Jogosultsági irányelvek

Azok a szervezetek jogosultak részt venni a Google Nonprofit Szervezeteknek programban, amelyek:

 1. Jótékonysági szervezetként vannak bejegyezve az alább felsorolt országok valamelyikében. Minden szervezetnek igazolást kell kapnia a TechSoup szervezettől vagy a helyi TechSoup-partnertől arról, hogy nonprofit szervezet. A jogosultság országspecifikus részletei alább találhatók.
 2. Nem:
  • állami szervezetek vagy kormányszervek;
  • kórházak vagy más egészségügyi szervezetek;
  • iskolák, felsőoktatási intézmények vagy egyetemek (az oktatási szervezetek filantróp alszervezetei azonban jogosultak). Ha további információhoz szeretne jutni a Google oktatási intézmények számára indított programjairól, látogasson el a Google for Education webhelyre.
 3. Megfelelnek a saját országukra vonatkozó részletes követelményeknek: Ausztrália
  • A szervezetnek jelenleg is regisztrálva kell lennie a Connecting Up szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezetnek: (1) az ausztrál adóhivatal (Australian Taxation Office, ATO) által elfogadott, adóból levonható ajándék címzettjének (deductible gift recipient, DGR) kell lennie, vagy név szerint kell szerepelnie az adótörvényben; (2) az ausztrál jótékonysági és nonprofit szervezeteket felügyelő bizottság (Australian Charities and Nonprofits Commission, ACNC) által nyilvántartásba vett jótékonysági szervezetnek kell lennie; vagy (3) az ATO által meghatározott, jövedelemadó alól mentes nonprofit szervezetnek kell lennie.
  • A szervezet székhelyének Ausztráliában vagy a következő területek valamelyikén kell lennie: Karácsony-sziget, Kókusz (Keeling)-szigetek vagy Norfolk-sziget.
  Argentína
  • A szervezeteknek civil nonprofit egyesületeknek vagy alapítványoknak kell lenniük, amelyek a jövedelemadóról szóló törvény értelmében adómentességet élveznek, valamint amelyek regisztrálva vannak a (Buenos Aires városában székelő) Inspeccion General de Justicia nevű testületnél, illetve szerepelnek a Direccion Provencial de Persona Jurdicia (tartományi igazgatóságok) nyilvántartásaiban és/vagy olyan más civil egyesületeknek vagy alapítványoknak kell lenniük, amelyek jogi személyként, nonprofit alapon, közhasznúan tevékenykedhetnek. 
  Ausztria
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a Stifter-helfen.at szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek alapítványoknak, bejegyzett egyesületeknek, jótékonysági társaságoknak, szövetkezeteknek vagy speciális célra létrehozott szervezeteknek kell lenniük. Céljuknak kimondottan közhasznúnak kell lennie, és az alábbi formák egyikét kell használniuk: Körperschaften des öffentlichen Rechts, Verein, Stiftung öffentliches Recht, Stifung kirchliches Recht, treuhänderische Stiftung, gGmbH, gAG, gUG, gemeinnützige genossenschaften (gGen) vagy Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdÖR). 
  Belgium
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a SOCIALware szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek nonprofit szervezeteknek (associations sans but lucratif, ASBL / vereniging zonder Winstgevend doel, VZW), nemzetközi nonprofit szervezeteknek (associations internationales sans but lucratif, AISBL / internationale vereniging zonder winstgevend doel, IVZW), magánalapítványoknak (fondations privées / private stichting) vagy közhasznú alapítványoknak (fondations d’utilité publique / stichting van openbaar nut) kell lenniük. 
  Botswana
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a SANGOTeCH szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek bejegyzett társaságoknak vagy nonprofit szervezeteknek (NPO), a 2007-ben módosított cégekről szóló törvény 31. szakaszában leírt tevékenységekkel foglalkozó cégeknek vagy nonprofit alapon, közhasznú tevékenységet folytató trösztöknek kell lenniük.
  Brazília
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Brazil szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek közhasznú civil társadalmi szervezetnek (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OSCIP) kell minősülniük; szövetségi közszolgáltatói státusszal (Entidades de Utilidade Pública Federal, UPF) kell rendelkezniük és/vagy nonprofit alapon, közhasznú tevékenységet folytató egyesületeknek kell lenniük.
  Bulgária
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Bulgaria szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek az Igazságügyi Minisztérium által fenntartott Közhasznú Szervezetek Központi Nyilvántartásában (Central Registry of Public Benefit Organizations) regisztrált közhasznú nonprofit jogi személyeknek (юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност) kell lenniük.
  Kanada
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Canada szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a kanadai adóhivatalnál (Canada Revenue Agency, CRA) regisztrált kanadai jótékonysági szervezeteknek, az innovációs, tudományos és gazdasági fejlődésért felelős kormányhivatal (Innovation, Science and Economic Development Canada; ISED) által regisztrált kanadai szövetségi nonprofit szervezeteknek, illetve a megfelelő tartományoknál és területeknél regisztrált nonprofit szervezeteknek kell lenniük.
  Chile
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a CDI Chile szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek az Igazságügyi Minisztériumnál regisztrált, nonprofit intézményekként (beleértve a nemzeti ifjúságvédelmi szolgálat [Servicio Nacional de Menores, SENAME] akkreditált együttműködőit) működő alapítványoknak vagy vállalatoknak; a helyi önkormányzatnál bejegyzett körzeti tanácsoknak és közösségi szervezeteknek; közösségi szervezeteknek; illetve az őslakosok támogatására létrehozott nemzeti vállalatnál (La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI) regisztrált bennszülött közösségeknek kell lenniük.
  Kolumbia
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a MAKAIA szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek regisztrált nonprofit egyesületeknek, nonprofit vállalatoknak vagy alapítványoknak kell lenniük, amelyek a kolumbiai adótörvény 125.2. szakasza értelmében az adóból leírható adományok fogadására jogosultak, vagy amelyeket a nemzeti, illetve helyi hatóságok nonprofit entitásként ismernek el, és közhasznúan működnek.
  Horvátország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Balkans szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek közhasznú tevékenységet folytató alapítványoknak, alapoknak, vallási közösségeknek vagy egyesületeknek kell lenniük a 2004-ben módosított, nyereség adózásáról szóló törvény 7. cikkének (7) bekezdésében található meghatározás szerint.
  Csehország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Česká republika szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) egyesület (spolky); (2) intézet (ústavy); (3) a Munkaügyi és Szociális Minisztériumnál, valamint az Igazságügyi Minisztériumnál bejegyzett társadalmi célú szervezet (poskytovatelé sociálních služeb); (4) alapítvány (nadace); (5) alapítványi alap (nadační fondy); (6) közhasznú szervezet (obecně prospěšné společnosti); és (7) a Kulturális Minisztériumnál bejegyzett vallási szervezet (církevní organizace). Az Igazságügyi Minisztériumnál bejegyzett összes szervezet, amennyiben nincs más rendelkezés.
  Dánia
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Danmark szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek az Adóügyi Minisztérium által jóváhagyott egyesületeknek (foreninger), alapítványoknak (stiftelser), intézményeknek (institutioner) vagy vallási közösségeknek (religiøse samfund) kell lenniük, hogy az államnak benyújtott jövedelemadó-bevallásról szóló törvény (Adóbevallási törvény) 8/A szakasza és a 12. szakasz (3) bekezdése alapján adóból leírható adományokat fogadhassanak; vagy olyan szabályozásokkal kell rendelkezniük, amelyek szerint a szervezet nonprofit módon működve, közhasznú tevékenységet végez.
  Finnország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Suomi szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a Szabadalmi és Regisztrációs Nemzeti Tanácsnál (National Board of Patents and Registrations) bejegyzett nonprofit egyesületeknek (rekisteröity yhdistys), alapítványoknak (säätiöt) vagy vallási közösségeknek (uskonnollinen yhdyskunta) kell lenniük.
  Franciaország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük az AdB Solidatech szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek az egyesületekről szóló 1901. évi törvény (association loi), az alapítványokról szóló 1987. évi törvény (fondation loi) vagy az adományalapokról szóló 2008. évi, 776. számú törvény (fonds de dotation loi) szerint létrehozott nonprofit vagy nem kormányzati szervezeteknek kell lenniük, és regisztrálva kell lenniük a „Journal Officiel des Associations” vagy bármely más francia jogi kiadványban.
  Németország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a Stifter-helfen.de szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek egyesületeknek, alapítványoknak vagy más nonprofit jogi személyeknek kell lenniük, amelyek közhasznú (Gemeinnützigkeit), jótékonysági (Mildtätigkeit) vagy vallásos (Kirchliche) státusszal rendelkeznek, és/vagy nonprofit módon, közhasznú tevékenységet végeznek.
  Hongkong
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechDonation szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek közjegyzői okirat által vagy más módon létrehozott, jótékonysági szervezetként a Belföldi Adóhatóság (Inland Revenue Department) által, az állami bevételekről szóló rendelet (Inland Revenue Ordinance) 88. szakasza szerint jóváhagyott nonprofit, nem kormányzati szervezeteknek vagy trösztöknek kell lenniük.
  Magyarország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a CivilTech szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • Egyesületek, alapítványok vagy nonprofit gazdasági társaságok, amelyek közhasznú státuszt kaptak az illetékes cégbíróságtól és/vagy regisztrált civil kedvezményezettek, amelyek jogosultak a befizetett adó 1%-ának fogadására a 1996. évi CXXVI. törvény 4(1)(a) szakasza szerint.
  India
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a BigTech szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek regisztrált társaságoknak, trösztöknek vagy a 8. szakasz (korábban: 25. szakasz) alapján bejegyzett cégeknek kell lenniük ÉS érvényes regisztrációval kell rendelkezniük a külföldiek hozzájárulását szabályozó törvény (Foreign Contribution Regulations Act, FCRA) értelmében.
  Indonézia
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Asia szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) az Igazságügyi és Emberi Jogi Minisztérium által jogi személyként jóváhagyott alapítvány (yayasan); (2) az Igazságügyi és Emberi Jogi Minisztérium által jogi személyként jóváhagyott bejegyzett egyesület (perkumpulan); vagy (3) a Belügyminisztériumnál, a tartományi kormányzónál vagy a helyi hatóságoknál bejegyzett társadalmi szervezet (organisasi kemasyarakatan).
  Írország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük az ENCLUDEit szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) adományok alapján adókedvezményre jogosult jóváhagyott testület; (2) a jótékonysági szervezeteket felügyelő hatóság (Charities Regulatory Authority; CRA) által bejegyzett jótékonysági szervezet; (3) jövedelemadó-mentességre jogosult sportegyesület; vagy (4) az ír cégnyilvántartó hivatalnál (Companies Registration Office; CRO) bejegyzett garanciális társaság, amely nonprofit alapon, közhasznúan tevékenykedik.
  Olaszország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a SocialTechno szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) társadalmilag közhasznú nonprofit szervezetként (organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ONLUS) regisztrált egyesület (associazioni), alapítvány (fondazioni) vagy szövetkezet (società cooperativi); (2) a Külügyi és Nemzetközi Kapcsolatok Minisztériuma által bejegyzett nemzetközi civil szervezet (organizzazioni non governativa – ONG); (3) vallási szervezet (istituzioni religiose); vagy (4) más, nonprofit alapon működő közhasznú szervezet.
  Izrael
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük az NPTech szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) adókedvezményre jogosult közintézmény; (2) adófizetési kötelezettség alól mentesített közintézmény; vagy (3) olyan egyházi közalapítvány, amelyre az egyházi bíróság döntése alapján nem vonatkoznak az érdekszövetkezetekről szóló törvény követelményei.
  Japán
  • A szervezetnek jelenleg is regisztrálva kell lennie a TechSoup Japan szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezetnek a következők valamelyikének kell lennie: (1) a városi vagy prefektusi kormányzat által tanúsított, meghatározott nonprofit tevékenységű társaság (NPO); (2) a városi vagy a prefektusi kormányzat, illetve az Egészségügyi, Munkaügyi és Jóléti Minisztérium által jóváhagyott közjóléti társaság; (3) a Közügyek Bizottsága által jóváhagyott közhasznú egyesület vagy alapítvány; vagy (4) a vállalati adózásról szóló törvény értelmében nonprofit jellegű általános vállalat.
  Kenya
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Kenya szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) a civil szervezeteket felügyelő bizottság által bejegyzett (vagy a bejegyzés alól mentesülő) civil szervezet; (2) a cégbejegyzéssel foglalkozó hivatalnál bejegyzett garanciális társaság; (3) az egyesületek regisztrálásával foglalkozó hivatalnál bejegyzett (vagy a bejegyzés alól mentesülő), nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató egyesület; (4) a Földügyekért Felelős, Lakhatásügyi és Városfejlesztési Minisztérium által bejegyzett érdekszövetkezet; vagy (5) a Munkaügyi, Társadalombiztosítási és Szociális Minisztérium által bejegyzett, nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató közösségi szervezet.
  Korea
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Korea szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek nonprofit és nem kormányzati alapon közhasznú tevékenységet kell folytatniuk, és jogosultnak kell lenniük adóból leírható adományok fogadására. A következőket foglalják magukba: nonprofit, nem kormányzati szervezetek támogatásáról szóló törvénnyel (비영리민간단체지원법) összhangban bejegyzett szervezetek; közszolgálati társaságok (공익법인); szociális jóléti alapítványok (공익법인); szociális szövetkezetek (사회적협동조합) és szociális együttműködési szervezetek (사회적협동조합연합회); valamint 82-es, illetve 80-as üzleti vagy kerületi licenckóddal rendelkező szervezetek.
  Luxemburg
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a SOCIALware szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek regisztrált nonprofit egyesületeknek (associations sans but lucratif, ASBL) vagy alapítványoknak (fondations) kell lenniük.
  Makaó
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechDonation szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a Nyilvántartási Hivatalnál (身份證明局) bejegyzett egyesületeknek (社團) kell lenniük, és a Közjóléti Hivatal, az Oktatási és Ifjúsági Ügyek Hivatala vagy a Munkaügyi Hivatal által jóváhagyott támogatási kérelemmel kell rendelkezniük.
  Malajzia
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Asia szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) az adóból levonható ajándékok elfogadására jogosult civil szervezet vagy intézet; (2) jótékonysági érdekszövetkezet; (3) iszlám közalapítvány; (4) nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató garanciális társaság; vagy (5) nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató egyesület.
  Mexikó
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük az OSC Digital Cemefi szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A jogosult szervezetek körébe az „engedélyezett adományozottként” (Donatarias Autorizadas) elismert szervezetek, a támogatási törvény alapján nyilvántartásba vett szervezetek (CLUNI-szervezetek) vagy a magántulajdonban lévő jóléti intézmények (instituciones de asistencia privada, IAP), illetve az ezekkel egyenértékű szervezetek tartoznak.
  Hollandia
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Nederland szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek közhasznú szervezet (Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI) vagy közjóléti támogató intézmény (Sociaal Beland Behartigende Instelling, SBBI) adómentességi státusszal rendelkező nonprofit vagy nem kormányzati szervezeteknek; közhasznú tevékenységet folytató alapítványoknak (stichtingen) vagy egyesületeknek (verenigingen); illetve egyházaknak vagy más vallási szervezeteknek (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen) kell lenniük.
  Új-Zéland
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup New Zealand szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek Új-Zéland vagy a Tokelau-szigetek területén kell lenniük, illetve: (1) a jótékonysági szervezeteket nyilvántartó hatóságnál bejegyzett jótékonysági szervezetnek; (2) az adóhatóság belföldi jövedelemmel foglalkozó részlege (Inland Revenue Department, IRD) által jóváhagyott adományfogadó szervezetnek; vagy (3) az IRD által a jövedelemadó-fizetési kötelezettség alól mentesített nonprofit szervezetnek kell lenniük.
  Norvégia
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Norge szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a norvég adótörvény (Lov om skatt av formue og inntekt, Skatteloven) 6–50. szakaszai szerint adóból leírható adományok fogadására jogosult vállalatoknak (selskaper), alapítványoknak (stiftelser), egyesületeknek (sammenslutninger) vagy vallási közösségeknek (livssynssamfunn) és/vagy az önkéntes nyilvántartásban (Frivillighetsregisteret) bejegyzett vállatoknak, alapítványoknak, egyesületeknek vagy vallási közösségeknek kell lenniük.
  Fülöp-szigetek
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Asia szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek regisztrálva kell lenniük az Értékpapír- és Tőzsdebizottságnál (Securities and Exchange Commission, SEC), emellett tőzsdén nem jelenlevő és nonprofit státuszukat jelző létesítő okiratokkal, az Adóhatóság (Bureau of Internal Revenue, BIR) által kibocsátott adómentességi tanúsítvánnyal és/vagy az NGO tanúsítványt kiállító Fülöp-szigeteki tanács (PCNC) akkreditációjával kell rendelkezniük.
  Lengyelország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a Technologie.org.pl szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek az Igazságügyi Minisztérium által vezetett Nemzeti Bírósági Nyilvántartásba (Krajowy Rejestr Sądowy, KRS) bejegyzett közhasznú alapítványoknak (Organizacja Pożytku Publicznego), alapítványoknak vagy egyesületeknek kell lenniük.
  Puerto Rico
  • A szervezeteket igazolnia kell a TechSoup szervezetnek.
  • A szervezetek székhelyének Puerto Ricóban kell lennie, és az Amerikai Egyesült Államok adóhatóságának a szervezeteket az Egyesült Államok Adókódexének 501(c)(3) szakasza szerint adómentességet élvező szervezetekként kell elismernie.
  Románia
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a techsoup.ro szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek nonprofit alapon, közhasznú módon tevékenykedő regisztrált egyesületeknek, alapítványoknak, szövetségeknek vagy vallási egyesületeknek kell lenniük.
  Oroszország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük az InfoDonor szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek az Igazságügyi Minisztériumnál, vagy annak regionális osztályainál bejegyzett nonprofit, nem kormányzati vagy nem kereskedelmi szervezeteknek (NCO) kell lenniük, beleértve a következőket: alapítványok, intézmények, nem kereskedelmi társaságok, autonóm nem kereskedelmi szervezetek, jogi személyek egyesületei és nyilvános egyesületek.
  Szerbia
  • A szervezeteknek jogosultaknak kell lenniük az adóból levonható adományok fogadására a vállalati adózásról szóló törvény 15. cikkelyének megfelelően; illetve nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató egyéb szervezeteknek (például alapítványnak, egyesületnek vagy alapítványi alapnak) kell lenniük.
  Szingapúr
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Asia szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a jótékonysági kormánybiztosnál bejegyzett nonprofit vagy nem kormányzati szervezeteknek kell lenniük és/vagy szociális jellegű intézmény státusszal (Institution of Public Character, IPC) kell rendelkezniük.
  Szlovákia
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Slovakia szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a Belügyminisztériumnál bejegyzett nonprofit szervezeteknek, alapítványoknak vagy nem befektetési alapoknak; a központi nyilvántartásban bejegyzett civil egyesületeknek (kivétel: Odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie, Združenia s potvrdenou činnosťou és Živnostenské spoločenstvá); a Szlovák Vöröskeresztnek vagy egyházak és vallási szervezetek által létrehozott jogi személyeknek kell lenniük.
  Szlovénia
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Slovenija szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek közhasznú szolgálatokban való részvételi engedéllyel rendelkező egyesületeknek, alapítványoknak vagy magánintézményeknek minősülő nonprofit vagy nem kormányzati szervezeteknek vagy a Kulturális Minisztériumnál bejegyzett vallási közösségeknek kell lenniük.
  Dél-Afrika
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a SANGOTeCH szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) a 18A szakasz hatálya alá tartozó közhasznú szervezet; (2) közhasznú szervezet; (3) nonprofit szervezet; (4) nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet; illetve (5) nonprofit alapon, közhasznú tevékenységet folytató érdekszövetkezet.
  Spanyolország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük az Ilunion Consultoría szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) közhasznú státusszal rendelkező szervezet; (2) nonprofit szervezet; vagy (3) nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató egyéb szervezet, például sportegyesület/-szövetség, alapítvány, nonprofit alapon működő közösségi egyesület vagy vallási egyesület.
  Svédország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Sverige szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a jövedelemadóról szóló törvény 7. fejezetének értelmében jövedelemadó-mentességre jogosult egyesületeknek, alapítványoknak vagy vallási közösségeknek kell lenniük és/vagy nonprofit alapon, közhasznú tevékenységet kell folytatniuk.
  Svájc
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a Stifter-helfen.ch szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek alapítványoknak, regisztrált egyesületeknek, jótékonysági vállalatoknak, szövetkezeteknek vagy speciális célra létrehozott entitásoknak kell lenniük, valamennyinek kimondottan közhasznú céllal és a következő formák egyikével kell rendelkeznie: Genossenschaft, Verein, Stiftung öffentliches Recht, Stiftung kirchliches Recht, treuhänderische Stiftung, gGmbH, gAG, gUG vagy Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdÖR). 
  Tajvan
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Taiwan szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek jogi személyről szóló közjegyzői igazolással és központi kormányzati osztály által kiadott engedéllyel rendelkező nonprofit vagy nem kormányzati szervezeteknek; illetve a megfelelő regionális városi vagy megyei önkormányzat által engedélyezett helyi szervezeteknek kell lenniük.
  Thaiföld
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Asia szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.    
  • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) a thaiföldi adóhatóság által biztosított adómentességi státusszal rendelkező szervezet; (2) a Nemzeti Közjóléti Bizottság Hivatala által közhasznúnak minősített szervezet; vagy (3) a Belügyminisztériumnál, a Kulturális Minisztériumnál vagy a tartományi kormányzó hivatalánál regisztrált alapítvány vagy egyesület.
  Törökország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Turkiye szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek az Egyesületek Igazgatósága (Directorate of Associations) által bejegyzett egyesületeknek vagy az Alapítványok Főigazgatósága (Directorate General of Foundations) által bejegyzett alapítványoknak kell lenniük.
  Egyesült Királyság 
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a tt-exchange szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek saját régiójukban elismert jótékonysági státusszal rendelkező nonprofit vagy nem kormányzati szervezeteknek kell lenniük:
   • Anglia és Wales: regisztrálva kell lenniük az Anglia és Wales Jótékonysági Bizottságánál (Charity Commission for England and Wales) és/vagy adómentességre jogosult szervezetként kell regisztrálva lenniük az adóhivatalnál (HM Revenue & Customs, HMRC);
   • Skócia: regisztrálva kell lenniük a Jótékonysági Szervezeteket Szabályozó Skót Hivatalnál (Office of the Scottish Charity Regulator, OSCR) és/vagy adókedvezményre jogosult szervezetként kell regisztrálva lenniük az adóhivatalnál (HM Revenue & Customs, HMRC);
   • Észak-Írország: regisztrálva kell lenniük az Észak-írországi Jótékonysági Bizottságnál (Charity Commission for Northern Ireland, CCNI) és/vagy adókedvezményre jogosult szervezetként kell regisztrálva lenniük az adóhivatalnál (HM Revenue & Customs, HMRC);
   • Jersey: a szervezeteknek jótékonysági szervezetként kell regisztrálva lenniük a Jersey-i Jótékonysági Bizottságnál (Jersey Charity Commissioner);
   • Guernsey: tagnak kell lenniük a Guernsey-i Jótékonysági Szervezetek Szövetségében (Association of Guernsey Charities);
   • Man-sziget: regisztrálva kell lenniük a Man-szigeti regisztrált jótékonysági szervezetek (Registered Isle of Man Charities) jegyzékében;
   • Falkland-szigetek: regisztrálva kell lenniük az Anglia és Wales Jótékonysági Bizottságnál (Charity Commission for England and Wales) és/vagy szerepelniük kell a kormányzó által jóváhagyott és a Gazette-ben közzétett listán.
  Amerikai Egyesült Államok
  • A szervezeteket az IRS-nek az Amerikai Egyesült Államok adótörvényének 501(c)(3) szakasza szerinti, adómentességet élvező, jótékonysági, oktatási, vallási, irodalmi, tudományos vagy egyéb adómentes célból létrejött szervezetekként kell elismernie. 
  • A pénzügyileg támogatott szervezetek nem jogosultak a Google Nonprofit Szervezeteknek programban való részvételre.
  • Az olyan csoportos mentesség alapján automatikusan adómentesnek tekintett szervezeteknek, mint például az egyházaknak, szintén meg kell szerezniük az 501(c)(3) szakasz szerinti adómentesség elismerését az IRS-től ahhoz, hogy jogosultak legyenek a Google Nonprofit Szervezeteknek programban való részvételre.
  • A szervezeteket igazolnia kell a TechSoup szervezetnek.
  Vietnam
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Asia szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek jótékony tevékenységeket folytató szociális segélyezési intézményként, jótékonysági alapként (beleértve a magánalapokat is), nemzetközi nem kormányzati szervezetként (International NGO, INGO), egyesületként vagy tudományos és technológiai szervezetként (Scientific and Technological Organization, STO) kell megfelelő licencekkel és engedélyekkel rendelkezniük.

Megjegyzés: Ha országa nem szerepel az itt felsoroltak között, akkor a Google Nonprofit Szervezeteknek programot még nem indítottuk el ott. Egyes termékek csak bizonyos piacokon állnak rendelkezésre. Itt megnézheti a teljes listát.

A Google fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, bármilyen okból engedélyezze vagy megtagadja valamely szervezet jelentkezését vagy részvételét, és hogy bármikor kiegészíthesse vagy módosíthassa ezen jogosultsági irányelveket. A kiválasztás a Google kizárólagos mérlegelési szabadsága alá esik, és nem függ külső véleményezéstől.

Hasznos volt ez a cikk?
Hogyan fejleszthetnénk?