Kiểm tra hoặc thay đổi thuế suất bán hàng

Người bán có thể đặt thuế suất bán hàng cho các giao dịch mua hàng được thực hiện bởi người dùng tại Canada và Hoa Kỳ và xem thuế suất cho các giao dịch mua hàng tại các quốc gia trong Liên minh Châu Âu, Albania, Trung Quốc, Ma-rốc, Na Uy và Hàn Quốc ở trung tâm thanh toán. Các mức thuế suất bạn chỉ định sẽ được áp dụng tự động khi khách hàng hoàn tất quá trình thanh toán.

Thuế bán hàng tại Hoa Kỳ

Bạn có thể đặt thuế suất bán hàng cá nhân cho người mua tại Hoa Kỳ theo bang, hoặc bạn có thể chọn chấp nhận thuế suất do đối tác bên thứ ba của Google đặt, Hệ thống dữ liệu thuế (TDS).  

Vui lòng lưu ý rằng dữ liệu thuế suất được cung cấp bởi một bên thứ ba là Hệ thống dữ liệu thuế (TDS), do đó, Google không thể đảm bảo tính chính xác của những mức thuế suất này. Tìm hiểu thêm bằng cách truy cập trang web Hệ thống dữ liệu thuế.

Thuế bán hàng tại Liên minh châu Âu

Bạn chỉ có thể xem thuế suất bán hàng cho các giao dịch mua hàng tại Liên minh châu Âu, bởi Google chịu trách nhiệm xác định, thu thập và gửi thuế giá trị gia tăng (VAT) cho cơ quan có thẩm quyền phù hợp đối với các giao dịch mua hàng của khách hàng tại Liên minh châu Âu.  Để biết thêm về VAT, vui lòng xem Tổng quan về thuế bán hàng.  Nếu bạn không đặt thuế suất bán hàng cho các khách hàng bên ngoài Liên minh châu Âu, không có thuế bán hàng sẽ được thu thập cho bạn bởi Google. 

Kiểm tra hoặc thay đổi thuế suất bán hàng

Thực hiện theo các bước sau để thiết lập thuế suất trong trung tâm thanh toán.

  1. Đăng nhập vào hồ sơ thanh toán của bạn
  2. Nhấp vào Thuế bán hàng
  3. Cuộn đến một khu vực, sau đó nhấp vào bên cạnh "Thuế suất" trong một khu vực để đặt hoặc thay đổi tỷ lệ phần trăm thuế bán hàng. Thuế suất bán hàng sẽ là tỷ lệ phần trăm giá ứng dụng của bạn, ví dụ:
    Thuế suất bán hàng Giá ứng dụng Thuế bán hàng Tổng giá ứng dụng
    20% 10 đô la 2 đô la 12 đô la
  4. Nhấp vào Lưu.

Lặp lại quá trình để đặt thuế suất cho từng khu vực mà bạn muốn thu thuế bán hàng.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?