Podmínky účasti

Organizace, která chce účet Google pro neziskové organizace, musí splnit tyto podmínky:

 1. Musí být zaregistrována jako charitativní organizace v některé z níže uvedených zemí. Všechny organizace musejí být ověřeny jako neziskové u organizace TechSoup nebo jejího místního partnera
 2. Musí splňovat požadavky pro zemi, ve které působí. Některé země mají další požadavky na způsobilost. V seznamu níže najděte svou zemi a podívejte se na další požadavky.
 3. Musí odsouhlasit smluvní podmínky programu Google pro neziskové organizace.

Organizace nesplňuje podmínky účasti v programu Google pro neziskové organizace, pokud se jedná o:

 • státní subjekt či organizaci,
 • nemocnici nebo organizaci poskytující zdravotní péči (charitativní pobočky nebo nadace přidružené k organizacím poskytujícím zdravotní péči se zapojit mohou),
 • školu, akademickou instituci či univerzitu (dobročinné sekce vzdělávacích organizací se zapojit mohou). Další informace o programech společnosti Google pro vzdělávací instituce naleznete na stránkách Google for Education.

 

Požadavky platné v jednotlivých zemích

Poznámka: Pokud zde vaše země není uvedena, program Google pro neziskové organizace jsme ve vaší zemi dosud nespustili.

 

Argentina

 • Organizace musejí být občanská nezisková sdružení nebo nadace, které jsou podle zákona o daních z příjmů osvobozené od daně a jsou zaregistrovány u úřadu Inspección General de Justicia (v Buenos Aires) nebo Dirección Provencial de Personas Jurdicias (v provinciích), nebo jiná občanská sdružení či nadace, které jsou oprávněny vystupovat jako právnické osoby a jsou provozovány na neziskové bázi pro veřejně prospěšnou činnost.

Austrálie

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace Connecting Up, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Organizace musejí být: (1) příjemci odpočitatelných darů (DGR) schválení úřadem Australian Taxation Office (ATO) nebo jmenovitě uvedení v daňových právních předpisech, (2) dobročinné organizace zaregistrované u komise Australian Charities and Nonprofits Commission (ACNC) nebo (3) neziskové organizace osvobozené od daně z příjmů podle definice úřadu ATO.
 • Organizace musejí sídlit v Austrálii nebo na jednom z těchto území: Vánoční ostrov, Kokosové (Keelingovy) ostrovy nebo Norfolk.

Rakousko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace Stifter-helfen.at, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o (1) nadace a fondy (stiftungen und des fonds); (2) asociace (vereine); (3) korporace (gemeinnützige gesellschaften mit beschränkter Haftung – gGmbH; nebo körperschaften des öffentlichen Rechts – KdÖR); (4) náboženské organizace (religionsgemeinschaften) nebo (5) nevládní mezinárodní organizace (nichtstaatliche internationale organisationen).

Belgie

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace SOCIALware, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o nezisková sdružení (associations sans but lucratif – ASBL / vereniging zonder Winstgevend doel – VZW), mezinárodní nezisková sdružení (associations internationales sans but lucratif – AISBL / internationale vereniging zonder winstgevend doel – IVZW), soukromé nadace (fondations privées / private stichting) nebo veřejně prospěšné nadace (fondations d’utilité publique / stichting van openbaar nut). 

Bosna a Hercegovina

 • Organizace musejí být registrovány u organizace TechSoup Bosnia and Herzegovina, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady v Bosně a Hercegovině nebo v Republice srbské jako: (1) veřejně prospěšné organizace, (2) další sdružení a nadace působící na neziskové bázi ve veřejném zájmu nebo (3) náboženské organizace.

Botswana

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace SANGOTeCH, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) sdružení, (2) společnosti s ručením omezeným nebo (3) trustové fondy, které na neziskové bázi provozují veřejně prospěšnou činnost.

Brazílie

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Brazil, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Organizace musejí být označeny jako obecně prospěšné občanské organizace (OSCIP), mít status federálního veřejně prospěšného podniku (UPF) nebo být veřejně prospěšná sdružení fungující na neziskové bázi.

Bulharsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Bulgaria, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Organizace musí být neziskové právnické osoby (NPLE).

Kanada

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Canada, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o (1) charitativní organizaci, (2) neziskovou organizaci, která působí na neziskové bázi ve veřejném zájmu a je osvobozena od daní, (3) federální neziskovou korporaci nebo (4) provinční neziskovou organizaci.

Chile

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace CDI Chile, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o nadace nebo sdružení zaregistrovaná u Ministerstva spravedlnosti fungující jako neziskové instituce (včetně akreditovaných spolupracovníků Národní služby pro mládež – SENAME), občanské rady a komunitní organizace registrované u příslušných obcí, komunitní organizace nebo komunity původních obyvatel registrované u úřadu CONADI.

Kolumbie

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace MAKAIA, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o (1) neziskové organizace působící na neziskové bázi ve veřejném zájmu nebo (2) náboženské organizace.

Chorvatsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Balkans, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace registrované jako veřejně prospěšné nadace, fondy, náboženské komunity nebo sdružení, jak je uvedeno v článku 7, odstavci 7 zákona o dani ze zisku z roku 2004 ve znění pozdějších předpisů.

Kypr

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Cyprus, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) schválené charitativní organizace (εγκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα) nebo jiné organizace působící na neziskové bázi ve veřejném zájmu, včetně (2) asociací/sdružení (σωματείων) a nadací/spolků (ιδρυμάτων), a (3) mezinárodní nevládní organizace.

Česko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Česká republika, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o: (1) spolky, (2) ústavy, (3) poskytovatele sociálních služeb registrované u Ministerstva práce a sociálních věcí a u Ministerstva spravedlnosti, (4) nadace, (5) nadační fondy, (6) obecně prospěšné společnosti nebo (7) církevní organizace zaregistrované u Ministerstva kultury. Pokud není uvedeno jinak, jsou organizace registrovány u Ministerstva spravedlnosti.

Dánsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Danmark, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o sdružení (foreninger), nadace (stiftelser), instituce (institutioner) nebo náboženské komunity (religiøse samfund) schválené Ministerstvem daní k přijímání darů odečitatelných z daní podle odstavce 8 A a paragrafu 3 odstavce 12 zákona o výměru daně z příjmu, případně musí mít organizace zavedeny směrnice nařizující, že se jedná o veřejně prospěšnou neziskovou organizaci.

Ekvádor

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Ecuador, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) nadace (fundaciones) a nezisková sdružení (corporaciones sin fines de lucro) nebo (2) náboženské organizace (organizaciones religiosas).

Estonsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Estonia, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Organizace musí být zaregistrovány u ministerstva spravedlnosti a musí se jednat o: (1) organizace působící ve veřejném zájmu, jak stanoví daňová a celní rada, (2) nezisková sdružení, (3) nadace nebo (4) náboženská sdružení nebo náboženské společnosti.

Finsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Suomi, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Organizace musejí sídlit ve Finsku a musí se jednat o (1) neziskové asociace (rekisteröity yhdistys), (2) nadace (säätiöt) nebo (3) náboženské komunity (uskonnollinen yhdyskunta).

Francie

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace AdB Solidatech, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o neziskové nebo nevládní organizace zřizované podle zákona o sdruženích (association loi) z roku 1901, zákona o nadacích (fondation loi) z roku 1987, místního občanského zákoníku nebo zákona o nadačních fondech (fonds de dotation loi 2008-776) a registrované v rejstříku „Journal Officiel des Associations“ nebo v jiné francouzské sbírce předpisů či veřejném rejstříku.

Německo

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace Stifter-helfen.de, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o (1) společnosti s daňovými výhodami, (2) sdružení působící na neziskové bázi ve veřejném zájmu nebo (3) nadace působící na neziskové bázi ve veřejném zájmu.

Ghana

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Ghana, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o nevládní organizace (NGO) včetně náboženských organizací, které jsou uznány Ministerstvem sociálních věcí, společnosti s ručením omezeným registrované u Odboru generálního tajemníka (RGD) a působící na neziskové bázi ve veřejném zájmu nebo nadace založené pro účely uvedené v paragrafu 1 článku 1 zákona o nadacích z roku 1962.

Řecko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Greece, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) veřejně prospěšné nadace (κοινωφελη ιδρυματα), (2) charitativní organizace (φιλανθρωπικών σωματείων), (3) organizace, nadace nebo občanské neziskové společnosti, které na neziskové bázi provozují veřejně prospěšnou činnost, (4) církevní a náboženské komunity (εκκλησιαστικές και θρησκευτικές κοινότητες).

Hongkong

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechDonation, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o neziskové nevládní organizace nebo nadace založené právní listinou nebo jiným způsobem a schválené jako charitativní organizace místním daňovým odborem podle článku 88 místního fiskálního zákona.

Maďarsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace CivilTech, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o sdružení (egyesületek), nadace (alapítványok) nebo neziskové organizace (nonprofit gazdasági társaságok), kterým byl kompetentním soudem na registraci společností udělen status veřejně prospěšné organizace, případně o registrované občanské dobročinné společnosti (regisztrált civil kedvezményezettek), které mají schváleno dostávat 1 % ze zaplacených daní, jak je uvedeno v § 4, odst. 1 písm. a) zákona CXXVI z roku 1996.

Island

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Iceland, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) nevládní organizace ( félagasamtök ), (2) soukromé nadace se schválenými stanovami ( sjálfseignastofnanir með staðfesta skipulagsskrá ) nebo (3) náboženské nebo filozofické organizace (trúfélög og lífsskoðunarfélög).

Indie

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace BigTech, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o registrované společnosti, nadace nebo společnosti definované v odstavci 8 (dříve v odstavci 25), které jsou zároveň držiteli platné registrace podle zákona o předpisech pro zahraniční dary (FCRA).

Indonésie

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Asia, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o (1) nadace (yayasan), které Ministerstvo spravedlnosti a lidských práv schválilo jako právní subjekty, (2) sdružení (perkumpulan), které Ministerstvo spravedlnosti a lidských práv schválilo jako právní subjekty, nebo (3) společenské organizace (organisasi kemasyarakatan) registrované u Ministerstva vnitra, guvernéra provincie nebo místních úřadů.

Irsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace ENCLUDEit, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o: (1) schválené subjekty s oprávněním k daňovému zvýhodnění darů, (2) dobročinné organizace registrované u úřadu CRA, (3) sportovní subjekty osvobozené od daní nebo (4) společnosti s ručením omezeným (company limited by guarantee) registrované u úřadu CRO, které na neziskové bázi vykonávají veřejně prospěšnou činnost.

Itálie

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace SocialTechno, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o: (1) sdružení (associazioni), nadace (fondazioni) společenská družstva (società cooperativi) registrovaná jako obecně prospěšné neziskové organizace (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS), (2) mezinárodní nevládní organizace (organizzazioni non governativa – ONG) registrované u Ministerstva zahraničí a mezinárodní spolupráce, (3) náboženské organizace (istituzioni religiose) nebo (4) jiné organizace, které na neziskové bázi provozují veřejně prospěšnou činnost.

Izrael

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace Rashi Foundation, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o: (1) veřejné instituce schválené pro daňové odpočty, (2) sdružení s osvědčením o řádném řízení, (3) sdružení, (4) veřejně prospěšné nadace s osvědčením o řádném řízení, (5) veřejně prospěšné nadace, (6) veřejné fondy nebo (7) náboženské fondy.

Japonsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Japan, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o: (1) neziskové organizace certifikované městskou nebo prefekturní správou, (2) veřejně prospěšné společnosti schválené městskou či prefekturní správou nebo Ministerstvem zdravotnictví, práce a sociálních věcí, (3) veřejně prospěšná sdružení nebo nadace autorizované Komisí pro veřejné zájmy nebo (4) obecná sdružení neziskového typu podle zákona A o zdanění společností.

Keňa

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Kenya, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o: (1) nevládní organizace registrované (nebo osvobozené od registrace) u výboru pro registraci nevládních organizací (NGO Coordination Board), (2) společnosti s ručením omezeným (company limited by guarantee) registrované v rejstříku společností (Registrar of Companies), (3) spolky registrované (nebo osvobozené od registrace) v rejstříku spolků (Registrar of Societies), které na neziskové bázi provozují veřejně prospěšnou činnost, (4) fondy registrované u Ministerstva pro půdu, bydlení a urbanistický rozvoj nebo (5) komunitní organizace registrované u Ministerstva práce a sociálních věcí, které na neziskové bázi provozují veřejně prospěšnou činnost.

Jižní Korea

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Korea, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o veřejně prospěšné neziskové a nevládní organizace oprávněné k přijímání darů odečitatelných z daní, včetně těchto typů organizací: organizace registrované v souladu se zákonem o podpoře neziskových nevládních organizací (비영리민간단체지원법), obecně prospěšné společnosti (공익법인), nadace pro sociální péči (공익법인), společenská sdružení (사회적협동조합), sdružení sociálních družstev (사회적협동조합연합회) a organizace, které mají firemní nebo okresní licenční kód 82 nebo 80.

Lotyšsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Latvia, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí být zaregistrovány u příslušných státních úřadů jako: (1) veřejně prospěšné organizace (sabiedriskā labuma organizācijas), (2) sdružení (biedrību) a nadace (nodibinājumu) nebo (3) náboženské organizace.

Litva

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Lithuania, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o charitativní a podpůrné fondy, sdružení a nevládní veřejné instituce, které od Centra registrů získaly status příjemců podpory (paramos gavejo statusas). Veřejné instituce spravované státními orgány nejsou způsobilé.

Lucembursko

 • Organizace musí být: (1) veřejně prospěšná organizace, (2) neziskové sdružení nebo nadace; 3) společnost se sociálním dopadem se 100% podílem na dopad nebo (4) mezinárodní nezisková organizace.

Macau

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechDonation, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o (1) sdružení (社團) registrovaná u Odboru identifikačních služeb (身份證明局), jejichž žádost o podporu schválil Odbor sociální péče, Odbor vzdělávání a záležitostí mládeže nebo Odbor práce.

Malajsie

 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) neziskové organizace a instituce splňující podmínky pro daňově odpočitatelné dary, (2) charitativní fondy, (3) sdružení mladých, (4) sdružení, která na neziskové bázi provozují veřejně prospěšnou činnost, (5) společnosti s ručením omezeným (company limited by guarantee), které na neziskové bázi provozují veřejně prospěšnou činnost, (6) islámské nadační fondy nebo (7) mešity.

Malta

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Malta, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) dobročinné organizace nebo neziskové kluby osvobozené od daně nebo (2) dobrovolnické organizace.

Mexiko

 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) schválení příjemci, (2) organizace CLUNI, (3) jiné soukromé dobročinné nebo asistenční organizace, které na neziskové bázi provozují veřejně prospěšnou činnost, nebo (4) náboženské spolky.

Nizozemsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Nederland, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o neziskové nebo nevládní organizace osvobozené od daně coby veřejně prospěšné organizace (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI) nebo instituce podporující sociální zabezpečení (Sociaal Beland Behartigende Instelling – SBBI), případně nadace (stichtingen) nebo sdružení (verenigingen) zaměřená na veřejně prospěšné činnosti nebo církve či jiné náboženské organizace (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).

Nový Zéland

 • Organizace musejí být registrovány u organizace TechSoup New Zealand, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) charitativní organizace, (2) organizace přijímající dary nebo (3) neziskové organizace s daňovou úlevou.

Nigérie

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Nigeria, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o nadace, orgány nebo instituce evidované v rámci pátého dodatku zákona o dani z příjmu společností (CITA) nebo zapojené do aktivit uvedených v novele pátého dodatku a schválené federálním daňovým úřadem (FIRS) k přijímání darů odečitatelných z daní. (Poznámka: Ačkoli od daní mohou být osvobozeny různé právní formy společností, do programu se mohou zapojit pouze sdružení s registrovanými správci majetku a společnosti s ručeným omezeným.)

Norsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Norge, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o společnosti (selskaper), nadace (stiftelser), sdružení (sammenslutninger) nebo náboženské komunity (livssynssamfunn), u kterých byly schváleny dary odečitatelné z daní podle § 6-50 norského daňového zákona (Lov om skatt av formue og inntekt – Skatteloven), případně společnosti, nadace, sdružení nebo náboženské komunity registrované v rejstříku dobrovolníků (Frivillighetsregisteret).

Pákistán

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Pakistan, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) schválené neziskové organizace (NPO); (2) charitativní nebo nezisková sdružení (společnosti uvedené v oddílu 42), (3) asociace, (4) dobrovolnické sociální agentury nebo (5) mezinárodní nevládní organizace (INGO).

Peru

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Peru, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o sdružení nebo nadace způsobilé k příjmu darů odečitatelných z daní podle článku 37(x) zákona o dani z příjmů.

Filipíny

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Asia, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace registrované u Komise pro burzu a cenné papíry (SEC), které se mohou prokázat statusem neakciové neziskové organizace uvedeným v ustavujících dokumentech, certifikátem o osvobození od daně vydaným u Odboru vnitřního příjmu z daní (BIR) nebo akreditací od Filipínské rady pro certifikaci nevládních organizací (PCNC).

Polsko

 • Organizace musejí být registrovány u organizace Technologie.org.pl, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o veřejně prospěšné organizace (Organizacja Pożytku Publicznego), nadace nebo sdružení registrovaná v Národním soudním registru (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS), který je spravován Ministerstvem spravedlnosti.

Portugalsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Portugal, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o: (1) právnické osoby veřejného subjektu, (2) soukromé instituce sociální solidarity, (3) nevládní organizace, (4) náboženské organizace nebo (5) nevládní organizace pro rozvojovou spolupráci.

Portoriko

 • Organizace musejí být ověřeny organizací TechSoup.
 • Organizace musí mít sídlo v Portoriku a musí jí být americkým úřadem IRS (Internal Revenue Service) uznána výjimka z federální daně z příjmu na základě § 501 písm. c) bodu 3 daňového zákona IRC (Internal Revenue Code).

Rumunsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace techsoup.ro, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Organizace musejí být registrovány jako sdružení, nadace, federace nebo náboženské spolky a fungovat jako veřejně prospěšné na neziskové bázi.

Rusko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TeploDigital, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o (1) nekomerční organizace nebo (2) mezinárodní nekomerční organizace.

Srbsko

 • Organizace musejí splňovat podmínky přijímání daňově odečitatelných příspěvků podle článku 15 zákona o dani ze zisku společností nebo (jako jsou například nadace, sdružení a fondy), které na neziskové bázi provozují veřejně prospěšnou činnost.

Singapur

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Asia, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o neziskové nebo nevládní organizace registrované u komisaře charitativních organizací nebo se statusem veřejné instituce (IPC).

Slovensko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Slovakia, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o neziskové organizace, nadace nebo neinvestiční fondy registrované u Ministerstva vnitra, občanská sdružení registrovaná v Centrálním registru (s výjimkou těchto: Odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie, Združenia s potvrdenou činnosťou a Živnostenské spoločenstvá), Slovenský Červený kříž nebo právní subjekty zřizované církvemi a náboženskými organizacemi.

Slovinsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Slovenija, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o neziskové nebo nevládní organizace ustanovené jako sdružení, nadace nebo soukromé ústavy licencované k provozování veřejně prospěšných služeb, případně o náboženské komunity registrované u Ministerstva kultury.

Jihoafrická republika

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace SANGOTeCH, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o: (1) veřejně prospěšné organizace definované podle paragrafu 18A zákona o dani z příjmů, (2) veřejně prospěšné organizace, (3) neziskové organizace, (4) neziskové subjekty provozující na neziskové bázi veřejně prospěšnou činnost nebo (5) fondy provozující na neziskové bázi veřejně prospěšnou činnost.

Španělsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace Ilunion Consultoría, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o: (1) organizace se stavem veřejně prospěšného subjektu, (2) organizace, které jsou neziskovými subjekty nebo (3) jiné organizace, jako jsou sdružení, sportovní kluby či federace, nadace, neziskové spolky a náboženské subjekty provozující na neziskové bázi veřejně prospěšnou činnost.

Švédsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Sverige, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace působící na neziskové bázi ve veřejném zájmu jakožto (1) sdružení, (2) nadace nebo (3) náboženské komunity.

Švýcarsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace Stifter-helfen.ch, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace působící na neziskové bázi ve veřejném prospěchu jakožto (1) nadace, (2) sdružení nebo (3) společnosti s daňovými úlevami.

Tchaj-wan

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Taiwan, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o neziskové nebo nevládní organizace, které vlastní notářsky ověřený certifikát o právním subjektu a mají licenci od odboru centrální vlády, případně o místní organizace s licencí od příslušného oblastního městského nebo okresní úřadu státní správy.

Tanzanie

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Tanzania, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o nevládní organizace (NGO) registrované podle zákona o nevládních organizacích z roku 2002, případně o náboženské organizace registrované podle zákona o sdruženích ve znění pozdějších předpisů.

Thajsko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Asia, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) organizace s daňovou úlevou, (2) veřejně prospěšné organizace, (3) nadace či asociace nebo (4) zahraniční neziskové organizace.

Turecko

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Turkiye, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o organizace zaregistrované nebo uznané příslušnými úřady jako: (1) nadace se statusem osvobozené od daně, (2) sdružení, (3) nadace nebo (4) sociální družstva, která na neziskové bázi provozují veřejně prospěšnou činnost.

Ukrajina

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Ukraine, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o: (1) charitativní organizace, (2) veřejná sdružení, (3) náboženské organizace nebo (4) mezinárodní neziskové organizace.

Spojené království

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace tt-exchange, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Musí se jednat o neziskové nebo nevládní organizace se statusem uznané charitativní organizace v příslušném místě:
  • Anglie a Wales: musejí být zapsány u úřadu Charity Commission for England and Wales nebo u úřadu HM Revenue & Customs (HMRC) jako organizace osvobozené od daně.
  • Skotsko: musejí být zapsány u úřadu Office of the Scottish Charity Regulator (OSCR) nebo u úřadu HM Revenue & Customs jako organizace osvobozené od daně.
  • Severní Irsko: musejí být zapsány u úřadu Charity Commission for Northern Ireland (CCNI) nebo u úřadu HMRC jako organizace osvobozené od daně.
  • Jersey: musí se jednat o neziskové organizace zapsané u úřadu Jersey Charity Commissioner.
  • Guernsey: musejí být členy asociace charitativních organizací na Guernsey.
  • Ostrov Man: musejí být zapsány v rejstříku charitativních organizací na ostrově Man.
  • Falklandské ostrovy: musejí být zapsány u úřadu Charity Commission for England and Wales nebo zapsány na seznamu charitativních organizací schváleném guvernérem a publikovaném ve věstníku.

Spojené státy americké

 • Organizace musejí být IRS uznány jako organizace osvobozené od daně 501(c)(3) založené pro charitativní, vzdělávací, náboženské, literární, vědecké a další účely, které nepodléhají zdanění.
 • Finančně sponzorované organizace se programu Google pro neziskové organizace účastnit nemohou.
 • Organizace, které jsou automaticky považovány za subjekty nepodléhající zdanění na základě skupinového osvobození, musejí být také uznány úřadem IRS jako organizace osvobozené od daně 501(c)(3), aby byly pro program Google pro neziskové organizace způsobilé.
 • Organizace musejí být ověřeny organizací TechSoup.

Vietnam

 • Organizace musejí být aktuálně zaregistrovány u organizace TechSoup Asia, místní pobočky organizace TechSoup Global.
 • Organizace musejí být držiteli příslušných licencí a povolení coby instituce pro sociální pomoc, charitativní fond (včetně soukromých nadací), mezinárodní nezisková organizace (INGO), sdružení nebo vědecká a technologická organizace (STO) zabývající se charitativní činností.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?