Ändra gäst- och användarinställningar

Användare och gästprofiler kan i stort sett göra samma saker som den som äger enheten, men varje profil har sitt eget lagringsutrymme. Filer, meddelanden och appar delas alltså inte mellan användare, gästprofiler och enhetens ägare.

Läs mer om skillnaden mella användare och gästprofilen.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 8.0 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Vad som delas eller inte delas på en enhet

Det här delas med alla som använder enheten

 • Uppdateringar av appar som fler än en användare har installerat
 • Vissa inställningar, som för Wi-Fi och Bluetooth

Det här delas inte

 • Filer och meddelanden, som sms, e-post, foton, musik och dylikt
 • Data från appar som andra användare har installerat

Styra vad användare och gäster får göra

Begränsa vad användare kan göra (gäller endast Nexus-surfplattor)

Du kan styra vad en användare, till exempel ett barn, kan göra på surfplattan. Läs mer om att skapa en begränsad profil.

Låta användare lägga till andra användare från låsskärmen

Du kan låta användare eller en gäst lägga till andra användare från låsskärmen. Läs mer om att lägga till en användare.

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Säkerhet och plats Följt av Inställningar för låsskärm.
 3. Aktivera Lägg till användare från låsskärmen.

Låt användare ringa samtal och skicka sms

Du kan låta användare ringa samtal eller skicka sms från enheten. Du kan låta en gäst ringa samtal från enheten.

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Användare och konton Följt av Användare.
 3. Tryck på Inställningar Inställningar bredvid användaren du vill redigera.
 4. Aktivera Aktivera telefonsamtal eller Aktivera telefonsamtal och sms.

Kontrollera gästers eller användares lagringsutrymme och dataanvändning

Du kan se hur mycket lagringsutrymme varje gäst eller användare använder på enheten eller hur mycket data de förbrukar. Du kan däremot inte se vilka appar, filer eller andra objekt som använder denna data.

Kontrollera lagringsutrymme

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Lagringsutrymme.
 3. Under Andra användare ser du hur mycket utrymme varje användare eller gäst använder.

Kontrollera dataanvändningen

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Nätverk och internet Följt av Datanvändning.
 3. Visa dataanvändning efter typ genom att trycka på Användning av mobildata eller Användning av Wi-Fi-data.
 4. I diagrammet visas hur mycket data den aktuella användaren eller gästen har använt under datumintervallet.
 5. Tryck på en användare om du vill visa mer information, till exempel ett annat datumintervall.
  Obs! Du kan inte se vilken data andra användare använder, till exempel vilka appar eller filer.

Relaterade artiklar