Verifiera din identitet

För vissa typer av transaktioner via din Google-betalningsprofil kan vi behöva verifiera din identitet med uppgifter som namn, adress och födelsedatum. Du kan även behöva tillhandahålla en bild på din legitimation eller ett adressintyg.

Skicka in dokument

Följ anvisningarna i det e-postmeddelande du fick för att verifiera din identitet. Se till att dokumenten

 • har samma för- och efternamn som i formuläret och profilen
 • inte har förfallit
 • är tydligt läsbara
 • har med alla fyra hörn.

Jag hittar inte e-postmeddelandet

 1. Öppna pay.google.com.
 2. Klicka på den röda bannern högst upp.
 3. Följ anvisningarna.

Varför vi kan komma att be dig om verifiering

Här är några anledningar till att vi kan behöva verifiering:

 • Vi såg en misstänkt transaktion i ditt betalningscenter.
 • Vi behöver verifiera uppgifterna som är kopplade till kontot.
 • Vi behöver lite mer information för att inte bryta mot EU-lagstiftning (gäller endast europeiska kunder).

Obs! Om vi ber dig att verifiera ditt konto avbryts alla pågående transaktioner. Väntande debiteringar på ditt kontoutdrag försvinner inom 14 arbetsdagar.

Aviseringar om att verifiera din identitet

Om du får en av följande aviseringar behöver du verifiera din identitet.

 • ”Det går inte att slutföra transaktionen. Skicka nödvändiga dokument via det här formuläret.”
 • ”Din betalningsprofil är för närvarande avstängd på grund av överträdelser av användarvillkoren för Google Payments. Läs mer.”
 • ”Din betalningsprofil är för närvarande avstängd eftersom det inte gick att verifiera viss information för ditt konto.”

Följ anvisningarna i aviseringen för att verifiera din identitet.

Hur vi använder dina uppgifter

Google använder uppgifterna för att bekräfta att det är du och skydda dig från bedrägerier. Dina personuppgifter och eventuella dokument du skickar läggs till i din betalningsprofil. Dina personuppgifter och dokument lagras säkert och behandlas i enlighet med Googles sekretesspolicy och Google Payments sekretessmeddelande där så är tillämpligt. Verifieringsprocessen påverkar inte ditt kreditresultat eller din kreditvärdighet.

Åtgärda verifieringsproblem

Om du fick ett e-postmeddelande eller ett felmeddelande när du loggade in på Googles betalningscenter följer du anvisningarna i meddelandet för att lösa problemet. Vi kontaktar dig när vi har granskat uppgifterna.

Verifieringen misslyckades

Om du misslyckades med verifieringen får du ett e-postmeddelande strax efter beslutet. Följ anvisningarna i e-postmeddelandet om du vill överklaga beslutet.

Kontakta oss om du behöver mer hjälp.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt