Kvalifikasjonskriterier

Følgende krav gjelder for at organisasjoner skal være kvalifisert for en Google for ideelle organisasjoner-konto:

 1. Organisasjonen må være en veldedig organisasjon i et av landene oppført nedenfor. Alle organisasjoner må også bekreftes som ideelle organisasjoner 

  1. av Percent for organisasjoner i Storbritannia, Irland, New Zealand. 

  2. av TechSoup eller den lokale TechSoup-partneren for organisasjonen i alle andre land

 2. Organisasjonen må oppfylle kravene i det aktuelle landet. Finn landet ditt i listen nedenfor for å se kravene.

 3. Godtatilleggsvilkårene for bruk av Google for ideelle organisasjoner

Du er ikke kvalifisert for Google for ideelle organisasjoner hvis organisasjonen din er

 • en offentlig etat eller organisasjon
 • et sykehus eller en organisasjon som tilbyr helsetjenester (veldedige organisasjoner eller stiftelser tilknyttet helseorganisasjoner er kvalifisert)
 • en skole, en akademisk institusjon eller et universitet (filantropiske avdelinger av utdanningsinstitusjoner kan være kvalifisert) Finn ut mer om Google for Education – Googles programmer for utdanningsinstitusjoner.

 

Landsspesifikke krav

Merk: Hvis landet ditt ikke står oppført her, har vi ikke lansert Google for ideelle organisasjoner i landet ennå.

 

Argentina

 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) sivile foreninger og stiftelser som er kvalifisert til å motta fradragsberettigede bidrag, (2) organisasjoner med skattefritak, (3) andre sivile organisasjoner og stiftelser som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål, (4) internasjonale ideelle organisasjoner med skattefritak eller (5) religiøse organisasjoner.

Australia

 • Organisasjonene må være registrert hos Connecting Up, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være: (1) fradragsberettigede gavemottakere (DGR) godkjent av Australian Taxation Office (ATO) eller oppført med navn i skattelovgivningen; (2) veldedige organisasjoner registrert hos Australian Charities and Nonprofits Commission (ACNC); eller (3) ikke-kommersielle organisasjoner som er fritatt fra skatt, som definert av ATO.
 • Organisasjonene må befinne seg i Australia eller et av følgende territorier: Christmasøya, Kokosøyene (Keelingøyene) eller Norfolkøya.

Østerrike

 • Organisasjonene må være registrert hos Stifter-helfen.at, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være (1) stiftelser og fond, (2) foreninger, (3) selskaper (ideelle selskaper med begrenset ansvar eller ikke-kommersielle organisasjoner – gGmbH eller offentlige selskaper – KdÖR), (4) religiøse organisasjoner eller (5) ikke-statlige internasjonale organisasjoner

Belgia

 • Organisasjonene må være registrert hos SOCIALware, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være ideelle foreninger (ideelle organisasjoner – ASBL / ideell forening – NPO), internasjonale ideelle foreninger (internasjonale ideelle foreninger – AISBL / internasjonal ideell organisasjon – IVhk), private stiftelser (private stiftelser / privat stiftelse) ) eller stiftelser som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål. 

Bosnia-Hercegovina

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Bosnia-Hercegovina, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter i Bosnia-Hercegovina eller i Republika Srpska som (1) offentlige interesseorganisasjoner, (2) andre foreninger og stiftelser som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål, eller (3) religiøse organisasjoner.

Botswana

 • Organisasjonene må være registrert hos SANGOTeCH, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) foreninger, (2) garantibegrensede selskaper eller (3) stiftelser som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål.

Brasil

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Brasil, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) allmennyttig samfunnsorganisasjoner, (2) ssertifisert samfunnsnyttig hjelpeenhet, (3) sosiale organisasjoner eller organisasjoner som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål som (4) sivile organisasjoner eller (5) andre foreninger og private stiftelser.

Bulgaria

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Bulgaria, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjoner må være ideelle juridiske enheter (NPLE).

Canada

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Canada, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være (1) veldedige organisasjoner, (2) ideelle organisasjoner med skattefritak som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål, (3) føderale ideelle organisasjoner eller (4) provinsielle ideelle organisasjoner.

Chile

 • Organisasjonene må være registrerte hos CDI Chile, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) lokale myndigheter og organisasjoner, organisasjoner som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål som (2) selskaper og allmennyttige stiftelser eller (3) foreninger og samfunn for urbefolkninger.

Colombia

 • Organisasjonene må være registrert hos MAKAIA, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være (1) ideelle organisasjoner som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål, eller (2) religiøse organisasjoner.

Kroatia

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Balkans, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må regnes som stiftelser, fond, religiøse samfunn eller foreninger som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål, i henhold til artikkel 7, paragraf 7 i loven om fortjenesteskatt fra 2004, revidert utgave.

Kypros

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Kypros, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) godkjente veldedige organisasjoner (εγκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα) eller andre organisasjoner som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål, deriblant (2) foreninger (σωματείων) og stiftelser/institusjoner (ιδρυμάτων) og (3) internasjonale ikke-statlige organisasjoner.

Tsjekkia

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Česká republika, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være (1) foreninger (spolky), (2) institutter (ústavy), (3) leverandører av sosialtjenester (poskytovatelé sociálních služeb) registrert hos Arbeidsdepartementet og Justisdepartementet, (4) stiftelser (nadace), (5) legatfond (nadační fondy), (6) allmennyttige bedrifter (obecně prospěšné společnosti) og (7) religiøse organisasjoner (církevní organizace) registrert hos Kulturdepartementet. Alle organisasjonene er registrert hos Justisdepartementet – med mindre noe annet er oppgitt.

Danmark

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Danmark, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) organisasjoner kvalifisert til å motta fradragsberettigede donasjoner, eller (2) andre organisasjoner (foreninger, stiftelser, institusjoner eller religiøse samfunn) som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål.

Ecuador

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Ecuador, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos relevante myndigheter som (1) stiftelser (fundaciones) eller ideelle bedrifter (corporaciones sin fines de lucro) eller (2) religiøse organisasjoner (organizaciones religiosas).

Estland

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Estland, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos Justisdepartementet og være (1) organisasjoner som driver virksomhet for allmennyttige formål, som spesifisert av skatteetaten og tollvesenet, (2) ideelle organisasjoner, (3) stiftelser eller (4) religiøse foreninger.

Finland

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Finland, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må befinne seg i Finland geografisk og være (1) ideelle organisasjoner (rekisteröity yhdistys), (2) stiftelser (säätiöt) eller (3) religiøse samfunn (uskonnollinen yhdyskunta).

Frankrike

 • Organisasjonene må være registrert hos AdB Solidatech, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være ideelle eller ikke-statlige organisasjoner etablert i henhold til «association loi 1901», «fondation loi 1987», lokal sivillov eller «fonds de dotation loi 2008-776», og de må være registrert i «Journal Officiel des Associations» eller en hvilken som helst annen fransk juridisk publikasjon.

Tyskland

 • Organisasjonene må være registrert hos Stifter-helfen.de, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være (1) selskaper med skattefordeler, (2) foreninger som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål, eller (3) stiftelser som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål.

Ghana

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Ghana, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) veldedige organisasjoner, (2) ikke-statlige organisasjoner, (3) stiftelser eller (4) garantibegrensede selskaper som driver virksomhet for allmennyttige formål.

Hellas

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Hellas, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) allmennyttige stiftelser (κοινωφελη ιδρυματα), (2) veldedige foreninger (φιλανθρωπικών σωματείων), (3) foreninger, stiftelser eller sivile ideelle organisasjoner som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål, eller (4) kirkesamfunn og religiøse samfunn (εκκλησιαστικές και θρησκευτικές κοινότητες).

Hongkong

 • Organisasjonene må være registrert hos TechDonation, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som veldedige institusjoner eller offentlige stiftelser som har fått godkjent skattefritak.

Ungarn

 • Organisasjonene må være registrert hos CivilTech, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) organisasjoner som er anerkjent som skattebegunstigede som foreninger, stiftelser og religiøse samfunn. (2) allmennyttige organisasjoner (3) religiøse samfunn eller 4) andre foreninger og stiftelser som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål

Island

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Island, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) ikke-statlige organisasjoner (félagasamtök), (2) private stiftelser med godkjente vedtekter (sjálfseignastofnanir með staðfesta skipulagsskrá) eller (3) religiøse organisasjoner og livssynsorganisasjoner (trúfélög og lífsskoðunarfélög).

India

 • Organisasjonene må være registrert hos BigTech, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrerte foreninger, stiftelser eller selskaper i henhold del 8 (tidligere del 25) OG ha en gyldig registrering i henhold til loven for regulering av utenlandske bidrag (FCRA).

Indonesia

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Asia, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være (1) stiftelser (yayasan) som er godkjent som juridiske enheter av Departementet for lovverk og menneskerettigheter, (2) foreninger (perkumpulan) som er godkjent som juridiske enheter av Departementet for lovverk og menneskerettigheter, eller (3) samfunnsnyttige organisasjoner (organisasi kemasyarakatan) som er registrert hos innenriksdepartementet, provinsguvernøren eller lokale myndigheter.

Irland

 • Organisasjonene må være registrert som (1) veldedige organisasjoner hos Charities Regulatory Authority (CRA), (2) veldedige organisasjoner som er fritatt skatt, hos skattemyndighetene, (3) sportsorganisasjoner med skattefritak eller (4) garantibegrensede selskaper som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål og som er registrert i Companies Registry Office.

Italia

 • Organisasjonene må være registrert hos SocialTechno, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være (1) foreninger (associazioni), stiftelser (fondazioni) og samvirkeorganisasjoner (società cooperativi) registrert som ideelle hjelpeorganisasjoner (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS), (2) internasjonale ikke-statlige organisasjoner (organizzazioni non governativa – ONG) registrert hos Departementet for utenriks og internasjonalt samarbeid, (3) religiøse organisasjoner (istituzioni religiose) eller (4) andre organisasjoner som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål.

Israel

 • Organisasjonene må være registrert hos Rashi Foundation, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være (1) offentlige institusjoner som er godkjent for skattefradrag, (2) foreninger med bevis på godkjent forvaltning, (3) foreninger, (4) allmennyttige stiftelser med bevis på godkjent forvaltning, (5) allmennyttige stiftelser, (6) offentlige legatstiftelser eller (7) religiøse legatsstiftelser.

Japan

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Japan, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være (1) spesifiserte ideelle organisasjoner (NPO) som er sertifisert av by- eller prefekturmyndighetene, (2) selskaper for sosial velferd som er godkjent hos by- eller prefekturmyndigheter og/eller Departementet for helse, arbeid og velferd, (3) allmennyttige foreninger og stiftelser som er autorisert av kommisjonen for allmennytte, eller (4) generelle registrerte foreninger (ideelle foreninger) som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål.

Kenya

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Kenya, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være (1) ikke-statlige organisasjoner registrert (eller unntatt fra registrering) hos NGO-koordineringsstyret, (2) garantibegrensede bedrifter registrert hos registeret for bedrifter, (3) foreninger registrert (eller unntatt fra registrering) hos registeret for foreninger, og som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål, (4) stiftelser registrert hos Departementet for land, eiendom og urban utvikling eller (5) lokale organisasjoner registrert hos departementet for arbeid, sosialtrygd og tjenester og driver ideell virksomhet for allmennyttige formål.

Korea

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Korea, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) offentlige interesseorganisasjoner som er kvalifisert til å motta fradragsberettigede donasjoner, (2) private, ideelle organisasjoner som er kvalifisert til å motta donasjoner, eller (3) andre ideelle, ikke-statlige organisasjoner.

Latvia

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Latvia, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos relevante myndigheter som (1) allmennyttige organisasjoner (sabiedrisā labuma organizācijas), (2) foreninger (biedrību) og stiftelser (nodibinājumu) eller (3) religiøse organisasjoner.

Litauen

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Litauen, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) begunstigede organisasjoner, (2) fond som støtter veldedighet og sponsing, (3) offentlige institusjoner, (4) foreninger som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål, eller (5) religiøse organisasjoner.

Luxemburg

 • Organisasjonene må være (1) allmennyttige organisasjoner, (2) ideelle foreninger og stiftelser, (3) foreninger som driver med sosial virksomhet med 100 % innvirkningsgrad, eller (4) internasjonale ideelle organisasjoner.

Macao

 • Organisasjonene må være registrert hos TechDonation, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være (1) foreninger (社團) registrert hos Identification Services Bureau (身份證明局) med en godkjent subsidieforespørsel fra Social Welfare Bureau, Education and Youth Affairs Bureau eller Labor Affairs Bureau.

Malaysia

 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) ikke-statlige organisasjoner og institusjoner som er kvalifisert for fradragsberettigede gaver, (2) veldedige stiftelser, (3) ungdomsforeninger, (4) foreninger som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål, (5) garantibegrensede selskaper som driver virksomhet for allmennyttige formål, (6) muslimske legatstiftelser eller (7) moskeer.

Malta

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Malta, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) filantropiske organisasjoner eller ideelle klubber med skattefritak eller (2) frivillige organisasjoner (VO).

Mexico

 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) autoriserte donasjonsmottakere, (2) CLUNI-organisasjoner, (3) andre private eller veldedige organisasjoner som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål, eller (4) religiøse foreninger.

Nederland

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Nederland, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) foreninger (verenigingen) eller stiftelser (stichtingen) med status som allmennyttig organisasjon (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI), (2) foreninger eller stiftelser som ellers driver ideell virksomhet for allmennyttige formål, eller (3) kirker og andre religiøse organisasjoner (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).

New Zealand

 • Organisasjonene må befinne seg i New Zealand eller Tokelau og være registrert som (1) veldedige organisasjoner hos NZ Charities Services, (2) ideelle organisasjoner med skattefritak hos Inland Revenue eller (3) organisasjoner for donasjonsmottakelse.

Nigeria

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Nigeria, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) organisasjoner som er kvalifisert for fradragsberettigede donasjoner, (2) foreninger med forvaltere eller (3) garantibegrensede selskaper som driver virksomhet for allmennyttige formål.

Norge

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Norge, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) organisasjoner som kvalifiserer til å motta fradragsberettigede donasjoner, eller (2) andre ideelle selskaper (selskaper), stiftelser (stiftelser), sammenslutninger (sammenslutninger) eller livssynssamfunn (livssynssamfunn).

Pakistan

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Pakistan, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) godkjente ideelle organisasjoner, (2) foreninger som driver ideell og veldedig virksomhet (del 42 Selskaper), (3) foreninger, (4) frivillige organisasjoner for sosialhjelp eller (5) internasjonale ikke-statlige organisasjoner (INGO).

Peru

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Peru, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) foreninger og stiftelser som er godkjent for fradragsberettigede donasjoner, eller (2) andre foreninger, stiftelser eller komiteer.

Filippinene

 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) institusjoner for donasjonsmottakelse eller (2) andre ikke-aksjeutstedende selskaper som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål.

Polen

 • Organisasjonene må være registrert hos Technologie.org.pl, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) allmennyttige organisasjoner, (2) stiftelser som driver virksomhet for allmennyttige formål, (3) foreninger som driver virksomhet for allmennyttige formål, eller (4) religiøse organisasjoner.

Portugal

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Portugal, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være (1) juridiske enheter for forsyningstjenester, (2) private institusjoner for sosialhjelp, (3) ikke-statlige organisasjoner, (4) religiøse organisasjoner eller (5) ikke-statlige organisasjoner for samarbeid og utvikling.

Puerto Rico

 • Organisasjonene må være godkjent av TechSoup.
 • Organisasjonene må befinne seg i Puerto Rico og være anerkjent av Internal Revenue Service (IRS) i USA som unntatt fra inntektsskatt i henhold til paragraf 501(c)(3) i Internal Revenue Code (IRC).

Romania

 • Organisasjonene må være registrert hos Techsoup.ro, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert som foreninger, stiftelser, forbund eller religiøse foreninger, og som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål.

Russland

Merk: Partneren vår for bekreftelse av ideelle organisasjoner, TechSoup, bekrefter for øyeblikket ikke ideelle organisasjoner i Russland. Vi tar ikke imot nye søknader inntil videre.
 • Organisasjonene må være registrert hos TeploDigital, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må (1) være ikke-kommersielle organisasjoner eller (2) internasjonale ikke-kommersielle organisasjoner.

Serbia

 • Organisasjonene må være kvalifisert for å motta fradragsberettigede bidrag som beskrevet i artikkel 15 av loven om fortjenesteskatt for bedrifter, og/eller andre organisasjoner (for eksempel stiftelser, foreninger og legater) som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål.

Singapore

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Asia, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) institusjoner av offentlig karakter (IPC), (2) ideelle organisasjoner eller andre organisasjoner som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål, deriblant (3) veldedige stiftelser som er registrert som juridisk enhet, (4) foreninger eller (5) garantibegrensede selskaper.

Slovakia

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Slovakia, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være ideelle organisasjoner, stiftelser eller ikke-investeringsfond som er registrert hos Innenriksdepartementet; sivile foreninger som er registrert i sentralregisteret (med unntak av Odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie, Združenia s potvrdenou činnosťou, and Živnostenské spoločenstvá); slovakiske Røde Kors; eller juridiske enheter som er etablert av kirker og religiøse organisasjoner.

Slovenia

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Slovenija, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) ikke-statlige organisasjoner som er av offentlig interesse, (2) stiftelser, (3) private institutter, (4) religiøse samfunn eller (5) foreninger som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål.

Sør-Afrika

 • Organisasjonene må være registrert hos SANGOTeCH, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være (1) allmennyttige organisasjoner i henhold til del 18A, (2) allmennyttige organisasjoner, (3) ideelle organisasjoner, (4) ideelle organisasjoner som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål, eller (5) stiftelser som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål.

Spania

 • Organisasjonene må være registrert hos Ilunion Consultoría, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) allmennyttige organisasjoner, (2) ideelle organisasjoner, (3) andre organisasjoner, for eksempel foreninger, sportsklubber, forbund, stiftelser eller ideelle organisasjoner, som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål, eller (4) religiøse organisasjoner.

Sverige

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Sverige, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må drive ideell virksomhet for allmennyttige formål som (1) foreninger, (2) stiftelser eller (3) trossamfunn.

Sveits

 • Organisasjonene må være registrert hos Stifter-helfen.ch, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må drive ideell virksomhet for allmennyttige formål som (1) stiftelser, (2) foreninger eller (3) bedrifter med skattefritak.

Taiwan

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Taiwan, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) sosiale foreninger eller (2) offentlig stiftede stiftelser.

Tanzania

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Tanzania, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) veldedige organisasjoner som er kvalifisert til å motta fradragsberettigede donasjoner, (2) ikke-statlige organisasjoner eller (3) religiøse organisasjoner.

Thailand

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Asia, som er TechSoup Globals regionale avdeling.    
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) organisasjoner med skattefritak, (2) allmennyttige organisasjoner, (3) stiftelser eller foreninger eller (4) utenlandske ikke-statlige organisasjoner (NGO).

Tyrkia

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Turkiye, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) stiftelser med status som fradragsberettiget, (2) foreninger, (3) stiftelser eller (4) samvirkeorganisasjoner som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål.

Ukraina

 • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup Ukraina, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
 • Organisasjonene må være (1) veldedige organisasjoner, (2) offentlige foreninger, (3) religiøse organisasjoner eller (4) internasjonale ideelle organisasjoner.

Storbritannia (inkludert England og Wales, Skottland og Nord-Irland)  

 • Organisasjonene må være registrert hos Charity Regulator i England og Wales (Charity Commission), Nord-Irland (NICC) eller Skottland (OSCR) eller hos HMRC som fradragsberettiget og kvalifisert for Gift Aid.

USA

 • Organisasjonene må anerkjennes av IRS som fritatt fra skatt og dannet for veldedige, pedagogiske, religiøse, litterære, vitenskapelige eller andre skattefrie formål (i henhold til paragraf 501(c)(3). 
 • Organisasjoner som mottar offentlig støtte, kvalifiserer ikke for deltakelse i Google for ideelle organisasjoner.
 • Organisasjoner som kirker, som automatisk anses som fritatt fra skatt gjennom gruppeunntak, må likevel anerkjennes av skattemyndighetene i henhold til paragraf 501(c)(3) for å være kvalifisert for Google for ideelle organisasjoner-programmet.
 • Organisasjonene må være godkjent av TechSoup.

Vietnam

 • Organisasjonene må være registrert hos eller anerkjent av relevante myndigheter som (1) ikke-offentlige virksomheter for sosialhjelp, (2) sosiale og/eller veldedige fond, (3) internasjonale ikke-statlige organisasjoner, (4) religiøse organisasjoner eller organisasjoner som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål som (5) foreninger eller (6) vitenskaps- og teknologiorganisasjoner.  

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny