Begränsa antalet avbrott med Stör ej på Android

Du kan stänga av ljudet på Android-enheten med Stör ej. Med det här läget inaktiveras ljud, vibration och synliga störningsmoment. Du kan välja vad du vill blockera och vad du vill tillåta.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 9.0 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.

Aktivera eller inaktivera avbrott snabbt

Aktivera eller inaktivera läget Stör ej genom att svepa nedåt från skärmens överkant. Tryck sedan på Stör ej Stör ej.

Tips! Om du har en Smart Display eller högtalare med Google Assistent kan du tysta mobilen via den. Läs mer om hur du får färre störningsmoment med Google Assistent.

Ändra inställningar för avbrott

Som standard stoppas de flesta ljud och vibrationer av Stör ej. Du kan välja hur de flesta avbrott ska fungera, till exempel alarm, aviseringar, samtal och meddelanden.

Ange vad som ska blockeras

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Ljud följt av Stör ej.
  Obs! Om du i stället ser Inställningar för Stör ej använder du en äldre version av Android. Anvisningar för Android 8.1 och tidigare.
 3. Välj vad du vill blockera eller tillåta under Beteende.
  • Ljud och vibration: Blockera eller tillåt alarm, mediefiler eller ljud vid tryck.
  • Aviseringar: Stäng av ljud från aviseringar, eller både ljud och visning. Du kan också anpassa alternativen.
   Obs! Om du väljer Anpassa kan du ställa in vad som ska visas när skärmen är på (t.ex. aviseringsprickar) och vad som ska hända när skärmen är av (t.ex. att en lampa blinkar).

Viktiga aviseringar visas oavsett inställningar. Det går till exempel inte att blockera aviseringar om systemsäkerhet.

Ange undantag som du vill tillåta

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Ljud följt av Stör ej.
  Obs! Om du i stället ser Inställningar för Stör ej använder du en äldre version av Android. Anvisningar för Android 8.1 och tidigare.
 3. Välj vad du vill tillåta under Undantag.
  • Samtal:
   • Om du vill tillåta samtal trycker du på Tillåt samtal. Välj sedan vem som ska kunna ringa till dig: alla, endast kontakter eller endast stjärnmärkta kontakter. Om du inte vill att någon ska kunna ringa till dig väljer du Ingen.
   • Om du vill tillåta samtal från personer som ringer två gånger inom loppet av 15 minuter aktiverar du Tillåt återuppringning.
  • Meddelanden, händelser och påminnelser:
   • Tryck på Tillåt meddelanden om du vill tillåta meddelanden. Välj sedan vem som ska kunna skicka meddelanden till dig: alla, endast kontakter eller endast stjärnmärkta kontakter. Om du inte vill att någon ska kunna skicka meddelanden till dig väljer du Ingen.
   • Tryck på Tillåt påminnelser om du vill tillåta påminnelser.
   • Tryck på Tillåt händelser om du vill tillåta händelser.
Ange hur länge Stör ej ska vara aktiverat

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Ljud följt av Stör ej följt av Varaktighet.
  Obs! Om du i stället ser Inställningar för Stör ej använder du en äldre version av Android. Anvisningar för Android 8.1 och tidigare.
 3. Välj hur länge du vill att Stör ej ska vara på när du aktiverar funktionen.
  • Tills du inaktiverar funktionen 
  • En specifik tidpunkt, till exempel Efter 2 timmar eller Efter 15 minuter
  • Fråga varje gång

Förhindra avbrott automatiskt

Vid vissa tillfällen

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Du kan ange tidsregler så att Stör ej aktiveras automatiskt vid vissa tillfällen.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Ljud följt av Stör ej följt av Aktivera automatiskt.
  Obs! Om du i stället ser Inställningar för Stör ej använder du en äldre version av Android. Anvisningar för Android 8.1 och tidigare.
 3. Tryck på en regel. Du kan även ange en egen regel genom att trycka på Lägg till regel följt av Tid.
 4. Ändra regelns namn och status och ange om alarm ska åsidosättas.
 5. Kontrollera högst upp att regeln är aktiverad.

Ta bort en regel genom att trycka på Radera Papperskorgen.

Under händelser och möten

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Du kan ange händelseregler så att Stör ej aktiveras automatiskt under vissa händelser i Google Kalender.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Ljud följt av Stör ej följt av Aktivera automatiskt.
  Obs! Om du i stället ser Inställningar för Stör ej använder du en äldre version av Android. Anvisningar för Android 8.1 och tidigare.
 3. Tryck på Händelse. Du kan även ange en egen regel genom att trycka på Lägg till regel följt av Händelse.
 4. Redigera regeln.
  1. Regelnamn: Ge regeln ett namn.
  2. Under händelser för: Om du har flera konton med Google Kalender-händelser kan du välja ett av dem.
  3. När svaret är: Regeln gäller alltid för händelser som du har sagt ja till. Du kan aktivera regeln för händelser som du har sagt kanske till eller inte har svarat på än.
 5. Kontrollera högst upp att regeln är aktiverad.

Ta bort en regel genom att trycka på Radera Papperskorgen.

Om du använder Android 8.1 eller tidigare

Välj vilka avbrott som är tillåtna

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Alternativ 1: Helt tyst

Välj Helt tyst om du vill stänga av ljud och vibrationer helt på mobilen.

 1. Svep nedåt från skärmens överkant med två fingrar.
 2. Tryck på nedåtpilen Nedåtpilen under Stör ej Stör ej eller den nuvarande inställningen.
 3. Aktivera Stör ej.
 4. Tryck på Helt tyst.
 5. Välj hur länge du vill att inställningen ska gälla.
 6. Tryck på Klar. Helt tyst Helt tyst visas. När Helt tyst är aktiverat sker följande:
  • Inga alarm hörs.
  • Enheten vibrerar eller låter inte när du får samtal, meddelanden eller aviseringar.
  • Inget ljud hörs från musik, videor, spel eller annan media.
  • Under ett telefonsamtal kan du fortfarande höra den andra personen.

Alternativ 2: Endast alarm

Om du vill stänga av ljudet på mobilen så att du fortfarande hör alarmet väljer du alternativet Endast alarm. Musik, videor, spel och annan media påverkas inte av det här alternativet.

 1. Svep nedåt från skärmens överkant med två fingrar.
 2. Tryck på nedåtpilen Nedåtpilen under Stör ej Stör ej eller den nuvarande inställningen.
 3. Aktivera Stör ej.
 4. Tryck på Endast alarm.
 5. Välj hur länge du vill att inställningen ska gälla.
 6. Tryck på Klar. Endast alarm Stör ej visas.

Alternativ 3: Endast prioriterade aviseringar

Om du bara vill bli avbryten av aviseringar som är viktiga för dig väljer du Endast prioriterade. Musik, videor, spel och annan media påverkas inte av det här alternativet.

 1. Välj vilka aviseringar som ska prioriteras.
  1. Öppna appen Inställningar på enheten.
  2. Tryck på Ljud följt av Inställningar för Stör ej följt av Tillåt endast prioriterade.
  3. Ställ in prioriteringar.
 2. Aktivera läget Endast prioriterade
  1. Svep nedåt från skärmens överkant med två fingrar.
  2. Tryck på nedåtpilen Nedåtpilen under Stör ej Stör ej eller den nuvarande inställningen.
  3. Aktivera Stör ej.
  4. Välj Endast prioriterade.
  5. Välj hur länge du vill att inställningen ska gälla.
  6. Tryck på Klar. Endast prioriterade Stör ej visas.
Blockera avbrott automatiskt

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Alternativ 1: Stäng av ljud vid vissa tidpunkter

Om du vill att ljudet på enheten ska stängas av automatiskt under vissa tider, till exempel på natten, kan du ställa in tidsregler.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Ljud följt av Inställningar för Stör ej.
 3. Tryck på en regel under Automatiska regler, till exempel Vardagskväll. Du kan också ange en egen regel genom att trycka på Lägg till fler följt av Tidsregel .
 4. Redigera regeln.
 5. Kontrollera högst upp att regeln är aktiverad.

Alternativ 2: Stäng av ljud under möten och andra händelser

Om du automatiskt vill stänga av ljudet på enheten under möten och andra händelser kan du ställa in händelseregler.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Ljud följt av Inställningar för Stör ej.
 3. Du kan göra följande under Automatiska regler:
  • Om du vill redigera standardregeln trycker du på Händelse.
  • Om du vill ange en egen regel trycker du på Lägg till fler följt av Händelseregel.
 4. Redigera regeln.
 5. Kontrollera högst upp att regeln är aktiverad.

Alternativ 3: Blockera synliga störningar

Gör så här för att hindra att aviseringar visas på skärmen och stör dig:

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Ljud följt av Inställningar för Stör ej följt av Blockera synliga störningar.
 3. Gör så här för att förhindra att aviseringar …
  • visas över skärmen när du gör något annat: aktivera Blockera när skärmen är påslagen.
  • aktiverar skärmen eller blinkar: aktivera Blockera när skärmen är avstängd.
Aktivera avbrott igen

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Inaktivera Stör ej

Inaktivera Stör ej på ett av följande sätt:

 • Svep nedåt från skärmens överkant och tryck på den nuvarande inställningen: Endast alarm Stör ej, Endast prioriterade Stör ej eller Helt tyst Helt tyst.
 • Tryck på knappen Volym ned och tryck på Inaktivera nu.

Åsidosätta Stör ej för specifika appar

Gör så här om du vill tillåta aviseringar från vissa appar.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Appar och aviseringar.
 3. Tryck på appen. Om appen inte visas trycker du på Visa alla appar eller Appinformation. Tryck sedan på appen.
 4. Tryck på Appaviseringar.
 5. Aktivera Åsidosätt Stör ej.
  Obs! Om du inte ser alternativet Åsidosätt Stör ej trycker du på Fler inställningar i appen följt av Aviseringar och aktiverar Åsidosätt Stör ej.

Relaterade artiklar