Όροι Παροχής Υπηρεσιών Google για ΜΚΟ

Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί "Υποβολή" κατά τη διαδικασία εγγραφής για το Google για ΜΚΟ, αποδέχεστε για λογαριασμό σας και του οργανισμού σας τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις ("Όροι G4NP"), οι οποίοι θα ισχύουν επιπλέον των Όρων Παροχής Υπηρεσιών της Google και της Πολιτικής απορρήτου της Google (συλλογικά, οι "Κοινοί όροι"). Οι Όροι G4NP θα ισχύουν από την ημέρα που κάνετε κλικ στο κουμπί "Υποβολή".  Εάν δεν έχετε τη νόμιμη εξουσιοδότηση να δεσμεύσετε τον οργανισμό σας, μην κάνετε κλικ στο κουμπί "Υποβολή". Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ των Όρων G4NP και των Όρων Παροχής Υπηρεσιών της Google ή της Πολιτικής απορρήτου της Google, θα υπερισχύουν οι Όροι G4NP. 


1. Εγγραφή και Όροι για τα προσφερόμενα προϊόντα G4NP 
1.1 Οι Κοινοί όροι ισχύουν για εσάς και διέπουν την εφαρμογή και χρήση της πλατφόρμας και του προγράμματος Google για ΜΚΟ από τον οργανισμό σας ("Πρόγραμμα G4NP"). Η αποδοχή στο Πρόγραμμα G4NP δεν επιτρέπει απαραίτητα σε εσάς ή τον οργανισμό σας να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα Google που προσφέρονται μέσω του Προγράμματος G4NP, χωρίς να ακολουθήσετε τα επιπλέον βήματα για την εγγραφή σε αυτά τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής τυχόν ξεχωριστών όρων παροχής υπηρεσιών που ισχύουν για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν. 


2. Οι εγγυήσεις σας
2.1 Δηλώνετε και εγγυάστε ότι:
2.1.1 Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην εφαρμογή Google για ΜΚΟ του οργανισμού σας είναι αληθείς και σωστές. 
2.1.2 Ο οργανισμός σας δεν κάνει διακρίσεις ενάντια σε άτομα ή ομάδες ατόμων στα πλαίσια των πρακτικών πρόσληψης/απασχόλησης που εφαρμόζει ή κατά τη διαχείριση προγραμμάτων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.
2.1.3 Ο οργανισμός σας ενδέχεται να χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα G4NP σύμφωνα με τις πολιτικές του και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ενώ η χρήση του Προγράμματος G4NP από τον οργανισμό σας δεν θα επηρεάσει αρνητικά την τρέχουσα ή τη μελλοντική δυνατότητα της Google να προβεί σε επιχειρηματικές συναλλαγές με τον οργανισμό σας.
2.1.4 Εσείς και ο οργανισμός σας θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, όπως είναι η νομοθεσία περί εξαγωγών, τα προγράμματα για εμπορικές κυρώσεις, οι νόμοι ενάντια στη δωροδοκία και η νομοθεσία καταπολέμησης της διαφθοράς, αναφορικά με την από μέρους του χρήση του Προγράμματος G4NP. Επίσης, το Πρόγραμμα G4NP δεν θα χρησιμοποιηθεί (i) για τον επηρεασμό οποιουδήποτε κυβερνητικού αξιωματούχου προκειμένου να αποκτηθεί ή να διατηρηθεί μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή οποιοδήποτε αθέμιτο πλεονέκτημα, (ii) για την απόκτηση ή τη διατήρηση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, (iii) για τον επηρεασμό ενός κυβερνητικού αξιωματούχου να εκτελέσει ή να μην εκτελέσει μια ενέργεια στα πλαίσια της επίσημης ιδιότητάς του ή (iv) για την απόκτηση οποιουδήποτε άλλου αθέμιτου πλεονεκτήματος. 


3. Ορισμός διαχειριστή λογαριασμού και Απόρρητο
3.1 Στην περίπτωση που η αίτηση του οργανισμού σας εγκριθεί, θα αναλάβετε τον ρόλο του διαχειριστή στον λογαριασμό του Προγράμματος G4NP του οργανισμού σας. Εάν εγκρίνετε άλλους χρήστες ως διαχειριστές του λογαριασμού του οργανισμού σας, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με εσάς όσον αφορά τον έλεγχο του λογαριασμού του οργανισμού σας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας καθαίρεσής σας από τον ρόλο του διαχειριστή.
3.2 Συμφωνείτε ότι οι άλλοι διαχειριστές του λογαριασμού του οργανισμού σας θα μπορούν να βλέπουν το όνομά σας καθώς και τις λεπτομέρειες σχετικά με τις ενέργειες διαχείρισης που κάνετε, συμπεριλαμβανομένων της κατάργησης διαχειριστών, της απόρριψης χρηστών που υποβάλλουν αιτήσεις για τη ανάληψη του ρόλου του διαχειριστή καθώς και των αιτήσεων για προϊόντα του Google για ΜΚΟ.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού