As of June 15th, you can no longer send, request, receive, claim, or withdraw money with the old Google Pay app. For these features and more, download the new Google Pay app and visit support.google.com/googlepay for tips and support.

Chính sách khiếu nại của Google Payments

Chúng tôi cam kết luôn cung cấp dịch vụ có tiêu chuẩn cao. Nếu bạn không hài lòng với dịch vụ mình nhận được, chúng tôi rất mong được lắng nghe phản hồi của bạn.

Hoa Kỳ
Google Payments nỗ lực mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho tất cả người dùng. Nếu bạn không hài lòng với dịch vụ mà bạn nhận được từ Google Payments hoặc bạn muốn khiếu nại Google Payments, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu trực tuyến.
Vương quốc Anh

Chính sách này áp dụng cho một số khiếu nại nhất định về các dịch vụ thanh toán được ủy quyền do Google Payment Ltd (GPL) cung cấp theo giấy phép của công ty này với vai trò là một Tổ chức tiền tệ điện tử.

Chính sách này:

 • Giúp bạn dễ dàng khiếu nại
 • Giải quyết khiếu nại của bạn trong thời gian ngắn nhất có thể
 • Đảm bảo bạn hài lòng với cách xử lý đơn khiếu nại


Quan trọng: Chính sách này không áp dụng cho trường hợp bạn không hài lòng với sản phẩm, chính sách hoặc cấp độ dịch vụ khách hàng của người bán. Để tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp bạn, hãy liên hệ với chúng tôi.

Khiếu nại

Nếu bạn đã liên hệ với chúng tôi nhưng vẫn muốn gửi đơn khiếu nại chính thức về dịch vụ thanh toán của GPL, hãy hoàn tất biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi.

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư đến địa chỉ sau:
Google Payment Limited
5 New Street Square
London
EC4A 3TW

Thông tin cần có trong đơn khiếu nại

Để giúp chúng tôi xem xét và giải quyết khiếu nại của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể, hãy cung cấp đầy đủ những thông tin sau:

 • Tên của bạn
 • Địa chỉ email bạn dùng để đăng nhập vào Google Payments
 • Số điện thoại của bạn, bao gồm cả mã vùng
 • Thông tin mô tả rõ ràng về khiếu nại của bạn
 • Tư cách pháp lý của bạn:
  • Người tiêu dùng cá nhân
  • Người đại diện của một doanh nghiệp có dưới 10 nhân viên và có doanh thu hằng năm hoặc tổng tài sản từ 2 triệu Bảng Anh trở xuống;
  • Người đại diện của một tổ chức từ thiện có thu nhập hằng năm dưới 6,5 triệu Bảng Anh
  • Người quản lý tài sản của một quỹ tín thác có giá trị tài sản ròng dưới 5 triệu Bảng Anh
  • Không thuộc danh mục nào trong số trên
 • Địa chỉ email bạn muốn dùng để nhận thông báo (không bắt buộc)

Thời gian trả lời

Chúng tôi sẽ cố gắng xác nhận việc nhận được đơn khiếu nại của bạn trong vòng 1 ngày, và trả lời đơn khiếu nại của bạn trong vòng 3 ngày và không muộn hơn 15 ngày làm việc.

Trong thư trả lời, chúng tôi sẽ cho bạn biết cách chúng tôi giải quyết hoặc lý do chưa thể giải quyết đơn khiếu nại của bạn cũng như các bước tiếp theo.

Quan trọng: Các trường hợp phức tạp có thể mất nhiều thời gian giải quyết hơn. Trong một số trường hợp, quá trình giải quyết có thể mất tối đa 35 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi nhận được đơn khiếu nại của bạn. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về tiến độ giải quyết trong vòng 15 ngày làm việc, tính từ ngày chúng tôi nhận được đơn khiếu nại của bạn.

Gửi khiếu nại lên cấp cao hơn

Mục tiêu của chúng tôi là giải quyết khiếu nại của bạn một cách nhanh chóng và triệt để. Nếu bạn không hài lòng với câu trả lời của chúng tôi vì bất kỳ lý do gì, thì chúng tôi có thể chuyển trường hợp của bạn lên cấp cao hơn để xem xét. Để gửi khiếu nại lên cấp cao hơn, hãy đề nghị nhân viên Google Payments xử lý khiếu nại của bạn thực hiện việc này giúp bạn.

Dịch vụ thanh tra tài chính (Financial Ombudsman Service)

Dịch vụ thanh tra tài chính (FOS) ở Vương quốc Anh là một cơ quan độc lập chuyên giải quyết các khiếu nại liên quan đến các dịch vụ tài chính.

Bạn có thể yêu cầu FOS xem xét đơn khiếu nại của mình nếu:

 • Bạn không hài lòng với thông báo trả lời sau cùng của chúng tôi.
 • Bạn đã gửi đơn khiếu nại cho chúng tôi nhưng chưa nhận được câu trả lời trong vòng 15 ngày làm việc.


Dịch vụ này được cung cấp miễn phí cho người khiếu nại. Tuy nhiên, có một số giới hạn đối với nội dung mà FOS có thể xem xét. Ví dụ: FOS sẽ chỉ xem xét các đơn khiếu nại:

 • Về các dịch vụ và sản phẩm tài chính được quản lý
 • Của những người khiếu nại "đủ điều kiện"


Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ:

The Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
Harbour Exchange Square
London
E14 9SR

Bạn cũng có thể gọi điện đến FOS theo số 0800 023 4567 (Nếu bạn gọi từ ngoài Vương Quốc Anh, hãy gọi số +44 20 7964 1000). Để biết thêm thông tin về FOS, vui lòng truy cập vào trang www.financial-ombudsman.org.uk và đọc tờ thông tin dành cho người tiêu dùng tại https://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/consumer-leaflet.htm.

Google Payment Ltd được Cơ quan quản lý tài chính (FCA) ở Vương quốc Anh ủy quyền và quản lý như một Tổ chức tiền tệ điện tử. Số tham chiếu của Google Payment Ltd trên Sổ đăng ký dịch vụ tài chính của FCA là 900008.

Tìm hiểu thêm về quyền của bạn khi thanh toán ở Châu Âu.

Tìm hiểu thêm về Chỉ thị Dịch vụ thanh toán.

Khu vực kinh tế Châu Âu (không bao gồm Vương quốc Anh)

Trước khi bạn gửi đơn khiếu nại, hãy thử liên hệ với chúng tôi để xem liệu chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết vấn đề hay không.

Nếu bạn đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ nhưng vẫn muốn gửi đơn khiếu nại chính thức, thì cách tốt nhất để gửi đơn khiếu nại là điền đầy đủ vào biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về quyền của bạn khi thanh toán ở Châu Âu.

Tìm hiểu thêm về Chỉ thị Dịch vụ thanh toán.

Úc

Chính sách này áp dụng cho các khiếu nại về dịch vụ của Google Payments do Google Payment Australia Pty Ltd (GPAL) điều hành. Chính sách này không áp dụng cho các đơn khiếu nại với người mua hoặc người bán.

Chính sách này:

 • Giúp bạn dễ dàng khiếu nại
 • Giải quyết khiếu nại của bạn trong thời gian ngắn nhất có thể
 • Đảm bảo bạn hài lòng với cách xử lý đơn khiếu nại

Gửi đơn khiếu nại

Cách tốt nhất để gửi đơn khiếu nại là điền đầy đủ vào biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi.

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư đến địa chỉ sau:

Google Payments - Complaints

Google Australia Pty Ltd.

Level 5, 48 Pirrama Road,

Pyrmont, NSW 2009

Australia

Thông tin cần có trong đơn khiếu nại

Để giúp chúng tôi xem xét và giải quyết khiếu nại của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể, hãy cung cấp đầy đủ những thông tin sau:

 • Tên của bạn
 • Địa chỉ email bạn dùng để đăng nhập vào Google Payments
 • Số điện thoại của bạn, bao gồm cả mã vùng
 • Mã Google Payments (chỉ áp dụng với người bán)
 • Thông tin mô tả rõ ràng về khiếu nại của bạn
 • Tư cách pháp lý của bạn: một cá nhân hay đại diện của một tổ chức, kể cả trường hợp tổ chức của bạn có doanh thu trên 1 triệu đô la Úc mỗi năm
 • Địa chỉ email bạn muốn dùng để nhận thông báo (không bắt buộc)

Thời gian trả lời

Chúng tôi sẽ cố gắng xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được khiếu nại của bạn trong vòng một ngày làm việc, và trả lời khiếu nại của bạn trong vòng 5 ngày làm việc.

Trong thư trả lời, chúng tôi sẽ cho biết cách chúng tôi giải quyết khiếu nại của bạn hoặc lý do chưa thể giải quyết khiếu nại của bạn cũng như các bước tiếp theo.

Lưu ý: Các tình huống phức tạp có thể mất nhiều thời gian giải quyết hơn. Trong một số trường hợp, có thể mất tới 45 ngày làm việc mới có thể giải quyết được vấn đề tính từ khi chúng tôi nhận được khiếu nại của bạn. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về tiến độ giải quyết trong vòng 4 tuần.

Gửi khiếu nại lên cấp cao hơn

Nếu bạn không hài lòng với câu trả lời của chúng tôi thì chúng tôi có thể chuyển trường hợp của bạn lên cấp cao hơn để xem xét. Để thực hiện việc này, bạn chỉ cần đề nghị nhân viên Google Payments đang xử lý khiếu nại của bạn gửi khiếu nại lên cấp cao hơn. Sau khi bạn gửi đơn khiếu nại, chúng tôi sẽ xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được đơn này trong vòng 5 ngày làm việc.

Dịch vụ thanh tra tài chính (Financial Ombudsman Service)

Google Payment Australia Pty Ltd. là một thành viên của Cơ quan Khiếu nại Tài chính Úc (AFCA). AFCA hoạt động như một cơ quan độc lập chuyên giải quyết tranh chấp về dịch vụ tài chính ở Úc. Số giấy phép của Google Payment Australia Pty. Ltd. là 318755.

Bạn có thể yêu cầu AFCA xem xét đơn khiếu nại của mình nếu:

 • Bạn vẫn không hài lòng sau khi nhận được thông báo trả lời sau cùng của chúng tôi.
 • Bạn đã gửi khiếu nại cho chúng tôi nhưng chưa nhận được câu trả lời trong vòng 8 tuần.

Dịch vụ này được cung cấp miễn phí. Tuy nhiên, có một số giới hạn đối với nội dung mà Dịch vụ thanh tra tài chính có thể xem xét.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ:

 • Cơ quan Khiếu nại Tài chính Úc
 • GPO Box 3
 • Melbourne, VIC 3001

Bạn cũng có thể gửi email đến AFCA theo địa chỉ info@afca.org.au. Để biết thông tin đầy đủ về AFCA, hãy truy cập vào https://www.afca.org.au/about-afca/contact-us/.

Hàn Quốc


Chính sách này áp dụng cho các khiếu nại về dịch vụ của Google Payments do Google Payment Korea Limited điều hành. Chính sách này không áp dụng cho các đơn khiếu nại với người mua hoặc người bán.

Chính sách này:

 • Giúp bạn dễ dàng khiếu nại
 • Giải quyết khiếu nại của bạn trong thời gian ngắn nhất có thể
 • Đảm bảo bạn hài lòng với cách xử lý đơn khiếu nại

Gửi đơn khiếu nại

Cách tốt nhất để gửi đơn khiếu nại là điền đầy đủ vào biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi.

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư đến địa chỉ sau:

Gangnam Finance Center 22nd Fl

152 Teheran-ro, Gangnam-gu

Seoul 06236 South Korea

Thông tin cần có trong đơn khiếu nại

Để giúp chúng tôi xem xét và giải quyết khiếu nại của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể, hãy cung cấp đầy đủ những thông tin sau:

 • Tên của bạn
 • Địa chỉ email bạn dùng để đăng nhập vào Google Payments
 • Số điện thoại của bạn, bao gồm cả mã vùng
 • Mã Google Payments (chỉ áp dụng với người bán)
 • Thông tin mô tả rõ ràng về khiếu nại của bạn
 • Mã giao dịch (nếu có)
 • Địa chỉ email bạn muốn dùng để nhận thông báo (không bắt buộc)

Thời gian trả lời

Chúng tôi sẽ cố gắng xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được khiếu nại của bạn trong vòng một ngày làm việc và sẽ phản hồi khiếu nại của bạn trong vòng 10 ngày làm việc.

Nhật Bản


Chính sách này áp dụng cho các đơn khiếu nại về dịch vụ của Google Payments. Chính sách này không áp dụng cho các đơn khiếu nại với người mua hoặc người bán.

Chính sách này:

 • Giúp bạn dễ dàng khiếu nại
 • Giải quyết khiếu nại của bạn trong thời gian ngắn nhất có thể
 • Đảm bảo bạn hài lòng với cách xử lý đơn khiếu nại

Gửi đơn khiếu nại

Cách tốt nhất để gửi đơn khiếu nại là điền đầy đủ vào biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi. Nếu bạn không hài lòng với dịch vụ mà mình nhận được và các dịch vụ này có liên quan đến các sản phẩm khác của Google, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cần có trong đơn khiếu nại

Để giúp chúng tôi xem xét và giải quyết khiếu nại của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể, hãy cung cấp đầy đủ những thông tin sau:

 • Tên của bạn
 • Địa chỉ email bạn dùng để đăng nhập vào Google Payments
 • Số điện thoại của bạn, bao gồm cả mã vùng
 • Mã Google Payments (chỉ áp dụng với người bán)
 • Thông tin mô tả rõ ràng về khiếu nại của bạn
 • Mã giao dịch (nếu có)
 • Địa chỉ email bạn muốn dùng để nhận thông báo (không bắt buộc)

Thời gian trả lời

Chúng tôi sẽ cố gắng xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được khiếu nại của bạn trong vòng một ngày làm việc và sẽ phản hồi khiếu nại của bạn trong vòng 10 ngày làm việc.

Malaysia

Chính sách này áp dụng cho các khiếu nại liên quan đến dịch vụ do Google Payment Malaysia Sdn. Bhd (GPMY) cung cấp.
Chính sách này:

 • Giúp bạn dễ dàng khiếu nại
 • Giải quyết khiếu nại của bạn trong thời gian ngắn nhất có thể
 • Đảm bảo bạn hài lòng với cách xử lý đơn khiếu nại

Gửi đơn khiếu nại

Nếu bạn muốn gửi đơn khiếu nại chính thức, hãy hoàn tất biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi.

Thông tin cần có trong đơn khiếu nại

Để giúp chúng tôi xem xét và giải quyết khiếu nại của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể, hãy đảm bảo khiếu nại của bạn bao gồm những nội dung sau:

 • Tên của bạn
 • Địa chỉ email bạn dùng để đăng nhập vào Google Payments
 • Số điện thoại của bạn, bao gồm cả mã vùng
 • Mã Google Payments (chỉ áp dụng với người bán)
 • Thông tin mô tả rõ ràng về khiếu nại của bạn
 • Tư cách pháp lý của bạn: một cá nhân hay người đại diện của một tổ chức, kể cả trường hợp tổ chức của bạn có doanh thu trên 1 triệu bảng Anh/1 triệu Euro mỗi năm
 • Địa chỉ email bạn muốn dùng để nhận thông báo (không bắt buộc)

Thời gian trả lời

Chúng tôi sẽ cố gắng xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được khiếu nại của bạn trong vòng một ngày làm việc và phản hồi khiếu nại của bạn trong vòng 60 ngày theo lịch kể từ ngày chúng tôi nhận được khiếu nại.

Dịch vụ thanh tra tài chính (Financial Ombudsman Service)

Google Payment Malaysia Sdn. Bhd là một thành viên của Tổ chức thanh tra dịch vụ tài chính. Tổ chức này là nhà điều hành của Chương trình thanh tra tài chính (FOS) được Ngân hàng trung ương Malaysia phê chuẩn làm chương trình giải quyết tranh chấp.

Bạn có thể yêu cầu FOS xem xét đơn khiếu nại của bạn nếu đơn khiếu nại của bạn thuộc loại tranh chấp đủ điều kiện để xem xét. Để đủ điều kiện, khiếu nại của bạn phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 • Bạn đã gửi đơn khiếu nại cho chúng tôi với ý định đạt được một sự hòa giải
 • Chúng tôi đã xem xét đơn khiếu nại của bạn, đưa ra quyết định cuối cùng nhưng bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi hoặc chúng tôi chưa cung cấp cho bạn quyết định cuối cùng trong vòng 60 ngày theo lịch.

Ngoài ra, bạn phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

Tổ chức thanh tra dịch vụ tài chính sẽ xem xét đơn khiếu nại chúng tôi dựa theo các mức thiệt hại tài chính trực tiếp như sau:

Số Loại khiếu nại Mức tối đa
1 Khiếu nại liên quan đến các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính (hoặc các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính Hồi giáo), do chúng tôi phát triển, cung cấp hoặc tiếp thị RM 250.000,00
2 Tranh chấp về:
 • Một giao dịch trái phép thực hiện bằng cách sử dụng một phương thức thanh toán được chỉ định hoặc một phương thức thanh toán được chỉ định theo luật Hồi giáo hoặc một kênh thanh toán, chẳng hạn như ngân hàng trực tuyến, ngân hàng trên thiết bị di động, ngân hàng qua điện thoại hay ATM; hoặc
 • Một trường hợp sử dụng séc trái phép theo định nghĩa trong phần 73 của Đạo luật hối phiếu năm 1949

RM 25.000,00

Bạn phải nộp đơn khiếu nại cho Tổ chức thanh tra dịch vụ tài chính trong vòng sáu tháng kể từ ngày nhận được phản hồi sau cùng của chúng tôi hoặc sau 60 ngày theo lịch kể từ ngày bạn gửi đơn khiếu nại cho chúng tôi lần đầu. Các khiếu nại nằm ngoài phạm vi thời gian đó có thể được Tổ chức thanh tra dịch vụ tài chính tùy ý xem xét.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.ofs.org.my/en/. Bạn cũng có thể đọc tài liệu hướng dẫn cho Tổ chức thanh tra dịch vụ tài chính bằng tiếng Anhtiếng Malaysia.

Bạn có thể liên hệ qua mạng với Tổ chức thanh tra dịch vụ tài chính qua trang web của họ bằng cách điền vào Biểu mẫu yêu cầu hoặc gửi thư đến địa chỉ sau:

Chief Executive Officer
Ombudsman for Financial Services (664393P)
(Formerly known as Financial Mediation Bureau)
14th Floor, Main Block
Menara Takaful Malaysia
No. 4, Jalan Sultan Sulaiman
50000 Kuala Lumpur. ​

Bạn cũng có thể gửi đơn khiếu nại qua fax đến số +603-2272 1577 hoặc trực tiếp đến văn phòng theo địa chỉ trên để nộp đơn khiếu nại.

Các khu vực khác

Google Payments nỗ lực mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho tất cả người dùng.

Nếu bạn không hài lòng với dịch vụ mà bạn nhận được từ Google Payments hoặc nếu bạn muốn khiếu nại Google Payments, hãy liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu trực tuyến.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
280
false