Witamy w Wiadomościach Google

8 maja ogłosiliśmy wprowadzenie nowych Wiadomości Google, które zastąpiły starszą wersję tej aplikacji na komputery, Kiosk Google Play na urządzenia mobilne i komputery oraz aplikację Wiadomości i pogoda na urządzenia mobilne.
 
Połączyliśmy najlepsze cechy tych różnych usług, by oferować jedną, ulepszoną usługę Wiadomości Google. Aplikacja nowych Wiadomości Google jest dostępna na komputery i urządzenia mobilne, w tym na urządzenia z Androidem i iOS. Więcej informacji o nowych Wiadomościach Google

Dzięki Wiadomościom Google użytkownicy mają łatwy dostęp do bieżących wiadomości ważnych dla nich i dla świata. Aplikacja pozwala im dowiedzieć się więcej o aktualnych wydarzeniach i odkryć zróżnicowane treści od wielu różnych wydawców. Użytkownicy mogą subskrybować określonych dostawców wiadomości i tematy, czytać treści online lub offline, a także udostępniać artykuły i dodawać je do zakładek. Wiadomości Google ułatwiają czytelnikom znajdowanie odpowiednich i interesujących treści, personalizując dla nich widok karty Dla Ciebie. Aplikacja korzysta z systemów uczących się, by coraz lepiej polecać spersonalizowane treści, dopasowując je do zachowań użytkowników. Więcej informacji o tym, jak działa personalizacja

Wiadomości Google udostępniają wiele różnych funkcji, dzięki którym użytkownicy mogą lepiej poznać wydawców i wchodzić z nimi w interakcje. Przy artykułach zawsze wyraźnie wskazują markę. Pozwalają też wydawcom zarabiać na różne sposoby, co obejmuje reklamy i uproszczoną sprzedaż subskrypcji przez opcję Subskrybuj z Google. Wydawcy mogą wybrać między bezpośrednią kontrolą i ruchem za pomocą przyspieszonych stron mobilnych (AMP) lub stosować własne style treści pochodzących z kanałów, by zaoferować możliwie najlepszy sposób czytania dla użytkownika.

Jak zaistnieć w Wiadomościach Google

Wiadomości Google pobierają treści z kanałów wydawców lub poprzez indeksowanie stron internetowych. Wydawcy uwzględniani do tej pory w Kiosku lub Wiadomościach Google nadal mogą pokazywać swoje artykuły w Wiadomościach Google. Istnieją dwa główne sposoby przesyłania treści do uwzględnienia w Wiadomościach Google. Wydawcy mogą zaakceptować warunki przewidziane dla firm i licencjonować swoje treści w Wiadomościach Google przy użyciu narzędzia Google News Producer. Mogą też przesłać swoją witrynę za pomocą Centrum wydawców Wiadomości Google.

Nawet jeśli nie skonfigurujesz wydania w narzędziu Producer ani nie prześlesz witryny w Centrum wydawców, możemy znaleźć ją w wyniku zwykłego indeksowania stron internetowych. Aby uniemożliwić pojawianie się treści w Wiadomościach Google, ich licencjonowani dostawcy mogą usunąć swoją edycję. Nielicencjonowani wydawcy mogą blokować dostęp do swoich treści w swoich witrynach, co nie zablokuje indeksowania ich witryn ani ustalania pozycji w rankingu wyszukiwarki Google.

Korzystanie z narzędzia Producer

Aby treści były uwzględniane w Wiadomościach Google, nie trzeba się rejestrować w narzędziu Producer. Jednak daje ono wydawcom wiele korzyści. 

  • Kontrola redakcyjna: pozwala projektować sposób odbierania treści i promować razem z nimi markę w Wiadomościach Google.
  • Możliwość generowania przychodu: czyli wyświetlanie reklam we własnych treściach w aplikacji. Wiadomości Google obsługują wyświetlanie reklam przez Google Ad Managera, w tym wersję premium tej usługi. Wydawcy mogą korzystać z udostępniania treści za opłatą w Kiosku, korzystając z opcji Subskrybuj z Google.
  • Uprawnienie do pojawiania się w Kiosku: wydania, w przypadku których wydawcy podpisali warunki dla firm, mogą pojawiać się w sekcji Kiosk aplikacji (w odpowiednich krajach). Nie gwarantujemy umieszczenia w tej sekcji. Nasz zespół ds. promocji wybiera wydania do Kiosku niezależnie, kierując się czasem promocji, jakością wydania i zgodnością z tematem promocji. 
Pozycjonowanie treści przez Google odbywa się automatycznie i w żaden sposób nie jest zależne od warunków biznesowych zawieranych przez Google z wydawcami wiadomości.

Wydawcy mogą tworzyć „wydania” Wiadomości Google w narzędziu Google News Producer, samoobsługowym wewnętrznym środowisku produkcyjnym. 
 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z NARZĘDZIA PRODUCER

Korzystanie z Centrum wydawców

Wydawcy, którzy zgłosili się już do uwzględnienia w Wiadomościach Google i zostali zaakceptowani, nadal mogą pokazywać swoje artykuły w nowych Wiadomościach Google. Narzędzie Centrum wydawców pozostanie aktywne. Wydawcy, którzy mają w nim konta, powinni aktualizować swoje witryny za pomocą tego narzędzia. 

Wydawcy, którzy nie chcą korzystać z narzędzia Producer w Wiadomościach Google, ale chcą przesłać swoje witryny do indeksowania przez Wiadomości Google, mogą określić to w narzędziu Centrum wydawców Wiadomości Google. Usprawnia to odkrywanie i klasyfikowanie witryn z wiadomościami, dzięki czemu możemy wydajniej je indeksować. Przesłanie witryny przez Centrum wydawców Wiadomości Google nie gwarantuje jej pojawienia się w aplikacji ani jej pozycji w rankingu – nie jest też wymagane do uwzględnienia treści z niej pochodzących.

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z CENTRUM WYDAWCÓW

 Zespół Wiadomości Google udostępnia wydawcom tę samą pomoc i narzędzia, niezależnie od stanu ich licencji.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?