Jogosultsági irányelvek

A szervezetek a következő feltételek mellett jogosultak Google Nonprofit Szervezeteknek-fiókra:

 1. jótékonysági szervezetként vannak bejegyezve az alább felsorolt országok valamelyikében; minden szervezetnek igazolást kell kapnia a TechSoup szervezettől vagy a helyi TechSoup-partnertől arról, hogy nonprofit szervezet;
 2. meg kell felelniük az országukban érvényes követelményeknek. Bizonyos országokban további jogosultsági követelmények is fennállnak. Keresse meg országát az alábbi listában, és tekintse át a további követelményeket.
 3. Fogadja el a következőt: Google Nonprofit Szervezeteknek – Általános Szerződési Feltételek.

Szervezete nem jogosult a Google Nonprofit Szervezeteknek programban való részvételre, ha:

 • állami szervezet vagy kormányszerv;
 • kórház vagy egészségügyi szervezet (az egészségügyi szervezetekhez kapcsolódó jótékonysági alszervezetek vagy alapítványok azonban jogosultak);
 • iskola, felsőoktatási intézmény vagy egyetem (az oktatási szervezetek filantróp alszervezetei azonban jogosultak). További információ a Google for Education szolgáltatásról, a Google oktatási intézményeknek szóló programjáról.

 

Ország szerinti követelmények

Megjegyzés: Ha országa nem szerepel az itt felsoroltak között, akkor a Google Nonprofit Szervezeteknek programot még nem indítottuk el ott.

 

Argentína

 • A szervezeteknek szerepelniük kell az illetékes hatóságok nyilvántartásában, vagy az illetékes hatóságok által elismert szervezetnek kell lenniük a következők valamelyikeként: (1) az adóból levonható adományok fogadására jogosult civil egyesület vagy alapítvány; (2) adómentességet élvező szervezet; (3) nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató egyéb civil egyesület és alapítvány; (4) adómentességet élvező nemzetközi nonprofit intézmény; vagy (5) vallási szervezet.

Ausztrália

 • A szervezetnek jelenleg is regisztrálva kell lennie a Connecting Up szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezetnek: (1) az ausztrál adóhivatal (Australian Taxation Office, ATO) által elfogadott, adóból levonható ajándék címzettjének (deductible gift recipient, DGR) kell lennie, vagy név szerint kell szerepelnie az adótörvényben; (2) az ausztrál jótékonysági és nonprofit szervezeteket felügyelő bizottság (Australian Charities and Nonprofits Commission, ACNC) által nyilvántartásba vett jótékonysági szervezetnek kell lennie; vagy (3) az ATO által meghatározott, jövedelemadó alól mentes nonprofit szervezetnek kell lennie.
 • A szervezet székhelyének Ausztráliában vagy a következő területek valamelyikén kell lennie: Karácsony-sziget, Kókusz (Keeling)-szigetek vagy Norfolk-sziget.

Ausztria

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a Stifter-helfen.at szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) alapítvány és alap (stiftungen und des fonds); (2) egyesület (vereine); (3) vállalat (gemeinnützige gesellschaften mit beschränkter Haftung – gGmbH; vagy körperschaften des öffentlichen Rechts – KdÖR); (4) vallási szervezet (religionsgemeinschaften); vagy (5) nemzetközi civil szervezet (nichtstaatliche internationale organisationen).

Belgium

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a SOCIALware szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek nonprofit szervezeteknek (associations sans but lucratif, ASBL / vereniging zonder Winstgevend doel, VZW), nemzetközi nonprofit szervezeteknek (associations internationales sans but lucratif, AISBL / internationale vereniging zonder winstgevend doel, IVZW), magánalapítványoknak (fondations privées / private stichting) vagy közhasznú alapítványoknak (fondations d’utilité publique / stichting van openbaar nut) kell lenniük.

Bosznia-Hercegovina

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Bosnia and Herzegovina szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek az illetékes hatóság nyilvántartásában szereplő vagy az illetékes hatóság által elismert szervezetnek kell lenniük a Bosznia-hercegovinai Föderáció vagy a Boszniai Szerb Köztársaság területén a következők valamelyikeként: (1) közérdekű szervezet; (2) közérdeket szolgáló egyéb nonprofit egyesület vagy alapítvány; vagy (3) vallási szervezet.

Botswana

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a SANGOTeCH szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek a következők közül valamelyik, a jogosult hatóság által elismert szervezetnek, vagy a jogosult hatóság nyilvántartásában szereplő szervezetnek kell lennie: (1) egyesület; (2) garanciális társaság; vagy (3) érdekszövetkezet, amely nonprofit módon működve, közhasznú tevékenységet végez.

Brazília

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Brazil szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek közhasznú civil társadalmi szervezetnek (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OSCIP) kell minősülniük; szövetségi közszolgáltatói státusszal (Entidades de Utilidade Pública Federal, UPF) kell rendelkezniük és/vagy nonprofit alapon, közhasznú tevékenységet folytató egyesületeknek kell lenniük.

Bulgária

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Bulgaria szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek nonprofit jogi személyeknek kell lenniük.

Kanada

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Canada szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) jótékonysági szervezet; (2) adómentességet élvező, nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet; (3) szövetségi nonprofit vállalat; illetve (4) tartományi nonprofit szervezet.

Chile

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a CDI Chile szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek az Igazságügyi Minisztériumnál regisztrált, nonprofit intézményekként (beleértve a nemzeti ifjúságvédelmi szolgálat [Servicio Nacional de Menores, SENAME] akkreditált együttműködőit) működő alapítványoknak vagy vállalatoknak; a helyi önkormányzatnál bejegyzett körzeti tanácsoknak és közösségi szervezeteknek; közösségi szervezeteknek; illetve az őslakosok támogatására létrehozott nemzeti vállalatnál (La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI) regisztrált bennszülött közösségeknek kell lenniük.

Kolumbia

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a MAKAIA szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet; vagy (2) vallási szervezet.

Horvátország

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Balkans szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek közhasznú tevékenységet folytató alapítványoknak, alapoknak, vallási közösségeknek vagy egyesületeknek kell lenniük a 2004-ben módosított, nyereség adózásáról szóló törvény 7. cikkének (7) bekezdésében található meghatározás szerint.

Ciprus

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Cyprus szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek az illetékes hatóság nyilvántartásában szereplő vagy az illetékes hatóság által elismert szervezetnek kell lenniük a következők valamelyikeként: (1) jóváhagyott jótékonysági szervezet (εγκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα); vagy közhasznot szolgáló más nonprofit szervezet, többek között (2) egyesület (σωματείων), alapítvány/intézmény (ιδρυμάτων); és (3) nemzetközi civil szervezet.

Csehország

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Česká republika szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) egyesület (spolky); (2) intézet (ústavy); (3) a Munkaügyi és Szociális Minisztériumnál, valamint az Igazságügyi Minisztériumnál bejegyzett társadalmi célú szervezet (poskytovatelé sociálních služeb); (4) alapítvány (nadace); (5) alapítványi alap (nadační fondy); (6) közhasznú szervezet (obecně prospěšné společnosti); és (7) a Kulturális Minisztériumnál bejegyzett vallási szervezet (církevní organizace). Az Igazságügyi Minisztériumnál bejegyzett összes szervezet, amennyiben nincs más rendelkezés.

Dánia

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Danmark szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek szerepelniük kell a megfelelő hatóságok nyilvántartásában, vagy rendelkezniük kell a hatóságok elismerésével a következők valamelyikeként: (1) adóból leírható adományokat fogadó szervezet; vagy (2) nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató egyéb szervezet (egyesület, alapítvány, intézet vagy vallási közösség).

Ecuador

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Ecuador szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek szerepelniük kell a vonatkozó kormányzati hatóságok nyilvántartásában a következők valamelyikeként: (1) alapítvány (fundaciones) vagy nonprofit vállalat (corporaciones sin fines de lucro); vagy (2) vallási szervezet (organizaciones religiosas).

Észtország

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Estonia szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek szerepelniük kell az Igazságügyi Minisztérium nyilvántartásában, illetve az alábbiak valamelyikének kell lenniük: (1) az Adó- és Vámhivatal meghatározása szerint közérdekű besorolású szervezet; (2) nonprofit szervezet; (3) alapítvány; vagy (4) egyházi közösségekhez kapcsolódó egyházi szervezet.

Finnország

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Suomi szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek földrajzilag Finnország területén kell elhelyezkedniük, és a következők valamelyikének kell lenniük: (1) nonprofit egyesület (rekisteröity yhdistys); (2) alapítvány (säätiöt); vagy (3) vallási közösség (uskonnollinen yhdyskunta).

Franciaország

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük az AdB Solidatech szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek az egyesületekről szóló 1901. évi törvény (association loi), az alapítványokról szóló 1987. évi törvény (fondation loi) vagy az adományalapokról szóló 2008. évi, 776. számú törvény (fonds de dotation loi) szerint létrehozott nonprofit vagy nem kormányzati szervezeteknek kell lenniük, és regisztrálva kell lenniük a „Journal Officiel des Associations” vagy bármely más francia jogi kiadványban.

Németország

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a Stifter-helfen.de szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) adókedvezménnyel rendelkező vállalat; (2) nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató társaság; vagy (3) nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató alapítvány.

Ghána

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Ghana szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek szerepelniük kell az illetékes hatóságok nyilvántartásában, vagy az illetékes hatóságok által elismert szervezetnek kell lenniük a következők valamelyikeként: (1) jótékonysági szervezet; (2) nem kormányzati szervezet (NGO); (3) érdekszövetkezet; vagy (4) nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató garanciális társaság.

Görögország

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Greece szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek szerepelniük kell a megfelelő hatóságok nyilvántartásában, illetve rendelkezniük kell a hatóságok elismerésével a következők valamelyikeként: (1) közhasznú alapítványok (κοινωφελη ιδρυματα); (2) jótékonysági szervezetek (φιλανθρωπικών σωματείων); (3) közhasznú, nonprofit jelleggel működő szervezetek, alapítványok, illetve civil közhasznú társaságok; illetve (4) egyházi és vallási közösségek (εκκλησιαστικές και θρησκευτικές κοινότητες).

Hongkong

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechDonation szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek közjegyzői okirat által vagy más módon létrehozott, jótékonysági szervezetként a Belföldi Adóhatóság (Inland Revenue Department) által, az állami bevételekről szóló rendelet (Inland Revenue Ordinance) 88. szakasza szerint jóváhagyott nonprofit, nem kormányzati szervezeteknek vagy trösztöknek kell lenniük.

Magyarország

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a CivilTech szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • Egyesületek, alapítványok vagy nonprofit gazdasági társaságok, amelyek közhasznú státuszt kaptak az illetékes cégbíróságtól és/vagy regisztrált civil kedvezményezettek, amelyek jogosultak a befizetett adó 1%-ának fogadására a 1996. évi CXXVI. törvény 4(1)(a) szakasza szerint.

Izland

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Iceland szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek szerepelniük kell a megfelelő hatóságok nyilvántartásában vagy rendelkezniük kell a hatóságok elismerésével a következők valamelyikeként: (1) civil szervezet (félagasamtök); (2) privát alapítvány jóváhagyott chartával (sjálfseignastofnanir með staðfesta skipulagsskrá); vagy (3) vallási és életvezetési szervezet (trúfélög og lífsskoðunarfélög).

India

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a BigTech szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek regisztrált társaságoknak, trösztöknek vagy a 8. szakasz (korábban: 25. szakasz) alapján bejegyzett cégeknek kell lenniük ÉS érvényes regisztrációval kell rendelkezniük a külföldiek hozzájárulását szabályozó törvény (Foreign Contribution Regulations Act, FCRA) értelmében.

Indonézia

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Asia szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) az Igazságügyi és Emberi Jogi Minisztérium által jogi személyként jóváhagyott alapítvány (yayasan); (2) az Igazságügyi és Emberi Jogi Minisztérium által jogi személyként jóváhagyott bejegyzett egyesület (perkumpulan); vagy (3) a Belügyminisztériumnál, a tartományi kormányzónál vagy a helyi hatóságoknál bejegyzett társadalmi szervezet (organisasi kemasyarakatan).

Írország

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük az ENCLUDEit szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) adományok alapján adókedvezményre jogosult jóváhagyott testület; (2) a jótékonysági szervezeteket felügyelő hatóság (Charities Regulatory Authority; CRA) által bejegyzett jótékonysági szervezet; (3) jövedelemadó-mentességre jogosult sportegyesület; vagy (4) az ír cégnyilvántartó hivatalnál (Companies Registration Office; CRO) bejegyzett garanciális társaság, amely nonprofit alapon, közhasznúan tevékenykedik.

Olaszország

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a SocialTechno szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) társadalmilag közhasznú nonprofit szervezetként (organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ONLUS) regisztrált egyesület (associazioni), alapítvány (fondazioni) vagy szövetkezet (società cooperativi); (2) a Külügyi és Nemzetközi Kapcsolatok Minisztériuma által bejegyzett nemzetközi civil szervezet (organizzazioni non governativa – ONG); (3) vallási szervezet (istituzioni religiose); vagy (4) más, nonprofit alapon működő közhasznú szervezet.

Izrael

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a Rashi Foundation szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) adókedvezményre jogosult közintézmény; (2) helyes igazgatásról szóló tanúsítvánnyal rendelkező egyesület; (3) egyesület; (4) helyes igazgatásról szóló tanúsítvánnyal rendelkező közhasznú alapítvány; (5) közhasznú alapítvány; (6) közalapítvány; vagy (7) vallási alapítvány.

Japán

 • A szervezetnek jelenleg is regisztrálva kell lennie a TechSoup Japan szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezetnek a következők valamelyikének kell lennie: (1) a városi vagy prefektusi kormányzat által tanúsított, meghatározott nonprofit tevékenységű társaság (NPO); (2) a városi vagy a prefektusi kormányzat, illetve az Egészségügyi, Munkaügyi és Jóléti Minisztérium által jóváhagyott közjóléti társaság; (3) a Közügyek Bizottsága által jóváhagyott közhasznú egyesület vagy alapítvány; vagy (4) a vállalati adózásról szóló törvény értelmében nonprofit jellegű általános vállalat.

Kenya

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Kenya szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) a civil szervezeteket felügyelő bizottság által bejegyzett (vagy a bejegyzés alól mentesülő) civil szervezet; (2) a cégbejegyzéssel foglalkozó hivatalnál bejegyzett garanciális társaság; (3) az egyesületek regisztrálásával foglalkozó hivatalnál bejegyzett (vagy a bejegyzés alól mentesülő), nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató egyesület; (4) a Földügyekért Felelős, Lakhatásügyi és Városfejlesztési Minisztérium által bejegyzett érdekszövetkezet; vagy (5) a Munkaügyi, Társadalombiztosítási és Szociális Minisztérium által bejegyzett, nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató közösségi szervezet.

Korea

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Korea szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek nonprofit és nem kormányzati alapon közhasznú tevékenységet kell folytatniuk, és jogosultnak kell lenniük adóból leírható adományok fogadására. A következőket foglalják magukba: nonprofit, nem kormányzati szervezetek támogatásáról szóló törvénnyel (비영리민간단체지원법) összhangban bejegyzett szervezetek; közszolgálati társaságok (공익법인); szociális jóléti alapítványok (공익법인); szociális szövetkezetek (사회적협동조합) és szociális együttműködési szervezetek (사회적협동조합연합회); valamint 82-es, illetve 80-as üzleti vagy kerületi licenckóddal rendelkező szervezetek.

Lettország

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Latvia szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek szerepelniük kell a vonatkozó kormányzati hatóságok nyilvántartásában a következők valamelyikeként: (1) közhasznú szervezet (sabiedriskā labuma organizācijas); (2) társaság (biedrību) és alapítvány (nodibinājumu); vagy (3) egyházi szervezet.

Litvánia

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Lithuania szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek szerepelniük kell az illetékes hatóságok nyilvántartásában, vagy az illetékes hatóságok által elismert szervezetnek kell lenniük a következők valamelyikeként: (1) kedvezményezett státusszal rendelkező szervezet; (2) jótékonysági és szponzorációs alap; (3) közintézmény; (4) nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató egyesület; vagy (5) vallási szervezet.

Luxemburg

 • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) közhasznú szervezetek; (2) nonprofit egyesületek és alapítványok; (3) társadalmi hatású szervezetek 100%-os részesedéssel, vagy (4) nemzetközi nonprofit szervezetek.

Makaó

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechDonation szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek a Nyilvántartási Hivatalnál (身份證明局) bejegyzett egyesületeknek (社團) kell lenniük, és a Közjóléti Hivatal, az Oktatási és Ifjúsági Ügyek Hivatala vagy a Munkaügyi Hivatal által jóváhagyott támogatási kérelemmel kell rendelkezniük.

Malajzia

 • A szervezeteknek szerepelniük kell a megfelelő hatóságok nyilvántartásában vagy rendelkezniük kell a hatóságok elismerésével a következők valamelyikeként: (1) az adóból levonható ajándékok elfogadására jogosult civil szervezet vagy intézet; (2) jótékonysági érdekszövetkezet; (3) ifjúsági társaság; (4) nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató társaság; (5) nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató garanciális társaság; (6) iszlám közalapítvány; vagy (7) mecset.

Málta

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Malta szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek szerepelniük kell a megfelelő hatóságok nyilvántartásában vagy rendelkezniük kell a hatóságok elismerésével a következők valamelyikeként: (1) adómentességet élvező jótékonysági szervezet vagy nonprofit klub; vagy (2) önkéntes szervezet (VO).

Mexikó

 • A szervezeteknek a következők közül valamelyik, a jogosult hatóság által elismert szervezetnek, vagy a jogosult hatóság nyilvántartásában szereplő szervezetnek kell lennie: (1) engedélyezett adományozott; (2) CLUNI-szervezet; (3) nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató más privát jótékonysági vagy támogatói szervezet; vagy (4) vallási egyesület.

Hollandia

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Nederland szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek szerepelniük kell az illetékes hatóságok nyilvántartásában, vagy az illetékes hatóságok által elismert szervezetnek kell lenniük a következők valamelyikeként: (1) közhasznú szervezetként (Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI) működő egyesület (verenigingen) vagy alapítvány (stichtingen); (2) nonprofit alapon közhasznú tevékenységet más módon folytató egyesület vagy alapítvány; vagy (3) egyház és más vallási szervezet (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).

Új-Zéland

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup New Zealand szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek az illetékes hatóság nyilvántartásában szereplő, illetve az illetékes hatóság által elismert szervezetnek kell lenniük Új-Zélandon vagy a Tokelau-szigeteken, a következők valamelyikeként: (1) jótékonysági szervezet; (2) adományfogadó szervezet; vagy (3) jövedelemadó-fizetési kötelezettség alól mentesített nonprofit szervezet.

Nigéria

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Nigeria szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek szerepelniük kell az illetékes hatóságok nyilvántartásában, vagy az illetékes hatóságok által elismert szervezetnek kell lenniük a következők valamelyikeként: (1) az adóból levonható adományokra jogosult szervezet; (2) bejegyzett cégként működő megbízottal rendelkező szervezet; vagy (3) nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató garanciális társaság.

Norvégia

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Norge szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek a norvég adótörvény (Lov om skatt av formue og inntekt, Skatteloven) 6–50. szakaszai szerint adóból leírható adományok fogadására jogosult vállalatoknak (selskaper), alapítványoknak (stiftelser), egyesületeknek (sammenslutninger) vagy vallási közösségeknek (livssynssamfunn) és/vagy az önkéntes nyilvántartásban (Frivillighetsregisteret) bejegyzett vállalatoknak, alapítványoknak, egyesületeknek vagy vallási közösségeknek kell lenniük.

Pakisztán

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Pakistan szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek szerepelniük kell a megfelelő hatóságok nyilvántartásában vagy rendelkezniük kell a hatóságok elismerésével a következők valamelyikeként: (1) jóváhagyott nonprofit szervezet (NPO); (2) jótékony és nem profitcélú szervezet (42. szakasz, Vállalatok); (3) társaság; (4) önkéntes szociális jóléti ügynökség; vagy (5) nemzetközi civil szervezet (INGO).

Peru

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Peru szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek szerepelniük kell az illetékes hatóságok nyilvántartásában, vagy az illetékes hatóságok által elismert szervezetnek kell lenniük a következők valamelyikeként: (1) az adóból levonható adományokra jogosult egyesület vagy alapítvány; (2) egyéb egyesület, alapítvány vagy bizottság.

Fülöp-szigetek

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Asia szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek regisztrálva kell lenniük az Értékpapír- és Tőzsdebizottságnál (Securities and Exchange Commission, SEC), emellett tőzsdén nem jelenlevő és nonprofit státuszukat jelző létesítő okiratokkal, az Adóhatóság (Bureau of Internal Revenue, BIR) által kibocsátott adómentességi tanúsítvánnyal és/vagy az NGO tanúsítványt kiállító Fülöp-szigeteki tanács (PCNC) akkreditációjával kell rendelkezniük.

Lengyelország

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a Technologie.org.pl szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek szerepelniük kell az illetékes hatóságok nyilvántartásában, vagy az illetékes hatóságok által elismert szervezetnek kell lenniük a következők valamelyikeként: (1) közhasznú szervezet; (2) közhasznú tevékenységet folytató alapítvány; (3) közhasznú tevékenységet folytató egyesület; vagy (4) vallási szervezet.

Portugália

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Portugal szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) közhasznú jogi szervezetek; (2) társadalmi szolidaritáson alapuló privát intézmények; (3) nonprofit szervezetek; (4) egyházi szervezetek; illetve (5) nonprofit fejlesztési szervezetek.

Puerto Rico

 • A szervezeteket igazolnia kell a TechSoup szervezetnek.
 • A szervezetek székhelyének Puerto Ricóban kell lennie, és az Amerikai Egyesült Államok adóhatóságának a szervezeteket az Egyesült Államok Adókódexének 501(c)(3) szakasza szerint adómentességet élvező szervezetekként kell elismernie.

Románia

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a techsoup.ro szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek nonprofit alapon, közhasznú módon tevékenykedő regisztrált egyesületeknek, alapítványoknak, szövetségeknek vagy vallási egyesületeknek kell lenniük.

Oroszország

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TeploDigital szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) nem kereskedelmi szervezet; vagy (2) nemzetközi nem kereskedelmi szervezet.

Szerbia

 • A szervezeteknek jogosultaknak kell lenniük az adóból levonható adományok fogadására a vállalati adózásról szóló törvény 15. cikkelyének megfelelően; illetve nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató egyéb szervezeteknek (például alapítványnak, egyesületnek vagy alapítványi alapnak) kell lenniük.

Szingapúr

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Asia szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek szerepelniük kell az illetékes hatóságok nyilvántartásában, vagy az illetékes hatóságok által elismert szervezetnek kell lenniük a következők valamelyikeként: (1) szociális jellegű intézmény (Institution of Public Character, IPC); (2) jótékonysági szervezet; illetve nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató egyéb szervezet, többek között (3) jogi személyként bejegyzett jótékonysági érdekszövetkezet; (4) társaság; vagy (5) garanciális társaság.

Szlovákia

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Slovakia szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek a Belügyminisztériumnál bejegyzett nonprofit szervezeteknek, alapítványoknak vagy nem befektetési alapoknak; a központi nyilvántartásban bejegyzett civil egyesületeknek (kivétel: Odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie, Združenia s potvrdenou činnosťou és Živnostenské spoločenstvá); a Szlovák Vöröskeresztnek vagy egyházak és vallási szervezetek által létrehozott jogi személyeknek kell lenniük.

Szlovénia

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Slovenija szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek közhasznú szolgálatokban való részvételi engedéllyel rendelkező egyesületeknek, alapítványoknak vagy magánintézményeknek minősülő nonprofit vagy nem kormányzati szervezeteknek vagy a Kulturális Minisztériumnál bejegyzett vallási közösségeknek kell lenniük.

Dél-Afrika

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a SANGOTeCH szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) a 18A szakasz hatálya alá tartozó közhasznú szervezet; (2) közhasznú szervezet; (3) nonprofit szervezet; (4) nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet; illetve (5) nonprofit alapon, közhasznú tevékenységet folytató érdekszövetkezet.

Spanyolország

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük az Ilunion Consultoría szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek az illetékes hatóság nyilvántartásában szereplő vagy az illetékes hatóság által elismert szervezetnek kell lenniük a következők valamelyikeként: (1) közhasznú szervezet; (2) nonprofit szervezet; (3) nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató egyéb szervezet, például egyesület, sportegyesület/-szövetség, alapítvány vagy nonprofit/társadalmi kezdeményezésű szövetkezet; vagy (4) vallási szervezet.

Svédország

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Sverige szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek nonprofit, közhasznú alapon kell működniük, és a következők valamelyikének kell lenniük: (1) egyesület; (2) alapítvány; vagy (3) hitközösség.

Svájc

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a Stifter-helfen.ch szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek nonprofit, közhasznú alapon kell működniük, és a következők valamelyikének kell lenniük: (1) alapítvány; (2) egyesület; vagy (3) adómentes társaság.

Tajvan

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Taiwan szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek jogi személyről szóló közjegyzői igazolással és a központi kormány egyik minisztériuma által kiadott engedéllyel rendelkező nonprofit vagy civil szervezeteknek; illetve a megfelelő regionális városi vagy megyei önkormányzat által engedélyezett helyi szervezeteknek kell lenniük.

Tanzánia

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Tanzania szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek szerepelniük kell az illetékes hatóságok nyilvántartásában, vagy az illetékes hatóságok által elismert szervezetnek kell lenniük a következők valamelyikeként: (1) az adóból levonható adományokra jogosult jótékonysági szervezet; (2) nem kormányzati szervezet; vagy (3) vallási szervezet.

Thaiföld

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Asia szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.    
 • A szervezeteknek az illetékes hatóság nyilvántartásában szereplő, illetve az illetékes hatóság által elismert szervezetnek kell lenniük a következők valamelyikeként: (1) adómentességet élvező szervezetek; (2) közhasznú szervezetek; (3) alapítványok vagy egyesületek; vagy (4) külföldi civil szervezetek.

Törökország

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Turkiye szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek szerepelniük kell a megfelelő hatóságok nyilvántartásában vagy rendelkezniük kell a hatóságok elismerésével a következők valamelyikeként: (1) alapítvány, amely adómentességet élvez; (2) egyesület; (3) alapítvány; vagy (4) nonprofit alapon közhasznú tevékenységet folytató szociális szövetkezet.

Ukrajna

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Ukraine szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek a következők valamelyikének kell lenniük: (1) jótékonysági szervezet; (2) civil egyesület; (3) vallási szervezet; vagy (4) nemzetközi nonprofit szervezet.

Egyesült Királyság (Anglia és Wales, Skócia, Észak-Írország)

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a tt-exchange szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek szerepelniük kell az illetékes hatóságok nyilvántartásában, vagy az illetékes hatóságok által elismert szervezetnek kell lenniük a következők valamelyikeként: (1) bejegyzett jótékonysági szervezet; vagy (2) a HMRC szerint adómentességet élvező jótékonysági szervezet vagy egyház.

Amerikai Egyesült Államok

 • A szervezeteket az IRS-nek az Amerikai Egyesült Államok adótörvényének 501(c)(3) szakasza szerinti, adómentességet élvező, jótékonysági, oktatási, vallási, irodalmi, tudományos vagy egyéb adómentes célból létrejött szervezetekként kell elismernie. 
 • A pénzügyileg támogatott szervezetek nem jogosultak a Google Nonprofit Szervezeteknek programban való részvételre.
 • Az olyan csoportos mentesség alapján automatikusan adómentesnek tekintett szervezeteknek, mint például az egyházaknak, szintén meg kell szerezniük az 501(c)(3) szakasz szerinti adómentesség elismerését az IRS-től ahhoz, hogy jogosultak legyenek a Google Nonprofit Szervezeteknek programban való részvételre.
 • A szervezeteket igazolnia kell a TechSoup szervezetnek.

Vietnam

 • A szervezeteknek jelenleg is regisztrálva kell lenniük a TechSoup Asia szervezetnél, amely a TechSoup Global helyi alszervezete.
 • A szervezeteknek jótékony tevékenységeket folytató szociális segélyezési intézményként, jótékonysági alapként (beleértve a magánalapokat is), nemzetközi civil szervezetként (International NGO, INGO), egyesületként vagy tudományos és technológiai szervezetként (Scientific and Technological Organization, STO) kell megfelelő licencekkel és engedélyekkel rendelkezniük.
Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?