Kiểm tra hoặc thay đổi thuế suất bán hàng

Người bán có thể sử dụng trung tâm thanh toán để đặt thuế suất bán hàng cho các giao dịch mua của người dùng ở Canada và Hoa Kỳ, đồng thời có thể xem thuế suất cho các giao dịch mua ở các quốc gia Liên minh Châu Âu, Albania, Trung Quốc, Ma Rốc, Na Uy và Hàn Quốc trong hồ sơ thanh toán của họ. Chúng tôi sẽ tự động áp thuế suất do bạn đặt ra khi khách hàng hoàn tất mua hàng.

Nguyên tắc dành riêng cho từng quốc gia và khu vực

Úc

Các nhà phát triển tại Úc: Nếu sống ở Úc, bạn chịu trách nhiệm thiết lập, tính và nộp thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) cho tất cả các ứng dụng phải trả phí và các giao dịch mua hàng trong ứng dụng do khách hàng ở Úc thực hiện.

Các nhà phát triển bên ngoài Úc: Theo quy định của luật thuế tại Úc, Google chịu trách nhiệm thiết lập, tính và nộp 10% thuế GST cho cơ quan chuyên trách đối với tất cả các ứng dụng phải trả phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng do khách hàng ở Úc thực hiện.

Bạn không cần phải tính toán và nộp thuế GST riêng đối với các giao dịch mua của khách hàng ở Úc. Nếu trước đây bạn đã thu thuế GST tại Úc, thì bạn không cần thực hiện việc này nữa.

Liên minh Châu Âu

Google chịu trách nhiệm thiết lập, thu và nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) cho cơ quan chuyên trách đối với các giao dịch mua hàng của khách hàng ở Liên minh Châu Âu, vì vậy, bạn có thể xem nhưng không thể thay đổi thuế suất bán hàng cho các giao dịch mua ở Liên minh Châu Âu. Bạn có thể tìm hiểu thêm về VAT trong phần tổng quan thuế bán hàng. Nếu bạn không đặt thuế suất bán hàng cho khách hàng bên ngoài Liên minh Châu Âu, thì chúng tôi sẽ không thu thuế bán hàng cho bạn.

Ấn Độ

Các nhà phát triển ở Ấn Độ: Nếu sống ở Ấn Độ thì trách nhiệm của bạn là xác định xem mình có cần lấy mã số thuế hàng hóa và dịch vụ (GSTIN) cũng như thu hoặc nộp bất kỳ khoản thuế nào áp dụng hay không.

Các nhà phát triển bên ngoài Ấn Độ: Theo luật thuế ở Ấn Độ, Google chịu trách nhiệm thiết lập, tính và nộp thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) cho cơ quan chuyên trách đối với tất cả các ứng dụng phải trả phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng do khách hàng ở Ấn Độ thực hiện.

Bạn không cần phải tính toán và nộp GST riêng cho các giao dịch mua của khách hàng ở Ấn Độ. Nếu trước đây bạn đã thu thuế GST tại Ấn Độ, thì bạn không cần thực hiện việc này nữa.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Thuế hàng hóa và dịch vụ ở Ấn Độ.

Nhật Bản

Nếu bạn cung cấp các giao dịch mua hàng trong ứng dụng hoặc ứng dụng phải trả phí cho khách hàng ở Nhật Bản, thì Luật thuế tiêu thụ tại Nhật Bản (JCT) sẽ ảnh hưởng đến trách nhiệm thuế của bạn ở nước này. Nếu bạn có câu hỏi cụ thể về trách nhiệm thuế của mình tại Nhật Bản, hãy tham khảo ý kiến từ ​​cố vấn thuế của bạn.

Nhà phát triển bên ngoài Nhật Bản: Nếu bạn sống bên ngoài Nhật Bản và cung cấp các giao dịch mua hàng trong ứng dụng hoặc ứng dụng phải trả phí cho khách hàng ở Nhật Bản, thì bạn chịu trách nhiệm tính và nộp và báo cáo về bất kỳ khoản thuế JCT nào cho Cơ quan thuế quốc gia ở Nhật Bản.

Các nhà phát triển ở Nhật Bản: Nếu bạn đang sống tại Nhật Bản và cung cấp các giao dịch mua hàng trong ứng dụng hoặc ứng dụng phải trả phí cho khách hàng ở Nhật Bản, thì phí giao dịch bằng 30% giá trị giao dịch do Google Asia Pacific Limited hiện được coi là giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) .

Bạn có trách nhiệm đánh giá và báo cáo JCT đối với các dịch vụ B2B do tổ chức nước ngoài cung cấp cho Cơ quan thuế quốc gia tại Nhật Bản. JCT sẽ không tự động thêm vào phí giao dịch của ứng dụng.

Nga

Nhà phát triển ở Nga: Nếu đang sinh sống tại Nga thì bạn chịu trách nhiệm xác định, tính và nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với tất cả các ứng dụng phải trả phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng do khách hàng ở Nga thực hiện.

Nhà phát triển bên ngoài Nga: Theo luật thuế ở Nga, Google chịu trách nhiệm xác định, tính và nộp 18% VAT cho cơ quan chuyên trách đối với tất cả các ứng dụng phải trả phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng do khách hàng ở Nga thực hiện.

Bạn không cần phải tính và gửi VAT riêng cho các giao dịch mua của khách hàng ở Nga. Nếu trước đây bạn đã thu thuế VAT ở Nga, thì bạn không cần thực hiện việc này nữa.

Hàn Quốc

Nhà phát triển ở Hàn Quốc: Nếu đang sinh sống tại Hàn Quốc, thì bạn chịu trách nhiệm thiết lập, tính và nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với tất cả các giao dịch mua nội dung kỹ thuật số của khách hàng ở Hàn Quốc.

Nhà phát triển bên ngoài Hàn Quốc: Theo luật thuế ở Hàn Quốc, Google chịu trách nhiệm thiết lập, tính và nộp 10% VAT cho cơ quan chuyên trách đối với tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng hoặc ứng dụng phải trả phí của khách hàng ở Hàn Quốc dành cho nhà phát triển sống bên ngoài Hàn Quốc.

Nếu sinh sống ở bên ngoài Hàn Quốc, bạn không cần phải tính và nộp riêng VAT đối với các giao dịch mua hàng của khách hàng ở Hàn Quốc. Nếu trước đây bạn đã thu thuế VAT tại Hàn Quốc, thì bạn không cần thực hiện việc này nữa.

Hoa Kỳ

Bạn có thể đặt thuế suất bán hàng cá nhân cho khách hàng ở Hoa Kỳ theo tiểu bang hoặc bạn có thể chọn chấp nhận thuế suất do đối tác bên thứ ba của Google là Hệ thống Dữ liệu Thuế (TDS) đặt ra.  

Dữ liệu về thuế suất do một bên thứ ba là Hệ thống Dữ liệu Thuế (TDS) cung cấp, vì vậy, Google không thể đảm bảo tính chính xác của những mức thuế suất này. Bạn có thể truy cập vào trang web của Hệ thống Dữ liệu thuế để biết thêm thông tin.
Các quốc gia và khu vực khác

Theo luật thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), Google chịu trách nhiệm thiết lập, tính và nộp thuế VAT hoặc GST đối với tất cả các ứng dụng phải trả phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play của khách hàng ở các địa điểm sau đây:

 • VAT: Albania, Ma Rốc, Na Uy, Đài Loan
 • GST: New Zealand

Google sẽ gửi VAT hoặc GST đối với giao dịch mua hàng trong ứng dụng và ứng dụng phải trả phí do khách hàng tại các quốc gia này thực hiện cho cơ quan chuyên trách. Bạn không cần tính toán và nộp riêng VAT hoặc GST cho khách hàng tại các quốc gia này.

Để xem thuế suất VAT hoặc thuế suất GST dùng cho các ứng dụng phải trả phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng ở những quốc gia này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào hồ sơ thanh toán.
 2. Nhấp vào Cài đặt Settings.
 3. Nhấp vào Cài đặt thanh toán, sau đó nhấp vào Quản lý thuế bán hàng.

Thiết lập, kiểm tra hoặc thay đổi thuế suất bán hàng

Bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây để thiết lập hoặc thay đổi thuế suất trong hồ sơ thanh toán của mình:

 1. Đăng nhập vào hồ sơ thanh toán của bạn.
 2. Nhấp vào Thuế bán hàng.
 3. Chuyển đến một khu vực, tìm Thuế suất và nhấp vào Chỉnh sửa . Thuế suất bán hàng mà khách hàng phải trả là tỉ lệ phần trăm dựa trên giá ứng dụng của bạn. Ví dụ: 
  Mức thuế bán hàng Giá ứng dụng Thuế bán hàng Tổng giá ứng dụng
  20% 10 đô la 2 đô la 12 đô la
 4. Nhấp vào Lưu.

Thực hiện lại quy trình để đặt mức thuế cho từng khu vực bạn muốn thu thuế bán hàng.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?