Retningslinjer for kvalifikation

Organisationer skal opfylde følgende kriterier for at deltage i Google til nonprofitorganisationer:

 1. Organisationer skal være registreret som velgørenhedsorganisationer i et af landene på listen nedenfor. Alle organisationer skal bekræftes som nonprofitorganisationer af TechSoup eller den lokale TechSoup-partner. Se landespecifikke oplysninger om kvalifikation nedenfor.
 2. Organisationer må ikke være:
  • Offentlige enheder eller organisationer
  • Hospitaler eller sundhedsorganisationer
  • Skoler, akademiske institutioner og universiteter (velgørende dele af uddannelsesorganisationer er dog kvalificerede). Du kan få flere oplysninger om Googles programmer for uddannelsesinstitutioner ved at gå til Google for Education.
 3. Organisationer skal opfylde de detaljerede krav i deres land: Argentina
  • Organisationerne skal være nonprofitforeninger eller -fonde med skattefritagelsesstatus i henhold til loven om indkomstskat og være registreret hos Inspeccion General de Justicia (i Buenos Aires City) eller i Direccion Provencial de Persona Jurdicia (i provinser) og/eller andre civile foreninger eller -fonde, der er bemyndiget til at fungere som juridiske personer og drives på nonprofitbasis med almennyttige formål. 
  Australien
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos Connecting Up, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være: (1) DGR-godkendt (Deductible Gift Recipients) af Australian Taxation Office (ATO) eller angivet ved navn i skattelovgivningen; (2) velgørenhedsorganisationer registreret hos Australian Charities and Nonprofits Commission (ACNC); eller (3) nonprofitorganisationer, som er fritaget for indkomstskat ifølge ATO.
  • Organisationer skal være placeret i Australien eller en af følgende områder: Christmas Island, Cocosøerne (Keelingøerne) eller Norfolk Island.
  Østrig
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos Stifter-helfen.at, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationerne skal være: (1) stiftelser eller fonde (stiftungen und des fonds), (2) foreninger (vereine), (3) selskaber (gemeinnützige gesellschaften mit beschränkter Haftung – gGmbH eller körperschaften des öffentlichen Rechts – KdÖR), (4) religiøse organisationer (religionsgemeinschaften) eller (5) ikke-statslige internationel organisationer (nichtstaatliche internationale organisationen).
  Belgien
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos SOCIALware, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være nonprofitorganisationer (associations sans but lucratif – ASBL / vereniging zonder Winstgevend doel – VZW), internationale nonprofitorganisationer (associations internationales sans but lucratif – AISBL / internationale vereniging zonder winstgevend doel – IVZW), private stiftelser (fondations privées / private stichting) eller stiftelser til offentlig nytte (fondations d’utilité publique / stichting van openbaar nut). 
  Botswana
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos SANGOTeCH, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være registrerede foreninger/nonprofitorganisationer (NPO'er, non-profit organizations), virksomheder, der udfører aktiviteter, der er beskrevet i afsnit 31 i Companies Act, 2007, inkl. ændringer, eller fonde, der opererer på nonprofitbasis til fordel for offentligheden.
  Brasilien
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Brazil, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være designeret som Civil Society Organizations for the Public Interest (OSCIP), have Federal Public Utility-status (UPF) og/eller være sammenslutninger, der arbejder på nonprofitbasis til fordel for offentligheden.
  Bulgarien
  • Organisationer skal aktuelt være registreret hos TechSoup Bulgarien, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være almennyttige retlige enheder (NPLE, Non‐Profit Legal Entities).
  Canada
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Canada, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være: (1) Velgørenhedsorganisationer; (2) skattefritagede almennyttige organisationer, der opererer på nonprofitbasis til almennyttige formål (3) statslige almennyttige selskaber eller (4) provinsielle nonprofitorganisationer.
  Chile
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos CDI Chile, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være stiftelser eller virksomheder, som er registreret hos justitsministeriet og opererer som nonprofitorganisationer (herunder anerkendte samarbejdspartnere i National Youth Service – SENAME), lokalråd og lokale organisationer, som er registreret i deres respektive kommuner, samfundsorganisationer, eller indfødte samfund, som er registreret hos CONADI.
  Colombia
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos MAKAIA, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationerne skal være: (1) Ikke-statslige organisationer, der opererer på nonprofitbasis til fordel for offentligheden, eller (2) religiøse organisationer.
  Kroatien
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Balkans, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være defineret som stiftelser, fonde, religiøse fællesskaber eller sammenslutninger, der udfører aktiviteter til fordel for offentligheden som beskrevet i artikel 7, afsnit 7 i loven om overskudsskat fra 2004, inkl. ændringer.
  Tjekkiet
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Česká republika, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være: (1) Sammenslutninger (spolky), (2) Institutter (ústavy), (3) socialcentre (poskytovatelé sociálních služeb), der er registreret hos arbejds- og socialministeriet samt justitsministeriet, (4) stiftelser (nadace), (5) legatfonde (nadační fondy), (6) almennyttige selskaber (obecně prospěšné společnosti) eller (7) religiøse organisationer (církevní organizace), som er registreret hos kulturministeriet. Alle organisationer er registreret hos justitsministeriet, medmindre andet er angivet.
  Danmark
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Danmark, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være foreninger, stiftelser, institutioner eller religiøse samfund, der er godkendt af skatteministeriet til at modtage donationer, som kan trækkes fra i skat, i henhold til afsnit 8 A og 12 (3) i lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), eller have regulativer, som specificerer, at organisationen opererer på nonprofitbasis til fordel for offentligheden.
  Finland
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Suomi, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være geografisk placeret i Finland som: (1) Nonprofitforeninger (rekisteröity yhdistys), (2) fonde (säätiöt) eller (3) trossamfund (uskonnollinen yhdyskunta).
  Frankrig
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos AdB Solidatech, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være nonprofit- eller ikke-statslige organisationer, der er etableret i henhold til association loi 1901, fondation loi 1987, lokal civilret eller fonds de dotation loi 2008-776, og som er registreret i "Journal Officiel des Associations" eller en anden fransk juridisk publikation.
  Tyskland
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos Stifter-helfen.de, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationerne skal være: (1) Selskaber med skattefordele, (2) foreninger, der opererer på nonprofitbasis til fordel for offentligheden, eller (3) stiftelser, der opererer på nonprofitbasis til fordel for offentligheden.
  Hongkong
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechDonation, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være nonprofit-, ikke-statslige organisationer eller sammenslutninger, der er etableret med dokument eller på anden måde godkendt som velgørende hos Inland Revenue Department under afsnit 88 i Inland Revenue Ordinance.
  Ungarn
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos CivilTech, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Sammenslutninger (egyesületek), stiftelser (alapítványok) eller nonprofitvirksomheder (nonprofit gazdasági társaságok), der har fået status som offentligt velgørende af den relevante instans til virksomhedsregistrering og/eller registrerede civile begunstigede (regisztrált civil kedvezményezettek), der er anerkendt som kvalificerede til modtage 1 % af den betalte skat som defineret i sektion 4(1)(a) i lov CXXVI fra 1996.
  Indien
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos BigTech, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være registrerede foreninger, sammenslutninger eller virksomheder som beskrevet i sektion 8 (tidligere sektion 25) OG have en gyldig registrering under Foreign Contribution Regulations Act (FCRA).
  Indonesien
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Asia, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være: (1) Stiftelser (yayasan), som er godkendt som juridiske enheder af ministeriet for love og menneskerettigheder, (2) sammenslutninger, der er indregistreret som aktieselskaber (perkumpulan) og godkendt som juridiske enheder af ministeriet for love og menneskerettigheder, eller (3) samfundsorganisationer (organisasi kemasyarakatan), som er registreret hos indenrigsministeriet, den provinsielle guvernør eller de lokale myndigheder.
  Irland
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos ENCLUDEit, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være: (1) Godkendte instanser, der er autoriseret til skattefradrag på donationer, (2) velgørende organisationer, som er registreret hos CRA, (3) sportsinstanser med skattefritagelse eller (4) begrænsede virksomheder med garanti, der er registreret hos CRO og opererer på nonprofitbasis til fordel for offentligheden.
  Italien
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos SocialTechno, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være: (1) Sammenslutninger (associazioni), stiftelser (fondazioni) og sociale andelsselskaber (società cooperativi), der er registreret som nonprofitorganisationer for socialhjælp (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS), (2) internationale NGO'er (organizzazioni non governativa – ONG), som er registreret hos udenrigsministeriet for internationalt samarbejde, (3) religiøse organisationer (istituzioni religiose) eller (4) andre organisationer, der opererer på nonprofitbasis til fordel for offentligheden.
  Israel
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos Rashi Foundation, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være: (1) Offentlige institutioner, der er godkendt til skattefradrag, (2) foreninger med certifikat for korrekt administration, (3) foreninger, (4) almennyttige fonde med certifikat for korrekt administration, (5) almennyttige fonde, (6) offentlige fonde eller (7) religiøse fonde.
  Japan
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Japan, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være: (1) Specificerede nonprofitorganisationer (NPO'er), almennyttige selskaber (NPO 'er), der er godkendt af bystyret eller præfekturregeringen, (2) socialforsorgsselskaber, som er godkendt af bystyret, præfekturregeringen og/eller ministeriet for sundhed, arbejde og velfærd, (3) sammenslutninger eller stiftelser med almennyttige formål, der er godkendt af kommissionen for almennyttige formål, eller (4) almennyttige sammenslutninger (nonprofittype) i henhold til selskabsskatteloven.
  Kenya
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Kenya, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være: (1) Ikke-statslige organisationer, der er registreret (eller er fritaget for registrering) hos NGO-koordineringsbestyrelsen, (2) begrænsede virksomheder med garanti, som er registreret hos virksomhedsregistratoren, (3) foreninger, der er registreret (eller fritaget for registrering) hos foreningsregistratoren og opererer på nonprofitbasis til fordel for offentligheden, (4) trustfonde, som er registreret hos ministeriet for land, bolig og byudvikling, eller (5) lokalsamfundsbaserede organisationer, der er registreret hos ministeriet for arbejde og socialforsorg og opererer på nonprofitbasis til fordel for offentligheden.
  Sydkorea
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Korea, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal operere på nonprofit- og ikke-statslig basis til fordel for offentligheden og være kvalificerede til at modtage donationer, som kan trækkes fra i skat, herunder de følgende: Organisationer, der er registreret i overensstemmelse med Assistance for Non-Profit, Non-Governmental Organizations Act (비영리민간단체지원법), virksomheder til offentlige tjenester (공익법인), stiftelser til offentlig velgørenhed (공익법인), sociale kooperativer (사회적협동조합) og sociale kooperative sammenslutninger (사회적협동조합연합회) og organisationer med virksomheds- eller distriktslicenskoden "82" eller "80".
  Luxembourg
  • Organisationer skal være: (1) almennyttige organisationer, (2) nonprofitforeninger og -fonde, (3) organisationer med social påvirkning og en påvirkningsgrad på 100 % eller (4) internationale nonprofitorganisationer.
  Macao
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechDonation, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være: (1) Sammenslutninger (社團), der er registreret hos identifikationsservicebureauet (身份證明局) med en godkendt anmodning om tilskud fra socialforsorgsbureauet, bureauet for uddannelse og børne- og ungdomsanliggender eller bureauet for arbejdsanliggender.
  Malaysia
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Asia, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være: (1) Ikke-statslige organisationer og institutioner, der er kvalificeret til fradragsberettigede gaver, (2) velgørende trustfonde, (3) islamiske trustfonde, (4) begrænsede virksomheder under garanti, som opererer på nonprofitbasis til formål for offentligheden, og (5) foreninger, der opererer på nonprofitbasis til formål for offentligheden.
  Mexico
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos OSC Digital Cemefi, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være godkendt som "autoriserede donatmodtagere" (Donatarias Autorizadas), være registreret under loven om fremme af civile organisationers arbejde ("CLUNI"-organisationer), eller være private hjælpeinstitutioner (instituciones de asistencia privada – IAP) eller tilsvarende.
  Holland
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Nederland, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være nonprofit- eller ikke-statslige organisationer med skattefritagelsesstatus som offentlig velgørenhedsorganisation (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI) eller institution, der promoverer social velgørenhed (Sociaal Beland Behartigende Instelling – SBBI), stiftelser (stichtingen) eller sammenslutninger (verenigingen), der udfører offentlige velgørenhedsaktiviteter eller kirker eller andre religiøse organisationer (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).
  New Zealand
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup New Zealand, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være placeret i New Zealand eller Tokelau og være: (1) Velgørenhedsorganisationer, der er registreret i registret over velgørenhedsorganisationer, Charities Register, (2) modtagerorganisationer, som er godkendt af statsskattedirektoratet IRD (Inland Revenue Department), eller (3) nonprofitorganisationer, der godkendt til fritagelse for indkomstskat af IRD.
  Norge
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Norge, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være virksomheder (selskaper), stiftelser, sammenslutninger eller religiøse samfund (livssynssamfunn), som er kvalificerede til at modtage donationer, som kan trækkes fra i skat, i henhold til afsnit 6-50 i den norske skattelov (Lov om skatt av formue og inntekt (Skatteloven)); og/eller virksomheder, stiftelser, sammenslutninger eller religiøse samfund, der er registreret i frivillighedsregisteret (Frivillighetsregisteret).
  Filippinerne
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Asia, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være registreret hos Securities and Exchange Commission (SEC) og kunne specificere aktiefri, nonprofitstatus via officielle dokumenter, et certifikat for skattefritagelse, der er udstedt af Bureau of Internal Revenue (BIR) og/eller akkreditering fra Philippine Council for NGO Certification (PCNC).
  Polen
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos Technologie.org.pl, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være almennyttige organisationer (Organizacja Pożytku Publicznego), stiftelser eller sammenslutninger, der er registreret i det nationale domstolsregister (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS), som vedligeholdes af justitsministeriet.
  Puerto Rico
  • Organisationer skal godkendes af TechSoup.
  • Organisationer skal være placeret i Puerto Rico og være anerkendt af det amerikanske skattevæsen (Internal Revenue Service) som værende fritaget for føderal indkomstskat i henhold til afsnit 501(c)(3) i Internal Revenue Code (IRC).
  Rumænien
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos techsoup.ro, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være registreret som sammenslutninger, stiftelser, forbund eller religiøse foreninger og operere på nonprofitbasis til fordel for offentligheden.
  Rusland
  • Organisationer skal aktuelt være registreret hos InfoDonor, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være: (1) Ikke-kommercielle organisationer eller (2) internationale ikke-kommercielle organisationer.
  Serbien
  • Organisationer skal være berettiget til at modtage fradragsberettigede bidrag som beskrevet i artikel 15 i skatteloven om virksomhedsoverskud og/eller være andre organisationer (f.eks. stiftelser, sammenslutninger og fonde), der opererer på nonprofitbasis til formål for offentligheden.
  Singapore
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Asia, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være nonprofit- eller ikke-statslige organisationer, der er registreret hos Commissioner of Charities og/eller har statussen Institution of Public Character (IPC).
  Slovakiet
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Slovakia, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være nonprofitorganisationer, stiftelser eller investeringsfrie fonder, som er registreret hos indenrigsministeriet, civile sammenslutninger, der er registreret i det centrale register (bortset fra Odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie, Združenia s potvrdenou činnosťou og Živnostenské spoločenstvá), slovakisk Røde Kors eller juridiske enheder, der er etableret af kirker og religiøse organisationer.
  Slovenien
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Slovenija, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være nonprofit- eller ikke-statslige organisationer, der er registreret som sammenslutninger, stiftelser eller private institutter, som har licens til at udføre offentlige velgørenhedsservices, eller religiøse fællesskaber, der er registreret hos kulturministeriet.
  Sydafrika
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos SANGOTeCH, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være: (1) Almennyttige organisationer i henhold til paragraf 18A, (2) almennyttige organisationer, (3) nonprofitorganisationer, (4) nonprofitvirksomheder, der drives på en nonprofitbasis med almennyttige formål, eller (5) fonde, der drives på nonprofitbasis til fordel for offentligheden.
  Spanien
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos Ilunion Consultoría, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være: (1) Organisationer med almennyttig status, (2) organisationer, der fungerer som almennyttige enheder, eller (3) andre organisationer såsom sammenslutninger, sportsklubber/forbund, stiftelser, almennyttige andelsselskaber og religiøse enheder, som opererer på nonprofitbasis til fordel for offentligheden.
  Sverige
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Sverige, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal drives på nonprofitbasis med almennyttige formål som: (1) Foreninger, (2) fonde eller (3) religiøse fællesskaber.
  Schweiz
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos Stifter-helfen.ch, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal drives på nonprofitbasis med almennyttige formål som: (1) Fonde, (2) foreninger eller (3) selskaber med skattefritagelse.
  Taiwan
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Taiwan, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være nonprofit- eller ikke-statslige organisationer med et notarielt bekræftet certifikat som juridisk enhed og licenseret af en afdeling i den centrale regering eller lokale organisationer, der er licenseret af det relevante regionale by- eller amtsstyre.
  Thailand
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Asia, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være: (1) Organisationer med skattefritagelsesstatus fra det thailandske skattevæsen, (2) offentlige velgørenhedsorganisationer, der er certificeret af kontoret for den nationale velfærdskommission, eller (3) stiftelser eller sammenslutninger, som er registreret hos indenrigsministeriet, kulturministeriet eller den provinsielle guvernørs kontor.
  Tyrkiet
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Tyrkiye, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være sammenslutninger, der er registreret hos Directorate of Associations, eller stiftelser, der er registreret hos Directorate General of Foundations.
  Storbritannien 
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos tt-exchange, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være nonprofit- eller ikke-statslige organisationer med anerkendt velgørenhedsstatus på deres respektive beliggenhed:
   • England og Wales: Registreret hos Charity Commission for England and Wales og/eller registrereret hos HM Revenue & Customs (HMRC) som skattefritaget
   • Skotland: Registreret hos Office of the Scottish Charity Regulator (OSCR) og/eller registreret hos HM Revenue & Customs som skattefritaget
   • Nordirland: Registreret hos Charity Commission for Northern Ireland (CCNI) og/eller registreret hos HMRC som skattefritaget
   • Jersey: Organisationer skal være registreret som velgørende institutioner hos Jersey Charity Commissioner
   • Guernsey: Medlem af Association of Guernsey Charities
   • Isle of Man: Registreret hos Index of Registered Isle of Man Charities
   • Falklandsøerne: Registreret hos Charity Commission for England and Wales og/eller på listen over velgørenhedsorganisationer, der er godkendt af guvernøren og udgivet i Gazette.
  USA
  • Organisationer skal være anerkendt af IRS som skattefritagede 501(c)(3)-organisationer, der er oprettet til velgørende, uddannelsesmæssige, religiøse, litterære, videnskabelige eller andre skattefritagede formål. 
  • Skattemæssigt sponsorerede organisationer er ikke kvalificeret til Google til nonprofitorganisationer.
  • Organisationer, som f.eks. kirker, der automatisk anses for skattefritaget under gruppefritagelsen, skal stadig indhente anerkendelse om skattefritagelse fra 501(c)(3) fra IRS for at være kvalificeret til programmet Google til nonprofitorganisationer.
  • Organisationer skal godkendes af TechSoup.
  Vietnam
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Asia, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal have de relevante licenser og tilladelser som social hjælpeorganisation, velgørende fond (herunder private stiftelser), international NGO (INGO), sammenslutning eller videnskabelig og teknisk organisation (STO, Scientific and Technological Organization), der udfører velgørende aktiviteter.

Bemærk! Hvis dit land ikke er angivet på denne liste, er Google til nonprofitorganisationer endnu ikke lanceret i dit land. Nogle produkter er tilgængelige på begrænsede markeder. Se hele listen her.

 

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?