Google for Nonprofits is now available in Nigeria, Tanzania, Ghana, Pakistan, Ukraine, Bosnia and Herzegovina, Malta, Cyprus, Iceland and Ecuador. Read the blog post

Kryteria uczestnictwa

Aby korzystać z konta Google for Nonprofits:

 1. Organizacja musi być zarejestrowana jako organizacja charytatywna w jednym z krajów wymienionych poniżej. Każda organizacja musi również zostać zweryfikowana jako organizacja non-profit 

  1. przez Percent (w przypadku organizacji w Irlandii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii).

  2. przez TechSoup lub lokalnego partnera TechSoup (w przypadku organizacji w pozostałych krajach wymienionych niżej).

 2. Organizacja musi spełniać wymagania w kraju, w którym działa. Znajdź swój kraj na liście poniżej, aby zapoznać się z wymaganiami.

 3. Organizacja musi zaakceptować Dodatkowe warunki programu Google for Nonprofits.

Twoja organizacja nie kwalifikuje się do udziału w programie Google for Nonprofits, jeśli jest:

 • organizacją lub instytucją państwową,
 • szpitalem lub placówką opieki zdrowotnej (działy charytatywne lub fundacje związane z placówką opieki zdrowotnej mogą uczestniczyć w programie),
 • szkołą, instytucją akademicką lub uniwersytetem (działy charytatywne organizacji edukacyjnych mogą uczestniczyć w programie). Więcej informacji o programach Google dla instytucji edukacyjnych znajdziesz na stronie Google for Education.

 

Wymagania w poszczególnych krajach

Uwaga: jeśli nie widzisz swojego kraju na liście, oznacza to, że jeszcze nie wprowadziliśmy w nim programu Google for Nonprofits.

 

Argentyna

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie obywatelskie, (ii) fundacja, (iii) organizacja zwolniona z podatku, (iv) inna organizacja non-profit działająca na rzecz pożytku publicznego, (v) międzynarodowa organizacja non-profit zwolniona z podatku, (vi) organizacja wyznaniowa.

Australia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w Connecting Up, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) organizacją uprawnioną do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku (DGR) i uznaną przez australijski urząd podatkowy Australian Taxation Office (ATO) lub wymienioną z nazwy w prawie podatkowym; (2) organizacją charytatywną zarejestrowaną przez australijską komisję ds. organizacji charytatywnych i organizacji non-profit Australian Charities and Nonprofits Commission (ACNC) lub (3) organizacją non-profit zwolnioną z podatku zgodnie z definicją ATO.
 • Organizacja musi znajdować się w Australii lub jednym z tych terytoriów: Wyspa Bożego Narodzenia, Wyspy Kokosowe lub Wyspa Norfolk.

Austria

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w Stifter-helfen.at, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) fundacją lub funduszem, (2) stowarzyszeniem, (3) korporacją (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą non-profit – gGmbH, lub korporacją publiczną – KdÖR), (4) organizacją wyznaniową lub (5) pozarządową organizacją międzynarodową.

Belgia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w SOCIALware, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być stowarzyszeniem non-profit (ASBL/NPO), międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit (AISBL/IVZW), fundacją prywatną lub fundacją użyteczności publicznej. 

Bośnia i Hercegowina

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Bosnia and Herzegovina, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje w Federacji Bośni i Hercegowiny lub Republiki Serbii albo uznana przez nie za: (1) organizację pożytku publicznego, (2) inne stowarzyszenie lub fundację działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego, (3) stowarzyszenie religijne.

Botswana

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w SANGOTeCH, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) stowarzyszenie, (2) spółkę z odpowiedzialnością ograniczoną gwarancjami lub (3) fundusz powierniczy działający na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Brazylia

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) organizacja charytatywna wyznaczona przez Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), Certificação das Entidades Beneficentes de Assistęncia Social (CEBAS), federalny zakład użyteczności publicznej (UPF) lub organizacja społeczna (OS), (ii) organizacja społeczeństwa obywatelskiego, (iii) stowarzyszenie lub (iv) fundacja prywatna.

Bułgaria

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako (i) podmiot prawny non-profit.

Kanada

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Canada, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) organizację charytatywną, (2) zwolnioną z opodatkowania organizację non-profit działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego, (3) federalną korporację działającą bez generowania zysku lub (4) organizację non-profit na szczeblu rejonowym.

Chile

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako (i) organizacja non-profit, (ii) organizacja samorządowa lub rada lokalna, (iii) fundacja korporacyjna lub fundacja pożytku publicznego, (iv) stowarzyszenie lub społeczność rdzenna zarejestrowana w CONADI.

Kolumbia

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako (i) organizacja non-profit, (ii) stowarzyszenie, (iii) fundacja lub (iv) organizacja wyznaniowa.

Chorwacja

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Balkans, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana jako fundacja, fundusz, wspólnota religijna lub stowarzyszenie działające na rzecz pożytku publicznego zgodnie z art. 7, ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym z 2004 r. (ze zmianami).

Cypr

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Cyprus, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) zatwierdzoną organizację charytatywną (εγκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα) lub inne stowarzyszenie działające na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego, (2) stowarzyszenie/towarzystwo (σωματείων) lub fundację/instytucję (ιδρυμάτων), (3) międzynarodową organizację pozarządową.

Czechy

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Česká republika, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) stowarzyszeniem (spolky), (2) instytutem (ústavy), (3) dostawcą usług społecznych (poskytovatelé sociálních služeb) zarejestrowanym w Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych oraz Ministerstwie Sprawiedliwości, (4) fundacją (nadace), (5) funduszem żelaznym (nadační fondy), (6) organizacją pożytku publicznego (obecně prospěšné společnosti) lub (7) organizacją wyznaniową (církevní organizace) zarejestrowaną w Ministerstwie Kultury. O ile nie stwierdzono inaczej, każda organizacja musi być zarejestrowana w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dania

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Danmark, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) organizację przyjmującą darowizny odliczane od podatku lub (2) inną organizację (stowarzyszenie, fundację, instytucję lub wspólnotę religijną) działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Ekwador

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako (i) fundacja (fundaciones), (ii) korporacja non-profit (corporaciones sin fines de lucro), (iii) organizacja wyznaniowa (organizaciones religiosas).

Estonia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Estonia, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana w Ministerstwie Sprawiedliwości i mieć formę: (1) organizacji działającej na rzecz pożytku publicznego zgodnie z definicją Rady Podatkowej i Celnej, (2) stowarzyszenia non-profit, (3) fundacji albo (4) stowarzyszenia religijnego lub wspólnoty religijnej.

Finlandia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Suomi, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi mieć siedzibę w Finlandii i status: (1) stowarzyszenia non-profit (rekisteröity yhdistys), (2) fundacji (säätiöt) lub (3) wspólnoty religijnej (uskonnollinen yhdyskunta).

Francja

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w AdB Solidatech, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być organizacją non-profit lub pozarządową ustanowioną na mocy Ustawy o stowarzyszeniach z 1901 roku, Ustawy o fundacjach z 1987 roku, francuskiego Kodeksu cywilnego lub Ustawy o darowiznach nr 2008-776, a jej rejestracja musi być ogłoszona w „Journal Officiel des Associations” lub innej francuskiej publikacji urzędowej.

Niemcy

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w Stifter-helfen.de, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) korporacją korzystającą z ulg podatkowych, (2) stowarzyszeniem działającym na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego lub (3) fundacją działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Ghana

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Ghana, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje albo uznana przez nie za: (1) organizację charytatywną, (2) organizację pozarządową (NGO), (3) fundusz powierniczy lub (4) spółkę z odpowiedzialnością ograniczoną gwarancjami, działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Grecja

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Greece, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) fundację pożytku publicznego (κοινωφελη ιδρυματα); (2) stowarzyszenie charytatywne (φιλανθρωπικών σωματείων); (3) stowarzyszenie, fundację lub cywilną spółkę non-profit działającą na rzecz pożytku publicznego lub (4) wspólnotę kościelną lub religijną (εκκλησιαστικές και θρησκευτικές κοινότητες).

Hongkong

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechDonation, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: organizację charytatywną lub organizację o charakterze publicznym zwolnioną z opodatkowania.

Węgry

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w CivilTech, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) beneficjenta podatkowego będącego stowarzyszeniem, fundacją lub wspólnotą wyznaniową; (2) organizację pożytku publicznego; (3) wspólnotę wyznaniową lub (4) inne stowarzyszenie lub fundację działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Islandia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Iceland, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje albo uznana przez nie za: (1) organizację pożytku publicznego (félög til almannaheilla), (2) organizację pożytku publicznego prowadzącą działania transgraniczne (almannaheillafélög yfir landamæri), (3) organizację pozarządową (félagasamtök), (4) fundację prywatną z zatwierdzonym statutem (sjálfseignastofnanir með staðfestaSkipulagsskrá) lub (5) organizację wyznaniową i egzystencjalną (trúfélög og lífsskoðunarfélög).

Indie

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w BigTech, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowaną spółką, trustem lub firmą zdefiniowaną w art. 8 (wcześniej art. 25) Ustawy o przedsiębiorstwach ORAZ musi posiadać ważny certyfikat rejestracyjny przyznawany na mocy Ustawy o darowiznach z zagranicy (FCRA).

Indonezja

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Asia, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zatwierdzona przez Ministerstwo Prawa i Praw Człowieka jako osoba prawna w postaci (1) fundacji (yayasan) lub (2) stowarzyszenia (perkumpulan) bądź też być (3) organizacją społeczną (organisasi kemasyarakatan) zarejestrowaną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w siedzibie gubernatora prowincji lub władz lokalnych.

Irlandia

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (1) organizacja charytatywna w Urzędzie Regulacyjnym dla Organizacji Charytatywnych (Charities Regulatory Authority – CRA), (2) organizacja zwolniona z obciążeń podatkowych jako instytucja charytatywna w Urzędzie Skarbowym, (3) klub sportowy zwolniony z obciążeń podatkowych lub (4) spółka z odpowiedzialnością ograniczoną gwarancjami i działająca na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego w Urzędzie Rejestracji Spółek.

Włochy

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w SocialTechno, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) stowarzyszeniem (associazioni), fundacją (fondazioni) lub spółdzielnią socjalną (società cooperativi) zarejestrowaną jako organizacja non-profit pożytku społecznego (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS); (2) międzynarodową organizacją pozarządową (organizzazioni non governative – ONG) zarejestrowaną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej; (3) organizacją religijną (istituzioni religiose) lub (4) inną organizacją działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Izrael

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w Rashi Foundation, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) instytucją publiczną uprawnioną do korzystania z odliczeń podatkowych, (2) stowarzyszeniem z certyfikatem prawidłowego zarządzania, (3) stowarzyszeniem, (4) fundacją pożytku publicznego z certyfikatem prawidłowego zarządzania, (5) fundacją pożytku publicznego, (6) funduszem publicznym lub (7) fundacją religijną.

Japonia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Japan, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) określoną korporacją non-profit (NPO) certyfikowaną przez urząd miejski lub prefekturalny; (2) korporacją opieki społecznej zarejestrowaną przez urząd miejski bądź prefekturalny lub Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej; (3) stowarzyszeniem lub fundacją, które działają w interesie publicznym i są zatwierdzone przez Komisję Interesu Publicznego albo (4) stowarzyszeniem non-profit działającym na rzecz pożytku publicznego zgodnie z Ustawą o podatku od przedsiębiorstw.

Kenia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Kenya, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) organizacją pozarządową zarejestrowaną w Radzie ds. Koordynacji Organizacji Pozarządowych (lub zwolnioną z obowiązku rejestracji); (2) spółką z odpowiedzialnością ograniczoną gwarancjami, zarejestrowaną w Rejestrze Działalności Gospodarczej; (3) stowarzyszeniem zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń (lub zwolnionym z obowiązku rejestracji) i działającym na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego; (4) funduszem zarejestrowanym w Ministerstwie Ziemi, Mieszkalnictwa i Rozwoju Miejskiego lub (5) organizacją społeczną zarejestrowaną w Ministerstwie Pracy, Opieki Społecznej i Usług, działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Korea

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Korea, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) organizację interesu publicznego uprawnioną do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku, (2) prywatną organizację non-profit uprawnioną do otrzymywania darowizn albo (3) inną organizację pozarządową non-profit.

Łotwa

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Latvia, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiedni organ administracji państwowej jako: (1) organizacja pożytku publicznego (sabiedriskā labuma organizācijas), (2) stowarzyszenie (biedrību) lub fundacja (nodibinājumu) albo (3) organizacja religijna.

Litwa

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Lithuania, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje albo uznana przez nie za: (1) organizację ze statusem beneficjenta, (2) fundusz charytatywny lub sponsorowany, (3) instytucję publiczną, (4) stowarzyszenie działające na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego lub (5) organizację religijną.

Luksemburg

 • Organizacja musi być: (1) organizacją pożytku publicznego, (2) stowarzyszeniem lub fundacją non-profit, (3) stowarzyszeniem o oddziaływaniu społecznym z udziałami będącymi w 100% udziałami typu „impact shares” lub (4) międzynarodową organizacją non-profit.

Makau

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechDonation, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) stowarzyszeniem (社團) zarejestrowanym w Urzędzie ds. Usług Identyfikacyjnych (身份證明局), dysponującym wnioskiem o subwencję zatwierdzonym przez Urząd Pomocy Społecznej, Edukacji i Młodzieży lub Urząd Pracy.

Malezja

 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) organizację lub instytucję pozarządową uprawnioną do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku, (2) fundusz charytatywny, (3) organizację młodzieżową, (4) towarzystwo działające na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego, (5) spółkę ograniczoną gwarancjami i działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego, (6) islamski fundusz żelazny, (7) meczet.

Malta

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Malta, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) organizację dobroczynną zwolnioną z opodatkowania lub stowarzyszenie non-profit albo (2) organizację wolontariacką (VO).

Meksyk

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako (i) upoważniony odbiorca darowizn, (ii) organizacja CLUNI, (iii) inna prywatna organizacja dobroczynna lub pomocnicza działająca na zasadach non-profit, (iv) stowarzyszenie wyznaniowe.

Holandia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Nederland, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje albo uznana przez nie za: (1) stowarzyszenie (verenigingen) lub fundację (stichtingen) ze statusem organizacji pożytku publicznego (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANB), (2) stowarzyszenie lub fundację działające na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego albo (3) kościół lub inną organizację religijną (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).

Nowa Zelandia

 • Organizacja musi znajdować się w Nowej Zelandii lub Tokelau i być zarejestrowana jako: (1) organizacja charytatywna w Nowozelandzkim Urzędzie ds. Działalności Charytatywnej, (2) organizacja non-profit zwolniona z obciążeń podatkowych w Urzędzie Skarbowym lub (3) organizacja uprawniona do otrzymywania darowizn.

Nigeria

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Nigeria, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje albo uznana przez nie za: (1) organizację uprawnioną do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku; (2) stowarzyszenie z zarządem powierniczym złożonym z osób posiadających zdolność prawną lub (3) spółkę ograniczoną gwarancjami, działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Norwegia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Norge, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) organizację uprawnioną do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku lub (2) inną firmę non-profit (selskaper), fundację (stiftelser), stowarzyszenie (sammenslutninger) lub wspólnotę religijną (livssynssamfunn).

Pakistan

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Pakistan, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje albo uznana przez nie za: (1)–(3) zatwierdzoną lub certyfikowaną organizację non-profit, (4) stowarzyszenie prowadzące działalność charytatywną bez generowania zysku (firmy z Artykułu 42), (5) agencję ochotniczej pomocy społecznej, (6) towarzystwo lub (7) międzynarodową organizację pozarządową.

Peru

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie, (ii) fundacja, (iii) komitet, (iv) stowarzyszenie lub fundacja uprawniona do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku.

Filipiny

 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) instytucję uprawnioną do otrzymywania darowizn lub (2) inną korporację pozbawioną udziałowców i działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Polska

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w Technologie.org.pl, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje albo uznana przez nie za: (1) organizację pożytku publicznego, (2) fundację działającą na rzecz pożytku publicznego, (3) stowarzyszenie działające na rzecz pożytku publicznego lub (4) organizację religijną.

Portugalia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Portugal, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) podmiotem prawnym pożytku publicznego, (2) prywatną instytucją solidarności społecznej, (3) organizacją pozarządową, (4) organizacją wyznaniową lub (5) pozarządową organizacją współpracy na rzecz rozwoju.

Portoryko

 • Jest to część terytorium Stanów Zjednoczonych, więc obowiązuje definicja organizacji non-profit podana dla tego kraju.

Rumunia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w techsoup.ro, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana jako stowarzyszenie, fundacja, federacja lub wspólnota religijna i działać na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Rosja

Uwaga: nasz partner TechSoup nie weryfikuje obecnie organizacji non-profit w Rosji. Aktualnie nie możemy przyjmować nowych zgłoszeń.
 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TeploDigital, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) organizacją niekomercyjną lub (2) międzynarodową organizacją niekomercyjną.

Serbia

 • Organizacja musi być uprawniona do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku zgodnie z art. 15 Ustawy o podatku od przedsiębiorstw lub być zarejestrowana jako np. stowarzyszenie, fundacja lub fundusz żelazny oraz działać na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Singapur

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Asia, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) instytucję o charakterze publicznym (IPC), (2) organizację charytatywną albo inną organizację działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego, na przykład (3) trust charytatywny zarejestrowany jako spółka korporacyjna, (4) stowarzyszenie lub (5) firmę z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji.

Słowacja

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Slovakia, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) organizację non-profit świadczącą usługi w interesie publicznym, (2) fundację, (3) fundusz nieinwestycyjny, (4) kościół, wspólnotę wyznaniową lub inny wyznaniowy podmiot prawny, (5) Słowacki Czerwony Krzyż, (6) stowarzyszenie obywatelskie lub (7) organizację z elementem międzynarodowym.

Słowenia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Slovenija, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) pozarządową organizację pożytku publicznego, (2) fundację, (3) prywatny instytut, (4) wspólnotę religijną lub  (5) organizację działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Republika Południowej Afryki

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako (i) organizacja non-profit zgodna z art. 18A, (ii) organizacja pożytku publicznego, (iii) organizacja non-profit, (iv) firma non-profit działająca na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego, (v) fundusz non-profit.

Hiszpania

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Spain, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) organizację pożytku publicznego; (2) podmiot prowadzący działalność non-profit; (3) inną organizację, taką jak stowarzyszenie, klub sportowy / federację, fundację lub spółdzielnię non-profit / inicjatywę społeczną, działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego lub (4) podmiot religijny.

Szwecja

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Sverige, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi prowadzić działalność dla dobra publicznego na zasadach non-profit jako: (1) stowarzyszenie, (2) fundacja lub (3) wspólnota wyznaniowa.

Szwajcaria

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w Stifter-helfen.ch, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi prowadzić działalność dla dobra publicznego na zasadach non-profit jako: (1) fundacja, (2) stowarzyszenie lub (3) korporacja zwolniona z opodatkowania.

Tajwan

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Taiwan, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) stowarzyszenie społeczne lub (2) fundację wspieraną z funduszy publicznych.

Tanzania

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Tanzania, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje albo uznana przez nie za: (1) organizację charytatywną uprawnioną do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku, (2) organizację pozarządową lub (3) organizację religijną.

Tajlandia

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Asia, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) organizację zwolnioną z opodatkowania, (2) organizację pożytku publicznego, (3) fundację lub stowarzyszenie bądź (4) zagraniczną organizację pozarządową.

Turcja

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Turkiye, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) fundację zwolnioną z opodatkowania, (2) stowarzyszenie, (3) fundację lub (4) spółdzielnię społeczną działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Ukraina

 • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Ukraine, regionalnym oddziale TechSoup Global.
 • Organizacja musi być: (1) organizacją charytatywną, (2) stowarzyszeniem publicznym, (3) organizacją religijną lub (4) międzynarodową organizacją non-profit.

Wielka Brytania (w tym Anglia i Walia, Szkocja oraz Irlandia Północna)

 • Organizacja musi być zarejestrowana przez organ regulacyjny dla organizacji charytatywnych w Anglii i Walii (Charity Commission), Irlandii Północnej (NICC) lub Szkocji (OSCR) bądź w HMRC jako organizacja charytatywna lub kościół zwolnione z opodatkowania.

Stany Zjednoczone

 • Organizacja musi być zwolniona z opodatkowania przez urząd podatkowy (IRS) na mocy art. 501(c)(3) Kodeksu podatkowego jako organizacja utworzona w celach charytatywnych, edukacyjnych, religijnych, literackich, naukowych lub innych celach zwolnionych z podatku. 
 • Organizacje finansowane z pieniędzy podatników nie kwalifikują się do udziału w programie Google for Nonprofits.
 • Organizacje takie jak kościoły, które automatycznie są zwolnione z podatku na mocy grupowego zwolnienia z opodatkowania, również muszą uzyskać w IRS potwierdzenie zwolnienia z podatku na mocy art. 501(c)(3), aby przystąpić do programu Google for Nonprofits.
 • Organizacja musi być zweryfikowana przez TechSoup.

Wietnam

 • Organizacja musi być zarejestrowana przez odpowiednie instytucje lub uznana przez nie za: (1) niepubliczną instytucję opieki społecznej, (2) fundusz społeczny lub charytatywny, (3) międzynarodową organizację pozarządową, (4) organizację religijną albo organizację działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego jako (5) stowarzyszenie lub (6) organizację naukową i technologiczną.  
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
false
false