Uygunluk yönergeleri

Aşağıdaki ölçütleri karşılayan kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları için Google'a katılmaya uygundur:

 1. Aşağıda listelenen ülkelerden birinde yardım kuruluşu olarak kayıtlı olma. Tüm kuruluşların TechSoup veya yerel TechSoup iş ortağı tarafından sivil toplum kuruluşu olarak doğrulanması gerekir. Aşağıdaki ülkeye özgü uygunluk ayrıntılarına bakın.
 2. Şunlardan biri olmamalıdır:
  • Resmi merci veya kurum
  • Hastane veya sağlık kuruluşu
  • Okul, akademik kurum veya üniversite (eğitim kuruluşlarının yardım kolları programa uygundur). Eğitim kurumlarına yönelik Google programları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google for Education sayfasını ziyaret edin.
 3. Ülkesindeki ayrıntılı gereksinimleri karşılama: Arjantin
  • Kuruluşlar, Gelir Vergisi Yasası uyarınca vergiden muaf statüsüne sahip kâr amacı gütmeyen sivil dernekler veya vakıflar olmalı ve Inspeccion General de Justicia (Buenos Aires'te) ya da Direccion Provencial de Persona Jurdicia'da (taşrada) ve/veya tüzel kişi olarak görev almaya yetkili olup kamu yararına kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren diğer sivil dernek veya vakıflarda kayıtlı olmalıdır. 
  Avustralya
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan Connecting Up'ta geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar: (1) Avustralya Vergi İdaresi (ATO) tarafından onaylanan veya vergi yasasında adı geçen tutarı düşülebilir bağış alıcısı (DGR); (2) Avustralya Yardım ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonuna (ACNC) kayıtlı hayır kurumu veya (3) ATO tarafından tanımlanan gelir vergisinden muaf sivil toplum kuruluşu olmalıdır.
  • Kuruluşlar Avustralya'da veya şu bölgelerden birinde yerleşik olmalıdır: Christmas Adası, Cocos (Keeling) Adaları veya Norfolk Adası.
  Avusturya
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan Stifter-helfen.at'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar: (1) vakıf veya fon (stiftungen und des fonds); (2) dernek (vereine); (3) şirket (gemeinnützige gesellschaften mit beschränkter Haftung – gGmbH; veya körperschaften des öffentlichen Rechts – KdÖR); (4) dini kuruluş (religionsgemeinschaften); ya da (5) devlete ait olmayan uluslararası kuruluş (nichtstaatliche internationale organisationen) olmalıdır.
  Belçika
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan SOCIALware'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar sivil toplum kuruluşları (associations sans but lucratif – ASBL / vereniging zonder Winstgevend doel – VZW), uluslararası sivil toplum kuruluşları (associations internationales sans but lucratif – AISBL / internationale vereniging zonder zonder winstgevend doel – IVZW), özel vakıflar (fondations privées / private stichting) veya kamu hizmeti vakıfları (fondations d’utilité publique / stichting van openbaar nut) olmalıdır. 
  Botsvana
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan SANGOTeCH'te geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar kayıtlı dernekler/kâr amacı gütmeyen kuruluşlar (NPO'lar), düzeltilmiş şekliyle Şirketler Yasası, 2007'nin 31. Bölümü'nde açıklanan faaliyetleri gerçekleştiren şirketler veya kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan vakıflar olmalıdır.
  Brezilya
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Brazil'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar Kamu Yararı İçin Çalışan Sivil Toplum Kuruluşları (OSCIP) olarak belirlenmelidir, Federal Kamu Hizmeti Statüsüne (UPF) sahip olmalıdır ve/veya kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan Dernekler olmalıdır.
  Bulgaristan
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Bulgaria'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar, sivil toplum kuruluşu olarak kayıtlı yasal tüzel kişiler (NPLE) olmalıdır.
  Kanada
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Canada'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar: (1) hayır kurumları; (2) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren, vergiden muaf sivil toplum kuruluşları; (3) kâr amacı gütmeyen federal kuruluşlar; veya (4) kâr amacı gütmeyen bölgesel kuruluşlar.
  Şili
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan CDI Chile'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olarak faaliyet gösteren (SENAME-Ulusal Gençlik Hizmeti'nin resmen tanınmış iş ortakları da dahil olmak üzere) ve Adalet Bakanlığı'nda kayıtlı vakıflar veya şirketler; kendi belediyelerinde kayıtlı mahalle konseyleri ve toplum kuruluşları; toplum kuruluşları veya CONADI'de kayıtlı yerli topluluklar olmalıdır.
  Kolombiya
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan MAKAIA'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar: (1) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu; veya (2) dini kuruluş olmalıdır.
  Hırvatistan
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Balkans'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar, düzeltilmiş şekliyle 2004 tarihli Kazanç Vergisi Yasası'nın Paragraf 7, 7. Maddesi kapsamında kamu yararı için faaliyet gösteren vakıflar, fonlar, dini topluluklar veya dernekler olmalıdır.
  Çek Cumhuriyeti
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Česká republika'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar: (1) dernek (spolky); (2) enstitü (ústavy); (3) Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet Bakanlığı'nda kayıtlı sosyal hizmet sağlayıcısı (poskytovatelé sociálních služeb); (4) vakıf (nadace); (5) bağış fonu (nadační fondy); (6) kamu yararına şirket (obecně prospěšné společnosti) ve (7) Kültür Bakanlığı'nda kayıtlı dini kuruluş (církevní organizace) olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe, tüm kuruluşlar Adalet Bakanlığı'na kayıtlı olmalıdır.
  Danimarka
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Danmark'ta geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar, Devlete Ödenen Gelir Vergisinin Değerlendirilmesi ile İlgili Yasa'nın (Değerlendirme Yasası) 8 A ve 12 (3) Bölümleri uyarınca vergiden düşülebilir bağış alması Vergilendirme Bakanlığı tarafından onaylanan dernekler (foreninger), vakıflar (stiftelser), kurumlar (institutioner) veya dini topluluklar (religiøse samfund) olmalıdır veya kuruluşun kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalıştığını belirten yönetmeliklere sahip olmalıdır.
  Finlandiya
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Suomi'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar coğrafi olarak Finlandiya'da bulunan (1) sivil toplum kuruluşları (rekisteröity yhdistys); (2) veya vakıflar (säätiöt); ya da (3) dini topluluklar (uskonnollinen yhdyskunta) olmalıdır.
  Fransa
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan AdB Solidatech'te geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar, association loi 1901, fondation loi 1987, yerel Medeni Kanun veya fonds de dotation loi 2008-776 uyarınca kurulmuş ve "Journal Officiel des Associations" ya da başka herhangi bir Fransız yasal yayında kayıtlı kâr amacı gütmeyen veya sivil toplum kuruluşları olmalıdır.
  Almanya
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan Stifter-helfen.de'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar: (1) Vergi avantajına sahip şirket; (2) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren dernek; veya (3) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren vakıf olmalıdır.
  Hong Kong
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechDonation'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar senetle veya başka şekilde kurulan ve Kamu Gelirleri İdaresi tarafından Kamu Gelirleri Yasası'nın 88. Bölümü uyarınca yardım kuruluşu olarak onaylanan kâr amacı gütmeyen, sivil toplum kuruluşları veya vakıflar olmalıdır.
  Macaristan
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan CivilTech'te geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Yetkili Şirket Tescil Mahkemesi tarafında kamu yararı statüsü verilmiş dernekler, (egyesületek), vakıflar (alapítványok) veya kâr amacı gütmeyen şirketler (nonprofit gazdasági társaságok) ve/veya 1996 tarihli CXXVI Yasası'nın Bölüm 4(1)(a) maddesinde tanımlanan şekilde ödenen verginin %1'ini almaya uygun olduğu belirlenen kayıtlı sivil hak sahipleri (regisztrált civil kedvezményezettek).
  Hindistan
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan BigTech'te geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar, kayıtlı dernekler, vakıflar veya Bölüm 8 (eski Bölüm 25) şirketleri olmalıdır VE Yurtdışı Katkı Mevzuatı Yasası (FCRA) uyarınca geçerli bir kayda sahip olmalıdır.
  Endonezya
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Asia'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar: (1) Adalet ve İnsan Hakları Bakanlığı tarafından tüzel kişi olarak onaylanmış vakıflar (yayasan); (2) Adalet ve İnsan Hakları Bakanlığı tarafından tüzel kişi olarak onaylanmış dernekler (perkumpulan) ya da (3) İçişleri Bakanlığı, taşra valisi veya yerel makamlarda kayıtlı toplumsal kuruluşlar (organisasi kemasyarakatan) olmalıdır.
  İrlanda
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan ENCLUDEit'te geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar: (1) bağışlarla ilgili vergi indirimi için yetkili onaylanmış kurumlar; (2) CRA'da kayıtlı hayır kurumları; (3) vergiden muaf spor kurumları veya (4) kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan, CRO'da kayıtlı garanti sınırlamalı bir şirket olmalıdır.
  İtalya
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan SocialTechno'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar: (1) kâr amacı gütmeyen sosyal yardım kuruluşları (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS) olarak kayıtlı dernekler (associazioni), vakıflar (fondazioni) ve sosyal kooperatifler (società cooperativi); (2) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nda kayıtlı uluslararası STK'lar (organizzazioni non governativa – ONG); (3) dini kuruluşlar (istituzioni religiose) veya (4) kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan diğer kuruluşlar olmalıdır.
  İsrail
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan Rashi Foundation'ta kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar: (1) vergi indirimleri için onaylanmış kamu kurumları; (2) uygun yönetim sertifikası olan dernekler; (3) dernekler; (4) uygun yönetim sertifikası olan kamu yararı için çalışan vakıflar; (5) kamu yararı için çalışan vakıflar; (6) kamu yararına bağış toplayan vakıflar; veya (7) dini bağışları toplayan vakıflar.
  Japonya
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Japan'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar: (1) Belediye ya da il idaresi tarafından onaylanmış belirli Sivil Toplum Kuruluşları (NPO); (2) belediye, il idaresi ve/veya Sağlık, Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı tarafından onaylanmış Sosyal Yardımlaşma Kuruluşu; (3) Kamu Yararı Komisyonu tarafından yetki verilmiş Kamu Yararı Kuruluşu ve Vakfı veya (4) Kurumsal Vergi Yasası uyarınca kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren Genel Tüzel Dernekler olmalıdır.
  Kenya
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Kenya'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar: (1) STK Koordinasyon Kurulu'nda kayıtlı (veya kayıttan muaf) sivil toplum kuruluşları; (2) Şirket Tescil Memuru'nda kayıtlı garanti sınırlamalı şirketler; (3) Dernek Tescil Memuru'nda kayıtlı (veya kayıttan muaf) ve kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan dernekler; (4) Arazi, Konut ve Şehircilik Bakanlığı'nda kayıtlı vakıflar veya (5) Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Hizmet Bakanlığı'nda kayıtlı ve kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan topluluğa dayalı kuruluşlar.
  Kore
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Korea'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar, kamu yararı için kâr amacı gütmeden, sivil toplum kuruluşları olarak çalışmalıdır ve vergiden düşülebilir bağışlar almaya uygun olmalıdır. Bunlar arasında yer alanlar şöyledir: Kâr Amacı Gütmeyen, Sivil Toplum Kuruluşlarına Yardım Yasası (비영리민간단체지원법) uyarınca tescil edilen kuruluşlar; Kamu Hizmeti Şirketleri (공익법인); Sosyal Refah Vakıfları (공익법인); Sosyal Kooperatifler (사회적협동조합), Sosyal Kooperatif Dernekleri (사회적협동조합연합회) ve İşletme veya Bölge Lisans Kodları "82" ya da "80" olan kuruluşlar.
  Lüksemburg
  • Kuruluşlar: (1) kamu yararına çalışan kuruluşlar; (2) sivil toplum kuruluşları ve vakıflar; (3) %100 etki paylarına sahip sosyal etki dernekleri; veya (4) uluslararası sivil toplum kuruluşları.
  Makau
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechDonation'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar, Sosyal Refah Bürosu, Eğitim ve Gençlik İşleri Bürosu veya İşçi İşleri Bürosu tarafından onaylanmış bir yardım talebiyle Kimlik Hizmetleri Bürosu'nda (身份證明局) kayıtlı dernekler (社團) olmalıdır.
  Malezya
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Asia'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar: (1) vergiden düşülebilir hediyeler için uygun sivil toplum kuruluşları ve kurumlar; (2) hayırsever vakıflar; (3) İslami bağış vakıfları; (4) kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan garanti sınırlamalı şirketler ve (5) kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan topluluklar.
  Meksika
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan OSC Digital Cemefi'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Uygun kuruluşlar "Bağış Almaya Yetkili" (Donatarias Autorizadas) olarak tanınmış olmalı ve Promosyon Yasası kapsamında tescilli ("CLUNI" kuruluşları) ya da Özel Yardım Enstitüleri (instituciones de asistencia privada – IAP) veya dengi olmalıdır.
  Hollanda
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Nederland'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar, Kamu Yararı Kuruluşu (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI) veya Sosyal Refahı Artıran Kurum (Sociaal Beland Behartigende Instelling – SBBI) olarak vergiden muaf statüsüne sahip kâr amacı gütmeyen ya da sivil toplum kuruluşları; kamu yararına faaliyet gösteren vakıflar (stichtingen) ya da dernekler (verenigingen) veya kiliseler ya da diğer dini örgütler (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen) olmalıdır.
  Yeni Zelanda
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup New Zealand'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar Yeni Zelanda veya Tokelau'da yerleşik olmalıdır: (1) Yardım Kuruluşları Tescil Kurumu'da kayıtlı yardım kuruluşları; (2) Kamu Gelirleri İdaresi (IRD) tarafından onaylanmış bağış kuruluşları veya (3) IRD tarafından gelir vergisi muafiyeti için onaylanmış kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olmalıdır.
  Norveç
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Norge'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar, Norveç Vergi Yasası'nın (Lov om skatt av formue og inntekt (Skatteloven) 6-50 Bölümü uyarınca vergiden düşülebilir bağışlar almaya uygun şirketler (selskaper), vakıflar (stiftelser), dernekler (sammenslutninger) veya dini topluluklar (livssynssamfunn) ve/veya Gönüllü Defteri'nde (Frivillighetsregisteret) kayıtlı şirketler, vakıflar, dernekler veya dini topluluklar olmalıdır.
  Filipinler
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Asia'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar Sermaye Piyasası Kurumu'nda (SEC) kayıtlı olmalı ve yönetim dokümanları, Milli Gelir Bürosu (BIR) tarafından verilen vergi muafiyeti belgesi ve/veya Filipinler STK Sertifikasyon Konseyi (PCNC) tarafından sağlanan akreditasyon aracılığıyla hisse senetsiz, kâr amacı gütmeyen statüsünü gösterebilmelidir.
  Polonya
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan Technologie.org.pl'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulusal Mahkeme Defteri'nde (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS) kayıtlı Kamu Yararı Kuruluşları (Organizacja Pożytku Publicznego), vakıflar veya dernekler olmalıdır.
  Porto Riko
  • Kuruluşlar TechSoup tarafından doğrulanmış olmalıdır.
  • Kuruluşlar Porto Riko'da bulunmalı ve ABD Ulusal Gelir İdaresi tarafından Ulusal Gelir Yasası'nın (IRC) 501(c)(3) Bölümü uyarınca federal gelir vergisinden muaf olarak tanınmış olmalıdır.
  Romanya
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan techsoup.ro'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar; dernek, vakıf, federasyon veya dini dernek olarak kayıtlı olup kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışıyor olmalıdır.
  Rusya
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan InfoDonor'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar: (1) ticari olmayan kuruluşlar; veya (2) ticari olmayan uluslararası kuruluşlar olmalıdır.
  Sırbistan
  • Kuruluşlar, Kurumlar Kazanç Vergisi Yasası'nın 15. Maddesi'nde açıklanan şekilde vergiden düşülebilir katkıları almaya uygun ve/veya kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan diğer kuruluşlar (vakıflar, dernekler ve bağış vakıfları gibi) olmalıdır.
  Singapur
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Asia'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar, Hayır Kurumları Yetkilisi'nde kayıtlı ve/veya Halka Mal Olmuş Kurum (IPC) statüsüne sahip kâr amacı gütmeyen veya sivil toplum kuruluşları olmalıdır.
  Slovakya
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Slovakia'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar, İçişleri Bakanlığı'nda kayıtlı kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, vakıflar veya yatırım amaçlı olmayan fonlar; Merkezi Defter'de kayıtlı sivil dernekler (Odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie, Združenia s potvrdenou činnosťou ve Živnostenské spoločenstvá hariç); Slovak Kızıl Haçı veya kiliseler ya da dini örgütler tarafından kurulan yasal varlıklar olmalıdır.
  Slovenya
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TehcSoup Slovenija'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar, kamu yararı hizmetlerinde bulunma iznine sahip Dernek, Vakıf veya Özel Kurumlar olarak atanan kâr amacı gütmeyen veya sivil toplum kuruluşları ya da Kültür Bakanlığı'nda kayıtlı dini topluluklar olmalıdır.
  Güney Afrika
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan SANGOTeCH'te geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar: (1) Bölüm 18A kamu yararına çalışan kuruluşlar; (2) kamu yararına çalışan kuruluşlar; (3) sivil toplum kuruluşları; (4) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu şirketleri; veya (5) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren vakıfları olmalıdır.
  İspanya
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan Ilunion Consultoría'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar: (1) kamu yararı statüsüne sahip kuruluşlar; (2) kâr amacı gütmeyen tüzel kişilik olan kuruluşlar veya (3) kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan dernekler, spor kulüpleri/federasyonlar, vakıflar, kâr amacı gütmeyen kooperatif toplulukları ve dini tüzel kişilikler gibi diğer kuruluşlar olmalıdır.
  İsveç
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TehcSoup Sverige'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar (1) vakıflar; (2) dernekler; veya (3) dini topluluklar olarak kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteriyor olmalıdır.
  İsviçre
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan Stifter-helfen.ch'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar (1) vakıflar; (2) dernekler; veya (3) vergiden muaf şirketler olarak kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteriyor olmalıdır.
  Tayvan
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TehcSoup Taiwan'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar, Noter Onaylı Tüzel Kişi Sertifikası'na sahip olan ve Merkezi İdare'nin bir departmanından lisanslı kâr amacı gütmeyen veya sivil toplum kuruluşları ya da ilgili bölgesel şehir veya ilçe idaresinden lisanslı yerel kuruluşlar olmalıdır.
  Tayland
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Asia'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar: (1) Tayland Gelir İdaresi tarafından verilen vergiden muaf statüsüne sahip kuruluşlar; (2) Ulusal Sosyal Refah Komisyonu Ofisi tarafından sertifika verilmiş kamu yararı kuruluşları veya (3) İçişleri Bakanlığı'nda, Kültür Bakanlığı'nda ya da bölgesel Vali'nin ofisinde kayıtlı vakıflar veya dernekler olmalıdır.
  Türkiye
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Türkiye'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar, Dernekler Müdürlüğü'nde kayıtlı Dernekler veya Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde kayıtlı Vakıflar olmalıdır.
  Birleşik Krallık 
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan tt-exchange'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar, bulundukları yerde hayırsever statüsü tanınan kâr amacı gütmeyen veya sivil toplum kuruluşları olmalıdır:
   • İngiltere ve Galler: İngiltere ve Galler Yardım Komisyonu'nda kayıtlı olmalıdır ve/veya HM Gelir ve Gümrük'te (HMRC) vergiden muaf olarak kayıtlı olmalıdır;
   • İskoçya: İskoçya Hayır Kurumlarını Düzenleme Ofisi'nde (OSCR) kayıtlı olmalıdır ve/veya HM Gelir ve Gümrük'te vergiden muaf olarak kayıtlı olmalıdır;
   • Kuzey İrlanda: Kuzey İrlanda Yardım Komisyonu'nda (CCNI) kayıtlı olmalıdır ve/veya HMRC'de vergiden muaf olarak kayıtlı olmalıdır;
   • Jersey: Kuruluşların, Jersey Charity Commissioner'a kayıtlı hayır kurumları olması gerekir;
   • Guernsey: Guernsey Hayır Kurumları Derneği'nin üyesi olmalıdır;
   • Man Adası: Tescilli Man Adası Hayır Kurumları Endeksi'nde kayıtlı olmalıdır;
   • Falkland Adaları: İngiltere ve Galler Yardım Komisyonu'nda kayıtlı olmalıdır ve/veya Vali tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayınlanan hayır kurumu listesinde kayıtlı olmalıdır.
  Amerika Birleşik Devletleri
  • Kuruluşlar, IRS tarafından yardım, eğitim, din, edebiyat, bilim veya diğer vergiden muaf amaçlarla kurulmuş, vergiden muaf 501(c)(3) kuruluşları olarak kabul edilmiş olmalıdır. 
  • Mali sponsorları olan kuruluşlar Sivil Toplum Kuruluşları için Google programına uygun değildir.
  • Grup muafiyeti kapsamında otomatik olarak vergiden muaf oldukları kabul edilen kiliseler gibi kuruluşların, Sivil Toplum Kuruluşları için Google programına katılmaya hak kazanmak üzere yine de IRS'den 501(c)(3) vergi muafiyeti onayı alması gerekir.
  • Kuruluşlar TechSoup tarafından doğrulanmış olmalıdır.
  Vietnam
  • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Asia'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
  • Kuruluşlar; Sosyal Yardım Kuruluşu, Vakıf Fonu (özel fonlar dahil), Uluslararası STK (USTK), Dernek veya hayır etkinliklerinde bulunan Bilimsel ve Teknolojik Kuruluş (BTK) olarak uygun lisans ve izinlere sahip olmalıdır.

Not: Ülkeniz burada listelenmiyorsa Sivil Toplum Kuruluşları için Google henüz ülkenizde kullanıma sunulmamış demektir. Bazı ürünler sınırlı pazarlarda kullanılabilir. Listenin tamamını burada görebilirsiniz.

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?