Ändra gäst- och användarinställningar

Användare och gäster kan i stort sett göra samma saker som den som äger enheten, men varje profil har sitt eget lagringsutrymme. Filer, meddelanden och appar delas alltså inte mellan användare, gästprofiler och enhetens ägare. Läs mer om skillnaden mellan användar- och gästprofiler.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 8.0 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Styra vad användare och gäster får göra

Begränsa vad användare kan göra (gäller endast Nexus-surfplattor)

Om du vill styra vad en användare, t.ex. ett barn, får göra på din surfplatta läser du mer om hur du skapar en begränsad profil.

Låta användare lägga till andra användare från låsskärmen

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på System Följt av Avancerat Följt av Flera användare.
 3. Om Av visas trycker du på det för att aktivera.
 4. Aktivera Lägg till användare från låsskärmen.

Låta användare ringa och skicka sms

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på System Följt av Avancerat Följt av Flera användare.
 3. Tryck på Inställningar Inställningar bredvid användaren du vill redigera.
 4. Aktivera Aktivera telefonsamtal eller Aktivera telefonsamtal och sms.

Kontrollera gästers eller användares lagringsutrymme och dataanvändning

Kontrollera lagringsutrymme

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Lagring.
 3. Under Andra användare ser du hur mycket utrymme varje användare eller gäst använder.

Kontrollera dataanvändningen

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Nätverk och internet Följt av Dataanvändning.
 3. Visa dataanvändning efter typ genom att trycka på Användning av mobildata eller Användning av Wi-Fi-data.
 4. I diagrammet visas hur mycket data den aktuella användaren eller gästen har använt under datumintervallet.
 5. Tryck på en användare om du vill visa mer information, till exempel ett annat datumintervall. Du kan inte se vad andra använder utrymmet till, t.ex. appar eller filer.

Vad delas på en enhet och vad delas inte

Det här delas med alla som använder enheten

 • Uppdateringar av appar som fler än en användare har installerat
 • Vissa inställningar, som för Wi-Fi och Bluetooth

Det här delas inte

 • Filer och meddelanden, som sms, e-post, foton, musik och dylikt
 • Data från appar som andra användare har installerat

Relaterade artiklar

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt