Kryteria uczestnictwa

Aby korzystać z konta Google dla Organizacji Non-Profit:

 1. Organizacja musi być zarejestrowana jako organizacja charytatywna w jednym z krajów wymienionych poniżej. Każda organizacja musi być zweryfikowana przez TechSoup lub lokalnego partnera TechSoup jako organizacja non-profit.
 2. Organizacja musi spełniać wymagania w kraju, w którym działa. W niektórych krajach obowiązują dodatkowe wymagania. Znajdź swój kraj na liście poniżej, by zapoznać się z dodatkowymi wymaganiami.
 3. Zaakceptuj Warunki programu Google dla Organizacji Non-Profit.

Organizacja nie kwalifikuje się do udziału w programie Google dla Organizacji Non-Profit, jeśli jest:

 • podmiotem lub organizacją państwową,
 • szpitalem lub placówką służby zdrowia (działy charytatywne lub fundacje związane z placówką służby zdrowia mogą uczestniczyć w programie),
 • szkołą, instytucją akademicką lub uniwersytetem (działy charytatywne organizacji edukacyjnych mogą uczestniczyć w programie). Więcej informacji o programach Google dla instytucji edukacyjnych znajdziesz na stronie Google for Education.

 

Wymagania w poszczególnych krajach

Uwaga: jeśli nie widzisz swojego kraju na liście, oznacza to, że jeszcze nie wprowadziliśmy w nim programu Google dla Organizacji Non-Profit.

 

Argentyna

 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje albo uznana przez nie za: (1) stowarzyszenie obywatelskie lub fundację uprawnione do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku, (2) organizację zwolnioną z podatku, (3) inne stowarzyszenie obywatelskie lub fundację działające na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego, (4) międzynarodową instytucję non-profit zwolnioną z podatku lub (5) organizację religijną.

Australia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w Connecting Up, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) organizacją uprawnioną do odliczania darowizny od podatku (DGR) i uznaną przez urząd Australian Taxation Office (ATO) lub wymienioną z nazwy w prawie podatkowym; (2) organizacją charytatywną zarejestrowaną przez Australian Charities and Nonprofits Commission (ACNC); lub (3) organizacją non-profit zwolnioną z podatku zgodnie z definicją urzędu ATO.
 • Organizacja musi znajdować się w Australii lub jednym z tych terytoriów: Wyspa Bożego Narodzenia, Wyspy Kokosowe lub Wyspa Norfolk.

Austria

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w Stifter-helfen.at, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być (1) fundacją lub funduszem (Stiftungen und des Fonds); (2) stowarzyszeniem (Vereine); (3) korporacją (gemeinnützige Gesellschaften mit beschränkter Haftung – gGmbH lub Körperschaften des öffentlichen Rechts – KdöR); (4) organizacją religijną (Religionsgemeinschaften) lub (5) pozarządową organizacją międzynarodową (nichtstaatliche internationale Organisationen).

Belgia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w SOCIALware, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być stowarzyszeniem non-profit (associations sans but lucratif – ASBL / vereniging zonder Winstgevend doel – VZW), międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit (associations internationales sans but lucratif – AISBL / internationale vereniging zonder winstgevend doel – IVZW), fundacją prywatną (fondations privées / private stichting) lub fundacją użyteczności publicznej (fondations d’utilité publique / stichting van openbaar nut). 

Bośnia i Hercegowina

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Bosnia and Herzegovina, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje w Federacji Bośni i Hercegowiny lub Republiki Serbii albo uznana przez nie za: (1) organizację pożytku publicznego, (2) inne stowarzyszenie lub fundację działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego, (3) stowarzyszenie religijne.

Botswana

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w SANGOTeCH, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) stowarzyszenie; (2) spółkę z odpowiedzialnością ograniczoną gwarancjami lub (3) fundusz powierniczy działający na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Brazylia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Brazil, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana jako organizacja społeczeństwa obywatelskiego działająca na rzecz pożytku publicznego (OSCIP), posiadać federalny status użyteczności publicznej (UPF) lub być stowarzyszeniem działającym na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Bułgaria

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Bulgaria, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być podmiotem prawnym non-profit.

Kanada

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Canada, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Musi być: (1) organizacją charytatywną, (2) zwolnioną z opodatkowania organizacją pożytku publicznego działającą na zasadach non-profit, (3) federalną organizacją non-profit lub (4) organizacją non-profit działającą na terenie prowincji.

Chile

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w CDI Chile, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być fundacją lub korporacją zarejestrowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości i działającą na zasadach non-profit (dotyczy to również akredytowanych współpracowników Narodowej Służby Młodzieży – SENAME), lokalną radą lub społecznością zarejestrowaną we właściwym okręgu, organizacją społeczną lub organizacją rdzennej ludności zarejestrowaną w CONADI.

Kolumbia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w MAKAIA, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) organizacją non‐profit działającą na rzecz pożytku publicznego lub (2) organizacją religijną.

Chorwacja

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Balkans, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana jako fundacja, fundusz, wspólnota religijna lub stowarzyszenie działające na rzecz pożytku publicznego zgodnie z art. 7, ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym z 2004 r. (ze zmianami).

Cypr

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Cyprus, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) zatwierdzoną organizację charytatywną (εγκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα) lub inne stowarzyszenie działające na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego, (2) stowarzyszenie/towarzystwo (σωματείων) lub fundację/instytucję (ιδρυμάτων), (3) międzynarodową organizację pozarządową.

Czechy

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Česká republika, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) stowarzyszeniem (spolky); (2) instytutem (ústavy); (3) dostawcą usług społecznych (poskytovatelé sociálních služeb) zarejestrowanym w Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych oraz Ministerstwie Sprawiedliwości; (4) fundacją (nadace); (5) funduszem żelaznym (nadační fondy); (6) organizacją pożytku publicznego (obecně prospěšné společnosti) lub (7) organizacją religijną (církevní organizace) zarejestrowaną w Ministerstwie Kultury. O ile nie stwierdzono inaczej, każda organizacja musi być zarejestrowana w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dania

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Danmark, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) organizację przyjmującą odliczane od podatku darowizny lub (2) inną organizację (stowarzyszenie, fundację, instytucję lub wspólnotę religijną) działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Ekwador

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Ecuador, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie organy administracji państwowej jako: (1) fundacja (fundaciones) i korporacja non-profit (corporaciones sin fines de lucro) lub (2) organizacja religijna (organizaciones religiosas).

Estonia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Estonia, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana w Ministerstwie Sprawiedliwości i mieć formę: (1) organizacji działającej na rzecz pożytku publicznego zgodnie z definicją Rady Podatkowej i Celnej; (2) stowarzyszenia non-profit; (3) fundacji; albo (4) stowarzyszenia religijnego lub wspólnoty religijnej.

Finlandia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Suomi, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi mieć siedzibę w Finlandii i status: (1) stowarzyszenia non-profit (rekisteröity yhdistys), (2) fundacji (säätiöt) lub (3) wspólnoty religijnej (uskonnollinen yhdyskunta).

Francja

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w AdB Solidatech, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być organizacją non-profit lub pozarządową ustanowioną na mocy Ustawy o stowarzyszeniach z 1901 roku, Ustawy o fundacjach z 1987 roku, francuskiego Kodeksu cywilnego lub Ustawy o darowiznach nr 2008-776, a jej rejestracja musi być ogłoszona w „Journal Officiel des Associations” lub innym francuskim akcie prawnym.

Niemcy

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w Stifter-helfen.de, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) organizacją korzystającą z ulg podatkowych, (2) stowarzyszeniem non-profit działającym na rzecz pożytku publicznego lub (3) fundacją non-profit działającą na rzecz pożytku publicznego.

Ghana

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Ghana, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje albo uznana przez nie za: (1) organizację charytatywną, (2) organizację pozarządową (NGO), (3) fundusz powierniczy lub (4) spółkę z odpowiedzialnością ograniczoną gwarancjami, działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Grecja

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Greece, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) fundację pożytku publicznego (κοινωφελη ιδρυματα); (2) stowarzyszenie charytatywne (φιλανθρωπικών σωματείων); (3) stowarzyszenie, fundację lub cywilną spółkę non-profit działającą na rzecz pożytku publicznego; albo (4) wspólnotę kościelną lub religijną (εκκλησιαστικές και θρησκευτικές κοινότητες).

Hongkong

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechDonation, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być pozarządową organizacją non-profit lub trustem ustanowionym na mocy aktu lub w podobny sposób, a także musi być zatwierdzona jako organizacja charytatywna przez Urząd Podatkowy zgodnie z art. 88 ordynacji podatkowej.

Węgry

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w CivilTech, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Stowarzyszenia (egyesületek), fundacje (alapítványok) lub firmy non-profit (nonprofit gazdasági társaságok), którym właściwy sąd rejestrowy przyznał status organizacji pożytku publicznego lub są zarejestrowane jako beneficjenci publiczni (regisztrált civil kedvezményezettek) upoważnieni do otrzymania 1% podatku zgodnie z art. 4(1)(a) Ustawy CXXVI z 1996 r.

Islandia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Iceland, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) organizację pozarządową (félagasamtök), (2) prywatną fundację z zatwierdzonym statutem (sjálfseignastofnanir með staðfesta skipulagsskrá) lub (3) organizację religijną i egzystencjalną (trúfélög og lífsskoðunarfélög).

Indie

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w BigTech, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowaną spółką, trustem lub firmą zdefiniowaną w art. 8 (wcześniej art. 25) Ustawy o przedsiębiorstwach ORAZ musi posiadać ważny certyfikat rejestracyjny przyznawany na mocy Ustawy o darowiznach z zagranicy (FCRA).

Indonezja

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Asia, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zatwierdzona przez Ministerstwo Prawa i Praw Człowieka jako osoba prawna w postaci (1) fundacji (yayasan) lub (2) stowarzyszenia (perkumpulan); bądź też być (3) organizacją społeczną (organisasi kemasyarakatan) zarejestrowaną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w siedzibie gubernatora prowincji lub władz lokalnych.

Irlandia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w ENCLUDEit, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) zatwierdzonym podmiotem upoważnionym do zwolnienia z podatku od darowizn; (2) organizacją charytatywną zarejestrowaną w CRA; (3) organizacją sportową zwolnioną z podatku; (4) zarejestrowaną w CRO spółką z odpowiedzialnością ograniczoną gwarancjami, działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Włochy

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w SocialTechno, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) stowarzyszeniem (associazioni), fundacją (fondazioni) lub spółdzielnią socjalną (società cooperativi) zarejestrowaną jako organizacja non-profit pożytku społecznego (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS); (2) międzynarodową organizacją pozarządową (organizzazioni non governative – ONG) zarejestrowaną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej; (3) organizacją religijną (istituzioni religiose) lub (4) inną organizacją działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Izrael

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w Rashi Foundation, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) instytucją publiczną uprawnioną do korzystania z odliczeń podatkowych, (2) stowarzyszeniem z certyfikatem prawidłowego zarządzania, (3) stowarzyszeniem, (4) fundacją pożytku publicznego z certyfikatem prawidłowego zarządzania, (5) fundacją pożytku publicznego, (6) funduszem publicznym lub (7) fundacją religijną.

Japonia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Japan, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) określoną korporacją non-profit (NPO) certyfikowaną przez urząd miejski lub prefekturalny, (2) korporacją opieki społecznej zarejestrowaną przez urząd miejski bądź prefekturalny lub Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej, (3) stowarzyszeniem lub fundacją, które działają w interesie publicznym i są zatwierdzone przez Komisję Interesu Publicznego, albo (4) stowarzyszeniem non-profit działającym na rzecz pożytku publicznego zgodnie z Ustawą o podatku od przedsiębiorstw.

Kenia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Kenya, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) organizacją pozarządową zarejestrowaną w Radzie ds. Koordynacji Organizacji Pozarządowych (lub zwolnioną z obowiązku rejestracji); (2) spółką z odpowiedzialnością ograniczoną gwarancjami, zarejestrowaną w Rejestrze Działalności Gospodarczej; (3) stowarzyszeniem zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń (lub zwolnionym z obowiązku rejestracji) i działającym na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego; (4) funduszem zarejestrowanym w Ministerstwie Ziemi, Mieszkalnictwa i Rozwoju Miejskiego lub (5) organizacją społeczną zarejestrowaną w Ministerstwie Pracy, Opieki Społecznej i Usług, działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Korea

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Korea, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być pozarządową organizacją non-profit działającą na rzecz pożytku publicznego i uprawnioną do otrzymywania darowizn, które podlegają odliczeniu od podatku. Dotyczy to organizacji zarejestrowanych zgodnie z Ustawą o pomocy dla pozarządowych organizacji non-profit (비영리민간단체지원법), publicznych korporacji usługowych (공익법인), fundacji opieki społecznej (공익법인), spółdzielni społecznych (사회적협동조합) oraz społecznych organizacji spółdzielczych (사회적협동조합연합회) i organizacji używających kodów działalności gospodarczej albo regionalnych kodów licencyjnych 82 lub 80.

Łotwa

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Latvia, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiedni organ administracji państwowej jako: (1) organizacja pożytku publicznego (sabiedriskā labuma organizācijas), (2) stowarzyszenie (biedrību) lub fundacja (nodibinājumu) albo (3) organizacja religijna.

Litwa

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Lithuania, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje albo uznana przez nie za: (1) organizację ze statusem beneficjenta, (2) fundusz charytatywny lub sponsorowany, (3) instytucję publiczną, (4) stowarzyszenie działające na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego lub (5) organizację religijną.

Luksemburg

 • Organizacja musi być: (1) organizacją pożytku publicznego; (2) stowarzyszeniem lub fundacją non-profit; (3) stowarzyszeniem o oddziaływaniu społecznym z udziałami będącymi w 100% udziałami typu „impact shares”, lub (4) międzynarodową organizacją non-profit.

Makau

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechDonation, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) stowarzyszeniem (社團) zarejestrowanym w Urzędzie ds. Usług Identyfikacyjnych (身份證明局), dysponującym wnioskiem o subwencję zatwierdzonym przez Urząd Pomocy Społecznej, Edukacji i Młodzieży lub Urząd Pracy.

Malezja

 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: 1) organizację lub instytucję pozarządową uprawnioną do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku, (2) fundusz charytatywny, (3) organizację młodzieżową, (4) towarzystwo działające na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego, (5) spółkę ograniczoną gwarancjami i działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego, (6) islamski fundusz żelazny, (7) meczet.

Malta

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Malta, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) organizację dobroczynną zwolnioną z opodatkowania lub stowarzyszenie non-profit albo (2) organizację wolontariacką (VO).

Meksyk

 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) podmiot upoważniony do otrzymywania darowizn; (2) organizację CLUNI; (3) inną prywatną organizację charytatywną lub pomocową działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego; (4) stowarzyszenie religijne.

Holandia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Nederland, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje albo uznana przez nie za: (1) stowarzyszenie (verenigingen) lub fundację (stichtingen) ze statusem organizacji pożytku publicznego (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANB), (2) stowarzyszenie lub fundację działające na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego albo (3) kościół lub inną organizację religijną (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).

Nowa Zelandia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup New Zealand, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi znajdować się w Nowej Zelandii lub Tokelau i być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje bądź uznana przez nie za: (1) organizację charytatywną; (2) organizację przyjmującą darowizny lub (3) organizację non-profit zwolnioną z podatku.

Nigeria

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Nigeria, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje albo uznana przez nie za: (1) organizację uprawnioną do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku, (2) stowarzyszenie z zarządem powierniczym złożonym z osób posiadających zdolność prawną lub (3) spółkę ograniczoną gwarancjami, działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Norwegia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Norge, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być firmą (selskaper), fundacją (stiftelser), stowarzyszeniem (sammenslutninger) lub wspólnotą religijną (livssynssamfunn) uprawnioną do otrzymywania darowizn, które podlegają odliczeniu od podatku zgodnie z art. 6–50 norweskiej ordynacji podatkowej (Lov om skatt av formue og inntekt (Skatteloven) bądź firmą, fundacją, stowarzyszeniem lub wspólnotą religijną wpisaną do Rejestru Wolontariatu (Frivillighetsregisteret).

Pakistan

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Pakistan, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) zatwierdzoną organizację non-profit, (2) stowarzyszenie o celach dobroczynnych działające na zasadach non-profit (zgodnie z art. 42 Ustawy o przedsiębiorstwach), (3) wspólnotę, (4) agencję wolontariacką zajmującą się opieką społeczną lub (5) międzynarodową organizację pozarządową (NGO).

Peru

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Peru, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje albo uznana przez nie za: (1) stowarzyszenie lub fundację uprawnione do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku albo 2) inne stowarzyszenie, fundację lub komitet.

Filipiny

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Asia, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz posiadać dokumenty założycielskie potwierdzające status non-profit i brak udziałowców; wymagany jest też certyfikat zwolnienia z opodatkowania wydany przez urząd podatkowy lub akredytacja przyznana przez Filipińską Radę ds. Certyfikacji Organizacji Pozarządowych (PCNC).

Polska

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w Technologie.org.pl, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje albo uznana przez nie za: (1) organizację pożytku publicznego, (2) fundację działającą na rzecz pożytku publicznego, (3) stowarzyszenie działające na rzecz pożytku publicznego lub (4) organizację religijną.

Portugalia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Portugal, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) podmiotem prawnym pożytku publicznego; (2) prywatną instytucją solidarności społecznej; (3) organizacją pozarządową; (4) organizacją religijną; lub (5) pozarządową organizacją współpracy na rzecz rozwoju.

Portoryko

 • Organizacja musi być zweryfikowana przez TechSoup.
 • Organizacja musi znajdować się w Portoryko i być zwolniona z federalnego podatku dochodowego przez amerykański urząd podatkowy Internal Revenue Service (IRS) na mocy art. 501(c)(3) Kodeksu podatkowego (IRC).

Rumunia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w techsoup.ro, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana jako stowarzyszenie, fundacja, federacja lub wspólnota religijna i działać na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Rosja

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TeploDigital, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) organizacją niekomercyjną lub (2) międzynarodową organizacją niekomercyjną.

Serbia

 • Organizacja musi być uprawniona do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku zgodnie z art. 15 Ustawy o podatku od przedsiębiorstw lub być zarejestrowana jako np. stowarzyszenie, fundacja lub fundusz żelazny oraz działać na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Singapur

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Asia, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być organizacją non-profit lub pozarządową zarejestrowaną przez Komisarza ds. organizacji charytatywnych lub posiadać status Instytucji o charakterze publicznym (IPC).

Słowacja

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Slovakia, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być organizacją non-profit, fundacją lub funduszem nieinwestycyjnym zarejestrowanym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, stowarzyszeniem obywatelskim zarejestrowanym w Rejestrze Centralnym (wyjątkiem są Odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie, Združenia s potvrdenou činnosťou i Živnostenské spoločenstvá), Słowackim Czerwonym Krzyżem bądź osobą prawną ustanowioną przez kościół lub organizację religijną.

Słowenia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Slovenija, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być organizacją pozarządową lub non-profit zarejestrowaną jako stowarzyszenie, fundacja lub prywatna instytucja posiadająca licencję na działanie na rzecz pożytku publicznego bądź wspólnotą religijną zarejestrowaną w Ministerstwie Kultury.

RPA

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w SANGOTeCH, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną na podstawie art. 18A (Section 18A) kodeksu podatkowego, (2) organizacją pożytku publicznego, (3) organizacją non-profit, (4) firmą non-profit działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego lub (5) trustem działającym na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Hiszpania

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w Ilunion Consultoría, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) organizację pożytku publicznego; (2) jednostkę prowadzącą działalność non-profit; (3) inną organizację, taką jak stowarzyszenie, klub sportowy / federację, fundację lub spółdzielnię non-profit / inicjatywę społeczną, działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego; lub (4) jednostkę religijną.

Szwecja

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Sverige, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi prowadzić działalność dla dobra publicznego na zasadach non-profit jako: (1) stowarzyszenie, (2) fundacja lub (3) wspólnota wyznaniowa.

Szwajcaria

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w Stifter-helfen.ch, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi prowadzić działalność dla dobra publicznego na zasadach non-profit jako: (1) fundacja, (2) stowarzyszenie lub (3) korporacja zwolniona z opodatkowania.

Tajwan

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Taiwan, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być organizacją non-profit lub pozarządową, która posiada poświadczony notarialnie certyfikat potwierdzający nadanie osobowości prawnej i jest licencjonowana przez rząd; lub organizacją lokalną licencjonowaną przez właściwe lokalne władze miasta lub regionu.

Tanzania

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Tanzania, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje albo uznana przez nie za: (1) organizację charytatywną uprawnioną do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku, (2) organizację pozarządową lub (3) organizację religijną.

Tajlandia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Asia, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) organizację zwolnioną z opodatkowania; (2) organizację pożytku publicznego; (3) fundację lub stowarzyszenie lub (4) zagraniczną organizację pozarządową.

Turcja

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Turkiye, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) fundację zwolnioną z opodatkowania; (2) stowarzyszenie; (3) fundację lub (4) spółdzielnię społeczną działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Ukraina

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Ukraine, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) organizacją charytatywną, (2) stowarzyszeniem publicznym, (3) organizacją religijną lub (4) międzynarodową organizacją non-profit.

Wielka Brytania (w tym Anglia i Walia, Szkocja oraz Irlandia Północna)

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w tt-exchange – regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje albo uznana przez nie za: (1) zarejestrowaną organizację charytatywną albo (2) organizację charytatywną zwolnioną z opodatkowania przez HMRC lub kościół.

Stany Zjednoczone

 • Organizacja musi być zwolniona z opodatkowania przez urząd podatkowy (IRS) na mocy art. 501(c)(3) Kodeksu podatkowego jako organizacja utworzona w celach charytatywnych, edukacyjnych, religijnych, literackich, naukowych lub innych celach zwolnionych z podatku. 
 • Organizacje finansowane z pieniędzy podatników nie kwalifikują się do udziału w programie Google dla Organizacji Non-Profit.
 • Organizacje takie jak kościoły, które automatycznie są grupowo zwolnione z opodatkowania, również muszą uzyskać w IRS potwierdzenie zwolnienia z podatku na mocy art. 501(c)(3), by przystąpić do programu Google dla Organizacji Non-Profit.
 • Organizacja musi być zweryfikowana przez TechSoup.

Wietnam

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Asia, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi posiadać odpowiednie licencje i pozwolenia jako instytucja opieki społecznej, fundusz charytatywny (w tym fundacja prywatna), międzynarodowa organizacja pozarządowa (INGO), stowarzyszenie bądź organizacja naukowa lub technologiczna (STO) prowadząca działalność charytatywną.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?