Podmienky oprávnenosti na aktiváciu služieb

Žiadosti o účty Google pre neziskové organizácie kontrolujeme, aby sme zaistili, že organizácie spĺňajú podmienky oprávnenosti.

Keď budete mať účet Google pre neziskové organizácie, môžete aktivovať služby. Informácie uvedené nižšie vám môžu pomôcť pochopiť kritériá aktivácie služieb a to, ako vyriešiť prípadné problémy, ak služba tieto kritériá nespĺňa.