הגדרת פידים

תוכן זה מתייחס לפידים מהגרסה החדשה.

כדי לזהות איזו גרסה מופעלת בחשבון Merchant Center שלכם, יש לבדוק מה כתוב בתווית 'פידים' בחלונית 'מוצרים'. בחשבונות שבהם פועלת גרסת הפידים החדשה, תופיע התווית פידים (חדש).

אם אינכם רואים את התווית (חדש), אפשר ללחוץ כאן כדי להציג את התוכן שמתייחס לגרסת הפידים הפועלת אצלכם כעת.

מה חדש

 

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה