Automatyczne wypełnianie formularzy

Możesz pozwolić Chrome na automatyczne wypełnianie formularzy przy użyciu zapisanych informacji – np. adresów i danych karty. Podczas wpisywania nowych informacji w formularzu Chrome może zapytać Cię, czy chcesz je zapisać.
Chrome nigdy nie udostępnia Twoich informacji bez Twojej zgody. Dowiedz się, jak Google przechowuje i chroni dane kart kredytowych.
Jeśli chcesz zapisywać hasła w Chrome, dowiedz się, jak zarządzać zapisanymi hasłami
Jeśli masz problemy z zapisanymi informacjami, dowiedz się, jak rozwiązać je w Chrome.

Dodawanie lub zmienianie danych karty i adresów zapisanych w Chrome

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Profil Profil a potem Formy płatności Formy płatności lub Adresy i ustawienia Adresy i ustawienia.
 3. Dodaj, zmień lub usuń informacje: 
  • Dodawanie: obok opcji „Formy płatności” lub „Adresy” kliknij Dodaj. Spowoduje to zapisanie Twoich informacji w Chrome na urządzeniu.
  • Edytowanie: na prawo od karty lub adresu kliknij Więcej Więcej a potem Edytuj.
  • Usuwanie: na prawo od karty lub adresu kliknij Więcej Więcej a potem Usuń.
Jeśli włączysz synchronizację i dodasz, zmodyfikujesz lub usuniesz adres, zmiany będą widoczne na innych urządzeniach.
Jeśli forma płatności jest zapisana w Google Pay, musisz ją edytować lub usunąć w Google Pay.

Zmienianie nazwy formy płatności w Chrome

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Profil Profil a potem Formy płatności Formy płatności.
 3. Przy opcji „Formy płatności” kliknij Dodaj lub Edytuj obok istniejącej karty.
 4. U dołu kliknij Nazwa karty.
 5. Wpisz nazwę karty. Nazwa wyświetli się po wybraniu formularza, w którym użyjesz zapisanej formy płatności.

Wskazówka: nazwy form płatności z Chrome nie są przenoszone do Google Pay. Jeśli dane karty zostały zapisane w Google Pay, musisz zaktualizować je oddzielnie.

Zapisywanie danych karty w Google Pay

Jeśli zalogujesz się na swoje konto Google w Chrome, możesz poprosić Google Pay o udostępnienie danych karty wszystkim Twoim urządzeniom. Dzięki temu będzie można szybko wypełniać formularze. Możesz też dodać dane karty oddzielnie na każdym urządzeniu. 
 

Gdy po zalogowaniu się w Chrome na swoje konto Google wpiszesz informacje o formie płatności w formularzu online, przeglądarka może zapytać Cię, czy chcesz zapisać te dane w Google Pay. Jeśli się zgodzisz, dane karty zostaną zapisane w tej usłudze. Jeśli Google Pay nie obsługuje Twojej formy płatności, Chrome może zaproponować zapisanie jej na urządzeniu. 

Formy płatności zapisane w Google Pay pokazują się jako sugestie podczas wypełniania większości formularzy online. 

Jeśli Chrome nie proponuje zapisania danych karty w Google Pay, dowiedz się, jak rozwiązać problemy z zapisywaniem danych w Chrome.

Edytowanie lub usuwanie karty kredytowej w Google Pay
 1. Wejdź na pay.google.com.
 2. Kliknij Formy płatności po lewej stronie.
 3. Znajdź kartę, którą chcesz edytować lub usunąć.
  • Edytowanie: kliknij Edytuj poniżej karty.
  • Usuwanie: kliknij Usuń poniżej karty. 
Wskazówka: pod niestandardową nazwą możesz zapisać dane karty debetowej lub kredytowej w Google Pay. Jak nazwać formę płatności
Wyłączanie zapisywania danych karty w Google Pay

Aby wyłączyć synchronizację danych karty z Google Pay:

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potemUstawienia.
 3. U góry sekcji „Osoby” kliknij opcję Synchronizacja i usługi Google.
 4. W sekcji „Synchronizacja” kliknij Zarządzanie synchronizacją.
 5. Wyłącz Synchronizuj wszystko.
 6. Wyłącz Formy płatności i adresy z Google Pay.

Jeśli zalogujesz się w Chrome, ale synchronizacja nie będzie włączona, przeglądarka nadal może proponować zapisywanie danych karty w Google Pay.

Gdy zalogujesz się na swoje konto Google przez jedną z usług Google, np. Gmaila, nastąpi automatyczne zalogowanie także w Chrome. Jeśli nie chcesz nigdy logować się w Chrome, możesz wyłączyć logowanie się w Chrome.

Jeśli Chrome nie proponuje już zapisania karty, dowiedz się, jak rozwiązać problemy z informacjami zapisanymi w Chrome.

Wyłączanie proponowania zapisywania danych karty i kontaktowych w Chrome

Możesz skonfigurować przeglądarkę Chrome tak, by nie zapisywała informacji kontaktowych i danych karty na urządzeniu ani nie proponowała zapisywania Twoich danych.

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. U góry w sekcji „Osoby” kliknij Formy płatności Formy płatności lub Adresy i ustawienia Adresy i ustawienia.
  • Aby wyłączyć zapisywanie danych karty, wyłącz ustawienie Zapisuj i automatycznie uzupełniaj informacje o formach płatności.
  • Aby wyłączyć zapisywanie adresów i danych kontaktowych, wyłącz ustawienie Zapisuj i automatycznie uzupełniaj adresy.
Aby wyłączyć zapisywanie haseł w Chrome, dowiedz się, jak zarządzać zapisanymi hasłami.

Chrome nie wyświetla sugestii z zapisanymi informacjami

Jeśli podczas wypełniania formularza nie widzisz sugestii, możliwe są dwie przyczyny:

 • Strona internetowa nie jest na tyle bezpieczna, by uzyskać dostęp do tych informacji z Chrome.
 • Jeśli strona jest bezpieczna, Chrome może nie wykrywać niektórych pól w formularzu.

Usuwanie danych autouzupełniania formularzy

Aby jednocześnie usunąć adresy, formy płatności i inne informacje zapisane w Chrome, wykonaj te czynności:
 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej.
 3. Kliknij Więcej narzędzi a potem Wyczyść dane przeglądania.
 4. Wybierz zakres czasu – np. „Ostatnia godzina” lub „Od początku”.
 5. W sekcji „Zaawansowane” zaznacz Autouzupełnianie danych formularzy.
W ten sposób nie usuniesz danych kart zapisanych na koncie Google Pay. Dowiedz się, jak usunąć formę płatności z konta Google Pay. 
Hasła nie zostaną usunięte. Dowiedz się, jak zarządzać zapisanymi hasłami.
Powiązane artykuły
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem