Sprawdzone metody dotyczące witryny

Aby mieć pewność, że Twoje treści nadal będą pokazywać się w Wiadomościach Google po zmianie projektu witryny lub jej protokołu, postępuj według tych sprawdzonych metod.

Zmienianie wyglądu witryny

W czasie prac nad zmianą wyglądu witryny warto pamiętać o tych kwestiach:

  • Nasz zespół nie zapewnia pomocy w zakresie SEO ani przy testach indeksowania.

  • Jeśli zmiany obejmują też zmianę domeny, zobacz artykuł na temat zmieniania domeny witryny.

  • W przypadku edytowania struktury witryny po zastosowaniu zmian zaktualizuj nasz rekord z etykietami treści i powiązanymi etykietami w Centrum wydawców. Jeśli masz mapę witryny dla Wiadomości Google, zaktualizuj również ją.

  • Zapoznaj się z naszymi wymaganiami technicznymi. Ułatwi to naszemu robotowi przeczytanie i zrozumienie układu oraz formatu Twojej witryny.

  • Liczba przekierowań potrzebnych do przejścia przez link z jednej strony na inną powinna być jak najmniejsza.

Dodatkowe wskazówki znajdziesz w sekcji na temat zarządzania witryną w Centrum pomocy Search Console.

Indeksowanie wersji HTTPS witryny

Protokół HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) pozwala użytkownikom na bezpieczniejsze korzystanie z witryny, chroniąc integralność i poufność ich danych. Zachęcamy do stosowania protokołu HTTPS. Zabezpiecza on połączenie użytkowników z Twoją witryną. Więcej informacji o protokole HTTPS

Aby Wiadomości Google indeksowały treści w wersji HTTPS, opublikuj artykuły przy użyciu adresów URL w formacie HTTPS. Zalecamy przekierowanie adresów URL w formacie HTTP do adresów HTTPS. W Centrum wydawców Wiadomości Google zazwyczaj nie trzeba podawać adresów HTTPS – zindeksujemy artykuły pod adresami HTTPS (jeśli takie istnieją), nawet jeśli adresy witryny i sekcji zostały podane w postaci HTTP.

Używanie protokołu HTTPS z Mapą witryny dla Wiadomości Google

Protokół używany w mapie witryny powinien odpowiadać protokołowi adresu URL witryny w Centrum wydawców. Jeśli na przykład adresy URL w mapie witryny zaczynają się od https://, URL w Centrum wydawców również powinien mieć przedrostek https://). Jeśli chcesz zmienić wersję adresu URL, by była zgodna z mapą witryny, możesz ją zmienić na karcie „General” (Ogólne) w Centrum wydawców.

 

 

 

 

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?