Uvoľnenie miesta

Ak chcete stiahnuť ďalšie aplikácie a médiá, prípadne zlepšiť fungovanie zariadenia, môžete v zariadení s Androidom uvoľniť miesto.

Môžete si zobraziť súbory alebo aplikácie, ktoré zaberajú úložisko či pamäť, a potom ich odstrániť. 

 • Úložisko je miesto, kde uchovávate dáta, napríklad hudbu a fotky.
 • Pamäť je miesto, kde sa spúšťajú programy, napríklad aplikácie a systém Android.
Poznámka: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide verzie 8.1 a vyššej. Ako skontrolovať verziu Androidu

Kontrola a uvoľnenie miesta v úložisku

Ako zistiť, čo zaberá miesto v úložisku

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Úložisko.
 3. Klepnite na kategóriu.

Uvoľnenie miesta v úložisku

Ak chcete vybrať položky zo zoznamu fotiek, videí a aplikácií, ktoré ste v poslednom čase nepoužívali, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Úložisko.
 3. Klepnite na možnosť Uvoľniť miesto.
 4. Položky na odstránenie vyberiete klepnutím na prázdne pole vpravo. (Ak tu nie je uvedené nič, klepnite na možnosť Skontrolovať nedávne položky.)
 5. Vybrané položky odstránite klepnutím na možnosť Uvoľniť miesto v dolnej časti.

Ak chcete vyberať zo všetkých dát:

Fotky, videá a ďalšie médiá

Odstránenie zálohovaných fotiek a videí

Ak zálohujete fotky pomocou Fotiek Google, môžete odstrániť kópie v telefóne. Zálohované kópie si môžete zobraziť v tejto aplikácii prostredníctvom Wi-Fi alebo mobilného pripojenia.

Ďalšie informácie o odstraňovaní fotiek a videí zo zariadenia

Odstránenie stiahnutých filmov, hudby a ďalších médií

Postup odstránenia obsahu zo služby Google Play:

 1. Otvorte aplikáciu Google Play s obsahom, napríklad zo služby Hudba Play alebo Filmy a TV Play.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka A potom Nastavenia A potom Spravovať stiahnuté súbory.
 3. Klepnite na značku začiarknutia Začiarknutie A potom Odstrániť.

Ak chcete vymazať obsah z iných zdrojov, odstráňte ho v aplikácii, pomocou ktorej ste ho stiahli.

Aplikácie a dáta aplikácií

Odinštalovanie nepoužívaných aplikácií

Ak odinštalujete aplikáciu, ktorú neskôr potrebujete, môžete ju znova stiahnuť. Ak ste za aplikáciu zaplatili, nebudete si ju musieť znova kúpiť.

Ďalšie informácie o odinštalovaní aplikácií

Vymazanie vyrovnávacej pamäte a dát aplikácie

Úložisko aplikácie môžete vymazať dvoma spôsobmi:

 • Vymazať vyrovnávaciu pamäť
  Odstránia sa dočasné dáta. Niektoré aplikácie sa môžu pri ďalšom použití spustiť o niečo pomalšie.
 • Vymazať dáta
  Natrvalo sa vymažú všetky dáta. Odporúčame najprv skúsiť odstrániť dáta v aplikácii.

Ak chcete vymazať úložisko určitej aplikácie, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na možnosť Aplikácie a upozornenia.
 3. Klepnite na položky Zobraziť všetky aplikácie A potom príslušná aplikácia A potom Úložisko.
 4. Klepnite na možnosť Vymazať dáta alebo Vymazať vyrovnávaciu pamäť. (Ak sa možnosť Vymazať dáta nezobrazuje, klepnite na možnosť Spravovať miesto.)
Súbory

Odstránenie stiahnutých súborov

Stiahnuté súbory nájdete v zariadení v aplikácii Stiahnuté súbory stiahnutiaĎalšie informácie o vyhľadaní a odstránení stiahnutých súborov

Tip: Ak si chcete zobraziť ďalšie súbory, ktoré využívajú miesto v zariadení, otvorte aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia A potom Úložisko A potom Súbory A potom príslušný priečinok.

Kopírovanie súborov do počítača

Súbory a priečinky môžete preniesť do počítača prostredníctvom kábla USB a potom ich odstrániť zo zariadenia.

Ďalšie informácie o tom, ako prenášať súbory medzi počítačom a telefónom

Kontrola a uvoľnenie pamäte

Android automaticky spravuje pamäť, ktorú používajú aplikácie. Aplikácie nie je zvyčajne potrebné zatvárať. Ak však niektorá nereaguje, môže pomôcť jej zavretie. Ďalšie informácie o riešení problémov s nefungujúcimi aplikáciami

Ak máte podozrenie, že určitá aplikácia využíva príliš veľa miesta v pamäti:

Súvisiace články