Tìm hiểu về thời điểm bạn nhận được bản cập nhật Android trên điện thoại Google Pixel và thiết bị Nexus

Lịch cập nhật khác nhau tùy vào thiết bị, nhà sản xuất và nhà mạng di động.

Lưu ý: Các thiết bị cũ không phải lúc nào cũng chạy được phiên bản Android mới.

Thời điểm bạn sẽ nhận được bản cập nhật Android

Điện thoại Pixel

Sau khoảng thời gian dưới đây, chúng tôi không thể đảm bảo hỗ trợ liên tục hoặc cung cấp bản cập nhật.

Bản cập nhật phiên bản Android

Điện thoại Pixel nhận được phiên bản Android mới nhất trực tiếp từ Google.

Nếu bạn mua thiết bị từ Google Store, thì thiết bị sẽ thường nhận được bản cập nhật trong vòng 2 tuần. Nếu bạn mua thiết bị ở nơi khác, thời gian nhận được bản cập nhật có thể lâu hơn.

Điện thoại Pixel nhận được bản cập nhật phiên bản Android trong vòng ít nhất 3 năm kể từ lần đầu tiên Google Store bán thiết bị này.

Bản cập nhật bảo mật

Điện thoại Pixel nhận được bản cập nhật cho các vấn đề về bảo mật nêu trong Bản tin công khai về bảo mật Android.

Điện thoại Pixel nhận được bản cập nhật bảo mật trong vòng ít nhất 3 năm kể từ lần đầu tiên Google Store bán thiết bị này tại Hoa Kỳ.

Nếu khoảng thời gian này dài hơn, thì điện thoại Pixel 3, Pixel 2 và Pixel (2016) sẽ nhận được bản cập nhật bảo mật trong vòng ít nhất 18 tháng kể từ lần cuối cùng Google Store bán thiết bị này. Điện thoại Pixel 3 đã tân trang bán trên Google Store sẽ chỉ nhận được bản cập nhật phần mềm cho đến tháng 10 năm 2021. Việc cung cấp bản cập nhật phần mềm trong vòng 18 tháng (kể từ ngày bán) sẽ không áp dụng.

Hỗ trợ trực tuyến hoặc qua điện thoại

Điện thoại Pixel sẽ được hỗ trợ trực tuyến hoặc qua điện thoại chừng nào thiết bị còn nhận được bản cập nhật bảo mật.

Khoảng thời gian hỗ trợ và cập nhật tối thiểu

Điện thoại

Không đảm bảo có bản cập nhật phiên bản Android sau

Không đảm bảo có bản cập nhật bảo mật sau Không đảm bảo hỗ trợ trực tuyến hoặc qua điện thoại sau

Pixel 5

Tháng 10 năm 2023 Tháng 10 năm 2023 Tháng 10 năm 2023

Pixel 4a (5G)

Tháng 11 năm 2023 Tháng 11 năm 2023 Tháng 11 năm 2023

Pixel 4a

Tháng 8 năm 2023 Tháng 8 năm 2023 Tháng 8 năm 2023

Pixel 4 XL

Tháng 10 năm 2022 Tháng 10 năm 2022 Tháng 10 năm 2022

Pixel 4

Tháng 10 năm 2022 Tháng 10 năm 2022 Tháng 10 năm 2022

Pixel 3a XL

Tháng 5 năm 2022 Tháng 5 năm 2022 Tháng 5 năm 2022

Pixel 3a

Tháng 5 năm 2022 Tháng 5 năm 2022 Tháng 5 năm 2022

Pixel 3 XL

Tháng 10 năm 2021 Tháng 10 năm 2021 Tháng 10 năm 2021

Pixel 3

Tháng 10 năm 2021 Tháng 10 năm 2021 Tháng 10 năm 2021

Pixel 2 XL

Tháng 10 năm 2020 Tháng 10 năm 2020 Tháng 10 năm 2020*

Pixel 2

Tháng 10 năm 2020 Tháng 10 năm 2020 Tháng 10 năm 2020*

Pixel XL

Tháng 10 năm 2018 Tháng 10 năm 2019 Tháng 10 năm 2019

Pixel

Tháng 10 năm 2018 Tháng 10 năm 2019 Tháng 10 năm 2019

 

* Khách hàng sử dụng Preferred Care dành cho Pixel 2 sẽ được hỗ trợ qua điện thoại cho đến hết tháng 4 năm 2021.

Trang này giới thiệu về các bản cập nhật phiên bản Android, bản cập nhật bảo mật và hỗ trợ trực tuyến hoặc qua điện thoại. Để biết thông tin bảo hành, hãy xem Trung tâm bảo hành của chúng tôi.

Thiết bị Nexus

Bản cập nhật phiên bản Android

Thiết bị Nexus nhận được phiên bản Android mới nhất trực tiếp từ Google.

Nếu bạn mua thiết bị từ Google Store, thì thiết bị sẽ thường nhận được bản cập nhật trong vòng 2 tuần. Nếu bạn mua thiết bị ở nơi khác, thời gian nhận được bản cập nhật có thể lâu hơn.

Thiết bị Nexus nhận được bản cập nhật phiên bản Android trong ít nhất 2 năm kể từ lần đầu tiên Google Store bán thiết bị này. Sau 2 năm, chúng tôi không thể đảm bảo có thêm bản cập nhật.

Bản cập nhật bảo mật

Thiết bị Nexus nhận được bản cập nhật cho các vấn đề về bảo mật nêu trong Bản tin công khai về bảo mật Android của chúng tôi.

Thiết bị Nexus nhận được bản cập nhật bảo mật trong ít nhất 3 năm kể từ lần đầu tiên Google Store bán thiết bị hoặc ít nhất 18 tháng kể từ lần cuối cùng Google Store bán thiết bị, tùy theo khoảng thời gian nào dài hơn. Sau đó, chúng tôi không thể đảm bảo có thêm bản cập nhật.

Hỗ trợ trực tuyến hoặc qua điện thoại

Thiết bị Nexus sẽ được hỗ trợ trực tuyến hoặc qua điện thoại chừng nào thiết bị còn nhận được bản cập nhật bảo mật. Sau đó, chúng tôi không thể đảm bảo hỗ trợ liên tục.

Khoảng thời gian hỗ trợ và cập nhật tối thiểu

Thiết bị

Không đảm bảo có bản cập nhật phiên bản Android sau

Không đảm bảo có bản cập nhật bảo mật sau Không đảm bảo hỗ trợ trực tuyến hoặc qua điện thoại sau

Nexus 6P

Tháng 9 năm 2017 Tháng 11 năm 2018 Tháng 11 năm 2018

Nexus 5X

Tháng 9 năm 2017 Tháng 11 năm 2018 Tháng 11 năm 2018

Nexus 9

Tháng 10 năm 2016 Tháng 10 năm 2017 Tháng 10 năm 2017

Nexus 6

Tháng 10 năm 2016 Tháng 10 năm 2017 Tháng 10 năm 2017

Nexus 5

Tháng 10 năm 2015 Tháng 10 năm 2016 Tháng 10 năm 2016

Nexus 7 (2013)

Tháng 7 năm 2015 Tháng 8 năm 2016 Tháng 8 năm 2016

Nexus 4

Tháng 11 năm 2014 Tháng 11 năm 2015 Tháng 11 năm 2015

Nexus 10

Tháng 11 năm 2014 Tháng 11 năm 2015 Tháng 11 năm 2015

Nexus 7 (2012)

Tháng 6 năm 2014 Tháng 6 năm 2015 Tháng 6 năm 2015

 

Trang này giới thiệu về các bản cập nhật phiên bản Android, bản cập nhật bảo mật và hỗ trợ trực tuyến hoặc qua điện thoại. Để biết thông tin bảo hành, hãy xem Trung tâm bảo hành của chúng tôi.

Cách kiểm tra và cập nhật phiên bản Android

Bạn có thể thấy số phiên bản Android và cấp bản cập nhật bảo mật trong ứng dụng Cài đặt. Bạn sẽ nhận được thông báo khi có bản cập nhật dành cho bạn. Bạn cũng có thể kiểm tra để tìm các bản cập nhật. Tìm hiểu cách xem và cập nhật phiên bản Android của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?