng, tiện ích mở rộng và dịch vụ mà bạn cung cấp. Ví dụ: Nhà phát triển Google Play và nhà phát triển Cửa hàng Chrome trực tuyến là những người bán.

Google Pay là gì?

Google Pay là dịch vụ tập hợp tất cả Tài khoản Google của bạn về một nơi, giúp bạn dễ dàng thanh toán qua Google hơn để mua hàng tiêu dùng. Tìm hiểu thêm về Google Pay tại đây.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể vẫn giữ giao diện tài khoản hiện tại của mình không?

Rất tiếc là không. Các nội dung nâng cấp sẽ áp dụng cho mọi tài khoản Trung tâm thanh toán.

Liệu các dịch vụ kinh doanh hoặc khoản thanh toán người bán của tôi có bị thay đổi này làm ảnh hưởng không?

Không. Các nội dung nâng cấp sẽ không thay đổi dịch vụ kinh doanh hoặc khoản thanh toán cho người bán của bạn, kể cả ngưỡng thanh toán, thuế hoặc lịch thanh toán của bạn.

Tôi đang gặp vấn đề với tài khoản của mình. Tôi có thể làm gì?

Bạn có thể tìm kiếm Trung tâm trợ giúp này bằng cách nhập từ khóa có liên quan đến vấn đề của bạn vào hộp tìm kiếm ở đầu trang này. Nếu bạn vẫn gặp vấn đề, hãy liên hệ với chúng tôi.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?