Platenie pomocou inteligentných hodiniek

V niektorých krajinách môžete inteligentnými hodinkami bezkontaktne platiť všade tam, kde akceptujú Google Pay.

Ak chcete používať Google Pay v hodinkách, musíte:

 • nachádzať sa v Austrálii, Francúzsku, Kanade, Nemecku, Poľsku, Rusku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Švajčiarsku, Taliansku alebo v USA;
 • používať podporované hodinky. Aplikácia Google Pay je už v podporovaných hodinkách nainštalovaná. Ak chcete zistiť, či je vaše zariadenie podporované, pozrite si, či v zozname aplikácií v hodinkách máte Google Pay;
 • používať podporovanú kartuPoznámka: Hodinky nepodporujú používanie služby PayPal cez Google Pay.

Pridanie karty do hodiniek

Ak si do hodiniek pridáte kartu, nepotrebujete na platenie telefón.

 1. V hodinkách otvorte aplikáciu Google Pay Google Pay.
 2. Klepnite na položku Začíname.
 3. Nastavte zámku obrazovky (ak ste tak ešte neurobili).
 4. V telefóne postupujte podľa pokynov na pridanie kreditnej alebo debetnej karty. Poznámka: Karta sa pridá iba do aplikácie Google Pay v hodinkách (nie v telefóne).
 5. Karta sa zobrazí vo vašich hodinkách.

Poznámka: Momentálne nie je možné pridať do aplikácie Google Pay v hodinkách zľavy, vernostné karty ani karty s odmenami.

Platba v obchode

 1. V hodinkách otvorte aplikáciu Google Pay Google Pay.
 2. Podržte hodinky pri čítačke na bezkontaktné platby, kým nezaznie zvuk alebo hodinky nezavibrujú.
 3. Po zobrazení výzvy vyberte položku Kreditná bez ohľadu na typ karty.
 4. Pri transakciách s debetnou kartou môže byť potrebné zadať kód PIN. Použite kód PIN, ktorý ste si nastavili v banke.

Správa kariet

Platba kartou, ktorá nie je predvolená

Na platbu cez Google Pay sa použije prvá karta, ktorú ste pridali. Môžete však vybrať aj inú kartu. Tu je postup:

 1. V hodinkách otvorte aplikáciu Google Pay Google Pay.
 2. Posuňte obrazovku na kartu, ktorú chcete použiť. Keď sa zobrazí správa „Priložte k terminálu“, karta je pripravená na použitie.
 3. Priložte hodinky k bezkontaktnému platobnému terminálu, kým nezaznie zvuk alebo hodinky nezavibrujú.
 4. Ak používate debetnú kartu:
  1. vyberte možnosť Kreditná;
  2. ak sa zobrazí výzva, zadajte kód PIN, ktorý ste dostali od banky.
Zmena predvolenej karty
 1. V hodinkách otvorte aplikáciu Google Pay Google Pay.
 2. Posuňte obrazovku na kartu, ktorú chcete používať ako predvolenú, a klepnite na ňu.
 3. Potiahnite prstom zdola nahor po položke Viac Viac.
 4. Klepnite na Nastaviť ako predvolenú kartu Set as default card.
Odstránenie karty
 1. V hodinkách otvorte aplikáciu Google Pay Google Pay.
 2. Posuňte obrazovku na kartu, ktorú chcete odstrániť, a klepnite na ňu.
 3. Potiahnite prstom zdola nahor po položke Viac Viac.
 4. Klepnite na Odstrániť Remove.
Zobrazenie predošlých nákupov
 1. V hodinkách otvorte aplikáciu Google Pay Google Pay.
 2. Klepnite na kartu.
 3. Potiahnite kartu, pre ktorú chcete zobraziť transakcie, smerom hore.

Riešenie problému

Nemožno pridať kartu alebo bola odstránená

Nemožno pridať kartu

Ak máte problém s používaním karty cez Google Pay, znovu skontrolujte zoznam spolupracujúcich bánk a podporovaných kariet.

Ak máte otázky alebo spätnú väzbu týkajúcu sa vašej karty, kontaktujte svoju banku.

Pri pridávaní karty sa zobrazuje „Chyba siete“

Uistite sa, či je váš telefón nablízku. V telefóne aj hodinkách by mala byť zapnutá funkcia Bluetooth a obe zariadenia by mali mať internetové pripojenie (mobilné alebo cez Wi-Fi).

Karta bola automaticky odstránená

Pre vašu bezpečnosť sú karty pridané do aplikácie Google Pay odstránené, keď odstránite zámku obrazovky. Ak chcete kartu znova pridať, otvorte v hodinkách aplikáciu Google Pay, pridajte zámku obrazovky a potom znovu pridajte kartu.

V hodinkách sa zobrazuje hlásenie „Nedá sa pripojiť“ alebo „Nie je možné skontrolovať účty“, alebo výzva na reštart telefónu

V hodinkách sa po pridaní karty zobrazuje hlásenie „Nedá sa pripojiť“ a zamrznú

 1. Uistite sa, že je v telefóne zapnutá funkcia Bluetooth.
 2. V telefóne otvorte aplikáciu Wear OS by Google Wear OS by Google.
 3. Skontrolujte, či sa hore uvádza stav „Pripojené“.
 4. V hodinkách otvorte aplikáciu Google Pay a znova sa pokúste pripojiť.

Po otvorení aplikácie sa v hodinkách zobrazuje hlásenie „Nie je možné skontrolovať účty“

Ak chcete opraviť túto chybu, aktualizujte aplikáciu Google Pay.

 1. V hodinkách otvorte aplikáciu Obchod Play Obchod Play.
 2. Potiahnite obrazovku zhora nadol a klepnite na Moje aplikácie.
 3. Stránku posuňte nadol a klepnite na Google Pay.
 4. Klepnite na položku Aktualizovať.
 5. Znova otvorte aplikáciu Google Pay.

V aplikácii sa zobrazuje hlásenie „Reštartujte telefón“

 1. Reštartujte telefón (nie však hodinky).
 2. Počkajte 30 až 60 sekúnd. Uistíte sa tak, že telefón nainštaloval všetky aktualizácie potrebné na používanie hodiniek.
 3. V hodinkách otvorte aplikáciu Google Pay a klepnite na Skúsiť znova Retry.

Stále sa zobrazuje krúžok načítavania

V hodinkách zatvorte aplikáciu Google Pay a znovu ju otvorte. Ak to nepomôže, reštartujte hodinky podržaním vypínača.

Problém s použitím služby Google Pay v obchodoch

1. Uistite sa, že hodinky máte pevne nasadené a odomknuté

Klepnite na obrazovku a skontrolujte, či vás aplikácia Google Pay vyzvala na odomknutie hodiniek. Ak áno, pred platbou ich odomknite.

2. Uistite sa, že aplikácia Google Pay je otvorená

Tesne pred platbou otvorte aplikáciu Google Pay v hodinkách a uistite sa, že na obrazovke vidíte kartu, ktorou chcete zaplatiť.

3. Hodinky pridržte pri čítačke dlhšie

Skúste značku NFC na hodinkách pridržať nad čítačkou, až kým nezapípajú a nezavibrujú.

Tiež môžete skúsiť hodinky priložiť k čítačke v inej polohe. Hodinkám to môže pomôcť pri komunikácii s čítačkou cez technológiu NFC. Anténa NFC je vo väčšine hodiniek za obrazovkou, informácie o jej presnom umiestnení nájdete v návode k hodinkám.

4. Uistite sa, či obchod akceptuje bezkontaktné platby

Opýtajte sa pokladníka, či obchod prijíma bezkontaktné platby. Ak nie, budete musieť použiť fyzickú kartu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory