เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดของอีเมลของผู้ใช้สำหรับการชำระเงิน

Google จะส่งอีเมลแจ้งเตือนสำหรับการชำระเงินที่เกิดขึ้นเพื่อให้คุณทราบเกี่ยวกับกิจกรรมในโปรไฟล์การชำระเงิน โดยเราจะส่งการแจ้งเตือนเหล่านี้ไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อสำหรับการชำระเงินที่คุณระบุไว้ในโปรไฟล์ คุณต้องเลือกผู้ใช้คนหนึ่งเป็นผู้ติดต่อหลักของโปรไฟล์เพื่อรับอีเมลทั้งหมด หากต้องการลบผู้ใช้ที่เป็นผู้ติดต่อหลักออก ให้เลือกผู้ใช้รายอื่นเป็นผู้ติดต่อหลักของโปรไฟล์การชำระเงินก่อน 

ผู้ติดต่อหลักจะได้รับอีเมลการชำระเงินทั้งหมดและอาจได้รับใบเสร็จจากการซื้อ หากคุณเป็นเจ้าของกิจการแต่เพียงผู้เดียวและไม่ต้องการให้ผู้ติดต่อหลักได้รับข้อมูลการซื้อส่วนตัวและการซื้อของธุรกิจ คุณควรแยกกิจกรรมส่วนตัวและกิจกรรมทางธุรกิจออกเป็น 2 โปรไฟล์

ประเภทค่ากำหนดของอีเมล

เจ้าของโปรไฟล์การชำระเงินและผู้ดูแลระบบเลือกค่ากำหนดของอีเมลต่อไปนี้สำหรับผู้ใช้โปรไฟล์การชำระเงินได้

 • อีเมลการชำระเงินทั้งหมด: ผู้ใช้ที่คุณเลือกให้รับอีเมลการชำระเงินทั้งหมดจะได้รับ
  • ข้อมูลและการแจ้งเตือนด้านการดูแลระบบ เช่น การยืนยันบัญชีธนาคารของผู้ขาย แบบฟอร์มภาษี ฯลฯ
  • ใบแจ้งหนี้
  • รายการค่าใช้จ่ายรายเดือน 
  • การแจ้งเตือนการชำระคืนของผู้ขาย
  • เมื่อเงินฝากทดสอบจาก Google เพื่อใช้ยืนยันบัญชีธนาคารล้มเหลว
  • เมื่อผู้ใช้โปรไฟล์การชำระเงินเลือกวิธีการชำระเงินหลักใหม่
 • อีเมลการชำระเงินที่ต้องชำระเท่านั้น: ผู้ใช้ที่คุณเลือกรับอีเมลการชำระเงินที่ต้องชำระจะได้รับข้อมูลดังนี้
  • ข้อความด้านการจัดการบัญชีเกี่ยวกับฟอร์มภาษี
  • การระงับโปรไฟล์
  • การอัปเดตข้อกำหนดในการให้บริการ
  • ประกาศการปิดโปรไฟล์
 • ไม่มีอีเมลการชำระเงิน: ผู้ใช้ที่คุณเลือกไม่ให้รับอีเมลการชำระเงินจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับโปรไฟล์การชำระเงิน

เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อทางอีเมลการชำระเงิน

หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการชำระเงินในโปรไฟล์การชำระเงิน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์การชำระเงิน
 2. คลิกการตั้งค่า
 3. คลิกจัดการผู้ใช้สำหรับการชำระเงินใต้ "ผู้ใช้สำหรับการชำระเงิน"
 4. หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนของผู้ใช้ ให้คลิกชื่อผู้ใช้ และหากต้องการเพิ่มอีเมลไปยังบันทึกผู้ติดต่อของผู้ใช้ ให้คลิกแก้ไข Edit ข้าง "รายละเอียดผู้ติดต่อ"
 5. คลิกแก้ไข Edit ข้าง "ค่ากำหนดของอีเมล"
 6. คลิกประเภทหากต้องการเปลี่ยนประเภทของอีเมลเกี่ยวกับโปรไฟล์การชำระเงินที่ต้องการให้ผู้ใช้ได้รับ
 7. เลือกผู้ติดต่อหลักหากต้องการให้ผู้ใช้ได้รับอีเมลการชำระเงินทั้งหมดและทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อหลักในกรณีที่ Google มีคำถามเกี่ยวกับโปรไฟล์การชำระเงิน
 8. คลิกบันทึก
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play จะดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มผู้ใช้ไปยังโปรไฟล์การชำระเงินและวิธีเปลี่ยนสิทธิ์ของผู้ใช้ได้ 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร