Để bảo vệ sức khỏe cho các chuyên viên hỗ trợ trước tình hình dịch COVID-19, chúng tôi hiện chỉ bố trí một nhóm nhân sự nhỏ. Vui lòng tham khảo các lựa chọn liên hệ với chuyên viên hỗ trợ hoặc tìm thông tin trên Trung tâm trợ giúp

Quản lý các khoản tiền thanh toán định kỳ và gói đăng ký

Bạn có thể thanh toán theo định kỳ đối với các gói đăng ký và dịch vụ khác bằng cách truy cập vào pay.google.com. Ứng dụng Google Pay không hỗ trợ quản lý thông tin gói đăng ký. 

Để xem các khoản phí định kỳ của bạn, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Gói đăng ký.
 2. Tìm sản phẩm bạn muốn xem, rồi nhấn hoặc nhấp vào Quản lý.

Hiểu cách thanh toán

Tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ của Google, các khoản thanh toán định kỳ của bạn thuộc một trong bốn loại.

 • Thanh toán tự động: Khi bạn nợ một khoản tiền nhất định, phương thức thanh toán của bạn sẽ tự động bị tính phí.
 • Thanh toán tự động hàng tháng: Phương thức thanh toán của bạn bị tính phí vào cùng một thời điểm mỗi tháng.
 • Thanh toán thủ công: Bạn có thể thanh toán trước chi phí cho sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn sẽ nhận hoặc sử dụng sau.
 • Lập hóa đơn hằng tháng: Sau khi nhận được hóa đơn hằng tháng, bạn sẽ thanh toán hóa đơn trong một khoảng thời gian xác định.

Quản lý phương thức thanh toán tự động

Thay đổi phương thức thanh toán tự động của bạn
 1. Đăng nhập vào Gói đăng ký.
 2. Tìm gói đăng ký bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Quản lý.
 3. Bên dưới thẻ bạn hiện đang sử dụng để thanh toán, hãy nhấp vào Thay đổi phương thức thanh toán. Nếu không thấy tùy chọn này, hãy nhấp vào Quản lý phương thức thanh toán.
 4. Chọn phương thức thanh toán.
 5. Chọn Gửi.
Đặt phương thức thanh toán dự phòng
 1. Đăng nhập vào Gói đăng ký.
 2. Tìm gói đăng ký bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Quản lý.
 3. Bên dưới thẻ bạn hiện đang sử dụng để thanh toán, hãy nhấp vào Thay đổi phương thức thanh toán. Nếu không thấy tùy chọn này, hãy nhấp vào Quản lý phương thức thanh toán.
 4. Chọn Cập nhật phương thức thanh toán dự phòng.
 5. Chọn phương thức thanh toán.
 6. Chọn Gửi

Lưu ý: Có một số phương thức thanh toán không dùng được cho các gói đăng ký.

Hủy gói đăng ký

Nếu hủy gói đăng ký, bạn sẽ không được hoàn lại bất kỳ khoản tiền đã thanh toán nào. Khi đã hủy gói đăng ký, bạn sẽ không thể dùng tiếp, nhưng có thể đăng ký lại bất cứ lúc nào.

Hủy các gói đăng ký khác

Bạn có thể hủy một số gói thuê bao trong Google Pay.

 1. Đăng nhập vào Gói thuê bao.
 2. Tìm gói đăng ký mà bạn muốn hủy và nhấn hoặc nhấp vào Quản lý.
 3. Chọn Hủy gói thuê bao.
  • Nếu bạn không tìm được tùy chọn này, hãy nhấp vào Quản lý gói thuê bao để chuyển đến sản phẩm của Google mà bạn đã đăng ký. Bạn có thể hủy gói thuê bao tại đó.
  • Nếu bạn không tìm được các tùy chọn này, hãy hủy thông qua nhà cung cấp gói thuê bao.
Tìm gói thuê bao đã hủy
 1. Đăng nhập vào Gói đăng ký.
 2. Ở đầu trang, chọn Đã hủy.

Thanh toán sớm

Đối với một số khoản phí định kỳ, nếu muốn thanh toán hóa đơn sớm, bạn có thể thanh toán ngay trong hồ sơ thanh toán.

 1. Đăng nhập vào Gói đăng ký.
 2. Tìm gói đăng ký bạn muốn thanh toán và nhấn hoặc nhấp vào Quản lý.
 3. Chọn Thanh toán sớm.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
280
false