Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Uw identiteit verifiëren

Voor bepaalde typen transacties met uw Google-betalingsprofiel moeten we mogelijk uw identiteit verifiëren aan de hand van informatie zoals uw naam, adres of geboortedatum. Het kan zijn dat u ook een identiteitsbewijs of bewijs van adres moet aanleveren.

Als we u vragen uw account te verifiëren, worden alle transacties geannuleerd die in behandeling zijn. Eventuele openstaande kosten op uw bankafschrift verdwijnen binnen veertien werkdagen.

Waarom we u mogelijk om verificatie vragen

  • We hebben een verdachte transactie gezien in uw betalingscentrum.
  • We moeten de informatie verifiëren die aan het account is gekoppeld.
  • We hebben meer informatie nodig om aan de Europese wetgeving te voldoen (alleen voor Europese klanten).

Hoe we uw informatie gebruiken

Google gebruikt deze informatie alleen om uw identiteit te verifiëren, zoals beschreven in ons Privacybeleid en onze Servicevoorwaarden. Het verificatieproces heeft geen invloed op uw kredietscore of -status.

Verificatieproblemen oplossen

Als u een e-mail heeft ontvangen of er een foutbericht werd weergegeven toen u inlogde bij uw Google-betalingscentrum, kiest u hieronder uw probleem om te ontdekken hoe u het kunt oplossen. We nemen contact met u op nadat we uw gegevens hebben beoordeeld.

Verdachte activiteit in uw account

Als u een e-mail heeft ontvangen over verdachte activiteit in uw Google-betalingscentrum, hebben we uw account bevroren om mogelijke fraude tegen te gaan. Als u uw account weer wilt activeren, stuurt u ons via dit formulier uw verificatiedocumenten.

Opschorting omdat we uw gegevens niet kunnen verifiëren

Als u een e-mail heeft ontvangen met de mededeling dat uw betalingscentrumaccount is opgeschort omdat we uw gegevens niet kunnen verifiëren, stuurt u ons via dit formulier uw verificatiedocumenten.

Meer informatie verstrekken om te voldoen aan de Europese wetgeving

Als u in een land van de Europese Economische Ruimte bent gevestigd en een e-mail heeft ontvangen waarin u wordt gevraagd om uw identiteit te verifiëren, stuurt u ons via dit formulier uw verificatiedocumenten.