Потвърждаване на самоличността ви

За някои видове транзакции, при които използвате потребителския си профил за плащания в Google, може да се наложи да потвърдим самоличността ви с помощта на информация като име, адрес или дата на раждане. Може да се наложи да ни предоставите копие на официален документ за самоличност или доказателство за адрес.

Начин на изпращане на документи

Изпълнете инструкциите, получени в имейла и искане за потвърждаване на самоличността ви. Всеки документ трябва да:

 • съдържа същите име и фамилия като посочените във формуляра и в профила ви;
 • е валиден;
 • се чете ясно;
 • включва четирите ъгъла на документа.

Имейлът не може да бъде намерен

 1. Отворете pay.google.com.
 2. Кликнете върху червения банер в горната част.
 3. Изпълнете инструкциите.

Защо може да изискаме потвърждение

Причини, поради които може да искаме потвърждение:

 • Забелязали сме подозрителна транзакция в центъра за плащания.
 • Нуждаем се от потвърждаване на информацията, свързана с профила ви.
 • Нуждаем се от повече информация, за да спазим европейското законодателство (само за клиенти от Европа).

Забележка: Ако изискаме да потвърдите профила си, всички предстоящи транзакции ще бъдат анулирани. Изчакващите такси в банковото ви извлечение ще изчезнат в рамките на 14 работни дни.

Известия за потвърждаване на самоличността ви

Ако видите едно от тези съобщения, ще трябва да потвърдите самоличността си:

 • „Транзакцията ви не може да бъде завършена. За да продължите, моля, изпратете необходимите документи, като попълните този формуляр.“
 • „Понастоящем потребителският ви профил за плащания е спрян поради нарушения на Общите условия на Google Payments. Научете повече.“
 • „Потребителският ви профил за плащания понастоящем е спрян, тъй като не успяхме да потвърдим част от информацията в профила ви.“

Изпълнете инструкциите, посочени в съобщението, за да потвърдите самоличността си.

Как използваме информацията ви

Google използва информацията за потвърждаване на самоличността ви и за защита от измами. Личната ви информация и всички изпратени документи ще бъдат добавени към потребителския ви профил за плащания. Личната информация и документите ви ще се съхраняват надеждно и ще се третират съгласно Декларацията за поверителност на Google и Съобщението за поверителност на Google Payments, когато е приложимо. Процесът на потвърждаване няма да засегне кредитния ви рейтинг.

Разрешаване на проблеми с потвърждаването

Ако при влизане в центъра за плащания на Google получите имейл или виждате съобщение за грешка, изпълнете инструкциите в съобщението, за да решите проблема. След като прегледаме информацията, ще се свържем с вас.

Неуспешно потвърждаване

Ако потвърждаването е неуспешно, скоро след вземане на решението ще получите имейл. За да го обжалвате, изпълнете инструкциите в имейла.

За още помощ се свържете с нас.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?