Ändra aviseringar och inställningar för Messages

Du kan välja hur du vill bli aviserad när du får ett meddelande:

 • Ljud
 • Vibration
 • Påminnelse

Du kan även välja hur

 • bilder och videor ska skickas på enheten
 • avancerade uppgifter ska hanteras i Messages.
Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 8.0 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Ändra globala inställningar

Ändra standardinställningarna för aviseringar
 1. Öppna Messages-appen Android Messages.
 2. Tryck på Fler alternativ Mer följt av Inställningar.
  • Sluta få aviseringar från andra appar: Tryck på Aviseringar följt av Inaktivera alla aviseringar under Standardinställningar.
  • Få aviseringar från Messages på telefonen: Tryck på Aviseringar följt av Aktiveraalla aviseringar under Messages för webben.
  • Stäng av ljudaviseringar när du skickar meddelanden: Inaktivera Spela ljud för utgående meddelanden.

Läs mer om hur du ändrar inställningar för specifika personer.

Ändra standardapp för meddelanden
 1. Öppna appen Inställningar på enheten Inställningar.
 2. Tryck på Appar och aviseringar följt av Avancerat följt av Standardappar följt av Sms-app.

Ändra teckenstorlek

Så här gör du teckenstorleken större eller mindre:

 1. Öppna appen Inställningar på enheten Inställningar.
 2. Tryck på Tillgänglighet och sedan Teckenstorlek.
 3. Använd skjutreglaget för att välja teckenstorlek.

Ändra visningsstorlek

Så här gör du objekt på skärmen större eller mindre:

 1. Öppna appen Inställningar på enheten Inställningar.
 2. Tryck på Tillgänglighet och sedan Visningsstorlek.
 3. Använd skjutreglaget för att välja visningsstorlek. 

Ändra avancerade inställningar

Ändra hur Messages skickar bilder, videor och ljudfiler
 1. Öppna Messages-appen Android Messages.
 2. Tryck på Fler alternativ Mer följt av Inställningar följt av Avancerat.
  • Skicka ett meddelande eller en fil separat till varje person i en konversation: Tryck på Gruppmeddelandenföljt av Skicka ett sms-svar till alla mottagare och få individuella svar (mass-sms).
  • Ladda ned filer i meddelanden automatiskt: Aktivera Ladda ned mms automatiskt
  • Ladda ned filer vid dataroaming automatiskt: Aktivera Ladda ned mms automatiskt vid roaming.
Använda enkla tecken/ändra vilket nummer du skickar filer från
 1. Öppna Messages-appen Android Messages.
 2. Tryck på Fler alternativ Mer följt av Inställningar följt av Avancerat.
  • Ändra specialtecken till enkla tecken: Aktivera Använd enkla tecken.
  • Ändra vilket telefonnummer du skickar filer med: Tryck på Telefonnummer.
Ändra inställningar för aviseringar i bubblor

Det går att göra konversationer tillgängliga med hjälp av aviseringar i bubblor. När du fäster bubblor på startskärmen kan du ta emot meddelanden från kontakter med färre steg.

 1. Öppna Messages-appen Android Messages.
 2. Tryck på Fler alternativ Mer följt av Inställningar följt av Bubblor.
 3. Välj mellan följande:
  • Få aviseringar om alla konversationer: Tryck på Alla konversationer får visas i bubblor.
  • Få aviseringar för vissa kontakter: Tryck på Valda konversationer får visas i bubblor.
  • Stänga av alla aviseringar: Tryck på Inget får visas i bubblor.

Tips! 

 • Ändra inställningarna för bubblor för specifika kontakter: Öppna en konversationföljt av Tryck på Fler alternativ följt av Information följt avAviseringar.
 • Ta bort en avisering: Tryck länge på bubblan och dra den till skärmens nederkant.
Ytterligare inställningar för aviseringar, blockeringar och gruppmeddelanden
 1. Öppna Messages-appen Android Messages.
 2. Öppna en enskild 1:1-konversation eller ett gruppmeddelande.
 3. Tryck på Fler alternativ Mer följt av Information eller Fler alternativ  Mer följt av  Gruppinformation.
  • Stäng av meddelandeaviseringar: Tryck på Aviseringar följt av Tyst.
  • Få prioriterade aviseringar: Tryck på Aviseringar följt av Prioritet.
  • Blockera meddelanden från ett telefonnummer eller en grupp: Tryck på Blockera och rapportera spam följt av OK.
   Valfritt! Markera kryssrutan Rapportera spam om du vill skicka en spamrapport.
  • Lägg till personer i konversationen: Tryck på Lägg till personer.
Inaktivera förhandsgranskning av länkar för webbplatser

Så här kan du aktivera eller inaktivera förhandsgranskning av länkar från webbplatser:

 1. Öppna Messages-appen Android Messages.
 2. Tryck på Fler alternativ  Mer uppe till höger följt av Inställningar följt av Automatiska förhandsgranskningar.
 3. Inaktivera Visa alla förhandsgranskningar.
 • Valfritt! Du kan inaktivera förhandsgranskningar om du inte vill att de ska visas när du skickar eller tar emot länkar i en konversation genom att trycka påVisa endast förhandsgranskningar av webblänkar.

Tips! Dela bara betrodda länkar. Webbadresser kan innehålla personuppgifter, till exempel plats eller bankuppgifter.

Läs mer om hur förhandsgranskningar av länkar skapas.

Inaktivera Mörkt tema

Obs! Dessa steg fungerar bara i Android 10 eller senare.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten Inställningar.
 2. Tryck på Skärm
 3. Aktivera eller inaktivera Mörkt tema.
Inaktivera Verifierade sms

Viktigt! Verifierade sms är inte tillgängligt för alla länder och regioner.

När Verifierade sms har aktiverats verifierar Google meddelanden från deltagande företag. 

Så här inaktiverar du Verifierade sms:

 1. Öppna Messages-appen Android Messages.
 2. Tryck på Fler alternativ Mer följt av Inställningar följt av Verifierade sms.
 3. Inaktivera Verifiera avsändare av företagsmeddelande.

Läs mer om hur verifierade sms fungerar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?