Dodawanie i zmiana ustawień powiadomień e-mail użytkownika płatności

Google wysyła powiadomienia e-mail o określonych zdarzeniach związanych z płatnościami, by informować Cię o aktywnościach w Twoim profilu płatności. Powiadomienia te wysyłamy na adres e-mail wskazanej w profilu osoby kontaktowej ds. płatności. Musisz wybrać w profilu jednego użytkownika jako główną osobę kontaktową. Ta osoba będzie otrzymywać wszystkie e-maile. Jeśli chcesz usunąć użytkownika, który jest główną osobą kontaktową, najpierw wybierz innego użytkownika, któremu przypiszesz tę rolę w profilu płatności. 

Główne osoby kontaktowe dostają wszystkie e-maile związane z płatnościami i mogą otrzymywać potwierdzenia zakupu. Jeśli jesteś przedsiębiorcą indywidualnym i nie chcesz, aby główna osoba kontaktowa otrzymywała informacje o zakupach prywatnych i firmowych, możesz założyć oddzielnie profil prywatny i firmowy.

Typy ustawień powiadomień e-mail

Właściciele profili płatności i administratorzy mogą wybrać te typy ustawień powiadomień e-mail:

 • Wszystkie e-maile: użytkownicy, którzy mają być odbiorcami wszystkich e-maili związanych z płatnościami, będą otrzymywali:
  • informacje administracyjne i alerty związane z weryfikacją konta bankowego sprzedawcy, formularzami podatkowymi itp.;
  • faktury;
  • miesięczne wyciągi; 
  • alerty o wypłatach dla sprzedawcy;
  • powiadomienia o nieudanych próbach weryfikacji konta bankowego za pomocą wpłat testowych;
  • powiadomienia o wyborze nowej podstawowej formy płatności przez użytkownika profilu płatności.
 • E-maile administracyjne: użytkownicy, którzy mają być odbiorcami e-maili administracyjnych, będą otrzymywali:
  • wiadomości o formularzach podatkowych związane z zarządzaniem kontem,
  • informacje o zawieszeniu profilu,
  • aktualizacje Warunków korzystania z usługi,
  • powiadomienia o zamknięciu profilu.
 • Żadnych e-maili: użytkownicy, którzy nie mają być odbiorcami żadnych e-maili, w ogóle nie będą otrzymywali powiadomień dotyczących profili płatności.

Dodawanie i zmiana kontaktowych adresów e-mail związanych z płatnościami

Aby zmienić osobę kontaktową ds. płatności lub dodać ją do profilu, wykonaj te czynności:

 1. Zaloguj się w profilu płatności.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji „Użytkownicy Centrum płatności” kliknij Zarządzaj użytkownikami Centrum płatności.
 4. Kliknij nazwę użytkownika, aby zmienić jego ustawienia powiadomień. Aby dodać adres e-mail do informacji o kontakcie użytkownika, kliknij Edytuj Edit obok pozycji „Dane kontaktowe”.
 5. Obok pozycji „Ustawienia powiadomień e-mail” kliknij Edytuj Edit.
 6. By zmienić rodzaj e-maili o profilu płatności, które ma otrzymywać użytkownik, kliknij Typ.
 7. Aby użytkownik otrzymywał wszystkie e-maile o płatnościach i pełnił rolę głównej osoby kontaktowej dla Google w razie pytań na temat profilu płatności, wybierz opcję Główna osoba kontaktowa.
 8. Kliknij Zapisz.
Programiści Google Play mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak dodawać użytkowników do profilu płatności i zmieniać ich uprawnienia
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?