Pogoji storitve za Google za neprofitne organizacije

Če kliknete gumb »Pošlji« v postopku registracije za Google za neprofitne organizacije, potrjujete, da se v svojem imenu in imenu organizacije strinjate s temi pogoji in določili (»pogoji za G4NP«) kakor tudi z Googlovimi pogoji storitve in Googlovim pravilnikom o zasebnosti (skupaj »združeni pogoji«). Pogoji za G4NP učinkujejo od dneva, ko kliknete gumb »Pošlji«.  Če nimate pravnega pooblastila za sklepanje zaveze v imenu organizacije, gumba »Pošlji« ne kliknite. V primeru navzkrižja med pogoji za G4NP in Googlovimi pogoji storitve ali Googlovim pravilnikom o zasebnosti, veljajo pogoji za G4NP. 


1. Včlanitev in pogoji za izdelke, na voljo v programu G4NP 
1.1 Združeni pogoji urejajo vašo prijavo in prijavo organizacije ter uporabo okolja in programa Google za neprofitne organizacije (»program G4NP«). Sprejetje v program G4NP ne pomeni nujno, da bo vam ali organizaciji omogočena uporaba Googlovih izdelkov, ki so na voljo v programu G4NP, ne da bi opravili dodatne korake za včlanitev v te izdelke, vključno s strinjanjem z ločenimi pogoji storitve posameznih izdelkov. 


2. Vaša jamstva
2.1 Zagotavljate naslednje in za to jamčite:
2.1.1 Podatki, posredovani v vlogi organizacije za Google za neprofitne organizacije, so resnični in pravilni. 
2.1.2 Organizacija pri najemanju/zaposlovanju osebja ali pri izvajanju programov in storitev ne diskriminira nobene osebe ali skupine oseb in prav tako ne diskriminira na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete.
2.1.3 Organizacija lahko uporablja program G4NP v skladu s svojimi pravilniki ter upoštevno zakonodajo in predpisi, njena uporaba programa G4NP pa ne bo niti zdaj niti v prihodnosti negativno vplivala na Googlovo zmožnost poslovanja z vašo organizacijo.
2.1.4 Vi in vaša organizacija boste v povezavi z uporabo programa G4NP ravnali skladno z vso upoštevno zakonodajo, vključno z vso upoštevno izvozno zakonodajo in programi trgovinskih sankcij, in vso zakonodajo proti podkupovanju in korupciji, programa G4NP pa ne boste uporabljali za (i) koruptivno vplivanje na katerega koli državnega uslužbenca z namenom pridobivanja ali ohranjanja posla oziroma kakršne koli nedovoljene prednosti, (ii) pridobivanje in ohranjanje posla, (iii) doseganje, da državni uslužbenec pri opravljanju uradnih dolžnosti kaj naredi ali česa ne naredi ali (iv) za pridobivanje katere koli druge nedovoljene prednosti. 


3. Določanje skrbnika računa in zasebnosti
3.1 Če odobrimo vlogo organizacije, boste postali skrbnik za račun organizacije v programu G4NP. Če odobrite skrbništvo nad računom organizacije drugim uporabnikom, bodo imeli pri upravljanju računa organizacije enake pravice kot vi, vključno z zmožnostjo, da vas odstranijo kot skrbnika.
3.2 Soglašate, da drugi skrbniki računa organizacije vidijo vaše ime in podrobnosti vaših skrbniških dejanj, vključno z odstranjevanjem skrbnikov, zavrnitvami prijav uporabnikov za skrbnike in vlogami za izdelke programa Google za neprofitne organizacije.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?