ส่งคำขอให้รวมเว็บไซต์

หากเว็บไซต์เป็นไปตามนโยบายเนื้อหา หลักเกณฑ์ทางเทคนิคสำหรับการจัดทำดัชนีข่าวสาร และหลักเกณฑ์สำหรับผู้ดูแลเว็บแล้ว โปรดทำตาขั้นตอนด้านล่างเพื่อส่งคำขอให้รวมเว็บไซต์ในศูนย์ผู้เผยแพร่เนื้อหาของ Google News

วิธีส่งเว็บไซต์มีดังนี้

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อส่งเว็บไซต์

  1. เปิดศูนย์ผู้เผยแพร่เนื้อหาของ Google News
  2. ใช้ Search Console เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ข่าวสาร
  3. คลิกขอให้รวมเว็บไซต์ไว้ใน Google News
  4. ป้อนรายละเอียดเว็บไซต์ พร้อมใส่ URL และป้ายกำกับหัวข้อของข่าวสาร
  5. คลิกส่ง

หลังจากที่ส่งคำขอรวมเว็บไซต์แล้ว ข้อความ “ส่งคำขอรวมแล้ว” จะปรากฏขึ้นและทีม Google News จะตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณภายใน 1-3 สัปดาห์ เจ้าของเว็บไซต์จะเข้าไปดูอัปเดตเกี่ยวกับคำขอรวมเว็บไซต์ของตนได้ในศูนย์ผู้เผยแพร่เนื้อหา

หากเว็บไซต์ได้รับการยอมรับ คุณในเห็น "รวมแล้ว" ใต้ News หากคำขอรวมเว็บไซต์ถูกปฏิเสธ คุณจะเห็นข้อความ "ตรวจสอบเสร็จสิ้น: เว็บไซต์ถูกปฏิเสธ"

เราแสดงความคิดเห็นที่เจาะจงสำหรับเว็บไซต์ของคุณเกี่ยวกับการรวมไว้ใน Google News ไม่ได้ แต่คุณขอคำแนะนำจากผู้เผยแพร่เนื้อหารายอื่นๆ ได้ในฟอรัมความช่วยเหลือสำหรับผู้เผยแพร่เนื้อหา และยังส่งคำขอรวมเว็บไซต์มาอีกครั้งหลังผ่านไป 60 วันแล้วได้
 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร