Ειδοποίηση

Σε αυτό το κέντρο βοήθειας, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο τόσο για το Merchant Center Next όσο και για την εμπειρία του κλασικού Merchant Center. Αναζητήστε το λογότυπο στο επάνω μέρος κάθε άρθρου, για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το άρθρο για την έκδοση του Merchant Center που ισχύει για εσάς. 

Προσθήκη των προϊόντων σας

Αφού δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, θα πρέπει να οργανώσετε τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα σας για χρήση σε μια ροή ή με το API περιεχομένου. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες εδώ για να αποφασίσετε για τη μορφή της ροής σας, να οργανώσετε τις πληροφορίες προϊόντος έτσι ώστε η Google να τις κατανοεί και να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία σας με εργαλεία από το Google Merchant Center.

Βοήθεια

Οδηγός αγορών για αρχάριους
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον αναλυτικό οδηγό για να ξεκινήσετε

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
11112322796109951361
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
71525