Retningslinjer for kvalifikation

Organisationer, der overholder følgende kriterier, er kvalificerede til at deltage i programmet Google til nonprofitorganisationer:

 1. Organisationer skal være registreret som velgørenhedsorganisationer i et af landene på listen nedenfor. Alle organisationer skal registreres hos den lokale TechSoup-partner i deres land og bekræftes som en nonprofitorganisation. Se landespecifikke oplysninger om kvalifikation nedenfor.
 2. Nonprofitorganisationer omfatter ikke følgende:
  • Offentlige enheder eller organisationer
  • Hospitaler eller sundhedsorganisationer
  • Skoler, akademiske institutioner og universiteter (velgørende dele af uddannelsesorganisationer er dog kvalificerede). Hvis du vil have flere oplysninger om Googles programmer for uddannelsesinstitutioner, skal du besøge Google for Education.
 3. Organisationer skal opfylde de angivne krav i deres land (klik på den nedadvendte blå pil for at se kravene i de enkelte lande): Australien
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos Connecting Up, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være: (1) DGR-godkendt (Deductible Gift Recipients) af Australian Taxation Office (ATO) eller angivet ved navn i skattelovgivningen; (2) velgørenhedsorganisationer registreret hos Australian Charities and Nonprofits Commission (ACNC); eller (3) nonprofitorganisationer, som er fritaget for indkomstskat ifølge ATO.
  • Organisationer skal være placeret i Australien eller en af følgende områder: Christmas Island, Cocosøerne (Keelingøerne) eller Norfolk Island.
  Argentina
  • Organisationerne skal være nonprofitsammenslutninger eller -stiftelser med skattefritagelsesstatus i henhold til loven om indkomstskat og være registreret hos Inspeccion General de Justicia (i Buenos Aires City) eller i Direccion Provencial de Persona Jurdicia (i provinser) og/eller andre civile sammenslutninger eller -stiftelser, der er bemyndiget til at fungere som juridiske personer og drives på nonprofitbasis med almennyttige formål. 
  Østrig
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos Stifter-helfen.at, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være stiftelser, registrerede sammenslutninger, velgørende virksomheder, kooperativer eller særlige enheder med et defineret formål inden for offentlig velgørenhed og have en af de følgende former: Koerperschaften des oeffentlichen Rechts, Verein, Stiftung öffentliches Recht, Stifung kirchliches Recht, treuhänderische Stiftung, gGmbH, gAG, gUG, gemeinnützige genossenschaften (gGen) eller Koerperschaft des öffentlichen Rechts (KdÖR). 
  Belgien
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos SOCIALware, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være nonprofitorganisationer (associations sans but lucratif – ASBL / vereniging zonder Winstgevend doel – VZW), internationale nonprofitorganisationer (associations internationales sans but lucratif – AISBL / internationale vereniging zonder zonder winstgevend doel – IVZW), private stiftelser (fondations privées / private stichting) eller stiftelser til offentlig nytte (fondations d’utilité publique / stichting van openbaar nut). 
  Botswana
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos SANGOTeCH, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være registrerede foreninger/nonprofitorganisationer (NPO'er, non-profit organizations), virksomheder, der udfører aktiviteter, der er beskrevet i afsnit 31 i Companies Act, 2007, inkl. ændringer, eller fonde, der opererer på nonprofitbasis til fordel for offentligheden.
  Brasilien
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Brazil, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være designeret som Civil Society Organizations for the Public Interest (OSCIP), have Federal Public Utility-status (UPF) og/eller være sammenslutninger, der arbejder på nonprofitbasis til fordel for offentligheden.
  Bulgarien
  • Organisationer skal aktuelt være registreret hos TechSoup Bulgarien, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være juridiske enheder, der arbejder på nonprofitbasis til fordel for offentligheden (юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност) og være registreret i Central Registry of Public Benefit Organizations, der opretholdes af justitsministeriet.
  Canada
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Canada, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være canadiske velgørenhedsorganisationer, som er registreret hos Canada Revenue Agency (CRA), canadiske føderale nonprofitorganisationer, som er registreret hos Industry Canada, eller provinsielle canadiske nonprofitorganisationer, som er registreret i deres respektive provinser eller territorier.
  Chile
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos CDI Chile, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være stiftelser eller virksomheder, som er registreret hos justitsministeriet og opererer som nonprofitorganisationer (herunder anerkendte samarbejdspartnere i National Youth Service – SENAME), lokalråd og lokale organisationer, som er registreret i deres respektive kommuner, samfundsorganisationer, eller indfødte samfund, som er registreret hos CONADI.
  Colombia
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos MAKAIA, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være registrerede nonprofitorganisationer, nonprofitvirksomheder eller stiftelser, der er kvalificerede til at modtage donationer, som kan trækkes fra i skat, i henhold til artikel 125.2 i den colombianske skattelov eller anerkendt som en nonprofitenhed af nationale eller lokale myndigheder og operere til fordel for offentligheden.
  Kroatien
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Balkans, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være defineret som stiftelser, fonde, religiøse fællesskaber eller sammenslutninger, der udfører aktiviteter til fordel for offentligheden som beskrevet i artikel 7, afsnit 7 i loven om overskudsskat fra 2004, inkl. ændringer.
  Tjekkiet
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Česká republika, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være registrerede sammenslutninger, institutter, stiftelser eller fonde eller juridiske enheder, der opererer på nonprofitbasis og er etableret af registrerede kirker eller religiøse organisationer.
  Danmark
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Danmark, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være foreninger, stiftelser, institutioner eller religiøse samfund, der er godkendt af skatteministeriet til at modtage donationer, som kan trækkes fra i skat, i henhold til afsnit 8 A og 12 (3) i lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), eller have regulativer, som specificerer, at organisationen opererer på nonprofitbasis til fordel for offentligheden.
  Finland
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Suomi, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være nonprofitorganisationer (rekisteröity yhdistys), stiftelser (säätiöt) eller religiøse samfund (uskonnollinen yhdyskunta), der er registreret hos National Board of Patents and Registrations.
  Frankrig
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos AdB Solidatech, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være nonprofit- eller ikke-statslige organisationer, der er etableret efter association loi 1901 eller fondation loi 1987 og registreret i "Journal Officiel des Associations" eller en anden fransk juridisk publikation.
  Tyskland
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos Stifter-helfen.de, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være sammenslutninger, stiftelser eller andre juridiske nonprofitenheder, der har status som offentligt velgørende (Gemeinnützigkeit), velgørende (Mildtaetigkeit) eller religiøse (Kirchliche) og/eller opererer på nonprofitbasis til fordel for offentligheden.
  Hongkong
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechDonation, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være nonprofit-, ikke-statslige organisationer eller sammenslutninger, der er etableret med dokument eller på anden måde godkendt som velgørende hos Inland Revenue Department under afsnit 88 i Inland Revenue Ordinance.
  Ungarn
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos CivilTech, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Sammenslutninger (egyesületek), stiftelser (alapítványok) eller nonprofitvirksomheder (nonprofit gazdasági társaságok), der har fået status som offentligt velgørende af den relevante instans til virksomhedsregistrering og/eller registrerede civile begunstigede (regisztrált civil kedvezményezettek), der er anerkendt som kvalificerede til modtage 1 % af den betalte skat som defineret i sektion 4(1)(a) i lov CXXVI fra 1996.
  Indien
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos BigTech, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Produkter, der leveres under programmet Google til nonprofitorganisationer, kan blive anset for at være udenlandske bidrag.  Nonprofitorganisationer skal derfor overholde bestemmelserne i loven om udenlandske bidrag (FCRA, Foreign Contribution Regulation Act).
  Indonesien
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Asia, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være stiftelser (Yayasan) eller sammenslutninger (Perkumpulan), der er godkendt som juridiske enheder af Ministry of Law and Human Rights eller samfundsorganisationer (organisasi kemasyarakatan), der er registreret hos Ministry of Home Affairs, provinsielle guvernører eller lokale myndigheder.
  Irland
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos ENCLUDEit, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være registereret hos Charities Regulator Authority (CRA), have skattefritagelse for sport og spil fra Office of the Revenue Commissioners eller være en begrænset virksomhed med garanti eller en anden organisation, der opererer på nonprofitbasis til fordel for offentligheden.
  Italien
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos SocialTechno, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være registrerede italienske kontorer for ikke-statslige organisationer (organizzazioni non governativa – ONG), sammenslutninger (associazioni), stiftelser (fondazioni) eller sociale kooperativer (società cooperative), der er registreret som nonprofitorganisationer til social velgørenhed (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS), registrerede religiøse organisationer (istituzioni religiose); eller andre organisationer, der opererer på nonprofitbasis til fordel for offentligheden, herunder sammenslutninger, stiftelser; organisationer til social promovering (associazioni di promozione sociale); sociale kooperativer (società cooperative) eller konsortier (consorzi) for alle de ovennævnte organisationer.
  Israel.
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos NPTech, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
   Organisationer skal være offentlige institutioner, der er kvalificerede til skattefordele i henhold til artikel 46(a) i Income Tax Ordinance og/eller til skattefritagelse i hendhold til artikel 9(2)(b) i Income Tax Ordinance, hvilket kan omfatte registrerede sammenslutninger, stiftelser til offentlig velgørenhed, virksomheder til offentlig velgørenhed, offentlige fonde og religiøse fonde.
  Japan
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Japan, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være: (1) nonprofitorganisationer (Specified Nonprofit Activity Corporations) godkendt af præfekturregeringen eller kabinetsekretariatet; (2) socialforsorgsselskaber registreret hos præfekturregeringen og/eller ministeriet for sundhed, arbejde og velfærd; (3) foreninger eller fonde med almennyttige formål godkendt af kommissionen for almennyttige formål; eller (4) almennyttige foreninger (nonprofittype), som driver forretning på nonprofitbasis til fordel for offentligheden.
  Kenya
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Kenya, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være ikke-statslige organisationer (NGO'er, non-governmental organizations) eller offentlige velgørenhedsorganisationer (PBO'er, public benefit organizations), der er registreret (eller fritaget for registrering) hos NGO Coordination Board, begrænsede virksomheder med garanti, der er registreret hos Registrar of Companies og stiftet til formål, der er angivet i afsnit 21 i kapitel 486 i Companies Act, og opererer på nonprofitbasis til fordel for offentligheden, foreninger, der er registreret (eller fritaget for registrering) hos Registrar of Societies og opererer på nonprofitbasis til fordel for offentligheden, sammenslutninger, der er registreret og stiftet til formål, der er angivet i afsnit 3(1) i kapitel 164 i Trustees (Perpetual Succession) Act, foreninger, der er registreret (eller fritaget for registrering) hos Registrar of Societies og opererer på nonprofitbasis til fordel for offentligheden eller lokale organisationer (CBO'er, community based organizations), der er registreret som selvhjælpsgrupper/-projekter (Harambee) hos regionale kontorer hos Ministry of Labour, Social Security and Services og opererer på nonprofitbasis til fordel for offentligheden.
  Sydkorea
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Korea, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal operere på nonprofit- og ikke-statslig basis til fordel for offentligheden og være kvalificerede til at modtage donationer, som kan trækkes fra i skat, herunder de følgende: Organisationer, der er registreret i overensstemmelse med Assistance for Non-Profit, Non-Governmental Organizations Act (비영리민간단체지원법), virksomheder til offentlige tjenester (공익법인), stiftelser til offentlig velgørenhed (공익법인), sociale kooperativer (사회적협동조합) og sociale kooperative sammenslutninger (사회적협동조합연합회) og organisationer med virksomheds- eller distriktslicenskoden "82" eller "80".
  Luxembourg
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos SOCIALware, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være registrerede nonprofitsammenslutninger (associations sans but lucratif – ASBL) eller stiftelser (fondations).
  Macao
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechDonation, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være sammenslutninger (社團), der er registreret hos Identification Services Bureau (身份證明局) med en godkendt anmodning om tilskud fra Social Welfare Bureau, Education and Youth Affairs Bureau eller Labor Affairs Bureau og/eller have officielle dokumenter, der indikerer, at de opererer på nonprofitbasis til fordel for offentligheden.
  Malaysia
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Asia, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være ikke-statslige organisationer eller institutioner, der er kvalificerede til gaver, der kan trækkes fra i skat, i henhold til Inland Revenue Board of Malaysia (Lembaga Hasil Dalam Negeri – LHDM) og sektion 44(6) og 44(7) i Income Tax Act (ITA) 1967, organisationer, (i) der er inkorporeret som foreninger eller begrænsede virksomheder under garanti (hos Registrar of Societies eller Registrar of Companies) eller under en lov fra parlamentet, (ii) der opererer på nonprofitbasis til fordel for offentligheden, og (iii) er godkendt af en anerkendt autoritet (hvis relevant).
  Mexico
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos OSC Digital Cemefi, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være godkendt som "autoriserede donatmodtagere" (Donatarias Autorizadas), være registreret under loven om fremme af civile organisationers arbejde ("CLUNI"-organisationer), eller være private hjælpeinstitutioner (instituciones de asistencia privada – IAP) eller tilsvarende.
  Holland
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Nederland, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være nonprofit- eller ikke-statslige organisationer med skattefritagelsesstatus som offentlig velgørenhedsorganisation (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI) eller institution, der promoverer social velgørenhed (Sociaal Beland Behartigende Instelling – SBBI), stiftelser (stichtingen) eller sammenslutninger (verenigingen), der udfører offentlige velgørenhedsaktiviteter eller kirker eller andre religiøse organisationer (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).
  New Zealand
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup New Zealand, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være nonprofit- eller ikke-statslige organisationer, der er angivet på Charities Commission Register.
  Norge
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Norge, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være virksomheder (selskaper), stiftelser, sammenslutninger eller religiøse samfund (livssynssamfunn), som er kvalificerede til at modtage donationer, som kan trækkes fra i skat, i henhold til afsnit 6-50 i den norske skattelov (Lov om skatt av formue og inntekt (Skatteloven)); og/eller virksomheder, stiftelser, sammenslutninger eller religiøse samfund, der er registreret i frivillighedsregisteret (Frivillighetsregisteret).
  Filippinerne
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Asia, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være registreret hos Securities and Exchange Commission (SEC) og kunne specificere aktiefri, nonprofitstatus via officielle dokumenter, et certifikat for skattefritagelse, der er udstedt af Bureau of Internal Revenue (BIR) og/eller akkreditering fra Philippine Council for NGO Certification (PCNC).
  Polen
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos Technologie.org.pl, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være offentlige velgørenhedsorganisationer (Organizacja Pożytku Publicznego), stiftelser eller sammenslutninger, der er registreret i National Court Register (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS), som vedligeholdes af justitsministeriet.
  Rumænien
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos techsoup.ro, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være registreret som sammenslutninger, stiftelser, forbund eller religiøse foreninger og operere på nonprofitbasis til fordel for offentligheden.
  Rusland
  • Organisationer skal aktuelt være registreret hos InfoDonor, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være registreret hos justitsministeriet eller eller dettes regionale afdelinger som nonprofit-, ikke-statslige organisationer eller ikke-kommercielle organisationer (NCO'er, non-commercial organizations), herunder stiftelser, institutioner, ikke-kommercielle partnerskaber, uafhængige ikke-kommercielle organisationer, sammenslutninger af juridiske enheder eller offentlige sammenslutninger.
  Serbien
  • Organisationer skal være registrerede sammenslutninger eller stiftelser, der er stiftet under artikel 15(1) i Legal Entity Profit Tax Law.
  Singapore
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Asia, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være nonprofit- eller ikke-statslige organisationer, der er registreret hos Commissioner of Charities og/eller har statussen Institution of Public Character (IPC).
  Slovakiet
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Slovakia, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være nonprofitorganisationer, stiftelser eller investeringsfrie fonder, som er registreret hos indenrigsministeriet, civile sammenslutninger, der er registreret i det centrale register (bortset fra Odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie, Združenia s potvrdenou činnosťou og Živnostenské spoločenstvá), slovakisk Røde Kors eller juridiske enheder, der er etableret af kirker og religiøse organisationer.
  Slovenien
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Slovenija, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være nonprofit- eller ikke-statslige organisationer, der er registreret som sammenslutninger, stiftelser eller private institutter, der har licens til at udføre offentlige velgørenhedstjenester, eller religiøse samfund, der er registreret hos kulturministeriet.
  Sydafrika
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos SANGOTeCH, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal have statussen Public Benefit Organisation (PBO), som udstedes af South African Revenue Service (SARS), være nonprofitorganisationer (NPO'er, Non-Profit Organisations), som er registreret hos Directorate of Nonprofit Organisations eller være nonprofitvirksomheder (NPC'er, Non-Profit Companies), der er registreret hos Companies and Intellectual Property Commission, hvis ledende dokumenter indikerer, at de opererer på nonprofitbasis til fordel for offentligheden.
  Spanien
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos Ilunion Consultoría, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være sammenslutninger, stiftelser eller kooperativer med skattefradrag, der er registreret hos indenrigsministeriet eller ministeriet for kultur, uddannelse og sport.
  Sverige
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Sverige, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være sammenslutninger, stiftelser eller religiøse samfund, der er kvalificerede til fritagelse fra indkomstskat i overensstemmelse med kapitel 7 i loven for indkomstskat og/eller opererer på nonprofitbasis til fordel for offentligheden.
  Schweiz
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos Stifter-helfen.ch, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være stiftelser, registrerede sammenslutninger, velgørenhedsvirksomheder, kooperativer eller særlige enheder, der har et defineret formål inden for offentlig velgørenhed og have en af disse former: Genossenschaft, Verein, Stiftung öffentliches Recht, Stiftung kirchliches Recht, treuhänderische Stiftung, gGmbH, gAG, gUG eller Koerperschaft des öffentlichen Rechts (KdÖR). 
  Taiwan
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Taiwan, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være nonprofit- eller ikke-statslige organisationer med et notarielt bekræftet certifikat som juridisk enhed og licenseret af en afdeling i den centrale regering eller lokale organisationer, der er licenseret af det relevante regionale by- eller amtsstyre.
  Thailand
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Asia, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal have skattefritagelsesstatus, som er udstedt af Thailand Revenue Department, være offentlige velgørenhedsorganisationer, der er certificeret af Office of the National Commission of Social Welfare, eller være stiftelser eller sammenslutninger, der er registreret hos Ministry of Interior, Ministry of Culture eller den relevante provinsielle guvernørs kontor.
  Tyrkiet
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Tyrkiye, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være sammenslutninger, der er registreret hos Directorate of Associations, eller stiftelser, der er registreret hos Directorate General of Foundations.
  Storbritannien 
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos tt-exchange, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal være nonprofit- eller ikke-statslige organisationer med anerkendt velgørenhedsstatus på deres respektive beliggenhed:
   • England og Wales: Registreret hos Charity Commission for England and Wales og/eller registrereret hos HM Revenue & Customs (HMRC) som skattefritaget
   • Skotland: Registreret hos Office of the Scottish Charity Regulator (OSCR) og/eller registreret hos HM Revenue & Customs som skattefritaget
   • Nordirland: Registreret hos Charity Commission for Northern Ireland (CCNI) og/eller registreret hos HMRC som skattefritaget
   • Jersey: Medlem af Association of Jersey Charities
   • Guernsey: Medlem af Association of Guernsey Charities
   • Isle of Man: Registreret hos Index of Registered Isle of Man Charities
   • Falklandsøerne: Registreret hos Charity Commission for England and Wales og/eller på listen over velgørenhedsorganisationer, der er godkendt af guvernøren og udgivet i Gazette.
  USA
  • Organisationer skal være anerkendt af IRS som skattefritagede 501(c)(3)-organisationer, der er oprettet til velgørende, uddannelsesmæssige, religiøse, litterære, videnskabelige eller andre skattefritagede formål. 
  • Skattemæssigt sponsorerede organisationer er ikke kvalificeret til Google til nonprofitorganisationer.
  • Organisationer, som f.eks. kirker, der automatisk anses for skattefritaget under gruppefritagelsen, skal stadig indhente anerkendelse om skattefritagelse fra 501(c)(3) fra IRS for at være kvalificeret til programmet Google til nonprofitorganisationer.
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup
  Vietnam
  • Organisationer skal i øjeblikket være registreret hos TechSoup Asia, der er TechSoup Globals regionale afdeling.
  • Organisationer skal have de relevante licenser og tilladelser som social hjælpeorganisation, velgørende fond (herunder private stiftelser), international NGO (INGO), sammenslutning eller videnskabelig og teknisk organisation (STO, Scientific and Technological Organization), der udfører velgørende aktiviteter.

Bemærk! Hvis du ikke kan se dit land på listen her, er programmet endnu ikke blevet lanceret i dit land. Nogle produkter er tilgængelige på begrænsede markeder. Se hele listen her.

Google forbeholder sig retten til når som helst og af en hvilken som helst årsag at imødekomme eller afvise en organisations ansøgning samt til når som helst at føje til eller ændre i disse retningslinjer for kvalificering. Udvælgelser sker efter Googles eget skøn og vurderes ikke eksternt.

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?