Edytowanie lub usuwanie formy płatności

Możesz edytować lub usunąć kartę debetową, kartę kredytową lub informacje o koncie bankowym, które są przechowywane w Google Pay.

Możesz edytować lub usunąć swoje saldo w Google Pay.

Jak zmienić formę płatności 

Ważne: aby zmienić formę płatności, za pomocą której opłacasz subskrypcję, najpierw ustaw nową formę płatności za subskrypcję. Następnie wykonaj kroki opisane poniżej.

  1. Otwórz pay.google.com.
  2. Kliknij Formy płatności po lewej stronie.
  3. Obok karty lub konta bankowego kliknij Edytuj lub Usuń.
    • Jeśli nie możesz znaleźć opcji „Edytuj”, usuń formę płatności i dodaj ją jeszcze raz.
    • Możesz edytować tylko nazwę oraz adres konta bankowego. Aby zmienić inne informacje, najpierw usuń konto bankowe, a następnie wykonaj niezbędne czynności, aby dodać nowe konto bankowe
  4. Jeśli chcesz usunąć kartę, której używasz do płatności za pomocą Google Pay w sklepach, musisz także usunąć ją ze swojego telefonu. Wybierz typ telefonu i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi usuwania formy płatności.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?