Dodawanie pikseli śledzących

Piksel śledzący to kod, którego możesz używać do śledzenia wyświetleń – następuje wywołanie serwera i zwracany jest przezroczysty piksel o wymiarach 1 x 1. Piksel śledzący pochodzi zazwyczaj od zewnętrznej firmy i ma postać adresu URL.

Możesz dodać piksele śledzące w Wiadomościach Google na potrzeby całego wydania lub poszczególnych artykułów. URL piksela śledzącego jest wywoływany, gdy użytkownik zacznie czytać pierwszą stronę artykułu lub wpisu.

Piksele śledzące na poziomie wydania

Aby używać tych samych pikseli śledzących dla całego wydania, otwórz narzędzie Google News Producer i wykonaj te czynności:

  1. Otwórz Edition settings (Ustawienia wydania).
  2. W sekcji Collect usage info (Zbieraj dane o użyciu) kliknij Trackers (Elementy śledzące).
  3. Wpisz URL piksela śledzącego. Musi się zaczynać od https:// i może zawierać zmienne.

Wszystkie określone przez Ciebie URL-e pikseli śledzących są automatycznie dodawane do każdego artykułu lub strony wydania.

Piksele śledzące w poszczególnych artykułach

Piksele śledzące można umieścić w treści poszczególnych artykułów. W tym celu dodaj kod bezpośrednio w kodzie źródłowym artykułu, pamiętając, by użyć adresu URL HTTPS. Obecnie do tego celu służy wyłącznie tag <amp-pixel>.

Uwaga: możesz użyć tylko zamienników zmiennych podanych w dalszej części tego artykułu.

Używanie piksela śledzącego Wiadomości Google na potrzeby rejestracji ruchu comScore

Użyj struktury adresu URL poniżej, by rejestrować ruch comScore. Zastąp "Publisher_ID" własnym identyfikatorem klienta comScore. Jeśli nie znasz tego identyfikatora, skontaktuj się z przedstawicielem comScore. Jeśli używasz już parametru comscorekw gdzie indziej, dodaj "_PlayNewsstand" do istniejącego słowa kluczowego zdefiniowanego w parametrze comscorekw.

Użyj poniższego adresu URL i wykonaj czynności opisane w sekcji Piksele śledzące na poziomie wydania, by włączyć rejestrowanie ruchu comScore.

https://sb.scorecardresearch.com/b?c1=2&c2=Publisher_ID&rn=RANDOM&c8=TITLE&c7=CANONICAL_URL&c9=DOCUMENT_REFERRER&c12=CLIENT_ID&cs_ampdoc=AMPDOC_URL&comscorekw=PlayNewsstand

Zamienniki zmiennych

Adresy URL pikseli śledzących mogą zawierać zmienne, które w chwili wywołania są zastępowane odpowiednimi danymi. Obsługiwane są następujące zamienniki zmiennych:

Zmienna Szczegóły
AMPDOC_HOST Host adresu URL dokumentu AMP.
AMPDOC_URL URL dokumentu AMP.

Przykład
URL ze zmienną:
https://example.com/pixel?host=AMPDOC_HOST
Może wysłać żądanie do:
https://example.com/pixel?host=foo.com
CANONICAL_HOST Host kanonicznego adresu URL bieżącego dokumentu.

Przykład
URL ze zmienną:
https://example.com/pixel?host=CANONICAL_HOST
Może wysłać żądanie do:
https://example.com/pixel?host=play.google.com
CANONICAL_PATH Ścieżka kanonicznego adresu URL bieżącego dokumentu.

Przykład
URL ze zmienną:
https://example.com/pixel?path=CANONICAL_PATH
Może wysłać żądanie do:
https://example.com/pixel?path=%2Fpage1.html
CANONICAL_URL Kanoniczny adres URL bieżącego dokumentu.

Przykład
URL ze zmienną:
https://example.com/pixel?href=CANONICAL_URL
Może wysłać żądanie do:
https://example.com/pixel?href=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2F
CLIENT_ID Źródło danego dokumentu (źródło strony internetowej, na której opublikowany jest dokument AMP) i identyfikator użytkownika. Identyfikator CLIENT_ID pozostanie taki sam, jeśli dany użytkownik ponownie odwiedzi witrynę w ciągu roku. Powinien się zachowywać podobnie do pliku cookie przechowującego identyfikator sesji przez okres roku. Jeśli dokument nie jest wyświetlany z użyciem AMP Cache, identyfikator CLIENT_ID zostanie zastąpiony plikiem cookie o określonej nazwie. W przypadku braku pliku cookie zostanie zwrócony pusty ciąg.
DOCUMENT_REFERRER Witryna odsyłająca bieżącego dokumentu.
PAGE_VIEW_ID Losowy ciąg, który jest unikalny dla adresu URL, użytkownika i daty.
RANDOM Liczba losowa z zakresu od 0 (włącznie) do 1 (wyłącznie).
TIMESTAMP Sygnatura czasowa wskazująca moment utworzenia żądania piksela śledzącego, podana w czasie uniksowym (aktualna liczba sekund, które upłynęły od 1970 roku).
TITLE Tytuł bieżącego dokumentu.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?