Uygunluk yönergeleri

Bir kuruluşun Sivil Toplum Kuruluşları için Google hesabı almaya uygun olması için:

 1. Aşağıda listelenen ülkelerden birinde yardım kuruluşu olarak kayıtlı olması gerekir. Tüm kuruluşların TechSoup veya yerel TechSoup iş ortağı tarafından sivil toplum kuruluşu olarak doğrulanması gerekir.
 2. Kendi ülkesindeki gereksinimleri karşılaması gerekir. Bazen ülkeler için ek uygunluk koşulları söz konusudur. Ek koşulları incelemek için aşağıdaki listeden ülkenizi bulun.

Kuruluşunuz aşağıdakilerden biriyse Sivil Toplum Kuruluşları için Google'a uygun değilsinizdir:

 

Ülke gereksinimleri

Not: Ülkeniz burada listelenmiyorsa Sivil Toplum Kuruluşları için Google henüz ülkenizde kullanıma sunulmamış demektir.

 

Arjantin

 • Kuruluşlar, Gelir Vergisi Yasası uyarınca vergiden muaf statüsüne sahip kâr amacı gütmeyen sivil dernekler veya vakıflar olmalı ve Inspeccion General de Justicia (Buenos Aires'te) ya da Dirección Provincial de Personas Jurídicas'ta (taşrada) ve/veya tüzel kişi olarak görev almaya yetkili olup kamu yararına kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren diğer sivil dernek veya vakıflarda kayıtlı olmalıdır. 

Avustralya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan Connecting Up'ta geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) Avustralya Vergi İdaresi (ATO) tarafından onaylanan veya vergi yasasında adı geçen tutarı düşülebilir bağış alıcısı (DGR); (2) Avustralya Yardım ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonuna (ACNC) kayıtlı hayır kurumu veya (3) ATO tarafından tanımlanan gelir vergisinden muaf sivil toplum kuruluşu olmalıdır.
 • Kuruluşlar Avustralya'da veya şu bölgelerden birinde yerleşik olmalıdır: Christmas Adası, Cocos (Keeling) Adaları veya Norfolk Adası.

Avusturya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan Stifter-helfen.at'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) vakıf veya fon (stiftungen und des fonds); (2) dernek (vereine); (3) şirket (gemeinnützige gesellschaften mit beschränkter Haftung – gGmbH; veya körperschaften des öffentlichen Rechts – KdÖR); (4) dini kuruluş (religionsgemeinschaften); ya da (5) devlete ait olmayan uluslararası kuruluş (nichtstaatliche internationale organisationen) olmalıdır.

Belçika

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan SOCIALware'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar sivil toplum kuruluşları (associations sans but lucratif – ASBL / vereniging zonder Winstgevend doel – VZW), uluslararası sivil toplum kuruluşları (associations internationales sans but lucratif – AISBL / internationale vereniging zonder zonder winstgevend doel – IVZW), özel vakıflar (fondations privées / private stichting) veya kamu hizmeti vakıfları (fondations d’utilité publique / stichting van openbaar nut) olmalıdır. 

Bosna Hersek

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Bosnia and Herzegovina'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya Bosna Hersek Federasyonu'ndaki ya da Republika Srpska'daki yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) kamu yararı için çalışan kuruluşlar; (2) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren diğer dernek ve vakıflar veya (3) dini kuruluşlar.

Botsvana

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan SANGOTeCH'te geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: 1) dernekler; (2) garanti sınırlamalı şirketler; veya (3) kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan vakıflar.

Brezilya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Brazil'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar Kamu Yararı İçin Çalışan Sivil Toplum Kuruluşları (OSCIP) olarak belirlenmelidir, Federal Kamu Hizmeti Statüsüne (UPF) sahip olmalıdır ve/veya kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan Dernekler olmalıdır.

Bulgaristan

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Bulgaria'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, sivil toplum kuruluşu olarak kayıtlı yasal tüzel kişiler (NPLE) olmalıdır.

Kanada

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Canada'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) hayır kurumları; (2) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren, vergiden muaf sivil toplum kuruluşları; (3) kâr amacı gütmeyen federal kuruluşlar; veya (4) kâr amacı gütmeyen bölgesel kuruluşlar.

Şili

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan CDI Chile'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olarak faaliyet gösteren (SENAME-Ulusal Gençlik Hizmeti'nin resmen tanınmış iş ortakları da dahil olmak üzere) ve Adalet Bakanlığı'nda kayıtlı vakıflar veya şirketler; kendi belediyelerinde kayıtlı mahalle konseyleri ve toplum kuruluşları; toplum kuruluşları veya CONADI'de kayıtlı yerli topluluklar olmalıdır.

Kolombiya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan MAKAIA'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu; veya (2) dini kuruluş olmalıdır.

Hırvatistan

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Balkans'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, düzeltilmiş şekliyle 2004 tarihli Kazanç Vergisi Yasası'nın Paragraf 7, 7. Maddesi kapsamında kamu yararı için faaliyet gösteren vakıflar, fonlar, dini topluluklar veya dernekler olmalıdır.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Cyprus'ta geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) onaylı hayır kuruluşları (εγκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα) veya (2) dernekler (σωματείων), vakıflar/kurumlar (ιδρυμάτων) ve (3) uluslararası sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren diğer kuruluşlar.

Çekya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Česká republika'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) dernek (spolky); (2) enstitü (ústavy); (3) Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet Bakanlığı'nda kayıtlı sosyal hizmet sağlayıcısı (poskytovatelé sociálních služeb); (4) vakıf (nadace); (5) bağış fonu (nadační fondy); (6) kamu yararına şirket (obecně prospěšné společnosti) ve (7) Kültür Bakanlığı'nda kayıtlı dini kuruluş (církevní organizace) olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe, tüm kuruluşlar Adalet Bakanlığı'na kayıtlı olmalıdır.

Danimarka

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Danmark'ta geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, Devlete Ödenen Gelir Vergisinin Değerlendirilmesi ile İlgili Yasa'nın (Değerlendirme Yasası) 8 A ve 12 (3) Bölümleri uyarınca vergiden düşülebilir bağış alması Vergilendirme Bakanlığı tarafından onaylanan dernekler (foreninger), vakıflar (stiftelser), kurumlar (institutioner) veya dini topluluklar (religiøse samfund) olmalıdır veya kuruluşun kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalıştığını belirten yönetmeliklere sahip olmalıdır.

Ekvador

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Ecuador'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, ilgili resmi kurumda şu şekilde kayıtlı olmalıdır: (1) vakıflar (fundaciones) ve kâr amacı gütmeyen şirketler (corporaciones sin fines de lucro) veya (2) dini kuruluşlar (organizaciones religiosas).

Estonya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Estonia'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, Adalet Bakanlığı'na kayıtlı ve: (1) Vergi ve Gümrük Kurulu tarafından belirttiği şekilde kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlar; (2) kâr amacı gütmeyen dernekler; (3) vakıflar; veya (4) dini dernek ya da dini topluluklar olmalıdır.

Finlandiya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Suomi'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar coğrafi olarak Finlandiya'da bulunan (1) sivil toplum kuruluşları (rekisteröity yhdistys); (2) veya vakıflar (säätiöt); ya da (3) dini topluluklar (uskonnollinen yhdyskunta) olmalıdır.

Fransa

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan AdB Solidatech'te geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, association loi 1901, fondation loi 1987, yerel Medeni Kanun veya fonds de dotation loi 2008-776 uyarınca kurulmuş ve "Journal Officiel des Associations" ya da başka herhangi bir Fransız yasal yayında kayıtlı kâr amacı gütmeyen veya sivil toplum kuruluşları olmalıdır.

Almanya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan Stifter-helfen.de'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) Vergi avantajına sahip şirket; (2) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren dernek; veya (3) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren vakıf olmalıdır.

Gana

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Ghana'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, Sosyal Yardımlar Bakanlığı tarafından tanınan dini kuruluşlar da dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşları (STK'lar); Tescil Bakanlığı'nda (RGD) kayıtlı ve kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren, garantiyle sınırlı şirketler veya Mütevelli Yasası 1962 Bölüm 1(1)'de belirtilen amaçlar doğrultusunda kurulan vakıf fonları olmalıdır.

Yunanistan

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Greece'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) kamu yararına çalışan vakıflar (κοινωφελη ιδρυματα); (2) yardım dernekleri (φιλανθρωπικών σωματείων); (3) kâr amacı gütmeden kamu yararına faaliyet gösteren dernekler, vakıflar ya da sivil kâr amacı gütmeyen şirketler; veya (4) kiliseyle ilgili ve dini topluluklar (εκκλησιαστικές και θρησκευτικές κοινότητες).

Hong Kong

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechDonation'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar senetle veya başka şekilde kurulan ve Kamu Gelirleri İdaresi tarafından Kamu Gelirleri Yasası'nın 88. Bölümü uyarınca yardım kuruluşu olarak onaylanan kâr amacı gütmeyen, sivil toplum kuruluşları veya vakıflar olmalıdır.

Macaristan

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan CivilTech'te geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Yetkili Şirket Tescil Mahkemesi tarafında kamu yararı statüsü verilmiş dernekler, (egyesületek), vakıflar (alapítványok) veya kâr amacı gütmeyen şirketler (nonprofit gazdasági társaságok) ve/veya 1996 tarihli CXXVI Yasası'nın Bölüm 4(1)(a) maddesinde tanımlanan şekilde ödenen verginin %1'ini almaya uygun olduğu belirlenen kayıtlı sivil hak sahipleri (regisztrált civil kedvezményezettek).

İzlanda

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Iceland'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) sivil toplum kuruluşları ( félagasamtök ); (2) statüsü onaylanmış özel vakıflar ( sjálfseignastofnanir með staðfesta skipulagsskrá ) veya (3) dini kuruluşlar ( trúfélög og lífsskoðunarfélög).

Hindistan

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan BigTech'te geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, kayıtlı dernekler, vakıflar veya Bölüm 8 (eski Bölüm 25) şirketleri olmalıdır VE Yurtdışı Katkı Mevzuatı Yasası (FCRA) uyarınca geçerli bir kayda sahip olmalıdır.

Endonezya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Asia'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) Adalet ve İnsan Hakları Bakanlığı tarafından tüzel kişi olarak onaylanmış vakıflar (yayasan); (2) Adalet ve İnsan Hakları Bakanlığı tarafından tüzel kişi olarak onaylanmış dernekler (perkumpulan) ya da (3) İçişleri Bakanlığı, taşra valisi veya yerel makamlarda kayıtlı toplumsal kuruluşlar (organisasi kemasyarakatan) olmalıdır.

İrlanda

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan ENCLUDEit'te geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) bağışlarla ilgili vergi indirimi için yetkili onaylanmış kurumlar; (2) CRA'da kayıtlı hayır kurumları; (3) vergiden muaf spor kurumları veya (4) kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan, CRO'da kayıtlı garanti sınırlamalı bir şirket olmalıdır.

İtalya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan SocialTechno'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) kâr amacı gütmeyen sosyal yardım kuruluşları (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS) olarak kayıtlı dernekler (associazioni), vakıflar (fondazioni) ve sosyal kooperatifler (società cooperativi); (2) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nda kayıtlı uluslararası STK'lar (organizzazioni non governativa – ONG); (3) dini kuruluşlar (istituzioni religiose) veya (4) kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan diğer kuruluşlar olmalıdır.

İsrail

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan Rashi Foundation'ta kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) vergi indirimleri için onaylanmış kamu kurumları; (2) uygun yönetim sertifikası olan dernekler; (3) dernekler; (4) uygun yönetim sertifikası olan kamu yararı için çalışan vakıflar; (5) kamu yararı için çalışan vakıflar; (6) kamu yararına bağış toplayan vakıflar; veya (7) dini bağışları toplayan vakıflar.

Japonya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Japan'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) Belediye ya da il idaresi tarafından onaylanmış belirli Sivil Toplum Kuruluşları (NPO); (2) belediye, il idaresi ve/veya Sağlık, Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı tarafından onaylanmış Sosyal Yardımlaşma Kuruluşu; (3) Kamu Yararı Komisyonu tarafından yetki verilmiş Kamu Yararı Kuruluşu ve Vakfı veya (4) Kurumsal Vergi Yasası uyarınca kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren Genel Tüzel Dernekler olmalıdır.

Kenya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Kenya'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) STK Koordinasyon Kurulu'nda kayıtlı (veya kayıttan muaf) sivil toplum kuruluşları; (2) Şirket Tescil Memuru'nda kayıtlı garanti sınırlamalı şirketler; (3) Dernek Tescil Memuru'nda kayıtlı (veya kayıttan muaf) ve kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan dernekler; (4) Arazi, Konut ve Şehircilik Bakanlığı'nda kayıtlı vakıflar veya (5) Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Hizmet Bakanlığı'nda kayıtlı ve kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan topluluğa dayalı kuruluşlar.

Kore

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Korea'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, kamu yararı için kâr amacı gütmeden, sivil toplum kuruluşları olarak çalışmalıdır ve vergiden düşülebilir bağışlar almaya uygun olmalıdır. Bunlar arasında yer alanlar şöyledir: Kâr Amacı Gütmeyen, Sivil Toplum Kuruluşlarına Yardım Yasası (비영리민간단체지원법) uyarınca tescil edilen kuruluşlar; Kamu Hizmeti Şirketleri (공익법인); Sosyal Refah Vakıfları (공익법인); Sosyal Kooperatifler (사회적협동조합), Sosyal Kooperatif Dernekleri (사회적협동조합연합회) ve İşletme veya Bölge Lisans Kodları "82" ya da "80" olan kuruluşlar.

Letonya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Latvia'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, ilgili resmi kurum yetkilisinde şu şekilde kayıtlı olmalıdır: (1) kamu yararına çalışan kuruluşlar (sabiedriskā labuma organizācijas); (2) dernekler (biedrību) ve vakıflar (nodibinājumu); veya (3) dini kuruluşlar.

Litvanya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Lithuania'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, Kayıt Merkezi tarafından verilen “yararlanıcı statüsü”ne (paramos gavejo statusas) sahip hayır ve yardım vakıfları, dernekleri veya sivil toplum kuruluşları olmalıdır. Eyalet veya devlet tarafından yönetilen kamu kurumları uygun değildir.

Lüksemburg

 • Kuruluşlar: (1) kamu yararına çalışan kuruluşlar; (2) sivil toplum kuruluşları ve vakıflar; (3) %100 etki paylarına sahip sosyal etki dernekleri; veya (4) uluslararası sivil toplum kuruluşları.

Makau

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechDonation'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, Sosyal Refah Bürosu, Eğitim ve Gençlik İşleri Bürosu veya İşçi İşleri Bürosu tarafından onaylanmış bir yardım talebiyle Kimlik Hizmetleri Bürosu'nda (身份證明局) kayıtlı dernekler (社團) olmalıdır.

Malezya

 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) vergiden düşülebilir hediyeler için uygun özel kuruluşlar ve kurumlar; (2) yardım amaçlı vakıflar; (3) gençlik dernekleri; (4) kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan dernekler; (5) kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan garantiyle sınırlı şirketler; (6) İslami bağış vakıfları; veya (7) camiler.

Malta

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TehcSoup Malta'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) vergiden muaf hayır kuruluşları veya kâr amacı gütmeyen kulüpler ya da (2) gönüllü kuruluşlar (VO'lar).

Meksika

 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) bağış almak için yetkili kuruluşlar; (2) CLUNI kuruluşları; (3) kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan diğer özel hayır kurumları veya yardım kuruluşları; veya (4) dini dernekler.

Hollanda

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Nederland'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, Kamu Yararı Kuruluşu (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI) veya Sosyal Refahı Artıran Kurum (Sociaal Beland Behartigende Instelling – SBBI) olarak vergiden muaf statüsüne sahip kâr amacı gütmeyen ya da sivil toplum kuruluşları; kamu yararına faaliyet gösteren vakıflar (stichtingen) ya da dernekler (verenigingen) veya kiliseler ya da diğer dini örgütler (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen) olmalıdır.

Yeni Zelanda

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup New Zealand'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından tanınmış olmalıdır ve Yeni Zelanda ya da Tokelau'da şu şekilde yerleşik olmalıdır: (1) yardım kuruluşu; (2) bağış kuruluşu; veya (3) vergiden muaf kâr amacı gütmeyen kuruluş.

Nijerya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Nigeria'ya geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, Şirket Gelir Vergisi Yasası'nın (CITA) Beşinci Tarifesi kapsamında listelenen veya Beşinci Tarife'nin Değişikliği ile yürürlüğe giren faaliyetlerde bulunup Federal Kamu Gelirleri Hizmeti (FIRS) tarafından vergiden düşülebilir bağış alması onaylanan vakıf, kuruluş veya kurumlar olmalıdır. (Not: Birçok yasal yapı vergiden muaf olabilir, ancak yalnızca anonim mütevellileri olan dernekler ve garanti sınırlamalı şirketler uygundur.)

Norveç

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Norge'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, Norveç Vergi Yasası'nın (Lov om skatt av formue og inntekt (Skatteloven) 6-50 Bölümü uyarınca vergiden düşülebilir bağışlar almaya uygun şirketler (selskaper), vakıflar (stiftelser), dernekler (sammenslutninger) veya dini topluluklar (livssynssamfunn) ve/veya Gönüllü Defteri'nde (Frivillighetsregisteret) kayıtlı şirketler, vakıflar, dernekler veya dini topluluklar olmalıdır.

Pakistan

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TehcSoup Pakistan'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) onaylı kâr amacı gütmeyen kuruluşlar; (2) kâr amacı gütmeyen hayır dernekleri (Bölüm 42 Şirketler); (3) dernekler; (4) gönüllü sosyal yardım kurumları veya (5) uluslararası sivil toplum kuruluşları (USTK'lar).

Peru

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Peru'ya geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, Gelir Vergisi Yasası'nın 37(x) Maddesi kapsamında vergiden düşülebilir bağış almaya uygun Dernekler veya Vakıflar olmalıdır.

Filipinler

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Asia'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar Sermaye Piyasası Kurumu'nda (SEC) kayıtlı olmalı ve yönetim dokümanları, Milli Gelir Bürosu (BIR) tarafından verilen vergi muafiyeti belgesi ve/veya Filipinler STK Sertifikasyon Konseyi (PCNC) tarafından sağlanan akreditasyon aracılığıyla hisse senetsiz, kâr amacı gütmeyen statüsünü gösterebilmelidir.

Polonya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan Technologie.org.pl'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulusal Mahkeme Defteri'nde (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS) kayıtlı Kamu Yararı Kuruluşları (Organizacja Pożytku Publicznego), vakıflar veya dernekler olmalıdır.

Portekiz

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Portugal'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) kamu yararına çalışan tüzel kişiler; (2) özel sosyal dayanışma kurumları; (3) sivil toplum kuruluşları; (4) dini kuruluşlar; veya (5) sivil toplum kalkınma işbirliği örgütleri olmalıdır.

Porto Riko

 • Kuruluşlar TechSoup tarafından doğrulanmış olmalıdır.
 • Kuruluşlar Porto Riko'da bulunmalı ve ABD Ulusal Gelir İdaresi tarafından Ulusal Gelir Yasası'nın (IRC) 501(c)(3) Bölümü uyarınca federal gelir vergisinden muaf olarak tanınmış olmalıdır.

Romanya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan techsoup.ro'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar; dernek, vakıf, federasyon veya dini dernek olarak kayıtlı olup kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışıyor olmalıdır.

Rusya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TeploDigital'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) ticari olmayan kuruluşlar; veya (2) ticari olmayan uluslararası kuruluşlar olmalıdır.

Sırbistan

 • Kuruluşlar, Kurumlar Kazanç Vergisi Yasası'nın 15. Maddesi'nde açıklanan şekilde vergiden düşülebilir katkıları almaya uygun ve/veya kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan diğer kuruluşlar (vakıflar, dernekler ve bağış vakıfları gibi) olmalıdır.

Singapur

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Asia'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, Hayır Kurumları Yetkilisi'nde kayıtlı ve/veya Halka Mal Olmuş Kurum (IPC) statüsüne sahip kâr amacı gütmeyen veya sivil toplum kuruluşları olmalıdır.

Slovakya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Slovakia'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, İçişleri Bakanlığı'nda kayıtlı kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, vakıflar veya yatırım amaçlı olmayan fonlar; Merkezi Defter'de kayıtlı sivil dernekler (Odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie, Združenia s potvrdenou činnosťou ve Živnostenské spoločenstvá hariç); Slovak Kızıl Haçı veya kiliseler ya da dini örgütler tarafından kurulan yasal varlıklar olmalıdır.

Slovenya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TehcSoup Slovenija'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, kamu yararı hizmetlerinde bulunma iznine sahip Dernek, Vakıf veya Özel Kurumlar olarak atanan kâr amacı gütmeyen veya sivil toplum kuruluşları ya da Kültür Bakanlığı'nda kayıtlı dini topluluklar olmalıdır.

Güney Afrika

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan SANGOTeCH'te geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) Bölüm 18A kamu yararına çalışan kuruluşlar; (2) kamu yararına çalışan kuruluşlar; (3) sivil toplum kuruluşları; (4) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu şirketleri; veya (5) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren vakıfları olmalıdır.

İspanya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan Ilunion Consultoría'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) kamu yararı statüsüne sahip kuruluşlar; (2) kâr amacı gütmeyen tüzel kişilik olan kuruluşlar veya (3) kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan dernekler, spor kulüpleri/federasyonlar, vakıflar, kâr amacı gütmeyen kooperatif toplulukları ve dini tüzel kişilikler gibi diğer kuruluşlar olmalıdır.

İsveç

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TehcSoup Sverige'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar (1) vakıflar; (2) dernekler; veya (3) dini topluluklar olarak kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteriyor olmalıdır.

İsviçre

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan Stifter-helfen.ch'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar (1) vakıflar; (2) dernekler; veya (3) vergiden muaf şirketler olarak kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteriyor olmalıdır.

Tayvan

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TehcSoup Taiwan'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, Noter Onaylı Tüzel Kişi Sertifikası'na sahip olan ve Merkezi İdare'nin bir departmanından lisanslı kâr amacı gütmeyen veya sivil toplum kuruluşları ya da ilgili bölgesel şehir veya ilçe idaresinden lisanslı yerel kuruluşlar olmalıdır.

Tanzanya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TehcSoup Tanzania'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları Yasası, 2002 (STK Yasası) uyarınca sivil toplum kuruluşları (STK'lar) olarak kayıtlı olmalı veya değiştirilen haliyle Dernekler Yasası kapsamında kayıtlı dini kuruluşlar olmalıdır.

Tayland

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Asia'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.    
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: 1) vergiden muaf kuruluş; (2) kamu yararına çalışan kuruluş; (3) vakıf veya dernek; ya da (4) yabancı sivil toplum kuruluşu.

Türkiye

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Türkiye'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: 1) vergiden muaf vakıflar; (2) dernekler; (3) vakıflar; veya (4) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren sosyal kooperatifler.

Ukrayna

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Ukraine'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) hayır kurumları; (2) kamu dernekleri; (3) dini kuruluşlar veya (4) uluslararası sivil toplum kuruluşları olmalıdır.

İngiltere

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan tt-exchange'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, bulundukları yerde hayırsever statüsü tanınan kâr amacı gütmeyen veya sivil toplum kuruluşları olmalıdır:
  • İngiltere ve Galler: İngiltere ve Galler Yardım Komisyonu'nda kayıtlı olmalıdır ve/veya HM Gelir ve Gümrük'te (HMRC) vergiden muaf olarak kayıtlı olmalıdır;
  • İskoçya: İskoçya Hayır Kurumlarını Düzenleme Ofisi'nde (OSCR) kayıtlı olmalıdır ve/veya HM Gelir ve Gümrük'te vergiden muaf olarak kayıtlı olmalıdır;
  • Kuzey İrlanda: Kuzey İrlanda Yardım Komisyonu'nda (CCNI) kayıtlı olmalıdır ve/veya HMRC'de vergiden muaf olarak kayıtlı olmalıdır;
  • Jersey: Kuruluşların, Jersey Charity Commissioner'a kayıtlı hayır kurumları olması gerekir;
  • Guernsey: Guernsey Hayır Kurumları Derneği'nin üyesi olmalıdır;
  • Man Adası: Tescilli Man Adası Hayır Kurumları Endeksi'nde kayıtlı olmalıdır;
  • Falkland Adaları: İngiltere ve Galler Yardım Komisyonu'nda kayıtlı olmalıdır ve/veya Vali tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayınlanan hayır kurumu listesinde kayıtlı olmalıdır.

Amerika Birleşik Devletleri

 • Kuruluşlar, IRS tarafından yardım, eğitim, din, edebiyat, bilim veya diğer vergiden muaf amaçlarla kurulmuş, vergiden muaf 501(c)(3) kuruluşları olarak kabul edilmiş olmalıdır. 
 • Mali sponsorları olan kuruluşlar Sivil Toplum Kuruluşları için Google programına uygun değildir.
 • Grup muafiyeti kapsamında otomatik olarak vergiden muaf oldukları kabul edilen kiliseler gibi kuruluşların, Sivil Toplum Kuruluşları için Google programına katılmaya hak kazanmak üzere yine de IRS'den 501(c)(3) vergi muafiyeti onayı alması gerekir.
 • Kuruluşlar TechSoup tarafından doğrulanmış olmalıdır.

Vietnam

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Asia'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar; Sosyal Yardım Kuruluşu, Vakıf Fonu (özel fonlar dahil), Uluslararası STK (USTK), Dernek veya hayır etkinliklerinde bulunan Bilimsel ve Teknolojik Kuruluş (BTK) olarak uygun lisans ve izinlere sahip olmalıdır.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?