Požadované daňové formuláre obchodníka

 

Google má podľa federálneho daňového zákonníka §6050W povinnosť nahlásiť hrubú sumu (bez vyrovnania za vrátenie platieb, vrátenia prostriedkov alebo vyrovnaní) platobných transakcií službe Internal Revenue Service (IRS) v USA. Na všetky spôsoby platby, ktoré v súčasnosti služba Google Payments podporuje, sa vzťahuje nariadenie 6050W.

Google potrebuje úplné a presné daňové informácie o všetkých obchodníkoch s platobnými profilmi vrátane vášho obchodného názvu a príslušného identifikačného čísla platiteľa dane (TIN). Ako číslo TIN môže slúžiť buď vaše identifikačné číslo zamestnávateľa (EIN), alebo rodné číslo (číslo sociálneho zabezpečenia – SSN) v závislosti od vašej registrácie na úrade IRS.

Obchodníci so sídlom v USA môžu formulár W9 odoslať úradu IRS pohodlne prostredníctvom platobného centra.
Obchodníci so sídlom mimo USA môžu prostredníctvom platobného centra predložiť potvrdenie o statuse zahraničnej osoby.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?