Cập nhật thông tin trong hồ sơ thanh toán

Sau khi tạo hồ sơ thanh toán, bạn không thể thay đổi ID hồ sơ thanh toán hoặc loại tài khoản nhưng bạn có thể thay đổi tùy chọn ngôn ngữ chứng từ và địa chỉ hợp pháp của doanh nghiệp. Chỉ có Google mới xem được thông tin thanh toán trong hồ sơ của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này cho các khoản thanh toán cho người bán cho bạn và để tính thuế. 

Cách cập nhật tùy chọn cài đặt hồ sơ

Để cập nhật hồ sơ thanh toán, hãy làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào hồ sơ thanh toán.
  2. Nhấp vào mục Cài đặt, sau đó chuyển đến Hồ sơ thanh toán.
  3. Để thay đổi địa chỉ hợp pháp của doanh nghiệp, bên cạnh mục "Tên và địa chỉ", hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa, sau đó cập nhật địa chỉ và nhấp vào nút Lưu.
  4. Để thay đổi ngôn ngữ được sử dụng trên các bản sao kê thanh toán và thông tin quan trọng khác từ Google, bên cạnh mục "Tùy chọn ngôn ngữ chứng từ", hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa sau đó biểu tượng Mũi tên xuống Down arrow, rồi chọn một ngôn ngữ từ danh sách.
  5. Nhấp vào nút Lưu.
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
1633573
false
false