Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Verifiera din identitet

För vissa typer av transaktioner via din Google-betalningsprofil kan vi behöva verifiera din identitet med uppgifter som namn, adress och födelsedatum. Du kan även behöva tillhandahålla en legitimation eller ett adressintyg.

Om vi ber dig att verifiera ditt konto avbryts alla pågående transaktioner. Väntande debiteringar på ditt kontoutdrag försvinner inom 14 arbetsdagar.

Varför vi kan komma att be dig om verifiering

  • Vi såg en misstänkt transaktion i ditt betalningscenter.
  • Vi behöver verifiera uppgifterna som är kopplade till kontot.
  • Vi behöver lite mer information för att inte bryta mot EU-lagstiftning (gäller endast europeiska kunder).

Hur vi använder dina uppgifter

Google använder endast uppgifterna för att verifiera din identitet enligt beskrivningen i Sekretess och villkor. Verifieringsprocessen påverkar inte ditt kreditresultat eller din kreditvärdighet.

Åtgärda verifieringsproblem

Om du fick ett e-postmeddelande eller ett felmeddelande när du loggade in på Googles betalningscenter anger du problemet nedan och läser om hur du åtgärdar det. Vi kontaktar dig när vi har granskat uppgifterna.

Misstänkt aktivitet på kontot

Om du fick ett e-postmeddelande om misstänkt aktivitet i Googles betalningscenter har vi låst kontot på grund av risk för bedrägeri. Återaktivera kontot genom att skicka in dina verifieringsdokument via det här formuläret.

Avstängt på grund av att vi inte kunde verifiera dina uppgifter

Om du fick ett e-postmeddelande om att ditt konto i betalningscentret har stängts av på grund av att vi inte kunde verifiera dina uppgifter skickar du in dina verifieringsdokument via det här formuläret.

Skicka in mer information i enlighet med europeisk lag

Om du befinner dig i ett EES-land och har fått ett e-postmeddelande där du ombeds att verifiera din identitet skickar du in dina verifieringsdokument via det här formuläret.