Jogosultsági irányelvek

Azok a szervezetek jogosultak a Google Nonprofit Szervezeteknek programban való részvételre, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 1. Jótékonysági szervezetként vannak bejegyezve az alább felsorolt országok valamelyikében. Az összes szervezetnek regisztrálva kell lennie a TechSoup helyi partnerénél, és igazolást kell nyernie arról, hogy nonprofit szervezet. Az országspecifikus jogosultsági részleteket alább láthatja.
 2. Nem a következők valamelyike:
  • Kormányzati entitás vagy szervezet
  • Kórház vagy egészségügyi szolgáltató szervezet
  • Iskola, felsőoktatási intézmény vagy egyetem (az oktatási szervezetek filantróp alszervezetei azonban jogosultak). Ha további információhoz szeretne jutni a Google oktatási intézmények számára indított programjairól, látogasson el a Google for Education webhelyre.
 3. Megfelelnek az országukra vonatkozó részletes követelményeknek (az egyes országokra vonatkozó követelmények megtekintéséhez kattintson a lefelé mutató kék nyílra): Ausztrália
  • A szervezetnek jelenleg is regisztrálva kell lennie a Connecting Up szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezetnek: (1) az ausztrál adóhivatal (Australian Taxation Office, ATO) által elfogadott, adóból levonható ajándék címzettjének (deductible gift recipient, DGR) kell lennie, vagy név szerint kell szerepelnie az adótörvényben; (2) az ausztrál jótékonysági és nonprofit szervezeteket felügyelő bizottság (Australian Charities and Nonprofits Commission, ACNC) által nyilvántartásba vett jótékonysági szervezetnek kell lennie; vagy (3) az ATO által meghatározott, jövedelemadó alól mentes nonprofit szervezetnek kell lennie.
  • A szervezet székhelyének Ausztráliában vagy a következő területek valamelyikén kell lennie: Karácsony-sziget, Kókusz (Keeling)-szigetek vagy Norfolk-sziget.
  Argentína
  • A szervezeteknek civil nonprofit egyesületeknek vagy alapítványoknak kell lenniük, amelyek a jövedelemadóról szóló törvény értelmében adómentességet élveznek, valamint amelyek regisztrálva vannak a (Buenos Aires városában székelő) Inspeccion General de Justicia nevű testületnél, illetve szerepelnek a Direccion Provencial de Persona Jurdicia (tartományi igazgatóságok) nyilvántartásaiban és/vagy olyan más civil egyesületeknek vagy alapítványoknak kell lenniük, amelyek jogi személyként, nonprofit alapon, közhasznúan tevékenykedhetnek. 
  Ausztria
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a Stifter-helfen.at szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek alapítványoknak, bejegyzett egyesületeknek, jótékonysági társaságoknak, szövetkezeteknek vagy speciális célra létrehozott szervezeteknek kell lenniük. Céljuknak kimondottan közhasznúnak kell lennie, és az alábbi formák egyikét kell használniuk: Körperschaften des öffentlichen Rechts, Verein, Stiftung öffentliches Recht, Stifung kirchliches Recht, treuhänderische Stiftung, gGmbH, gAG, gUG, gemeinnützige genossenschaften (gGen) vagy Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdÖR). 
  Belgium
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a SOCIALware szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek nonprofit szervezeteknek (associations sans but lucratif, ASBL / vereniging zonder Winstgevend doel, VZW), nemzetközi nonprofit szervezeteknek (associations internationales sans but lucratif, AISBL / internationale vereniging zonder winstgevend doel, IVZW), magánalapítványoknak (fondations privées / private stichting) vagy közhasznú alapítványoknak (fondations d’utilité publique / stichting van openbaar nut) kell lenniük. 
  Botswana
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a SANGOTeCH szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek bejegyzett társaságoknak vagy nonprofit szervezeteknek (NPO), a 2007-ben módosított cégekről szóló törvény 31. szakaszában leírt tevékenységekkel foglalkozó cégeknek vagy nonprofit alapon, közhasznú tevékenységet folytató trösztöknek kell lenniük.
  Brazília
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Brazil szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek közhasznú civil társadalmi szervezetnek (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OSCIP) kell minősülniük; szövetségi közszolgáltatói státusszal (Entidades de Utilidade Pública Federal, UPF) kell rendelkezniük és/vagy nonprofit alapon, közhasznú tevékenységet folytató egyesületeknek kell lenniük.
  Bulgária
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Bulgaria szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek az Igazságügyi Minisztérium által fenntartott Közhasznú Szervezetek Központi Nyilvántartásában (Central Registry of Public Benefit Organizations) regisztrált közhasznú nonprofit jogi személyeknek (юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност) kell lenniük.
  Kanada
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Canada szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a Kanadai Adóhivatalnál (Canada Revenue Agency, CRA) regisztrált kanadai jótékonysági szervezeteknek, az Industry Canada által regisztrált kanadai szövetségi nonprofit szervezeteknek, illetve a megfelelő tartományoknál és területeknél regisztrált nonprofit szervezeteknek kell lenniük.
  Chile
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a CDI Chile szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek az Igazságügyi Minisztériumnál regisztrált, nonprofit intézményekként (beleértve a nemzeti ifjúságvédelmi szolgálat [Servicio Nacional de Menores, SENAME] akkreditált együttműködőit) működő alapítványoknak vagy vállalatoknak; a helyi önkormányzatnál bejegyzett körzeti tanácsoknak és közösségi szervezeteknek; közösségi szervezeteknek; illetve az őslakosok támogatására létrehozott nemzeti vállalatnál (La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI) regisztrált bennszülött közösségeknek kell lenniük.
  Kolumbia
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a MAKAIA szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek regisztrált nonprofit egyesületeknek, nonprofit vállalatoknak vagy alapítványoknak kell lenniük, amelyek a kolumbiai adótörvény 125.2. szakasza értelmében az adóból leírható adományok fogadására jogosultak, vagy amelyeket a nemzeti, illetve helyi hatóságok nonprofit entitásként ismernek el, és közhasznúan működnek.
  Horvátország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Balkans szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek közhasznú tevékenységet folytató alapítványoknak, alapoknak, vallási közösségeknek vagy egyesületeknek kell lenniük a 2004-ben módosított, nyereség adózásáról szóló törvény 7. cikkének 7. paragrafusában található meghatározás szerint.
  Csehország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Česká republika szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek regisztrált egyesületeknek, intézményeknek, alapítványoknak vagy alapoknak; illetve regisztrált egyházak vagy vallási szervezetek által létrehozott nonprofit jogi személyeknek kell lenniük.
  Dánia
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Danmark szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek az Adóügyi Minisztérium által jóváhagyott egyesületeknek (foreninger), alapítványoknak (stiftelser), intézményeknek (institutioner) vagy vallási közösségeknek (religiøse samfund) kell lenniük, hogy az államnak benyújtott jövedelemadó-bevallásról szóló törvény (Adóbevallási törvény) 8/A szakasza és a 12. szakasz (3) bekezdése alapján adóból leírható adományokat fogadhassanak; vagy olyan szabályozásokkal kell rendelkezniük, amelyek szerint a szervezet nonprofit módon működve, közhasznú tevékenységet végez.
  Finnország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Suomi szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a Szabadalmi és Regisztrációs Nemzeti Tanácsnál (National Board of Patents and Registrations) bejegyzett nonprofit egyesületeknek (rekisteröity yhdistys), alapítványoknak (säätiöt) vagy vallási közösségeknek (uskonnollinen yhdyskunta) kell lenniük.
  Franciaország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük az AdB Solidatech szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek az 1901-es, egyesületekről szóló törvény (association loi) vagy az 1987-es, alapítványokról szóló törvény (fondation loi) szerint létrehozott nonprofit vagy nem kormányzati szervezeteknek kell lenniük, és regisztrálva kell lenniük a „Journal Officiel des Associations” vagy bármely más francia jogi kiadványban.
  Németország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a Stifter-helfen.de szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek egyesületeknek, alapítványoknak vagy más nonprofit jogi személyeknek kell lenniük, amelyek közhasznú (Gemeinnützigkeit), jótékonysági (Mildtätigkeit) vagy vallásos (Kirchliche) státusszal rendelkeznek, és/vagy nonprofit módon, közhasznú tevékenységet végeznek.
  Hongkong
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechDonation szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek közjegyzői okirat által vagy más módon létrehozott, jótékonysági szervezetként a Belföldi Adóhatóság (Inland Revenue Department) által, az állami bevételekről szóló rendelet (Inland Revenue Ordinance) 88. szakasza szerint jóváhagyott nonprofit, nem kormányzati szervezeteknek vagy trösztöknek kell lenniük.
  Magyarország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a CivilTech szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • Egyesületek, alapítványok vagy nonprofit gazdasági társaságok, amelyek közhasznú státuszt kaptak az illetékes cégbíróságtól és/vagy regisztrált civil kedvezményezettek, amelyek jogosultak a befizetett adó 1%-ának fogadására a 1996. évi CXXVI. törvény 4(1)(a) szakasza szerint.
  India
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a BigTech szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • Előfordulhat, hogy a G4NP program keretében biztosított termékek külföldi hozzájárulásnak minősülnek.  A nonprofit szervezeteknek ennek értelmében meg kell felelniük a külföldiek hozzájárulását szabályozó törvény (FCRA) előírásainak.
  Indonézia
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Asia szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek az Igazságügyi és Emberi Jogi Minisztérium által jogi személyekként jóváhagyott alapítványoknak (Yayasan) vagy egyesületeknek (Perkumpulan), illetve a Belügyminisztériumnál, a tartományi kormányzónál vagy a helyi hatóságoknál bejegyzett társadalmi egyesületeknek kell lenniük.
  Írország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük az ENCLUDEit szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek regisztrálva kell lenniük a Jótékonysági Szervezeteket Szabályozó Hatóságnál (Charities Regulator Authority, CRA); az adóhatóság (Office of the Revenue Commissioners) által biztosított játék- és sportadómentességgel kell bírniuk; illetve garanciális társaságnak vagy más, nonprofit alapon, közhasznú tevékenységet folytató szervezetnek kell lenniük.
  Olaszország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a SocialTechno szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek nem kormányzati szervezetek (organizzazioni non governativa, ONG) bejegyzett olaszországi irodáinak; társadalmilag közhasznú nonprofit szervezetként (organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ONLUS) regisztrált egyesületeknek (associazioni), alapítványoknak (fondazioni) vagy szövetkezeteknek (società cooperative); regisztrált vallási szervezeteknek (istituzioni religiose) vagy más, nonprofit alapon működő közhasznú szervezeteknek kell lenniük, amelyekbe a következők tartozhatnak: egyesületek, alapítványok, társadalmi felemelkedést segítő szervezetek (associazioni di promozione sociale), szövetkezetek (società cooperative), illetve a fent felsorolt szervezetek konzorciumai (consorzi).
  Izrael
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük az NPTech szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
   A szervezeteknek a jövedelemadóról szóló törvény 46(a) cikke értelmében adókedvezményre jogosult közintézményeknek és/vagy a jövedelemadóról szóló rendelet 9(2)(b) cikke értelmében adómentességre jogosult közintézményeknek kell lenniük, amelyekbe a következők tartozhatnak: regisztrált egyesületek, közhasznú alapítványok, közhasznú vállalatok, közalapítványok és egyházi közalapítványok.
  Japán
  • A szervezetnek jelenleg is regisztrálva kell lennie a TechSoup Japan szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezetnek: (1) a prefektusi kormányzat vagy kabinetiroda által tanúsított, meghatározott nonprofit tevékenységű társaságnak (NPO) kell lennie; (2) a prefektusi kormányzat és/vagy az Egészségügyi, Munkaügyi és Jóléti Minisztérium által nyilvántartásba vett közjóléti társaságnak kell lennie; (3) a Közügyek Bizottsága által jóváhagyott közhasznú egyesületnek vagy alapítványnak kell lennie; vagy (4) a közjó érdekében nonprofit alapon működő általános (nonprofit jellegű) vállalatnak kell lennie.
  Kenya
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Kenya szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a nem kormányzati szervezetek koordinációjával foglalkozó tanácsnál (NGO Coordination Board) bejegyzett (illetve a bejegyzés alól mentesített) nem kormányzati szervezeteknek (NGO) vagy közhasznú szervezeteknek (PBO); cégbíróságnál bejegyzett és a vállalkozásokra vonatkozó kenyai törvény 486. fejezetének 21. szakasza által meghatározott célokra alapított, valamint nonprofit módon, közhasznú tevékenységet folytató garanciális társaságoknak; a társasági nyilvántartásba bejegyzett (illetve a bejegyzés alól mentesített), valamint nonprofit módon, közhasznúan működő társaságoknak; a vagyonkezelőkre (örökös jogutódlás) vonatkozó kenyai törvény 164. fejezetének 3(1). pontja által meghatározott célokra alapított és bejegyzett trösztöknek; a Munkaügyi Minisztérium társadalombiztosítási és szociális szolgáltatásokkal foglalkozó regionális irodáiban önsegítő csoportként vagy projektként bejegyzett nonprofit alapú közhasznú tevékenységet folytató közösségi szervezeteknek (más néven harambeek) kell lenniük.
  Dél-Korea
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Korea szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek nonprofit és nem kormányzati alapon közhasznú tevékenységet kell folytatniuk, és jogosultnak kell lenniük adóból leírható adományok fogadására. A következőket foglalják magukba: nonprofit, nem kormányzati szervezetek támogatásáról szóló törvénnyel (비영리민간단체지원법) összhangban bejegyzett szervezetek; közszolgálati társaságok (공익법인); szociális jóléti alapítványok (공익법인); szociális szövetkezetek (사회적협동조합) és szociális együttműködési szervezetek (사회적협동조합연합회); valamint 82-es, illetve 80-as üzleti vagy kerületi licenckóddal rendelkező szervezetek.
  Luxemburg
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a SOCIALware szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek regisztrált nonprofit egyesületeknek (associations sans but lucratif, ASBL) vagy alapítványoknak (fondations) kell lenniük.
  Makaó
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechDonation szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a Nyilvántartási Hivatalnál (身份證明局) bejegyzett egyesületeknek (社團) kell lenniük, a Közjóléti Hivatal (Social Welfare Bureau), az Oktatási és Ifjúsági Ügyek Hivatala (Education and Youth Affairs Bureau) vagy a Munkaügyi Hivatal (Labor Affairs Bureau) által jóváhagyott támogatási kérelemmel és/vagy olyan létesítő okiratokkal kell rendelkezniük, amelyek szerint nonprofit módon, közhasznú tevékenységeket folytatnak.
  Malajzia
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Asia szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a malajziai Nemzeti Adóhivatal (Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDM) szerint a jövedelemadóról szóló 1967. évi törvény (ITA) 44(6) és 44(7) szakaszai értelmében az adóból leírható ajándékokra jogosult nem kormányzati szervezeteknek vagy intézményeknek kell lenniük, amelyek (i) garanciális társaságként vagy cégként (a társasági nyilvántartásba vagy a cégbíróságnál) bejegyzett, illetve törvény alapján létrehozott szervezetek, (ii) nonprofit alapon, közhasznúan tevékenykedő szervezetek, vagy (iii) megfelelő hatóság által (ha van) jóváhagyott szervezetek.
  Mexikó
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük az OSC Digital Cemefi szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A jogosult szervezetek körébe az „engedélyezett adományozottként” (Donatarias Autorizadas) elismert szervezetek, a támogatási törvény alapján nyilvántartásba vett szervezetek (CLUNI-szervezetek) vagy a magántulajdonban lévő jóléti intézmények (instituciones de asistencia privada, IAP), illetve az ezekkel egyenértékű szervezetek tartoznak.
  Hollandia
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Nederland szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek közhasznú szervezet (Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI) vagy közjóléti támogató intézmény (Sociaal Beland Behartigende Instelling, SBBI) adómentességi státusszal rendelkező nonprofit vagy nem kormányzati szervezeteknek; közhasznú tevékenységet folytató alapítványoknak (stichtingen) vagy egyesületeknek (verenigingen); illetve egyházaknak vagy más vallási szervezeteknek (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen) kell lenniük.
  Új-Zéland
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup New Zealand szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a Jótékonysági Bizottsági Nyilvántartásban (Charities Commission Register) szereplő nonprofit vagy nem kormányzati szervezeteknek kell lenniük.
  Norvégia
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Norge szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a norvég adótörvény (Lov om skatt av formue og inntekt, Skatteloven) 6–50. szakaszai szerint adóból leírható adományok fogadására jogosult vállalatoknak (selskaper), alapítványoknak (stiftelser), egyesületeknek (sammenslutninger) vagy vallási közösségeknek (livssynssamfunn) és/vagy az önkéntes nyilvántartásban (Frivillighetsregisteret) bejegyzett vállatoknak, alapítványoknak, egyesületeknek vagy vallási közösségeknek kell lenniük.
  Fülöp-szigetek
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Asia szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek regisztrálva kell lenniük az Értékpapír- és Tőzsdebizottságnál (Securities and Exchange Commission, SEC), emellett tőzsdén nem jelenlevő és nonprofit státuszukat jelző létesítő okiratokkal, az Adóhatóság (Bureau of Internal Revenue, BIR) által kibocsátott adómentességi tanúsítvánnyal és/vagy az NGO tanúsítványt kiállító Fülöp-szigeteki tanács (PCNC) akkreditációjával kell rendelkezniük.
  Lengyelország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a Technologie.org.pl szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek az Igazságügyi Minisztérium által vezetett Nemzeti Bírósági Nyilvántartásba (Krajowy Rejestr Sądowy, KRS) bejegyzett közhasznú alapítványoknak (Organizacja Pożytku Publicznego), alapítványoknak vagy egyesületeknek kell lenniük.
  Románia
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a techsoup.ro szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek nonprofit alapon, közhasznú módon tevékenykedő regisztrált egyesületeknek, alapítványoknak, szövetségeknek vagy vallási egyesületeknek kell lenniük.
  Oroszország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük az InfoDonor szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek az Igazságügyi Minisztériumnál, vagy annak regionális osztályainál bejegyzett nonprofit, nem kormányzati vagy nem kereskedelmi szervezeteknek (NCO) kell lenniük, beleértve a következőket: alapítványok, intézmények, nem kereskedelmi társaságok, autonóm nem kereskedelmi szervezetek, jogi személyek egyesületei és nyilvános egyesületek.
  Szerbia
  • A szervezeteknek a jogi személyek nyereségének adózásáról szóló törvény 15(1) cikke értelmében alapított bejegyzett egyesületeknek vagy alapítványoknak kell lenniük.
  Szingapúr
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Asia szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a jótékonysági kormánybiztosnál bejegyzett nonprofit vagy nem kormányzati szervezeteknek kell lenniük és/vagy szociális jellegű intézmény státusszal (Institution of Public Character, IPC) kell rendelkezniük.
  Szlovákia
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Slovakia szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a Belügyminisztériumnál bejegyzett nonprofit szervezeteknek, alapítványoknak vagy nem befektetési alapoknak; a központi nyilvántartásban bejegyzett civil egyesületeknek (kivétel: Odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie, Združenia s potvrdenou činnosťou és Živnostenské spoločenstvá); a Szlovák Vöröskeresztnek vagy egyházak és vallási szervezetek által létrehozott jogi személyeknek kell lenniük.
  Szlovénia
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Slovenija szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek közhasznú szolgálatokban való részvételi engedéllyel rendelkező egyesületeknek, alapítványoknak vagy magánintézményeknek minősülő nonprofit vagy nem kormányzati szervezeteknek vagy a Kulturális Minisztériumnál bejegyzett vallási közösségeknek kell lenniük.
  Dél-Afrika
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a SANGOTeCH szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a Dél-afrikai Adóhivatal (South African Revenue Service, SARS) által kibocsátott közhasznú szervezet (Public Benefit Organisation, PBO) státusszal kell rendelkezniük; a Nonprofit Szervezetek Igazgatóságánál (Directorate of Nonprofit Organisations) regisztrált nonprofit szervezeteknek (Nonprofit Organisation, NPO); illetve a Cég- és Szellemitulajdon-nyilvántartó Bizottság által regisztrált nonprofit vállalkozásoknak (Non-Profit Company, NPC) kell lenniük, amelyek létesítő okiratai jelzik, hogy a szervezetek nonprofit alapon, közhasznú tevékenységet folytatnak.
  Spanyolország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük az Ilunion Consultoría szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek adóból leírható adományok fogadására jogosult, a Belügyminisztériumnál vagy a Kulturális, Oktatásügyi és Sportminisztériumnál bejegyzett egyesületeknek, alapítványoknak vagy szövetkezeteknek kell lenniük.
  Svédország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Sverige szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a jövedelemadóról szóló törvény 7. fejezetének értelmében jövedelemadó-mentességre jogosult egyesületeknek, alapítványoknak vagy vallási közösségeknek kell lenniük és/vagy nonprofit alapon, közhasznú tevékenységet kell folytatniuk.
  Svájc
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a Stifter-helfen.ch szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek alapítványoknak, regisztrált egyesületeknek, jótékonysági vállalatoknak, szövetkezeteknek vagy speciális célra létrehozott entitásoknak kell lenniük, valamennyinek kimondottan közhasznú céllal és a következő formák egyikével kell rendelkeznie: Genossenschaft, Verein, Stiftung öffentliches Recht, Stiftung kirchliches Recht, treuhänderische Stiftung, gGmbH, gAG, gUG vagy Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdÖR). 
  Tajvan
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Taiwan szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek jogi személyről szóló közjegyzői igazolással és központi kormányzati osztály által kiadott engedéllyel rendelkező nonprofit vagy nem kormányzati szervezeteknek; illetve a megfelelő regionális városi vagy megyei önkormányzat által engedélyezett helyi szervezeteknek kell lenniük.
  Thaiföld
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Asia szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek a thaiföldi adóhatóság által biztosított adómentességi állapottal kell rendelkezniük; a Nemzeti Közjóléti Bizottság Hivatala (Office of the National Commission of Social Welfare) által közhasznúnak minősített szervezeteknek; illetve a Belügyminisztériumnál, a Kulturális Minisztériumnál vagy az adott tartományi kormányzó hivatalánál regisztrált alapítványoknak vagy egyesületeknek kell lenniük.
  Törökország
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Turkiye szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek az Egyesületek Igazgatósága (Directorate of Associations) által bejegyzett egyesületeknek vagy az Alapítványok Főigazgatósága (Directorate General of Foundations) által bejegyzett alapítványoknak kell lenniük.
  Egyesült Királyság 
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a tt-exchange szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek saját régiójukban elismert jótékonysági státusszal rendelkező nonprofit vagy nem kormányzati szervezeteknek kell lenniük:
   • Anglia és Wales: regisztrálva kell lenniük az Anglia és Wales Jótékonysági Bizottságánál (Charity Commission for England and Wales) és/vagy adómentességre jogosult szervezetként kell regisztrálva lenniük az adóhivatalnál (HM Revenue & Customs, HMRC);
   • Skócia: regisztrálva kell lenniük a Jótékonysági Szervezeteket Szabályozó Skót Hivatalnál (Office of the Scottish Charity Regulator, OSCR) és/vagy adókedvezményre jogosult szervezetként kell regisztrálva lenniük az adóhivatalnál (HM Revenue & Customs, HMRC);
   • Észak-Írország: regisztrálva kell lenniük az Észak-írországi Jótékonysági Bizottságnál (Charity Commission for Northern Ireland, CCNI) és/vagy adókedvezményre jogosult szervezetként kell regisztrálva lenniük az adóhivatalnál (HM Revenue & Customs, HMRC);
   • Jersey: tagnak kell lenniük a Jersey-i Jótékonysági Szervezetek Szövetségében (Association of Jersey Charities);
   • Guernsey: tagnak kell lenniük a Guernsey-i Jótékonysági Szervezetek Szövetségében (Association of Guernsey Charities);
   • Man-sziget: regisztrálva kell lenniük a Man-szigeti regisztrált jótékonysági szervezetek (Registered Isle of Man Charities) jegyzékében;
   • Falkland-szigetek: regisztrálva kell lenniük az Anglia és Wales Jótékonysági Bizottságnál (Charity Commission for England and Wales) és/vagy szerepelniük kell a kormányzó által jóváhagyott és a Gazette-ben közzétett listán.
  Amerikai Egyesült Államok
  • A szervezeteket az IRS-nek az Amerikai Egyesült Államok adótörvényének 501(c)(3) szakasza szerinti, adómentességet élvező, jótékonysági, oktatási, vallási, irodalmi, tudományos vagy egyéb adómentes célból létrejött szervezetekként kell elismernie. 
  • A pénzügyileg támogatott szervezetek nem jogosultak a Google Nonprofit Szervezeteknek programban való részvételre.
  • Az olyan csoportos mentesség alapján automatikusan adómentesnek tekintett szervezeteknek, mint például az egyházaknak, szintén meg kell szerezniük az 501(c)(3) szakasz szerinti adómentesség elismerését az IRS-től ahhoz, hogy jogosultak legyenek a Google Nonprofit Szervezeteknek programban való részvételre.
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup szervezetnél.
  Vietnam
  • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Asia szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
  • A szervezeteknek jótékony tevékenységeket folytató szociális segélyezési intézményként, jótékonysági alapként (beleértve a magánalapokat is), nemzetközi nem kormányzati szervezetként (International NGO, INGO), egyesületként vagy tudományos és technológiai szervezetként (Scientific and Technological Organization, STO) kell megfelelő licencekkel és engedélyekkel rendelkezniük.

Megjegyzés: Ha országa nem szerepel az itt felsoroltak között, akkor az azt jelenti, hogy a programot még nem indítottuk el az adott országban. Egyes termékek csak bizonyos piacokon állnak rendelkezésre. Itt megnézheti a teljes listát.

A Google fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, bármilyen okból engedélyezze vagy megtagadja valamely szervezet jelentkezését vagy részvételét, és hogy bármikor kiegészíthesse vagy módosíthassa ezen jogosultsági irányelveket. A kiválasztás a Google kizárólagos mérlegelési szabadsága alá esik, és nem függ külső véleményezéstől.

Hasznos volt ez a cikk?
Hogyan fejleszthetnénk?