Sivil Toplum Kuruluşları için Google artık Bosna Hersek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Ekvador, Gana, İzlanda, Malta, Nijerya, Pakistan, Tanzanya ve Ukrayna'da kullanılabilir. Blog yayınını okuyun

Uygunluk yönergeleri

Bir kuruluşun Sivil Toplum Kuruluşları için Google hesabı almaya uygun olması için:

 1. Aşağıda listelenen ülkelerden birinde yardım kuruluşu olarak kayıtlı olması gerekir. Tüm kuruluşların TechSoup veya yerel TechSoup iş ortağı tarafından sivil toplum kuruluşu olarak doğrulanması gerekir.
 2. Kendi ülkesindeki koşulları karşılaması gerekir. Bazen ülkeler için ek uygunluk koşulları söz konusudur. Ek koşulları incelemek için aşağıdaki listeden ülkenizi bulun.
 3. Sivil Toplum Kuruluşları için Google Şartları'nı kabul edin.

Kuruluşunuz aşağıdakilerden biriyse Sivil Toplum Kuruluşları için Google'a uygun değilsinizdir:

 

Ülke koşulları

Not: Ülkeniz burada listelenmiyorsa Sivil Toplum Kuruluşları için Google henüz ülkenizde kullanıma sunulmamış demektir.

 

Arjantin

 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: 1) vergiden düşülebilir katkıları almaya uygun sivil dernek ve vakıflar; (2) vergiden muaf kuruluşlar; (3) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren diğer sivil dernek ve vakıflar; (4) vergiden muaf, kâr amacı gütmeyen uluslararası kurumlar; veya (5) dini kuruluşlar.

Avustralya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan Connecting Up'ta geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) Avustralya Vergi İdaresi (ATO) tarafından onaylanan veya vergi yasasında adı geçen tutarı düşülebilir bağış alıcısı (DGR); (2) Avustralya Yardım ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonuna (ACNC) kayıtlı hayır kurumu veya (3) ATO tarafından tanımlanan gelir vergisinden muaf sivil toplum kuruluşu olmalıdır.
 • Kuruluşlar Avustralya'da veya şu bölgelerden birinde yerleşik olmalıdır: Christmas Adası, Cocos (Keeling) Adaları veya Norfolk Adası.

Avusturya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan Stifter-helfen.at'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) Vakıf veya fon; (2) Dernek; (3) Şirket (kâr amacı gütmeyen limited şirket (gGmbH) ya da kamu kuruluşu (KdÖR)); (4) Dini kuruluş; veya (5) Uluslararası sivil toplum kuruluşu olmalıdır.

Belçika

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan SOCIALware'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar sivil toplum kuruluşu (sivil toplum kuruluşları (ASBL) veya sivil toplum kuruluşu (NPO)), uluslararası sivil toplum kuruluşu (uluslararası sivil toplum kuruluşları (AISBL) ya da uluslararası sivil toplum kuruluşu (IVZW)), özel vakıf (özel vakıflar veya özel vakıf) ya da kamu hizmeti vakfı olmalıdır.

Bosna Hersek

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Bosnia and Herzegovina'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya Bosna Hersek Federasyonu'ndaki ya da Republika Srpska'daki yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) kamu yararı için çalışan kuruluşlar; (2) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren diğer dernek ve vakıflar veya (3) dini kuruluşlar.

Botsvana

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan SANGOTeCH'te geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: 1) dernekler; (2) garanti sınırlamalı şirketler; veya (3) kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan vakıflar.

Brezilya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Brazil'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tescil edilmiş veya tanınmış olmalıdır: (1) Kamu yararı amaçlı sivil toplum kuruluşları; (2) Sosyal destek sağlayan onaylı yardım kuruluşları; (3) Sosyal kuruluşlar ya da kamu yararı için kâr amacı gütmeden (4) Sivil toplum kuruluşu olarak çalışan kuruluşlar veya (5) Diğer dernekler ya da özel vakıflar.

Bulgaristan

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Bulgaria'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, sivil toplum kuruluşu olarak kayıtlı yasal tüzel kişiler (NPLE) olmalıdır.

Kanada

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Canada'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) hayır kurumları; (2) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren, vergiden muaf sivil toplum kuruluşları; (3) kâr amacı gütmeyen federal kuruluşlar; veya (4) kâr amacı gütmeyen bölgesel kuruluşlar.

Şili

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan CDI Chile'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olarak faaliyet gösteren (SENAME-Ulusal Gençlik Hizmeti'nin resmen tanınmış iş ortakları da dahil olmak üzere) ve Adalet Bakanlığı'nda kayıtlı vakıflar veya şirketler; kendi belediyelerinde kayıtlı mahalle konseyleri ve toplum kuruluşları; toplum kuruluşları veya CONADI'de kayıtlı yerli topluluklar olmalıdır.

Kolombiya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan MAKAIA'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu; veya (2) dini kuruluş olmalıdır.

Hırvatistan

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Balkans'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, düzeltilmiş şekliyle 2004 tarihli Kazanç Vergisi Yasası'nın Paragraf 7, 7. Maddesi kapsamında kamu yararı için faaliyet gösteren vakıflar, fonlar, dini topluluklar veya dernekler olmalıdır.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Cyprus'ta geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) onaylı hayır kuruluşları (εγκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα) veya (2) dernekler (σωματείων), vakıflar/kurumlar (ιδρυμάτων) ve (3) uluslararası sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren diğer kuruluşlar.

Çekya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Česká republika'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) dernek (spolky); (2) enstitü (ústavy); (3) Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet Bakanlığı'nda kayıtlı sosyal hizmet sağlayıcısı (poskytovatelé sociálních služeb); (4) vakıf (nadace); (5) bağış fonu (nadační fondy); (6) kamu yararına şirket (obecně prospěšné společnosti) ve (7) Kültür Bakanlığı'nda kayıtlı dini kuruluş (církevní organizace) olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe, tüm kuruluşlar Adalet Bakanlığı'na kayıtlı olmalıdır.

Danimarka

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Danmark'ta geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) vergiden düşülebilir bağış alabilen kuruluşlar ya da (2) kamu yararına kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren diğer kuruluşlar (dernekler, vakıflar, kurumlar veya dini topluluklar).

Ekvador

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Ecuador'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, ilgili resmi kurumda şu şekilde kayıtlı olmalıdır: (1) vakıflar (fundaciones) ve kâr amacı gütmeyen şirketler (corporaciones sin fines de lucro) veya (2) dini kuruluşlar (organizaciones religiosas).

Estonya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Estonia'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, Adalet Bakanlığı'na kayıtlı ve: (1) Vergi ve Gümrük Kurulu tarafından belirttiği şekilde kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlar; (2) kâr amacı gütmeyen dernekler; (3) vakıflar; veya (4) dini dernek ya da dini topluluklar olmalıdır.

Finlandiya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Suomi'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar coğrafi olarak Finlandiya'da bulunan (1) sivil toplum kuruluşları (rekisteröity yhdistys); (2) veya vakıflar (säätiöt); ya da (3) dini topluluklar (uskonnollinen yhdyskunta) olmalıdır.

Fransa

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan AdB Solidatech'te geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, association loi 1901, fondation loi 1987, yerel Medeni Kanun veya fonds de dotation loi 2008-776 uyarınca kurulmuş ve "Journal Officiel des Associations" ya da başka herhangi bir Fransız yasal yayında kayıtlı kâr amacı gütmeyen veya sivil toplum kuruluşları olmalıdır.

Almanya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan Stifter-helfen.de'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) Vergi avantajına sahip şirket; (2) Kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren dernek; veya (3) Kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren vakıf olmalıdır.

Gana

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Ghana'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) hayır kuruluşları; (2) sivil toplum kuruluşları (STK'lar); (3) vakıflar; veya (4) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren garanti sınırlamalı şirketler.

Yunanistan

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Greece'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) kamu yararına çalışan vakıflar (κοινωφελη ιδρυματα); (2) yardım dernekleri (φιλανθρωπικών σωματείων); (3) kâr amacı gütmeden kamu yararına faaliyet gösteren dernekler, vakıflar ya da sivil kâr amacı gütmeyen şirketler; veya (4) kiliseyle ilgili ve dini topluluklar (εκκλησιαστικές και θρησκευτικές κοινότητες).

Hong Kong

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechDonation'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar senetle veya başka şekilde kurulan ve Kamu Gelirleri İdaresi tarafından Kamu Gelirleri Yasası'nın 88. Bölümü uyarınca yardım kuruluşu olarak onaylanan kâr amacı gütmeyen, sivil toplum kuruluşları veya vakıflar olmalıdır.

Macaristan

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan CivilTech'te geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Yetkili Şirket Tescil Mahkemesi tarafında kamu yararı statüsü verilmiş dernekler, (egyesületek), vakıflar (alapítványok) veya kâr amacı gütmeyen şirketler (nonprofit gazdasági társaságok) ve/veya 1996 tarihli CXXVI Yasası'nın Bölüm 4(1)(a) maddesinde tanımlanan şekilde ödenen verginin %1'ini almaya uygun olduğu belirlenen kayıtlı sivil hak sahipleri (regisztrált civil kedvezményezettek).

İzlanda

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Iceland'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) sivil toplum kuruluşları ( félagasamtök ); (2) statüsü onaylanmış özel vakıflar ( sjálfseignastofnanir með staðfesta skipulagsskrá ) veya (3) dini kuruluşlar ( trúfélög og lífsskoðunarfélög).

Hindistan

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan BigTech'te geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, kayıtlı dernekler, vakıflar veya Bölüm 8 (eski Bölüm 25) şirketleri olmalıdır VE Yurtdışı Katkı Mevzuatı Yasası (FCRA) uyarınca geçerli bir kayda sahip olmalıdır.

Endonezya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Asia'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) Adalet ve İnsan Hakları Bakanlığı tarafından tüzel kişi olarak onaylanmış vakıflar (yayasan); (2) Adalet ve İnsan Hakları Bakanlığı tarafından tüzel kişi olarak onaylanmış dernekler (perkumpulan) ya da (3) İçişleri Bakanlığı, taşra valisi veya yerel makamlarda kayıtlı toplumsal kuruluşlar (organisasi kemasyarakatan) olmalıdır.

İrlanda

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan ENCLUDEit'te geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, yetkili kurumlar tarafından tescil edilmiş veya şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) bağışlarla ilgili vergi indirimi için yetkili onaylanmış kurumlar; (2) hayır kurumları; (3) vergiden muaf spor kurumları veya (4) garanti sınırlamalı ve kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan şirketler.

İtalya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan SocialTechno'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) kâr amacı gütmeyen sosyal yardım kuruluşları (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS) olarak kayıtlı dernekler (associazioni), vakıflar (fondazioni) ve sosyal kooperatifler (società cooperativi); (2) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nda kayıtlı uluslararası STK'lar (organizzazioni non governativa – ONG); (3) dini kuruluşlar (istituzioni religiose) veya (4) kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan diğer kuruluşlar olmalıdır.

İsrail

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan Rashi Foundation'ta kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) vergi indirimleri için onaylanmış kamu kurumları; (2) uygun yönetim sertifikası olan dernekler; (3) dernekler; (4) uygun yönetim sertifikası olan kamu yararı için çalışan vakıflar; (5) kamu yararı için çalışan vakıflar; (6) kamu yararına bağış toplayan vakıflar; veya (7) dini bağışları toplayan vakıflar.

Japonya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Japan'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) Belediye ya da il idaresi tarafından onaylanmış belirli Sivil Toplum Kuruluşları (NPO); (2) Belediye, il idaresi ve/veya Sağlık, Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı tarafından onaylanmış Sosyal Yardımlaşma Kuruluşu; (3) Kamu Yararı Komisyonu tarafından yetki verilmiş Kamu Yararı Kuruluşu ve Vakfı veya (4) Kurumsal Vergi Yasası uyarınca kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren Genel Tüzel Dernekler olmalıdır.

Kenya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Kenya'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) STK Koordinasyon Kurulu'nda kayıtlı (veya kayıttan muaf) sivil toplum kuruluşları; (2) Şirket Tescil Memuru'nda kayıtlı garanti sınırlamalı şirketler; (3) Dernek Tescil Memuru'nda kayıtlı (veya kayıttan muaf) ve kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan dernekler; (4) Arazi, Konut ve Şehircilik Bakanlığı'nda kayıtlı vakıflar veya (5) Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Hizmet Bakanlığı'nda kayıtlı ve kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan topluluğa dayalı kuruluşlar.

Kore

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Korea'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, kamu yararı için kâr amacı gütmeden, sivil toplum kuruluşları olarak çalışmalıdır ve vergiden düşülebilir bağışlar almaya uygun olmalıdır. Bunlar arasında yer alanlar şöyledir: Kâr Amacı Gütmeyen, Sivil Toplum Kuruluşlarına Yardım Yasası (비영리민간단체지원법) uyarınca tescil edilen kuruluşlar; Kamu Hizmeti Şirketleri (공익법인); Sosyal Refah Vakıfları (공익법인); Sosyal Kooperatifler (사회적협동조합), Sosyal Kooperatif Dernekleri (사회적협동조합연합회) ve İşletme veya Bölge Lisans Kodları "82" ya da "80" olan kuruluşlar.

Letonya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Latvia'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, ilgili resmi kurum yetkilisinde şu şekilde kayıtlı olmalıdır: (1) kamu yararına çalışan kuruluşlar (sabiedriskā labuma organizācijas); (2) dernekler (biedrību) ve vakıflar (nodibinājumu); veya (3) dini kuruluşlar.

Litvanya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Lithuania'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) lehtar statüsü olan kuruluşlar; (2) hayır ve sponsorluk fonları; (3) kamu kurumları; (4) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren dernekler; veya (5) dini kuruluşlar.

Lüksemburg

 • Kuruluşlar: (1) kamu yararına çalışan kuruluşlar; (2) sivil toplum kuruluşları ve vakıflar; (3) %100 etki paylarına sahip sosyal etki dernekleri; veya (4) uluslararası sivil toplum kuruluşları.

Makau

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechDonation'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, Sosyal Refah Bürosu, Eğitim ve Gençlik İşleri Bürosu veya İşçi İşleri Bürosu tarafından onaylanmış bir yardım talebiyle Kimlik Hizmetleri Bürosu'nda (身份證明局) kayıtlı dernekler (社團) olmalıdır.

Malezya

 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) Vergiden düşülebilir hediyeler için uygun özel kuruluşlar ve kurumlar; (2) Yardım amaçlı vakıflar; (3) Gençlik dernekleri; (4) Kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan dernekler; (5) Kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan garantiyle sınırlı şirketler; (6) İslami bağış vakıfları; veya (7) Camiler.

Malta

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Malta'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) vergiden muaf hayır kuruluşları veya kâr amacı gütmeyen kulüpler ya da (2) gönüllü kuruluşlar (VO'lar).

Meksika

 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) bağış almak için yetkili kuruluşlar; (2) CLUNI kuruluşları; (3) kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan diğer özel hayır kurumları veya yardım kuruluşları; veya (4) dini dernekler.

Hollanda

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Nederland'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) kamu yararı kuruluşu (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI) statüsünde dernekler (verenigingen) veya vakıflar (stichtingen); (2) kamu yararı için kâr amacı gütmeden başka şekilde faaliyet gösteren dernekler veya vakıflar; ya da (3) kiliseler ve diğer dini kuruluşlar (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).

Yeni Zelanda

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup New Zealand'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından tanınmış olmalıdır ve Yeni Zelanda ya da Tokelau'da şu şekilde yerleşik olmalıdır: (1) yardım kuruluşu; (2) bağış kuruluşu; veya (3) vergiden muaf kâr amacı gütmeyen kuruluş.

Nijerya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Nigeria'ya geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) vergiden düşülebilir bağış almaya uygun olduğu belirlenen kuruluşlar; (2) bir tüzel kişiliğin anonim mütevellileri olan dernekler; veya (3) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren garanti sınırlamalı şirketler.

Norveç

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Norge'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, Norveç Vergi Yasası'nın (Lov om skatt av formue og inntekt (Skatteloven) 6-50 Bölümü uyarınca vergiden düşülebilir bağışlar almaya uygun şirketler (selskaper), vakıflar (stiftelser), dernekler (sammenslutninger) veya dini topluluklar (livssynssamfunn) ve/veya Gönüllü Defteri'nde (Frivillighetsregisteret) kayıtlı şirketler, vakıflar, dernekler veya dini topluluklar olmalıdır.

Pakistan

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TehcSoup Pakistan'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) onaylı kâr amacı gütmeyen kuruluşlar; (2) kâr amacı gütmeyen hayır dernekleri (Bölüm 42 Şirketler); (3) dernekler; (4) gönüllü sosyal yardım kurumları veya (5) uluslararası sivil toplum kuruluşları (USTK'lar).

Peru

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Peru'ya geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: 1) vergiden düşülebilir bağışlar için onaylanmış dernekler ve vakıflar; veya (2) diğer dernekler, vakıflar ya da komiteler.

Filipinler

 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) bağış alan kurumlar; veya (2) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren diğer hisse senetsiz şirketler.

Polonya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan Technologie.org.pl'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) kamu yararına çalışan kuruluşlar; (2) kamu yararı için çalışan vakıflar; (3) kamu yararı için çalışan dernekler; veya (4) dini kuruluşlar.

Portekiz

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Portugal'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) Kamu yararına çalışan tüzel kişiler; (2) Özel sosyal dayanışma kurumları; (3) Sivil toplum kuruluşları; (4) Dini kuruluşlar; veya (5) Sivil toplum kalkınma işbirliği örgütleri olmalıdır.

Porto Riko

 • Kuruluşlar TechSoup tarafından doğrulanmış olmalıdır.
 • Kuruluşlar Porto Riko'da bulunmalı ve ABD Ulusal Gelir İdaresi tarafından Ulusal Gelir Yasası'nın (IRC) 501(c)(3) Bölümü uyarınca federal gelir vergisinden muaf olarak tanınmış olmalıdır.

Romanya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan techsoup.ro'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar; dernek, vakıf, federasyon veya dini dernek olarak kayıtlı olup kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışıyor olmalıdır.

Rusya

Not: Sivil toplum kuruluşu doğrulama iş ortağımız TechSoup şu anda Rusya'da sivil toplum kuruluşlarının doğrulamasını gerçekleştirmemektedir. Şu anda yeni başvuru kabul edemiyoruz.

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TeploDigital'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) ticari olmayan kuruluşlar; veya (2) ticari olmayan uluslararası kuruluşlar olmalıdır.

Sırbistan

 • Kuruluşlar, Kurumlar Kazanç Vergisi Yasası'nın 15. Maddesi'nde açıklanan şekilde vergiden düşülebilir katkıları almaya uygun ve/veya kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan diğer kuruluşlar (vakıflar, dernekler ve bağış vakıfları gibi) olmalıdır.

Singapur

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Asia'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) Halka Mal Olmuş Kurumlar (IPC'ler); (2) Yardım kuruluşları ya da (3) Tüzel kişi olarak tescilli yardım amaçlı vakıflar, (4) Dernekler dahil olmak üzere kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren diğer kuruluşlar veya (5) Garanti sınırlamalı şirketler.

Slovakya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Slovakia'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, İçişleri Bakanlığı'nda kayıtlı kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, vakıflar veya yatırım amaçlı olmayan fonlar; Merkezi Defter'de kayıtlı sivil dernekler (Odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie, Združenia s potvrdenou činnosťou ve Živnostenské spoločenstvá hariç); Slovak Kızıl Haçı veya kiliseler ya da dini örgütler tarafından kurulan yasal varlıklar olmalıdır.

Slovenya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TehcSoup Slovenija'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, kamu yararı hizmetlerinde bulunma iznine sahip Dernek, Vakıf veya Özel Kurumlar olarak atanan kâr amacı gütmeyen veya sivil toplum kuruluşları ya da Kültür Bakanlığı'nda kayıtlı dini topluluklar olmalıdır.

Güney Afrika

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan SANGOTeCH'te geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) Bölüm 18A kamu yararına çalışan kuruluşlar; (2) kamu yararına çalışan kuruluşlar; (3) sivil toplum kuruluşları; (4) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu şirketleri; veya (5) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren vakıfları olmalıdır.

İspanya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan Ilunion Consultoría'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, yetkili kurumlar tarafından tescil edilmiş veya şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) kamu yararı kuruluşları; (2) kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler; (3) kamu yararı için kâr amacı gütmeden çalışan dernek, spor kulübü/federasyonu, vakıf veya diğer sivil toplum/sosyal girişim kooperatifleri gibi diğer kuruluşlar; veya (4) dini tüzel kişiler.

İsveç

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TehcSoup Sverige'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar (1) vakıflar; (2) dernekler; veya (3) dini topluluklar olarak kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteriyor olmalıdır.

İsviçre

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan Stifter-helfen.ch'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar (1) vakıflar; (2) dernekler; veya (3) vergiden muaf şirketler olarak kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteriyor olmalıdır.

Tayvan

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TehcSoup Taiwan'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar, Noter Onaylı Tüzel Kişi Sertifikası'na sahip olan ve Merkezi İdare'nin bir departmanından lisanslı kâr amacı gütmeyen veya sivil toplum kuruluşları ya da ilgili bölgesel şehir veya ilçe idaresinden lisanslı yerel kuruluşlar olmalıdır.

Tanzanya

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TehcSoup Tanzania'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) vergiden düşülebilir bağışlar için onaylanmış hayır kuruluşları; (2) sivil toplum kuruluşları; veya (3) dini kuruluşlar.

Tayland

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Asia'da geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.    
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: 1) vergiden muaf kuruluş; (2) kamu yararına çalışan kuruluş; (3) vakıf veya dernek; ya da (4) yabancı sivil toplum kuruluşu.

Türkiye

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Türkiye'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: 1) vergiden muaf vakıflar; (2) dernekler; (3) vakıflar; veya (4) kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren sosyal kooperatifler.

Ukrayna

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan TechSoup Ukraine'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar: (1) hayır kurumları; (2) kamu dernekleri; (3) dini kuruluşlar veya (4) uluslararası sivil toplum kuruluşları olmalıdır.

Birleşik Krallık (İngiltere ve Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda dahil)

 • Kuruluşların TechSoup Global'ın bölgesel kolu olan tt-exchange'de geçerli olarak kayıtlı olması gerekir.
 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) tescilli hayır kurumları; veya (2) HMRC'den muaf hayır kurumları ya da kiliseleri.

Amerika Birleşik Devletleri

 • Kuruluşlar, IRS tarafından yardım, eğitim, din, edebiyat, bilim veya diğer vergiden muaf amaçlarla kurulmuş, vergiden muaf 501(c)(3) kuruluşları olarak kabul edilmiş olmalıdır. 
 • Mali sponsorları olan kuruluşlar Sivil Toplum Kuruluşları için Google programına uygun değildir.
 • Grup muafiyeti kapsamında otomatik olarak vergiden muaf oldukları kabul edilen kiliseler gibi kuruluşların, Sivil Toplum Kuruluşları için Google programına katılmaya hak kazanmak üzere yine de IRS'den 501(c)(3) vergi muafiyeti onayı alması gerekir.
 • Kuruluşlar TechSoup tarafından doğrulanmış olmalıdır.

Vietnam

 • Kuruluşlar tescilli olmalı veya yetkili kurumlar tarafından şu şekilde tanınmış olmalıdır: (1) kamu dışı sosyal yardım kuruluşları (SRE'ler); (2) sosyal fonlar ve yardımlaşma sandıkları; (3) uluslararası STK'lar; (4) dini kuruluşlar; veya (5) dernekler olarak kamu yararı için kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren kuruluşlar; veya (6) bilim ve teknoloji kuruluşları.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
false
false