Vilkår for bruk av Google for ideelle organisasjoner

Når du klikker på «Send»-knappen når du registrerer deg for Google for ideelle organisasjoner, godtar du – på vegne av deg selv og organisasjonen din – følgende vilkår («G4NP-vilkårene»), Googles vilkår for bruk og Googles personvernregler (sammen kalt «de samlede vilkårene»). G4NP-vilkårene trer i kraft den dagen du klikker på «Send».  Hvis du ikke har juridisk myndighet til å binde organisasjonen din, kan du ikke klikke på «Send». Hvis det skulle være konflikter mellom G4NP-vilkårene og Googles vilkår for bruk eller Googles personvernregler, gjelder G4NP-vilkårene. 


1. Registrering og vilkår for G4NP-produkter 
1.1 De samlede vilkårene styrer din egen og organisasjonens bruk av Google for ideelle organisasjoner – både plattformen og programmet («G4NP-programmet»). Det at du eller organisasjonen din blir godtatt i G4NP-programmet, betyr ikke nødvendigvis at du eller organisasjonen din kan bruke Google-produktene som tilbys gjennom G4NP-programmet uten først å gjennomgå påkrevde registreringstrinn for de aktuelle produktene. Dette kan inkludere samtykke i separate, produktspesifikke vilkår for bruk. 


2. 4.2 Dette garanterer du
2.1 Du erklærer og garanterer
2.1.1 at informasjonen som sendes inn i organisasjonens søknad til Google for ideelle organisasjoner, er sann og korrekt 
2.1.2 at organisasjonen din ikke diskriminerer personer eller grupper av mennesker når det gjelder ansettelser/ansettelsespraksis eller administrering av programmer og tjenester, inkludert på bakgrunn av seksuell legning eller kjønnsidentitet
2.1.3 at organisasjonen din kan bruke G4NP-programmet i henhold til sine egne retningslinjer og gjeldende lover og forskrifter, og at organisasjonens bruk av G4NP-programmet ikke skal ha negativ innvirkning på Googles nåværende eller fremtidige mulighet til å gjøre forretninger med organisasjonen din
2.1.4 at du og organisasjonen din skal overholde alle aktuelle lover, deriblant alle gjeldende eksportlover, handelssanksjoner, bestikkelseslover og korrupsjonslover i forbindelse med bruken av G4NP-programmet, og at G4NP-programmet ikke skal brukes for (i) å påvirke offentlige tjenestepersoner på en korrupt måte for å skaffe eller beholde forretningsmuligheter eller upassende fordeler, (ii) å skaffe eller beholde forretningsmuligheter, (iii) å få offentlige tjenestepersoner til å gjøre eller unnlate å gjøre noe i embets medfør eller (iv) å skaffe andre upassende fordeler


3. Utnevnelse av kontoadministratorer og personvern
3.1 Hvis søknaden for organisasjonen din blir godkjent, blir du en administrator for organisasjonens G4NP-programkonto. Hvis du godkjenner andre brukere som administratorer av organisasjonens konto, får de samme rettigheter som deg når det gjelder å kontrollere organisasjonens konto. Dette inkluderer muligheten til å fjerne deg som administrator.
3.2 Du samtykker i at andre administratorer for organisasjonens konto kan se navnet ditt og opplysninger om administrative handlinger du utfører, for eksempel fjerning av administratorer, avvisning av brukere som søker om å bli administratorer, og søknader for produkter som tilbys gjennom Google for ideelle organisasjoner.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
false
false
false
false