Ορισμός ή διαγραφή προεπιλεγμένων εφαρμογών

Εάν έχετε περισσότερες από μία εφαρμογές που κάνουν το ίδιο πράγμα, μπορείτε να επιλέξετε ποια εφαρμογή θα χρησιμοποιείται από προεπιλογή.

Σημείωση: Μερικά από αυτά τα βήματα λειτουργούν μόνο σε Android 9 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Ορισμός προεπιλεγμένων εφαρμογών

Επιλογή όταν σας ζητηθεί

Μερικές φορές, το τηλέφωνό σας σάς ρωτάει ποια εφαρμογή να χρησιμοποιήσει. Για παράδειγμα, το τηλέφωνό σας μπορεί να ρωτήσει ποια εφαρμογή επεξεργασίας φωτογραφιών θέλετε να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα μιας φωτογραφίας.

Για να ορίσετε μια προεπιλεγμένη εφαρμογή όταν ζητηθεί:

  1. Πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
  2. Επιλέξτε πόσο συχνά θέλετε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη εφαρμογή για αυτήν την ενέργεια: Πάντα ή Μόνο μία φορά.

Αφού ορίσετε μια προεπιλεγμένη εφαρμογή, το τηλέφωνό σας δεν θα σας ρωτάει πλέον ποια εφαρμογή θέλετε να χρησιμοποιηθεί για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Προκειμένου το τηλέφωνό σας να ρωτήσει και πάλι, μπορείτε να διαγράψετε την προεπιλογή. Μάθετε πώς μπορείτε να διαγράψετε τις προεπιλογές (παρακάτω).

Επιλογή ανά πάσα στιγμή
Μπορείτε να αλλάξετε κάποιες προεπιλεγμένες εφαρμογές ανά πάσα στιγμή. Οι διαθέσιμες προεπιλογές διαφέρουν ανά τηλέφωνο και έκδοση του Android.

Για να ορίσετε μια προεπιλεγμένη εφαρμογή οποιαδήποτε στιγμή:

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.
  2. Πατήστε Εφαρμογές και ειδοποιήσεις Και έπειτα Προεπιλεγμένες εφαρμογές.
  3. Πατήστε την προεπιλογή που θέλετε να αλλάξετε.
  4. Πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να επιλέξετε ως προεπιλογή.

Διαγραφή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων μιας εφαρμογής

Εάν ορίσετε μια εφαρμογή για να κάνετε κάποιο συγκεκριμένο πράγμα από προεπιλογή, μπορείτε να διαγράψετε αυτήν τη ρύθμιση.

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.
  2. Πατήστε Εφαρμογές και ειδοποιήσεις.
  3. Πατήστε την εφαρμογή που δεν θέλετε πλέον να είναι η προεπιλεγμένη. Εάν η εφαρμογή δεν εμφανίζεται, πατήστε πρώτα Εμφάνιση όλων των εφαρμογών ή Πληροφορίες εφαρμογής.
  4. Πατήστε Σύνθετες Και έπειτα Άνοιγμα από προεπιλογή Και έπειτα Διαγραφή προεπιλογών. Εάν δεν εμφανίζεται η επιλογή Σύνθετες, πατήστε Άνοιγμα από προεπιλογή Και έπειτα Διαγραφή προεπιλογών.

Μετά τη διαγραφή της προεπιλογής, όταν εκτελέσετε ξανά αυτήν την ενέργεια, το τηλέφωνό σας θα σας ρωτήσει ποια εφαρμογή να χρησιμοποιήσει.

Σχετικά άρθρα