Overenie totožnosti

Pri niektorých typoch transakcií prostredníctvom platobného profilu Google môže byť potrebné overiť vašu totožnosť na základe informácií, ako je vaše meno, adresa alebo dátum narodenia. Možno budete musieť poskytnúť aj preukaz totožnosti alebo potvrdenie o pobyte na svojej adrese.

Ako odoslať dokumenty

Postupujte podľa pokynov uvedených v e‑maile, v ktorom vás žiadame o overenie totožnosti. Dokumenty musia spĺňať tieto podmienky:

 • Musí sa v nich uvádzať rovnaké meno a priezvisko ako vo formulári a vo vašom profile.
 • Nesmú mať vypršanú platnosť.
 • Musia byť jasne čitateľné.
 • Všetky štyri rohy dokumentu musia byť viditeľné.

Nemôžem nájsť e‑mail

 1. Prejdite na web pay.google.com.
 2. Hore kliknite na červený banner.
 3. Postupujte podľa pokynov.

Prečo od vás môžeme žiadať overenie

O overenie vás môžeme požiadať napríklad z nasledujúcich dôvodov:

 • Vo vašom platobnom centre sme si všimli podozrivú transakciu.
 • Potrebujeme overiť informácie pridružené k danému účtu.
 • Potrebujeme viac informácií na účely zaistenia súladu s právom EÚ (platí len pre európskych zákazníkov).

Poznámka: Ak vás požiadame o overenie účtu, všetky nespracované transakcie budú zrušené. Nespracované platby budú odstránené z vášho bankového výpisu do 14 pracovných dní.

Upozornenia na overenie totožnosti

Ak sa zobrazí niektorá z nasledujúcich správ, bude potrebné overiť vašu totožnosť.

 • „Vašu transakciu nemožno dokončiť. Ak chcete pokračovať, predložte požadované dokumenty prostredníctvom tohto formulára.“
 • „Váš platobný profil je momentálne pozastavený z dôvodu porušenia zmluvných podmienok služby Google Payments. Ďalšie informácie.“
 • „Váš platobný profil je momentálne pozastavený, pretože niektoré informácie vo vašom účte nebolo možné overiť.“

Svoju totožnosť overte podľa pokynov uvedených v správe.

Ako používame vaše informácie

Google používa tieto informácie na overenie vašej totožnosti a na vašu ochranu pred podvodmi. Vaše osobné údaje a všetky dokumenty, ktoré odošlete, budú pridané do vášho platobného profilu. Vaše osobné údaje a dokumenty bezpečne uložíme a budeme s nimi zaobchádzať v súlade s pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Googleoznámením o ochrane súkromia služby Google Payments (ak sa na vás vzťahuje). Proces overenia nebude mať vplyv na vaše úverové skóre ani úverové hodnotenie.

Riešenie problémov s overením

Ak ste po prihlásení do platobného centra Google dostali e‑mail alebo sa vám zobrazilo chybové hlásenie, daný problém vyriešte podľa pokynov v správe alebo hlásení. Keď preveríme vaše informácie, budeme vás kontaktovať.

Neúspešné overenie

O neúspešnom overení vás budeme krátko po vydaní rozhodnutia informovať e‑mailom. Ak sa budete chcieť proti rozhodnutiu odvolať, postupujte podľa pokynov v e‑maile.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte nás.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory