Mierzenie zasięgu Wiadomości Google

Wydawcy mogą śledzić wyniki swoich treści na podstawie ich wyświetleń w Wiadomościach Google.

Treści z poszczególnych sekcji

Ważne: do analizowania wyników nie używaj jednocześnie stron odsyłających i danych z Centrum wydawców, ponieważ obie te metody mierzą to samo zachowanie.

Jeśli treści są dostarczane za pomocą kanałów RSS w Centrum wydawców, możesz je śledzić za pomocą stron odsyłających news.google.com lub news.url.google.com. Treści, które są renderowane natywnie w aplikacjach na Androida i iOS, możesz śledzić w Centrum wydawców Wiadomości Google.

Więcej informacji o statystykach w Centrum wydawców

Treści indeksowane z internetu

Ruch z Wiadomości Google możesz odróżnić od pozostałego ruchu, wyszukując stronę odsyłającą HTTP. Ma to zastosowanie w przypadku treści:

  • zindeksowanych z Twojej witryny lub na podstawie etykiet treści dodanych w Centrum wydawców;

  • wyświetlanych w Wiadomościach Google bezpośrednio z Twojej witryny lub w postaci linku, który prowadzi bezpośrednio do nich.

Jeśli stroną odsyłającą jest „news.google.com” lub „news.url.google.com”, to czytelnik przychodzi z aplikacji Wiadomości Google i przeglądarki.

Do analizy standardowych artykułów HTML lub AMP (przyspieszonych stron mobilnych) możesz użyć własnych narzędzi statystycznych na stronie.

Znajdowanie raportów skuteczności w Search Console

Więcej informacji o skuteczności witryny na platformach Wiadomości Google znajdziesz w raportach skuteczności w Search Console.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?