Google Haberler'in etkisini ölçme

Yayıncılar, içeriklerinin Google Haberler'de görünme performansını takip edebilir.

Bölüm tabanlı içerik

İçeriğiniz Yayıncı Merkezi'nde RSS feed'leri aracılığıyla sağlandıysa içeriği news.google.com veya news.url.google.com yönlendirmeleriyle izleyebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı sağlamak ve Google Haberler Android/iOS uygulamalarında yerel olarak oluşturulan içeriği izlemek için Google Haberler Yayıncı Merkezi'nde izlemeyi ayarlayabilirsiniz.

Önemli: Yönlendirenlere ek olarak Yayıncı Merkezi'nden gelen feed analiz sayılarınızı da eklemeyin, bunların her ikisi de aynı davranışı ölçer.

Yayıncı Merkezi'ndeki analizler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Web'de taranan içerik

Google Haberler'den gelen trafik ile geri kalan trafiğinizi HTTP yönlendirmesinden ayırt edebilirsiniz. Bu, içeriğiniz aşağıdaki durumlarda iken geçerlidir:

  • Sitenizden veya Yayıncı Merkezi'nde eklediğiniz içerik etiketlerinden taranmıştır.

  • Google Haberler'de doğrudan sitenizden gösterilmektedir veya doğrudan sitenize bağlanmaktadır.

Yönlendirenleri "News.google.com" veya "news.url.google.com" olan okuyucular, Google Haberler App ve web tarayıcısından gelen okuyuculardır.

Standart HTML'nizin ve Accelerated Mobile Pages (AMP) makalelerinizin daha ayrıntılı analizi için kendi "sayfa analizlerinizi" kullanabilirsiniz.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?