Μάθετε πότε θα λαμβάνετε ενημερώσεις Android σε τηλέφωνα Pixel και συσκευές Nexus

Τα χρονοδιαγράμματα ενημερώσεων διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, τον κατασκευαστή και την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Οι παλαιότερες συσκευές δεν μπορούν να εκτελέσουν πάντα νεότερες εκδόσεις Android.

Έλεγχος και ενημέρωση της έκδοσης του Android

Μπορείτε να δείτε τον αριθμό της έκδοσης Android και το επίπεδο ενημέρωσης ασφαλείας της συσκευής σας στην εφαρμογή Ρυθμίσεις. Θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις για εσάς. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε εάν υπάρχουν ενημερώσεις. Μάθετε πώς μπορείτε να δείτε και να ενημερώσετε την έκδοση Android που διαθέτετε.

Χρόνος λήψης ενημερώσεων Android

Τηλέφωνα Pixel

Μετά τις περιόδους που αναφέρονται παρακάτω, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ενημερώσεις ή συνέχιση της υποστήριξης.

Ενημερώσεις έκδοσης Android

Τα τηλέφωνα Pixel λαμβάνουν την πιο πρόσφατη έκδοση του Android απευθείας από την Google.

Εάν αγοράσατε τη συσκευή σας από το Google Store, οι ενημερώσεις θα είναι διαθέσιμες για τη συσκευή σας μέσα σε 2 εβδομάδες. Εάν αγοράσατε τη συσκευή σας από αλλού, οι ενημερώσεις μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο.

Τα τηλέφωνα Pixel λαμβάνουν ενημερώσεις έκδοσης Android για τουλάχιστον 3 έτη από την ημερομηνία κυκλοφορίας της συσκευής στο Google Store.

Ενημερώσεις ασφαλείας

Τα τηλέφωνα Pixel λαμβάνουν ενημερώσεις για τα ζητήματα ασφαλείας που αναγράφονται στις Δημόσιες ανακοινώσεις ασφαλείας Android.

Τα τηλέφωνα Pixel λαμβάνουν ενημερώσεις ασφαλείας για τουλάχιστον 3 έτη από την ημερομηνία κυκλοφορίας της συσκευής στο Google Store στις ΗΠΑ.

Εάν η διάρκεια είναι μεγαλύτερη, τα τηλέφωνα Pixel 3, Pixel 2 και Pixel (2016) λαμβάνουν ενημερώσεις ασφαλείας για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία πώλησης της συσκευής στο Google Store. 

Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή στο διαδίκτυο

Οι χρήστες των τηλεφώνων Pixel λαμβάνουν υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή στο διαδίκτυο για τουλάχιστον όσο λαμβάνουν ενημερώσεις ασφαλείας.

Ελάχιστες περίοδοι ενημέρωσης και υποστήριξης

Τηλέφωνο

Μη εγγυημένη ενημέρωση έκδοσης Android μετά τον

Μη εγγυημένη ενημέρωση ασφαλείας μετά τον Μη εγγυημένη υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή στο διαδίκτυο μετά από

Pixel 4 XL

Οκτώβριος 2022 Οκτώβριος 2022 Οκτώβριος 2022

Pixel 4

Οκτώβριος 2022 Οκτώβριος 2022 Οκτώβριος 2022

Pixel 3a XL

Μάιος 2022 Μάιος 2022 Μάιος 2022

Pixel 3a

Μάιος 2022 Μάιος 2022 Μάιος 2022

Pixel 3 XL

Οκτώβριος 2021 Οκτώβριος 2021 Οκτώβριος 2021

Pixel 3

Οκτώβριος 2021 Οκτώβριος 2021 Οκτώβριος 2021

Pixel 2 XL

Οκτώβριος 2020 Οκτώβριος 2020 Οκτώβριος 2020*

Pixel 2

Οκτώβριος 2020 Οκτώβριος 2020 Οκτώβριος 2020*

Pixel XL

Οκτώβριος 2018 Οκτώβριος 2019 Οκτώβριος 2019

Pixel

Οκτώβριος 2018 Οκτώβριος 2019 Οκτώβριος 2019

 

*Οι πελάτες του προγράμματος Pixel 2 Preferred Care δικαιούνται τηλεφωνική υποστήριξη έως τον Απρίλιο του 2021.

Αυτή η σελίδα αφορά στις ενημερώσεις έκδοσης Android, τις ενημερώσεις ασφαλείας και την υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, ανατρέξτε στο Κέντρο εγγύησης.

Συσκευές Nexus

Ενημερώσεις έκδοσης Android

Οι συσκευές Nexus λαμβάνουν την πιο πρόσφατη έκδοση του Android απευθείας από την Google.

Εάν αγοράσατε τη συσκευή σας από το Google Store, οι ενημερώσεις θα είναι διαθέσιμες για τη συσκευή σας μέσα σε 2 εβδομάδες. Εάν αγοράσατε τη συσκευή σας από αλλού, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τις ενημερώσεις.

Οι συσκευές Nexus λαμβάνουν ενημερώσεις έκδοσης Android για τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία κυκλοφορίας της συσκευής στο Google Store. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχουν περισσότερες ενημερώσεις μετά την πάροδο 2 ετών.

Ενημερώσεις ασφαλείας

Οι συσκευές Nexus λαμβάνουν ενημερώσεις για τα ζητήματα ασφάλειας που αναγράφονται στις Δημόσιες ανακοινώσεις ασφάλειας για το Android.

Οι συσκευές Nexus λαμβάνουν ενημερώσεις ασφαλείας για τουλάχιστον 3 έτη από την ημερομηνία κυκλοφορίας της συσκευής στο Google Store ή τουλάχιστον 18 μήνες από την τελευταία πώληση της συσκευής στο Google Store, όποιο χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχουν περισσότερες ενημερώσεις μετά από αυτό το διάστημα.

Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή στο διαδίκτυο

Οι χρήστες των συσκευών Nexus λαμβάνουν υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή στο διαδίκτυο για τουλάχιστον όσο λαμβάνουν ενημερώσεις ασφαλείας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συνεχή υποστήριξη μετά από αυτό το διάστημα

Ελάχιστες περίοδοι ενημέρωσης και υποστήριξης

Συσκευή

Μη εγγυημένη ενημέρωση έκδοσης Android μετά τον

Μη εγγυημένη ενημέρωση ασφαλείας μετά τον Μη εγγυημένη υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή στο διαδίκτυο μετά από

Nexus 6P

Σεπτέμβριος 2017 Νοέμβριος 2018 Νοέμβριος 2018

Nexus 5X

Σεπτέμβριος 2017 Νοέμβριος 2018 Νοέμβριος 2018

Nexus 9

Οκτώβριος 2016 Οκτώβριος 2017 Οκτώβριος 2017

Nexus 6

Οκτώβριος 2016 Οκτώβριος 2017 Οκτώβριος 2017

Nexus 5

Οκτώβριος 2015 Οκτώβριος 2016 Οκτώβριος 2016

Nexus 7 (2013)

Ιούλιος 2015 Αύγουστος 2016 Αύγουστος 2016

Nexus 4

Νοέμβριος 2014 Νοέμβριος 2015 Νοέμβριος 2015

Nexus 10

Νοέμβριος 2014 Νοέμβριος 2015 Νοέμβριος 2015

Nexus 7 (2012)

Ιούνιος 2014 Ιούνιος 2015 Ιούνιος 2015

 

Αυτή η σελίδα αφορά στις ενημερώσεις έκδοσης Android, τις ενημερώσεις ασφαλείας και την υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, ανατρέξτε στο Κέντρο εγγύησης.