V rámci predbežného opatrenia na ochranu zdravia našich špecialistov podpory v súvislosti s ochorením COVID-19 poskytujeme služby s obmedzeným tímom. Pozrite si možnosti, ako sa spojiť so špecialistom podpory, alebo navštívte centrum pomoci

Platenie pomocou inteligentných hodiniek

V niektorých krajinách alebo regiónoch môžete inteligentnými hodinkami bezkontaktne platiť všade tam, kde akceptujú Google Pay.

Ak chcete používať Google Pay v hodinkách, musíte:

Tip: Služba PayPal v službe Google Pay nie je podporovaná v hodinkách.

Pridanie karty do hodiniek

Ak si do hodiniek pridáte kartu, nebudete na platenie potrebovať telefón.

Dôležité: Momentálne nemôžete pridať do aplikácie Google Pay v hodinkách zľavu, vernostné karty ani karty s odmenami.

 1. V hodinkách otvorte aplikáciu Google Pay Google Pay.
 2. Klepnite na Začíname.
 3. Nastavte zámku obrazovky (ak ste tak ešte neurobili).
 4. V telefóne postupujte podľa pokynov na pridanie kreditnej alebo debetnej karty.
  • Tip: Karta sa pridá iba do aplikácie Google Pay v hodinkách, nie telefóne.
 5. Karta sa bude zobrazovať vo vašich hodinkách.

Platba v obchode

 1. V hodinkách otvorte aplikáciu Google Pay Google Pay.
 2. Podržte hodinky pri čítačke na bezkontaktné platby, kým nezaznie zvuk alebo hodinky nezavibrujú.
 3. Po zobrazení výzvy vyberte bez ohľadu na typ karty položku Kreditná.
 4. Pri transakciách s debetnou kartou môže byť potrebné zadať kód PIN. Použite ten, ktorý ste si nastavili v banke.

Správa kariet

Platba kartou, ktorá nie je predvolená

Na platbu cez Google Pay sa použije prvá karta, ktorú ste pridali. Môžete však vybrať aj inú kartu. Tu je postup:

 1. V hodinkách otvorte aplikáciu Google Pay Google Pay.
 2. Posuňte obrazovku na kartu, ktorú chcete použiť. Keď sa zobrazí správa „Priložte k terminálu“, karta je pripravená na použitie.
 3. Priložte hodinky k bezkontaktnému platobnému terminálu, kým nezaznie zvuk alebo hodinky nezavibrujú.
 4. Ak používate debetnú kartu:
  1. Vyberte položku Kreditná.
  2. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód PIN, ktorý ste si nastavili v banke.

Zmena predvolenej karty

Postup sa v rôznych verziách hodiniek líši. Ako skontrolovať verziu hodiniek

Wear 3.0

 1. V hodinkách otvorte aplikáciu Google Pay Google Pay.
 2. Posuňte zobrazenie na kartu, ktorú chcete používať ako predvolenú.
 3. Klepnite na požadovanú kartu a potom Nastaviť ako predvolenú.

Wear 2.0

 1. V hodinkách otvorte aplikáciu Google Pay Google Pay.
 2. Posuňte zobrazenie na kartu, ktorú chcete používať ako predvolenú.
 3. Klepnite na kartu.
 4. Potiahnite zdola nahor po položke Viac Viac.
 5. Klepnite na Nastaviť ako predvolenú kartu.
Odstránenie karty
 1. V hodinkách otvorte aplikáciu Google Pay Google Pay.
 2. Posuňte zobrazenie na kartu, ktorú chcete odstrániť, a klepnite na ňu.
 3. Potiahnite zdola nahor po položke Viac Viac.
 4. Klepnite na Odstrániť Remove.
Vyhľadanie minulých nákupov
 1. V hodinkách otvorte aplikáciu Google Pay Google Pay.
 2. Klepnite na kartu.
 3. Potiahnite kartu, pre ktorú chcete zobraziť transakcie, smerom hore.

Riešenie problému

Nemožno pridať kartu alebo bola odstránená

Nemožno pridať kartu

Ak kartu nemôžete používať so službou Google Pay, znovu skontrolujte zoznam spolupracujúcich bánk a podporovaných kariet.

Ak máte otázky alebo spätnú väzbu ku karte, kontaktujte svoju banku.

Po pridaní karty sa zobrazuje chyba siete

Uistite sa, že máte telefón nablízku. V telefóne aj hodinkách by mala byť zapnutá funkcia Bluetooth a obe zariadenia by mali mať internetové pripojenie (mobilné alebo cez Wi-Fi).

Karta bola automaticky odstránená

Pre vašu bezpečnosť sú karty pridané do aplikácie Google Pay odstránené, keď odstránite zámku obrazovky. Ak chcete kartu znova pridať, otvorte v hodinkách aplikáciu Google Pay, pridajte zámku obrazovky a potom znovu pridajte kartu.

V hodinkách sa zobrazuje hlásenie „Nedá sa pripojiť“ alebo „Nie je možné skontrolovať účty“, alebo výzva na reštart telefónu

V hodinkách sa po pridaní karty zobrazuje hlásenie „Nedá sa pripojiť“ a zamrznú

 1. Uistite sa, že je v telefóne zapnuté rozhranie Bluetooth.
 2. Otvorte v ňom aplikáciu Wear OS Wear OS by Google.
 3. Skontrolujte, či je hore uvedený text Pripojené.
 4. V hodinkách otvorte aplikáciu Google Pay a znova sa pokúste pripojiť.

Po otvorení aplikácie sa v hodinkách zobrazuje hlásenie „Nie je možné skontrolovať účty“

Ak chcete opraviť túto chybu, aktualizujte aplikáciu Google Pay.

 1. V hodinkách otvorte aplikáciu Obchod Play Obchod Play.
 2. Potiahnite zhora dole a klepnite na Moje aplikácie.
 3. Posuňte zobrazenie a klepnite na Google Pay.
 4. Klepnite na Aktualizovať.
 5. Znova otvorte aplikáciu Google Pay Google Pay.

V aplikácii sa zobrazuje hlásenie „Reštartujte telefón“

 1. Reštartujte telefón (nie však hodinky).
 2. Počkajte 30 až 60 sekúnd. Uistíte sa tak, že telefón nainštaloval všetky aktualizácie potrebné na používanie hodiniek.
 3. Otvorte v hodinkách aplikáciu Google Pay a klepnite na Skúsiť znova Retry.

Neustále sa zobrazuje krúžok načítavania

V hodinkách zavrite aplikáciu Google Pay a znovu ju otvorte. Ak to nepomôže, reštartujte hodinky pridržaním vypínača.

Problém s používaním služby Google Pay v hodinkách v predajniach

1. Uistite sa, že hodinky máte pevne nasadené a odomknuté

Klepnite na obrazovku a presvedčte sa, či vás aplikácia Google Pay vyzvala na odomknutie hodiniek. Ak áno, pred platbou ich odomknite.

2. Uistite sa, že aplikácia Google Pay je otvorená

Tesne pred platbou otvorte aplikáciu Google Pay v hodinkách a uistite sa, že na obrazovke vidíte kartu, ktorou chcete zaplatiť.

3. Hodinky pridržte pri čítačke dlhšie

Skúste značku NFC na hodinkách pridržať nad čítačkou, až kým nezapípajú a nezavibrujú.

Hodinky sa môžete pokúsiť pridržať pri čítačke aj v inej plohe. Hodinkám to môže pomôcť pri komunikácii s čítačkou cez technológiu NFC. Anténa NFC je vo väčšine hodiniek za obrazovkou, informácie o jej presnom umiestnení nájdete v návode k hodinkám.

4. Uistite sa, či obchod akceptuje bezkontaktné platby

Opýtajte sa pokladníka, či obchod prijíma bezkontaktné platby. Ak nie, budete musieť použiť fyzickú kartu.

Nastavenie služby Google Pay ako predvolenej možnosti pri platbách

Po stiahnutí aplikácie Google Pay v novom zariadení ju možno budete musieť nastaviť ako svoju predvolenú možnosť pri platbách.
 1. V hodinkách otvorte Nastavenia.
 2. Prejdite do sekcie Pripojenie alebo Pripojenia.
 3. Klepnite na NFC.
 4. Uistite sa, že máte ako poskytovateľa platobných služieb vybranú službu Google Pay.
Tip: Ak máte službu Google Pay predvolene nainštalovanú, tieto kroky nemusíte vykonať.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
280
false