Thêm sản phẩm

Sau khi tạo một tài khoản, bạn sẽ cần sắp xếp thông tin về sản phẩm của mình để sử dụng trong một nguồn cấp dữ liệu hoặc sử dụng cùng với Content API. Bạn có thể sử dụng thông tin ở đây để chọn định dạng cho nguồn cấp dữ liệu, sắp xếp thông tin sản phẩm để Google hiểu được và tối ưu hóa trải nghiệm bằng các công cụ trong Google Merchant Center.

Hướng dẫn tôi

Hướng dẫn dành cho người mới dùng Google Mua sắm
Hãy sử dụng hướng dẫn từng bước này để bắt đầu

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525
false