Quản lý hồ sơ thanh toán của doanh nghiệp

Khi bạn nhập thông tin thanh toán mới cho một sản phẩm hoặc dịch vụ của Google, chúng tôi sẽ lưu thông tin đó cho bạn trong hồ sơ thanh toán. Vào lần tiếp theo bạn mua một sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua Google, bạn có thể sử dụng lại thông tin đó trong hồ sơ hoặc tạo hồ sơ mới. Mọi hồ sơ thanh toán mà bạn tạo hoặc được mời quản lý đều liên kết với Tài khoản Google của bạn.

Hồ sơ thanh toán của Google lưu trữ những thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ và mã số thuế của người chịu trách nhiệm về hồ sơ, khi có yêu cầu theo luật
 • Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, tài khoản ngân hàng và phương thức thanh toán khác mà bạn đã sử dụng để mua qua Google trong quá khứ
 • Biên lai và các thông tin khác về các giao dịch trong quá khứ
 • Đăng ký và thanh toán định kỳ
 • Đăng ký và thanh toán định kỳ của doanh nghiệp
 • Những người bạn đã mời quản lý hồ sơ của mình
 • Lịch sử và báo cáo thanh toán cho người bán
 • Cài đặt thuế của người bán

Bạn có thể tạo một hồ sơ thanh toán, chỉnh sửa hoặc xoá nhiều hồ sơ thanh toán, cũng như quản lý các hồ sơ thanh toán khác khi bạn được mời.

Nhà phát triển trên Cửa hàng Chrome trực tuyến và Google Play: Tìm hiểu cách tạo hồ sơ thanh toán.

Loại hồ sơ

Quan trọng: Đối với một số sản phẩm cho doanh nghiệp, như Google Ads, bạn có thể sẽ thấy phần Loại tài khoản là "Tổ chức" thay vì "Doanh nghiệp."

Khi tạo hồ sơ thanh toán mới, bạn phải chọn thiết lập cho "Cá nhân" hoặc "Doanh nghiệp". Hãy lưu ý rằng:

 • Thông tin này phải chính xác để xác minh danh tính và thuế.
 • Sau này bạn không thể thay đổi loại hồ sơ.

Đảm bảo rằng bạn chọn loại hồ sơ phù hợp nhất với cách bạn dự kiến sử dụng hồ sơ của mình:

 • Cá nhân: Chọn loại hồ sơ thanh toán này nếu bạn đang sử dụng tài khoản của mình cho các khoản thanh toán cá nhân.
 • Doanh nghiệp: Chọn loại hồ sơ thanh toán này nếu bạn thanh toán hoặc chấp nhận các khoản thanh toán thay cho doanh nghiệp, tổ chức, công ty hợp danh hoặc cơ sở giáo dục.

Khi thanh toán cho một số sản phẩm của Google, bạn có thể tạo một hồ sơ khác. Nếu có tùy chọn tạo hồ sơ mới, bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin thanh toán của bạn khi bạn đăng ký.

Trường hợp nên tạo nhiều hồ sơ

Nếu bạn sử dụng hồ sơ cho các khoản thanh toán cá nhân, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên tạo một hồ sơ thanh toán để quản lý tất cả các giao dịch mua trên Google của mình từ một nơi duy nhất.

Bạn có thể muốn tạo một hồ sơ khác nếu:

 • Bạn muốn có hồ sơ cá nhân và doanh nghiệp riêng biệt liên kết với Tài khoản Google của bạn.
 • Bạn muốn quản lý hồ sơ cho nhiều doanh nghiệp hoặc tổ chức.
 • Bạn muốn có hồ sơ ở nhiều quốc gia.Lưu ý: Bạn có thể phải tạo hồ sơ mới khi thay đổi quốc gia.

Cập nhật, xoá, quản lý hoặc rời khỏi hồ sơ thanh toán

Cập nhật tên trong hồ sơ thanh toán

Cập nhật tên của bạn trong phần Cài đặt

 1. Đăng nhập vào Cài đặt.
 2. Bên cạnh "Tên", hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 3. Nhập tên đã đổi của bạn.
 4. Nhấp vào Lưu.

Điền vào biểu mẫu thay đổi tên

Để cập nhật tên đã được xác minh trong hồ sơ thanh toán, có thể bạn cần cung cấp thêm thông tin và giấy tờ để xác minh lại tên của mình. Nếu bạn không thể cập nhật trường tên trong phần Cài đặt, hãy làm như sau:

 1. Bên dưới tên của bạn, hãy nhấp vào Đổi tên.
 2. Nhấp vào Bắt đầu quá trình đổi tên.
 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để nhập thông tin và tải giấy tờ lên.

Khắc phục các vấn đề về việc thay đổi tên

Nếu bạn không thể cập nhật tên trên hồ sơ thanh toán theo các bước ở trên, hãy điền vào biểu mẫu để yêu cầu cập nhật tên trên hồ sơ thanh toán.

Cập nhật các chế độ cài đặt khác

Bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ bạn đã tạo hoặc hồ sơ bạn là quản trị viên bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Hồ sơ thanh toán.
 2. Nếu bạn có nhiều hồ sơ thanh toán:
  1. Ở trên cùng bên trái của trang bên cạnh tên của bạn, nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Down arrow.
  2. Chọn hồ sơ mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào phần Cài đặt.
 4. Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa để chỉnh sửa thông tin. Bạn có thể thay đổi các thông tin như địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp. Tìm hiểu về cách thay đổi phương thức thanh toán.
 5. Nhấp vào Lưu.
Xoá hồ sơ thanh toán

Để xoá hồ sơ thanh toán của doanh nghiệp, hãy làm theo các bước sau đây để trước tiên là đóng hồ sơ thanh toán.

Lưu ý: Người bán không thể xóa hồ sơ của mình.

Chấp nhận lời mời quản lý hồ sơ

Để chấp nhận lời mời quản lý hồ sơ thanh toán, hãy thực hiện theo các bước sau đây:

 1. Mở email mời quản lý hồ sơ, sau đó nhấp vào Xem xét và chấp nhận.
 2. Xem lại thông tin và đảm bảo thông tin là chính xác.
 3. Nhấp Chấp nhận.
Rời khỏi hồ sơ của người khác

Để xóa chính bạn với tư cách là người dùng trong hồ sơ thanh toán của người khác, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Đăng nhập vào hồ sơ thanh toán.
 2. Ở trên cùng bên trái của trang bên cạnh tên của bạn, nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Down arrow.
 3. Chọn hồ sơ mà bạn muốn rời khỏi.
 4. Nhấp vào Cài đặt rồi nhấp vào mục Quản lý người dùng thanh toán.
 5. Bên cạnh tên của bạn trên thẻ quản lý người dùng, nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Down arrow.
 6. Nhấp vào Xoá và xác nhận bạn muốn được xoá khỏi hồ sơ.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính