Redizajniranje web-lokacije

U slučaju redizajniranja web-lokacije vaše publikacije obratite pažnju na sljedeće:

  • Naš tim ne pruža pomoć u vezi sa SEO savjetovanjem ili testovima indeksiranja.
  • Ako redizajniranje uključuje promjenu domene web-lokacije, pročitajte naš članak o promjeni domene web-lokacije
  • Ako redizajniranje uključuje promjenu strukture web-lokacije, ažurirajte naš zapis o URL-ovima odjeljaka i pridruženim oznakama u centru za izdavače za Google vijesti kada promjena stupi na snagu.
  • Preporučujemo da pregledate naše smjernice u vezi s URL-ovima članaka i drugim tehničkim zahtjevima kako bi raspored i format vaše web-lokacije bili pristupačni našem alatu za indeksiranje.
  • Smanjite broj potrebnih preusmjeravanja za praćenje veze s jedne stranice na drugu.

Preporučujemo da proučite i odjeljak o upravljanju web-lokacijom u centru za pomoć za Search Console u kojem ćete pronaći dodatne savjete.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?