Adresáre certifikovaných partnerov služieb

Ak chcete vyhľadať preverených a kvalifikovaných partnerov, ktorí vás podporia službami v programe Google pre neziskové organizácie, kliknite na požadovanú službu nižšie.

 Adresár partnerov služby G Suite

Prezrite si adresár partnerov služby G Suite a začnite správne používať G Suite s podporou od partnera služby Google Cloud, ktorý sa špecializuje na službu G Suite. Google Cloud G Suite Partners urýchli realizáciu vášho projektu a zlepší výsledky podnikania, či už hľadáte podporu pre migráciu alebo celoplošnú podporu pre stratégiu G Suite.

 Komunita certifikovaných profesionálov programu Ad Grants

Komunita certifikovaných profesionálov programu Ad Grants je určená na rozšírenie prostredia programu Ad Grants pre profesionálov aj príjemcov grantov. V tejto komunite nájdete sieť agentúr, konzultantov a trénerov poskytujúcich globálnu podporu neziskovým organizáciám, pričom komunita zároveň spája príjemcov grantov s odporúčanými profesionálmi prostredníctvom adresára komunity.

 Adresár služieb pre autorov YouTube

Premeňte svoje ambície na realitu pomocou adresára služieb pre autorov YouTube. Preskúmajte zdroje služby YouTube a vyhľadajte certifikované spoločnosti YouTube , ktoré vám pomôžu rozšíriť dosah.

 Adresár partnerov platformy Google Maps Platform

Prezrite si adresár partnerov platformy Google Maps Platform a začnite správne používať platformu Google Maps Platform s podporou od partnera služby Google Cloud, ktorý sa špecializuje na platformu Google Maps Platform. 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?