Kvalifiseringskriterier

Organisasjoner som oppfyller følgende kriterier, er kvalifisert for å delta i Google for ideelle organisasjoner-programmet:

 1. Er registrert som en veldedig organisasjon i ett av landene nedenfor. Alle organisasjoner må være registrert hos den lokale TechSoup-partneren i landet sitt og være validert som en ideell organisasjon. Se landsspesifikk kvalifiseringsinformasjon nedenfor.
 2. Er ingen av følgende:
  • offentlig institusjon eller organisasjon
  • sykehus eller helseorganisasjon
  • skole, akademisk institusjon eller universitet (filantropiske avdelinger av utdanningsinstitusjoner kan kvalifisere). Du finner mer informasjon om Googles programmer for utdanningsinstitusjoner på Google for Education.
 3. Oppfyller de detaljerte kravene i landet sitt (klikk på den blå nedoverpilen for å se kravene for hvert spesifikke land): Australia
  • Organisasjonene må være registrerte hos Connecting Up, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være: (1) fradragsberettigede gavemottakere (DGR) godkjent av Australian Taxation Office (ATO) eller oppført med navn i skattelovgivningen; (2) veldedige organisasjoner registrert hos Australian Charities and Nonprofits Commission (ACNC); eller (3) ikke-kommersielle organisasjoner som er fritatt fra skatt, som definert av ATO.
  • Organisasjonene må befinne seg i Australia eller et av følgende territorier: Christmasøya, Kokosøyene (Keelingøyene) eller Norfolkøya.
  Argentina
  • Organisasjonene må være sivile ideelle organisasjoner eller stiftelser med status som skattefritatt under Income Tax Law og registrert ved Inspeccion General de Justicia (i byen Buenos Aires) eller i Direccion Provencial de Persona Jurdicia (i provinser) og/eller andre sivile organisasjoner eller stiftelser autorisert til å fungere som juridiske personer og som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål. 
  Østerrike
  • Organisasjonene må være registrerte hos Stifter-helfen.at, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være stiftelser, registrerte foreninger, veldedige selskaper, samvirker eller spesielle enheter som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål, som kan omfatte følgende: Koerperschaften des oeffentlichen Rechts, Verein, Stiftung öffentliches Recht, Stifung kirchliches Recht, treuhänderische Stiftung, gGmbH, gAG, gUG, gemeinnützige genossenschaften (gGen) eller Koerperschaft des öffentlichen Rechts (KdÖR). 
  Belgia
  • Organisasjonene må være registrerte hos SOCIALware, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være ideelle organisasjoner (associations sans but lucratif – ASBL / vereniging zonder Winstgevend doel – VZW), internasjonale ideelle organisasjoner (associations internationales sans but lucratif – AISBL / internationale vereniging zonder zonder winstgevend doel – IVZW), private stiftelser (fondations privées / private stichting) eller stiftelser som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål (fondations d’utilité publique / stichting van openbaar nut).  
  Botswana
  • Organisasjonene må være registrerte hos SANGOTeCH, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være registrerte foreninger / ideelle organisasjoner (NPO), selskaper som gjør arbeid beskrevet i paragraf 31 i Bedriftsloven fra 2007, revidert utgave, eller stiftelser som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål.
  Brasil
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup Brasil, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må regnes som Civil Society Organizations for the Public Interest (OSCIP), ha Federal Public Utility Status (UPF) og/eller foreninger som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål.
  Bulgaria
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup Bulgaria, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være juridiske ideelle enheter som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål (юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност), registrert i sentralregisteret hos Justisdepartementet.
  Canada
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup Canada, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være kanadiske veldedige organisasjoner registrert hos Canada Revenue Agency (CRA), kanadiske, føderale ideelle organisasjoner registrert hos Industry Canada eller kanadiske lokale veldedige organisasjoner registrert hos de tilsvarende provinsene eller territoriene.
  Chile
  • Organisasjonene må være registrerte hos CDI Chile, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være stiftelser eller selskaper registrert hos Justisdepartementet og fungere som ideelle organisasjoner (inkludert akkrediterte samarbeidspartnere med National Youth Service – SENAME); lokale komiter og organisasjoner registrert i sine respektive kommuner; lokale organisasjoner eller urfolkssamfunn registrert hos CONADI.
  Colombia
  • Organisasjonene må være registrerte hos MAKAIA, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være registrerte, ideelle foreninger, idelle selskaper, eller stiftelser som er kvalifisert til å motta fradragsberettigede donasjoner i henhold til paragraf 125.2 av den colombianske skatteloven, eller som er anerkjent som en ideell enhet av nasjonale eller lokale myndigheter og driver ideell virksomhet for allmennyttige formål.
  Kroatia
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup Balkans, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må regnes som stiftelser, fond, religiøse samfunn eller foreninger som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål, i henhold til artikkel 7, paragraf 7 i loven om fortjenesteskatt fra 2004, revidert utgave.
  Tsjekkia
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup Česká republika, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være registrerte foreninger, institutter, stiftelser eller fond, eller juridiske, ideelle enheter etablert av en registrert kirke eller religiøs organisasjon.
  Danmark
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup Danmark, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være foreninger, stiftelser, institusjoner (institutioner) eller religiøse samfunn (religiøse samfund) som er godkjent av Skatteministeriet, og kvalifiserer til å motta fradragsberettigede donasjoner i henhold til paragraf 8 A og 12 (3) av loven om inntektsskattsvurdering (Assessment Act), eller har forskrifter som sier at organisasjonen driver ideell virksomhet for allmennyttige formål.
  Finland
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup Finland, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være ideelle organisasjoner (rekisteröity yhdistys), stiftelser (säätiöt) eller religiøse samfunn (uskonnollinen yhdyskunta) registrert hos «National Board of Patents and Registrations».
  Frankrike
  • Organisasjonene må være registrerte hos AdB Solidatech, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være ideelle eller ikke-statlige organisasjoner etablert i henhold til «association loi de 1901» eller «fondation loi 1987» og registrert i «Journal Officiel des Associations» eller en hvilken som helst annen fransk juridisk publikasjon.
  Tyskland
  • Organisasjonene må være registrerte hos Stifter-helfen.de, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjoner må være foreninger, stiftelser eller andre juridiske, ideelle enheter som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål (Gemeinnützigkeit), som har veldedig (Mildtaetigkeit) eller religiøs (Kirchliche) status og/eller driver ideell virksomhet for allmennyttige formål.
  Hongkong
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechDonation, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være ideelle, ikke-statlige organisasjoner eller fond etablert gjennom skjøte, eller på annen måte og godkjent som veldedige organisasjoner av skattedirektoratet (Inland Revenue Department) i henhold til paragraf 88 av avgiftsbestemmelsen (Inland Revenue Ordinance).
  Ungarn
  • Organisasjonene må være registrerte hos CivilTech, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Foreninger (egyesületek), stiftelser (alapítványok) eller ideelle selskaper (nonprofit gazdasági társaságok) som har fått tildelt allmennyttig status av domstolen for bedriftsregistre, og/eller registrerte sivile begunstigede (regisztrált civil kedvezményezettek) som er anerkjent som kvalifisert til å motta 1 % av betalte skatter og avgifter som definert i paragraf 4(1)(a) i loven CXXVI fra 1996.
  India
  • Organisasjonene må være registrerte hos BigTech, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Produkter som tilbys gjennom G4NP-programmet, kan regnes som utenlandske bidrag.  Følgelig må ideelle organisasjoner overholde bestemmelsene i Reguleringsloven om utenlandske tilskudd (FCRA).
  Indonesia
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup Asia, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være stiftelser (Yayasan) eller foreninger (Perkumpulan) som er godkjent som juridiske enheter av Departementet for lovverk og menneskerettigheter, eller samfunnsnyttige organisasjoner (organisasi kemasyarakatan) som er registrert hos innenriksdepartementet, provinsguvernøren eller lokale autoriteter.
  Irland
  • Organisasjonene må være registrerte hos ENCLUDEit, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være registrert hos Charity Regulator Authority (CRA), være fradragsberettiget hos Revenue Commissioners eller være et garantibegrenset selskap eller annen organisasjon som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål.
  Italia
  • Organisasjonene må være registrerte hos SocialTechno, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være registrerte italienske avdelinger for ikke-statlige organisasjoner (organizzazioni non governativa – ONG); foreninger (associazioni), stiftelser (fondazioni) eller samvirkeorganisasjoner (società cooperative) som er registrert som ideelle hjelpeorganisasjoner (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS), registrerte religiøse organisasjoner (iistituzioni religiose) eller andre organisasjoner som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål, noe som kan omfatte foreninger; stiftelser, organisasjon som driver sosialt arbeid (associazioni di promozione sociale), samvirkeorganisasjoner (società cooperative) eller konsortier (consorzi) av ovennevnte organisasjonstyper.
  Israel
  • Organisasjonene må være registrerte hos NPTech, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
   Organisasjonene må være offentlige institusjoner som er kvalifisert for å få skattefordeler i henhold til paragraf 46(a) i bestemmelsen om inntektsskatt, og/eller berettiget til skattefritak i henhold til paragraf 9(2)(b) i bestemmelsen om inntektsskatt, som kan omfatte registrerte foreninger, allmennyttige stiftelser, offentlige allmennyttige bedrifter, offentlige legatsstiftelser og religiøse legatstiftelser.
  Japan
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup Japan, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være: (1) Specified Nonprofit Activity Corporations (NPO) som er sertifisert av prefekturmyndigheter eller statsministerens kontor (Cabinet Office); (2) selskaper for sosial velferd som er registrert hos prefekturmyndigheter og/eller Ministry of Health, Labour and Welfare; (3) offentlige interesseforeninger og stiftelser som er godkjent av Public Interest Commission, eller (4) generelle registrerte foreninger (ideelle foreninger) som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål
  Kenya
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup Kenya, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være ikke-statlige organisasjoner (NGO) eller allmennyttige organisasjoner (PBO) som er registrert (eller er fritatt fra registrering) hos NGO-koordineringsstyret, selskaper som er garantibegrenset, registrert i registeret for bedrifter og etablert for formålet som er beskrevet paragraf 21, kap. 486 av Virksomhetsloven, og som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål; foreninger som er registrert (eller er fritatt fra registrering) hos registeret for foreninger, og som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål; stiftelser som er registrert og etablert for formålet som er beskrevet i paragraf 3(1) av forvaltningsloven (Trustees (Perpetual Succession Act), kap. 164; foreninger som er registrert (eller er fritatt fra registrering) i registeret for foreninger, og som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål; ellerfellesskapsbaserte organisasjoner (CBO) som er registrert som gruppe/prosjekt for selvhjelp (Harambee) ved distriktskontorene for den relevante myndigheten, og som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål.
  Korea
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup Korea, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må gjøre ideelt og ikke-statlig arbeid for allmennyttige formål og være kvalifisert til å motta fradragsberettigede donasjoner, herunder følgende: organisasjoner registrert i henhold til loven om hjelp til ideelle og ikke-statlige organisasjoner (비영리민간단체지원법); offentlig allmennyttige selskaper (공익법인); stiftelse for sosial velferd (공익법인); samvirker (사회적협동조합) og samvirkeorganisasjoner (사회적협동조합연합회); og organisasjoner med bedrift- eller distriktslisenskode «82» eller «80».
  Luxemburg
  • Organisasjonene må være registrerte hos SOCIALware, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være registrerte ideelle organisasjoner (associations sans but lucratif – ASBL) eller stiftelser (fondations).
  Macao
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechDonation, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være foreninger (社團) som er registrert hos Identification Services Bureau (身份 證明局), og som har godkjent subsidieforespørsel fra Social Welfare Bureau, Education and Youth Affairs Bureau eller Labor Affairs Bureau, og/eller når det foreligger klare indikasjoner i styringsdokumenter på at virksomheten driver ideell virksomhet for allmennyttige formål.
  Malaysia
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup Asia, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være ikke-statlige organisasjoner eller institusjoner som er kvalifisert til å motta fradragsberettigede gaver i henhold til skattedirektoratet (Lembaga Hasil Dalam Negeri – LHDM) paragraf 44(6) og 44(7) i inntektsskatteloven (ITA) fra 1967: organisasjoner (i) som er innlemmet som foreninger eller selskaper som er garantibegrenset (i registeret for foreninger eller registreret for bedrifter) eller i henhold til parlamentarisk lov, (ii) som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål, og (iii) som er godkjent av en anerkjent og relevant autoritet.
  Mexico
  • Organisasjonene må være registrerte hos OSC Digital Cemefi, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Kvalifiserte organisasjoner må være registrerte som autoriserte donasjonsmottakere (Donatarias Autorizadas), være registrerte under markedsføringsloven (CLUNI-organisasjoner) eller være private hjelpeorganisasjoner (instituciones de asistencia privada – IAP) eller tilsvarende.
  Nederland
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup Nederland, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være ideelle eller ikke-statlige organisasjoner med status som fradragsberettigede allmennyttige organisasjoner (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI) eller velferdsfremmende institusjoner (Sociaal Beland Behartigende Instelling – SBBI); stiftelser (stichtingen) eller foreninger (verenigingen) som driver allmennyttig aktivitet; eller kirker eller andre religiøse organisasjoner (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).
  New Zealand
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup New Zealand, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være ideelle organisasjoner eller ikke-statlige organisasjoner som er oppført i Charity Commission Register.
  Norge
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup Norge, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være selskaper, stiftelser, sammenslutninger eller livsynssamfunn som er kvalifisert til å motta fradragsberettigede donasjoner i henhold til paragraf 6–50 av loven om skatt av formue og inntekt (Skatteloven), og/eller selskaper, stiftelser, sammenslutninger eller livsynssamfunn som er registrert i Frivillighetsregisteret.
  Filippinene
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup Asia, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være registrert hos Securities and Exchange Commission (SEC), og de må kunne bevise status som ideelle og ikke-aksjeutstedende organisasjoner gjennom styringsdokumenter, sertifikat om skattefritak som er utstedt av Bureau of Internal Revenue (BIR), og/eller anerkjenning av Philippine Council for NGO Certification (PCNC).
  Polen
  • Organisasjonene må være registrerte hos Technologie.org.pl, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være offentlig allmennyttige organisasjoner (Organizacja Pożytku Publicznego), stiftelser eller foreninger som er registrert i den nasjonale domstolens register (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS), vedlikeholdt av justisdepartementet.
  Romania
  • Organisasjonene må være registrerte hos Techsoup.ro, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være registrert som foreninger, stiftelser, forbund eller religiøse foreninger, og som driver ideell virksomhet for allmennyttige formål.
  Russland
  • Organisasjonene må være registrerte hos InfoDonor, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være registrert hos Justisdepartementet eller dets regionale avdelinger som ideelle, ikke-statlige organisasjoner eller ikke-kommersielle organisasjoner, herunder foreninger, institusjoner, ikke-kommersielle partnerskap, autonome ikke-kommersielle organisasjoner, sammenslutninger av juridiske enheter eller offentlige foreninger.
  Serbia
  • Organisasjoner må være registrerte foreninger eller stiftelser etablert under artikkel 15(1) av skatteloven for fortjeneste for juridiske enheter.
  Singapore
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup Asia, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være ideelle eller ikke-statlige organisasjoner som er registrert hos Commissioner of Charities, og/eller har fått tildelt Institution of Public Character-status (IPC).
  Slovakia
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup Slovakia, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være ideelle organisasjoner, stiftelser eller ikke-investeringsfond som er registrert hos Innenriksdepartementet; sivile foreninger som er registrert i sentralregisteret (med unntak av Odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie, Združenia s potvrdenou činnosťou, and Živnostenské spoločenstvá); slovakiske Røde Kors; eller juridiske enheter som er etablert av kirker og religiøse organisasjoner.
  Slovenia
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup Slovenija, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være ideelle eller ikke-statlige organisasjoner som regnes som foreninger, stiftelser eller private institutter som er lisensiert til å utføre offentlige tjenester, eller religiøse samfunn som er registrert hos Kulturdepartementet.
  Sør-Afrika
  • Organisasjonene må være registrerte hos SANGOTeCH, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må ha status som allmennyttig organisasjon (PBO) utstedt av skatteetaten i Sør-Afrika (SARS); være ideelle organisasjoner (NPO) som er registrert hos direktoratet for ideelle organisasjoner; eller være ideelle selskaper (NPC) som er registrert hos Kommisjonen for bedrifter og opphavsrett som innehar styringsdokumenter som indikerer at de driver ideell virksomhet for allmennyttige formål.
  Spania
  • Organisasjonene må være registrerte hos Ilunion Consultoría, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være foreninger, stiftelser eller samvirke som er fradragsberettiget, og som er registrert hos Innenriksdepartementet eller Kulturdepartementet.
  Sverige
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup Sverige, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være foreninger, stiftelser eller religiøse samfunn som er kvalifisert til skattefritak i henhold til kapittel 7 av inntektsskatteloven, og/eller driver ideell virksomhet for allmennyttige formål.
  Sveits
  • Organisasjonene må være registrerte hos Stifter-helfen.ch, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være stiftelser, registrerte foreninger, veldedige selskaper, samvirker eller spesielle enhetersom driver ideell virksomhet for allmennyttige formål, som kan omfatte følgende: Genossenschaft, Verein, Stiftung öffentliches Recht, Stiftung kirchliches Recht, treuhänderische Stiftung, gGmbH, gAG, gUG eller Koerperschaft des öffentlichen Rechts (KdÖR). 
  Taiwan
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup Taiwan, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være ideelle eller ikke-statlige organisasjoner som har et notarialt bekreftet sertifikat for drift som juridisk enhet, og som er lisensiert av den sentale regjeringen; eller lokale organisasjoner som er lisensiert av de relevante myndighetene i byen eller fylkeskommunen.
  Thailand
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup Asia, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må ha status som fradragsberettiget som er utstedt av skattedirektoratet i Thailand; være offentlige allmennyttige organisasjoner som er sertifisert av velferdskommisjonen; eller være stiftelser eller foreninger som registrert hos Innenriksdepartementet, Kulturdepartementet eller den relevante provinsguvernøren.
  Tyrkia
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup Turkiye, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være foreninger som er registrert hos Directorate of Associations, eller stiftelser som er registrert hos Directorate General of Foundations.
  Storbritannia 
  • Organisasjonene må være registrerte hos Tt-exchange, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må være ideelle organisasjoner eller ikke-statlige organisasjoner med anerkjent veldedighetsstatus i de respektive landene:
   • England og Wales: registrert hos Charity Commission of England and Wales og/eller registrert hos HM Revenue & Customs (HMRC) som fradragsberettiget
   • Skottland: registrert hos Office of the Scottish Charity Regulator (OSCR); og/eller være registrert hos HM Revenue & Customs som fradragsberettiget
   • Nord-Irland: registrert hos Charity Commission for Northern Ireland (CCNI) og/eller registrert hos HMRC som fradragsberettiget
   • Jersey: medlem av Association of Jersey Charities
   • Guernsey: medlem av Association of Guernsey Charities
   • Isle of Man: registrert hos Index of Registrert Isle of Man Charities
   • Falklandsøyene: registrert hos Charity Commission for England og Wales og/eller oppført på listen over veldedige organisasjoner som er godkjent av guvernøren og publisert i «the Gazette».
  USA
  • Organisasjonene må anerkjennes av IRS som fritatt fra skatt og dannet for veldedige, pedagogiske, religiøse, litterære, vitenskapelige eller andre skattefrie formål (i henhold til paragraf 501(c)(3). 
  • Organisasjoner som mottar offentlig støtte, kvalifiserer ikke for deltakelse i Google for ideelle organisasjoner.
  • Organisasjoner som kirker, som automatisk anses som fritatt fra skatt gjennom gruppeunntak, må likevel anerkjennes av skattemyndighetene i henhold til paragraf 501(c)(3) for å være kvalifisert for Google for ideelle organisasjoner-programmet.
  • Organisasjonene må være registrert hos TechSoup.
  Vietnam
  • Organisasjonene må være registrerte hos TechSoup Asia, som er TechSoup Globals regionale avdeling.
  • Organisasjonene må ha fått tildelt riktige lisenser og tillatelser som virksomheter for sosialhjelp, veldedige fond (inkludert private stiftelser), internasjonale ikke-statlige organisasjoner (INGO), foreninger eller vitenskapelige og teknologiske organisasjoner (STO) som driver allmennyttig aktivitet.

Merk: Hvis landet ditt ikke er oppført her, har vi ikke lansert programmet i landet ditt ennå. Noen produkter er bare tilgjengelige i begrensede markeder. Du finner den komplette listen her.

Google forbeholder seg retten til når som helst å godkjenne eller avvise søknader, uansett årsak. Dessuten kan vi når som helst endre eller utvide retningslinjene for kvalifisering. Utvalgene gjøres etter Googles eget skjønn og blir ikke gjenstand for ekstern vurdering.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?